Nedladdningslista
Locations / Sites
Tillbaka

Våra anläggningar går med stabil drift

Uppstart av krackeranläggningen

Uppstart av krackeranläggningen planeras att påbörjas 23 september och beräknas pågå i cirka fem dagar.


Under uppstarten kommer vi att fackla i lilla och stora facklan, vilket också medför en förhöjd ljudnivå.

Uppdatering efter branden på krackeranläggningen den 11 september

Kartläggning av skadornas omfattning efter branden har påbörjats och man har konstaterat att det är ett begränsat område som berörs. Nu inspekteras utrustning i området. Utredning av händelsen är påbörjad och orsaken kommer fastställas, innan en säker uppstart av anläggningen sker.

Brand på krackeranläggningen lördagen den 11 september

Lördagen den 11 september strax innan kl. 22.00 uppkom en brand i ugnsområdet på krackeranläggningen. Räddningstjänsten kallades in direkt och branden var släckt ca kl. 22:50. Räddningstjänsten var på plats till kl. 03:15. Beslut togs om att stoppa anläggningen, vilket medförde fackling i stora och lilla facklan under kvällen. Facklingen i stora facklan avslutades kl. 00.30.

Det förelåg ingen fara för allmänheten och ingen person har kommit till skada.

Driftstörning på vår krackeranläggning

Vi har just nu en driftstörning på krackeranläggningen. Räddningstjänsten är på plats. Vi kommer nu stoppa produktionen, vilket medför fackling.

Driftstörning på vår krackeranläggning

Vi har just nu en driftstörning på krackeranläggningen. Räddningstjänsten är på plats. Vi kommer nu stoppa produktionen, vilket medför fackling.

Våra anläggningar går med stabil drift

Driftstörning på vår krackeranläggning

Vi har just nu en driftstörning på vår krackeranläggning, vilket medför fackling. Fackling är en del av vårt säkerhetssystem och kan medföra buller.


Det föreligger ingen fara för allmänheten.

Våra anläggningar går med stabil drift

Internlarm på krackeranläggningen

10.40 drogs internlarmen på krackeranläggningen, på grund av en mindre brand i anläggningen. Räddningstjänsten tillkallades och branden var släckt strax efter kl 11. Ingen person kom till skada och räddningstjänsten lämnade anläggningen innan kl 12.

Våra anläggningar går med stabil drift

Driftstörning på krackeranläggningen

Kl 06.00 idag uppstod ett gasutsläpp i krackeranläggningen. Vårt interna nödlarm aktiverades och Räddningstjänsten tillkallades. Ingen medarbetare har kommit till skada och ingen fara för allmänheten föreligger.

Våra anläggningar går med stabil drift

Processtörning på Polyetenanläggningen - uppdatering

Facklingen som orsakades av ett elbortfall tidigare idag är nu avslutad. Del av vår Polyetenanläggning har stängts ner och felsökning pågår.

Processtörning på Polyetenanläggningen

På grund av ett elbortfall har produktionen stoppat på vår PE-anläggning. Anläggningen har därför stängts ner, vilket gör att vi facklar i LT/PE3-facklan. Felsökning pågår.

Normal drift på våra anläggningar

Status krackeranläggningen: Normal drift
Status Polyetenanläggningen: Normal drift

Uppstart på krackern

Tidigt idag, söndag den 21 mars, påbörjade vi uppstarten av den del i krackeranläggningen där vi i fredags hade en driftstörning. Vi gör allt vi kan för att minimera fackling som förekommer under uppstarten. Vi beräknar vara i drift inom ett dygn.

Det föreligger ingen fara för allmänheten. Fackling är en del av vårt säkerhetssystem och kan medföra buller. Vi förbränner den gas som anläggningen vid driftstopp eller under uppstart inte har möjlighet att leverera ut.

Status krackeranläggningen 19 mars

Reparationsarbete pågår för att åtgärda felet som orsakade driftstoppet på krackern under fredagens förmiddag. Facklingen avtar under kvällen och kommer att hållas på miniminivå till dess att vi startar upp anläggningen igen, vilket beräknas bli under söndag kväll.

Driftstörning på krackeranläggningen

Vi har just nu en driftstörning på krackern, vilket medför fackling. Vi återkommer med mer information.

Planerat driftstopp på LD5

Just nu pågår ett planerat driftstopp under cirka 48 timmar, på vår Polyetenanläggning LD5.

Driftstörning på krackern 13 februari 2021

På grund av en driftstörning på vår krackeranläggning är vi tvungna att fackla en del av vår produktion. Vi arbetar nu för att återstarta de delar av anläggningen som har stoppat.

Det föreligger ingen fara för allmänheten. Fackling är en del av vårt säkerhetssystem och kan medföra buller. Vi förbränner den gas som anläggningen vid driftstopp eller under uppstart inte har möjlighet att leverera ut.

Processtörning på Polyetenanläggningen

På grund av en processtörning vid lunchtid idag på PE3-fabriken har produktionen stoppat. Detta gjorde att vi facklade i LT/PE3-facklan. Facklingen är nu avslutad. Vi räknar med att vara tillbaka i drift inom ett par dagar.

Status krackeranläggningen

Produktionen på krackern är igång och vi tillverkar nu produkt som kan levereras till kund. Det innebär att vi inte längre behöver fackla i stora facklan.

Tack för visad förståelse under uppstarten.

Uppstart av krackern går enligt plan

Vi har nu startat krackeranläggningen. Uppstarten går enligt plan och vi beräknar att vi kommer kunna börja leverera produkt till våra kunder i slutet av denna vecka. Då kommer också fackling i stora facklan att avslutas.


Vid en uppstart efter ett anläggningsstopp krävs det fackling i både den lilla och den stora facklan fram tills dess att produkterna kan levereras till våra kunder. I samband med facklingen kommer det vara förhöjda ljudnivåer. Ljudet alstras dels av förbränningen i facklornas topp, dels av ångan som doseras i fackeltopparna. Ångan tillsätts för att optimera förbränningen så att sotning undviks. Vi gör allt vi kan för att minimera störningarna under uppstarten. Vi startar exempelvis med så få krackningsugnar som möjligt för att inte behöva fackla mer än absolut nödvändigt.

Fackling vid uppstart

Vi startar nu krackeranläggningen. Vi börjar ta in råvara och startar processen.

Vid en uppstart efter ett anläggningsstopp krävs det fackling i både den lilla och den stora facklan fram tills dess att produkterna kan levereras till våra kunder. Under denna tid kommer det vara förhöjda ljudnivåer. Ljudet alstras dels av förbränningen i facklornas topp, dels av ångan som doseras i fackeltopparna. Ångan tillsätts för att optimera förbränningen så att sotning undviks. Vi gör allt vi kan för att minimera störningarna under uppstarten.

Uppstart av krackern

Vi fortsätter arbetet med att starta upp krackern. Vi är nu i slutskedet av uppstartsprocessen och förbereder för att ta in råvara i systemen i slutet av veckan.

Vid en uppstart efter ett anläggningsstopp krävs det fackling i både den lilla och stora facklan fram tills dess att produkterna kan levereras till våra kunder. Under denna tid kommer det vara förhöjda ljudnivåer från anläggningen. Ljudet alstras dels av förbränningen i facklornas topp, dels av ångan som doseras i fackeltopparna. Ångan tillsätts för att optimera förbränningen så att sotning undviks. Vi gör allt vi kan för att minimera störningarna under uppstarten.

Uppstart av krackern

Vi förbereder för uppstart och beräknar att börja ta in råvara i helgen som kommer. Intag av råvara innebär att processen startar och att vi kommer fackla.

Krackern närmar sig uppstart

Efter nästan sju månaders intensivt arbete med reparationer och förbättringar, inspektioner och tester, närmar sig nu uppstart på krackern.

Under stoppet har vi haft ett flertal avstämningar med vår tillsynsmyndighet Länsstyrelsen.

I samband med uppstarten förekommer fackling som medför buller. Vi gör allt vi kan för att minimera detta. Vi beräknar att krackern kommer att vara i drift strax efter årsskiftet.I den information som idag delas ut i brevlådorna i vårt närområde, kan du läsa mer om uppstarten och om vår krackeranläggning. Informationen finns även att läsa här på vår webb.


Information om uppstart av krackern

Luktstötar kan förekomma vecka 26-27

Just nu pågår flera arbeten på vår krackeranläggning som kan medföra luktstötar som når vår närmaste omgivning. Arbetena kommer att pågå under vecka 26 och 27.
Luktstötarna innebär ingen fara för personer eller miljö.

Miljömeddelande krackern 15 juni 2020

En utrustning på krackern kommer att tas ur drift under dagen. Luktstötar kan förekomma.

Det föreligger ingen fara för allmänheten.

Status krackeranläggningen 22 maj

Krackeranläggningen är stoppad och arbete pågår med att återställa fabriken efter branden den 9 maj. Det finns i nuläget ingen prognos för när uppstart kan ske. Vi kommer att göra alla de inspektioner, reparationer och kontroller som krävs ur säkerhetssynpunkt innan anläggningen startas upp igen.

Brand på krackern - uppdatering 10 maj

Händelseförlopp

20.45 på lördagskvällen startade en brand i en kompressor på vår Krackeranläggning. Krackern stoppades omgående. Räddningstjänsten var snabbt på plats för att bekämpa branden. Borealis nödlägescentral är sammankallades och vi samarbetade med Räddningstjänsten på plats, som ansvarar för Räddningsinsatsen.

21.15 bekräftade Räddningstjänsten att det inte finns några personskador.

21.35 stängde Räddningstjänsten av Uddevallavägen av säkerhetsskäl.

21.55 drogs VMA-larmet som uppmanar alla i närheten att gå inomhus och hålla dörrar, fönster och ventiler stängda.

05.15 meddelade Räddningstjänsten att branden var släckt och kort därefter avbröts VMA-larmet.

06.13 VMA-larmet avbröts.


Just nu pågår fackling

Eftersom vi på grund av branden stoppade Krackern sker just nu också fackling. Endast fackling i lilla facklan, facklingen i stora facklan avslutades tidigt på morgonen. Fackling är vårt säkerhetssystem och finns för att vi på ett säkert sätt ska kunna tömma vår anläggning på kolväten. Facklan kan synas på långt håll.
För att inte få sotande fackling förser vi facklorna med ånga. På grund av att ångpannorna som producerar ångan till facklorna stoppat i samband med incidenten, så är det nu sotande fackling. Vi gör allt vi kan för att minimera den sotande facklingen och arbetar nu fokuserat för att starta upp våra ångpannor.
Facklingen kommer pågå under dagen. Vi beklagar den störning som detta innebär för våra grannar och omgivning.

Utredning av händelsen

Ingen fara för allmänheten föreligger. Nu är vi i fasen där vi utreder vad som har hänt och varför det hände. Detta görs i nära samarbete med våra tillsynsmyndigheter. Borealis ser allvarligt på den här händelsen. Vi kommer att ha mer information inom kort, men vill inte spekulera i vad som hänt innan vi har mer fakta på plats.

Säkerheten för medarbetare och vår omgivning, boende i Stenungsund och miljön, är alltid vår högsta prioritet och det är utifrån det som vi planerar för reparationer och uppstart. Räddningstjänsten utlöste VMA-larmet under natten då de ansåg att rökutvecklingen kunde innebära fara för allmänheten. Allmänheten informerades via SMS. Räddningstjänsten stängde också av Uddevallavägen av säkerhetsskäl. VMA-larmet avbröts tidigt imorse, efter 05.15 då branden var släckt.

Räddningstjänsten har gjort ett mycket bra arbete och vårt samarbete och räddningsinsats har fungerat enligt våra rutiner.

Under natt och tidig morgon genomfördes Omgivningskontroller och från dem kan vi delge följande;
Luft – Vid midnatt kontrollerades luftkvaliteten i närområdet till krackern och det fanns inga förhöjda värden av kolväten i luften.
Vatten – Processvattnet från anläggningen har under händelsen letts till ett bergrum för säkert omhändertagande och rening.
Lukt – brandlukt kändes under branden och kan kvarstå under förmiddagen

Vi uppdaterar vår lokala webbsida löpande med nyheter om hur vårt arbete fortlöper.
Om ni vill komma i kontakt med oss, kontakta vår ledningsberedskap som tar emot namn och kontaktuppgifter så hör vi av oss så fort vi kan.

Brand på krackern 9 maj - uppdatering

05.15 meddelade Räddningstjänsten att branden är släckt.

Brand på Krackern 9 maj

Vi har en brand i en kompressor och därför är Krackern stoppad. Räddningstjänst är på plats. Vi kan bekräfta att det inte är några skadade. Räddningstjänsten har nu stängt av Uddevallavägen som en säkerhetsåtgärd.

På grund av att vi stoppat Krackern sker just nu också fackling. Fackling är vårt säkerhetssystem och finns för att vi på ett säkert sätt ska kunna tömma vår anläggning. Facklan kan synas på långt håll.


Normalt tillsätts ånga för att undvika sotande fackling. Våra ångpannor har stoppat vilket gör att facklingen är sotande.

Facklingen kommer pågå under natten.Mer information kommer under kvällen.

Test av gasvarnare 7 maj, cirka kl 09.30

Imorgon torsdag 7 maj, cirka kl. 09:30 kommer vi att testa gasvarnare på vårt bergrum UC-904 som ligger väster om Borealis polyetenanläggningen. Det innebär att en tyfon med ljudlarm kommer att ljuda. Detta är ett led i vårt förebyggande underhåll.

Borealis Kracker status 17 april

Borealis krackeranläggning är nu i normal drift igen efter stoppet.

Uppstart av Borealis krackeranläggning vecka 16

Reparationen på Borealis krackeranläggning har gått bra och fabriken närmar sig idrifttagning. I samband med uppstarten kommer fackling att ske, preliminärt från tisdag lunch och cirka två dygn framåt. Facklingen kan medföra buller och vi kommer att minimera den så mycket som möjligt.

Stopp på Borealis krackeranläggning vecka 15-16

På grund av en läcka på ett rör på Borealis krackeranläggning måste fabriken stoppas för reparation. Läckan utgör ingen fara för allmänhet eller yttre miljö, men måste åtgärdas, vilket kräver anläggningsstopp. Nedtagning av fabriken har påbörjats.
I samband med reparationen kommer det att vid stopp och uppstart förekomma fackling. Vi kommer att göra allt vi kan för att minimera facklingen, både i omfattning och tid.
Stoppet beräknas pågå från den 8 april och fram till slutet av vecka 16.

Test av gasvarnare 8 november

Vi kommer att testa gasvarnare på vårt bergrum UC-904 imorgon torsdagen den 8 november, kl 09.30. Det kommer att larma en tyfon vid testet.

Bergrummet ligger väster om Borealis Polyeten vid Bränningen.

Detta är ett förebyggande arbete för att se så allt fungerar om det blir skarpt läge.

Miljömail från PE3-fabriken 31 oktober

På grund av en störning på styrsystemet  på Borealis PE3-fabrik facklar vi för tillfället. Åtgärder pågår.

Lukstörning Borealis kracker

I samband med urdrifttagande av processutrustning idag 18 oktober kan viss avvikande lukt förekomma. Detta skall dock inom kort vara normaliserat.

Underhåll och rengöring av torn på Krackern 11 april

Under dagen kommer underhållsarbete samt rengöring att pågå på ett av våra torn. Detta kan medföra luktstötar.

Test av nödlarm 9 april

Den första helgfria måndagen i varje månad, med start kl 09.00, testar vi vårt interna nödlarm för att säkerställa att de fungerar som de ska.


Frågor?
Frågor om vår verksamhet eller våra produkter hänvisas till vår växel telefon 0303-860 00.
Nödlägesberedskapshavare besvarar akuta frågor om produktionsstörningar på telefon 0702-57 88 05.

Test av nödlarm 8 januari

Den första helgfria måndagen i varje månad, med start kl 09.00, testar vi vårt interna nödlarm för att säkerställa att de fungerar som de ska.
 

Nödlägesövning genomförs på Borealis Kracker 28 november

Tisdagen den 28 november, med start kl 10.00, genomför Borealis, tillsammans med Räddningstjänsten, en nödlägesövning på Krackern. 
 
Syftet med övningen är att öva Borealis nödlägesorganisations förmåga att hantera en oönskad händelse tillsammans med Räddningstjänsten samt att öva personalen i var Krackerns uppdaterade uppsamlingsplatser är belägna.
 
All kommunikation som berör övningen kommer att inledas med ”Detta är en övning”.

Test av gasvarnare 8 november

Som ett led i vårt förebyggande underhåll kommer vi att testa gasvarnare på ett av våra bergrum (ligger väst om Borealis polyetenanläggning) imorgon onsdag 8 november, kl 09.30. En tyfon kommer att ljuda vid testet.

​Test av nödlarm

Den första helgfria måndagen i varje månad, med start kl 09.00, testar vi vårt interna nödlarm för att säkerställa att de fungerar som de ska.

Våra anläggningar går med lugn och stabil drift.

Frågor?

Frågor om vår verksamhet eller våra produkter hänvisas till vår växel telefon 0303-860 00.

Nödlägesberedskapshavare besvarar akuta frågor om produktionsstörningar på telefon 0702-57 88 05.