Locations / Sites
Tillbaka

Driftstörning på polyetenanläggningen

Räddningstjänsten är på plats på Borealis på grund av rökutveckling i en brandvattenpump.

Situationen är under kontroll.

Ingen fara för allmänheten föreligger.

Våra anläggningar går med stabil drift

Driftstörning på krackeranläggningen

På grund av en driftsstörning på krackeranläggningen pågår för närvarande fackling.

Ingen fara för allmänheten föreligger.


Fakta om fackling

Fackling är ett säkerhetssystem för processindustrin. Det säkerställer att kolväten som finns i systemen vid ett stopp inte släpps ut till omgivningen, utan hanteras kontrollerat och säkert i fackelsystemet.

Underhållsstopp – Krackeranläggningen är uppstartad

Uppstarten av krackeranläggningen har gått bra. Fackling och ljudnivå minskar successivt och under veckan förväntas anläggningen vara tillbaka i normal drift. Vår högsta prioritet är alltid säkerhet, både på och utanför vår anläggning, och vi arbetar för att minimera ljud och fackling under uppstarten.

Fakta om fackling

Fackling är ett säkerhetssystem för processindustrin. Det säkerställer att kolväten som finns i systemen vid ett stopp inte släpps ut till omgivningen, utan hanteras kontrollerat och säkert i fackelsystemet. Även vid uppstart efter ett stopp används stora facklan, innan de produkter som produceras på krackern når den kvalitet som krävs. Facklingen beräknas pågå cirka en vecka tills det att anläggningen är tillbaka i normal drift.

Fackling i den stora facklan ger förhöjda bullernivåer på grund av ångdoseringen i fackeltoppen. Ångan tillsätts för att minimera sotbildning. Vid en uppstarts optimerar driftorganisationen ångan som tillsätts, både med tanke på att förhindra sotbildning, men också för att minimera det buller som ångdoseringen orsakar.

Underhållsstopp – öppning av utrustning kan medföra lukt

Idag kommer fler tankar inspekteras och rengöras, vilket kan medföra lukt i närområdet. Vi beräknar vara klara med detta arbete under dagen. Ingen fara för allmänheten föreligger.

Underhållsstopp – nu börjar nedtagningen av krackern

Idag påbörjar vi nedtagningen av krackeranläggningen, inför underhållsstoppet som börjar fredag den 1 april. I och med nedtagningen kommer vi att fackla och ljudnivån från anläggningen är förhöjd under vissa perioder. Vi räknar med att ha stoppat produktionen om tre till fem dagar och kommer sedan att vara ur drift i cirka åtta veckor.

Nyhetsbrevet Till dig kommer i brevlådan idag