Locations / Sites
Tillbaka

Underhållsstopp – öppning av utrustning kan medföra lukt

Idag kommer fler tankar inspekteras och rengöras vilket kan medföra lukt i närområdet. Vi beräknar vara klara med detta arbete under dagen. Ingen fara för allmänheten föreligger.

Underhållsstopp – inget test av internt nödlarm på krackern måndag 2 maj

Första måndagen i varje månad testas internt nödlarm på våra anläggningar. På måndag den 2 maj kommer test av nödlarm på krackeranläggningen att utgå på grund pågående underhållsstopp.

Vi avser att istället göra en test av nödlarmet i samband med att vi närmar oss uppstart av krackeranläggningen. Exakt datum kommer meddelas i god tid innan testet genomförs.

Underhållsstopp – internt larm utlöstes under arbete


Vid underhållsarbete kl 12.55 idag, testades utrustning som utlöste ett internlarm. Larmet hördes under några minuter.

Underhållsstopp – arbetet på krackern går enligt plan

Den 4 april deklarerade vi TA-förhållande på krackern, enligt uppsatt tidsplan. Urdrifttagningen av anläggningen gick mycket bra och vi hade ingen sotande fackling vid nedtagning. Under första veckan förbereddes olika delar på anläggningen för inspektion och en tank som öppnades medförde lukt. Vi arbetar proaktivt för att undvika lukt under stoppet, men tyvärr gick det inte att undvika helt vid denna tank-öppning.

Närmare 900 personer som arbetar hos oss under stoppet har också genomgått vår lokala säkerhetsutbildning, och nu är nästan alla på plats och i arbete.

I samband med att vi startade underhållsarbetet kom vintern tillbaka, vilket medförde att vi ökat vårt fokus ännu mer runt säkerheten för våra medarbetare. Ingen ska skada sig under arbete hos oss och riskerna för att halka, snava och falla ökar med vinterväder. Att arbeta säkert sitter djupt rotat i alla oss på Borealis och hos oss råder devisen ”Kan jag inte göra det säkert, gör jag det inte alls”. Vi är därför nöjda med att arbetet fram till nu gått mycket bra och skett på ett säkert sätt, trots snö och kyla. Nu verkar våren vara tillbaka och det är positivt för många av de arbeten som planeras. Och uppskattas såklart av alla medarbetare ute i anläggningen!

Underhållsstopp – öppning av tank kan medföra lukt

På krackeranläggningen förbereds en tank för inspektion. Detta kan medföra lukt i närområdet. Ämnet som luktar är Merkaptan och det skapar en stark doft redan vid mycket låga koncentrationer. Vi beräknar vara klara med förberedelserna vid lunch idag och då kommer även lukten att avta och sedan upphöra. Ingen fara för allmänheten föreligger.

Underhållsstopp – öppning av utrustning har påbörjats

Urdrifttagandet av krackeranläggningen går enligt plan och igår, måndag, stoppades krackern och underhållsarbetet startade. Vi fortsätter urdrifttagning av utrustning under veckan och en begränsad mängd fackling kan förekomma.

Nu har vi också börjat öppna utrustning och i samband med det kan luktstötar uppstå. Vi vidtar löpande åtgärder för att minska detta.

Underhållsstopp – fackling beräknas avta under natten till lördag

Nedtagning av krackeranläggningen går enligt plan. Facklingen beräknas avta under natten till lördag.

Underhållsstopp – nu börjar nedtagningen av krackern

Idag påbörjar vi nedtagningen av krackeranläggningen, inför underhållsstoppet som börjar fredag den 1 april. I och med nedtagningen kommer vi att fackla och ljudnivån från anläggningen är förhöjd under vissa perioder. Vi räknar med att ha stoppat produktionen om tre till fem dagar och kommer sedan att vara ur drift i cirka åtta veckor.

Våra anläggningar går med stabil drift

Mindre glödbrand vid underhållsarbete på krackeranläggningen

På eftermiddagen idag, den 23 november, uppstod en mindre brand vid ett underhållsarbete på krackeranläggningen. Branden släcktes omgående av skiftteamet på plats och inget nödlarm behövde aktiveras. Som rutin går alltid larm till Räddningstjänsten som också ryckte ut, men inte behövde komma in på anläggningen och bistå, utan kunde lämna efter avstämning på plats.

Ingen person eller utrusning har skadats och vi har normal drift på krackeranläggningen.

Våra anläggningar går med stabil drift

Uppstart av krackeranläggningen

Uppstart av krackeranläggningen planeras att påbörjas 23 september och beräknas pågå i cirka fem dagar.


Under uppstarten kommer vi att fackla i lilla och stora facklan, vilket också medför en förhöjd ljudnivå.

Uppdatering efter branden på krackeranläggningen den 11 september

Kartläggning av skadornas omfattning efter branden har påbörjats och man har konstaterat att det är ett begränsat område som berörs. Nu inspekteras utrustning i området. Utredning av händelsen är påbörjad och orsaken kommer fastställas, innan en säker uppstart av anläggningen sker.

Brand på krackeranläggningen lördagen den 11 september

Lördagen den 11 september strax innan kl. 22.00 uppkom en brand i ugnsområdet på krackeranläggningen. Räddningstjänsten kallades in direkt och branden var släckt ca kl. 22:50. Räddningstjänsten var på plats till kl. 03:15. Beslut togs om att stoppa anläggningen, vilket medförde fackling i stora och lilla facklan under kvällen. Facklingen i stora facklan avslutades kl. 00.30.

Det förelåg ingen fara för allmänheten och ingen person har kommit till skada.

Driftstörning på vår krackeranläggning

Vi har just nu en driftstörning på krackeranläggningen. Räddningstjänsten är på plats. Vi kommer nu stoppa produktionen, vilket medför fackling.

Driftstörning på vår krackeranläggning

Vi har just nu en driftstörning på krackeranläggningen. Räddningstjänsten är på plats. Vi kommer nu stoppa produktionen, vilket medför fackling.

Våra anläggningar går med stabil drift

Driftstörning på vår krackeranläggning

Vi har just nu en driftstörning på vår krackeranläggning, vilket medför fackling. Fackling är en del av vårt säkerhetssystem och kan medföra buller.


Det föreligger ingen fara för allmänheten.

Våra anläggningar går med stabil drift

Internlarm på krackeranläggningen

10.40 drogs internlarmen på krackeranläggningen, på grund av en mindre brand i anläggningen. Räddningstjänsten tillkallades och branden var släckt strax efter kl 11. Ingen person kom till skada och räddningstjänsten lämnade anläggningen innan kl 12.

Våra anläggningar går med stabil drift

Driftstörning på krackeranläggningen

Kl 06.00 idag uppstod ett gasutsläpp i krackeranläggningen. Vårt interna nödlarm aktiverades och Räddningstjänsten tillkallades. Ingen medarbetare har kommit till skada och ingen fara för allmänheten föreligger.

Våra anläggningar går med stabil drift

Processtörning på Polyetenanläggningen - uppdatering

Facklingen som orsakades av ett elbortfall tidigare idag är nu avslutad. Del av vår Polyetenanläggning har stängts ner och felsökning pågår.

Processtörning på Polyetenanläggningen

På grund av ett elbortfall har produktionen stoppat på vår PE-anläggning. Anläggningen har därför stängts ner, vilket gör att vi facklar i LT/PE3-facklan. Felsökning pågår.

Normal drift på våra anläggningar

Status krackeranläggningen: Normal drift
Status Polyetenanläggningen: Normal drift

Uppstart på krackern

Tidigt idag, söndag den 21 mars, påbörjade vi uppstarten av den del i krackeranläggningen där vi i fredags hade en driftstörning. Vi gör allt vi kan för att minimera fackling som förekommer under uppstarten. Vi beräknar vara i drift inom ett dygn.

Det föreligger ingen fara för allmänheten. Fackling är en del av vårt säkerhetssystem och kan medföra buller. Vi förbränner den gas som anläggningen vid driftstopp eller under uppstart inte har möjlighet att leverera ut.

Status krackeranläggningen 19 mars

Reparationsarbete pågår för att åtgärda felet som orsakade driftstoppet på krackern under fredagens förmiddag. Facklingen avtar under kvällen och kommer att hållas på miniminivå till dess att vi startar upp anläggningen igen, vilket beräknas bli under söndag kväll.

Driftstörning på krackeranläggningen

Vi har just nu en driftstörning på krackern, vilket medför fackling. Vi återkommer med mer information.

Planerat driftstopp på LD5

Just nu pågår ett planerat driftstopp under cirka 48 timmar, på vår Polyetenanläggning LD5.

Driftstörning på krackern 13 februari 2021

På grund av en driftstörning på vår krackeranläggning är vi tvungna att fackla en del av vår produktion. Vi arbetar nu för att återstarta de delar av anläggningen som har stoppat.

Det föreligger ingen fara för allmänheten. Fackling är en del av vårt säkerhetssystem och kan medföra buller. Vi förbränner den gas som anläggningen vid driftstopp eller under uppstart inte har möjlighet att leverera ut.

Processtörning på Polyetenanläggningen

På grund av en processtörning vid lunchtid idag på PE3-fabriken har produktionen stoppat. Detta gjorde att vi facklade i LT/PE3-facklan. Facklingen är nu avslutad. Vi räknar med att vara tillbaka i drift inom ett par dagar.

Status krackeranläggningen

Produktionen på krackern är igång och vi tillverkar nu produkt som kan levereras till kund. Det innebär att vi inte längre behöver fackla i stora facklan.

Tack för visad förståelse under uppstarten.

Uppstart av krackern går enligt plan

Vi har nu startat krackeranläggningen. Uppstarten går enligt plan och vi beräknar att vi kommer kunna börja leverera produkt till våra kunder i slutet av denna vecka. Då kommer också fackling i stora facklan att avslutas.


Vid en uppstart efter ett anläggningsstopp krävs det fackling i både den lilla och den stora facklan fram tills dess att produkterna kan levereras till våra kunder. I samband med facklingen kommer det vara förhöjda ljudnivåer. Ljudet alstras dels av förbränningen i facklornas topp, dels av ångan som doseras i fackeltopparna. Ångan tillsätts för att optimera förbränningen så att sotning undviks. Vi gör allt vi kan för att minimera störningarna under uppstarten. Vi startar exempelvis med så få krackningsugnar som möjligt för att inte behöva fackla mer än absolut nödvändigt.

Fackling vid uppstart

Vi startar nu krackeranläggningen. Vi börjar ta in råvara och startar processen.

Vid en uppstart efter ett anläggningsstopp krävs det fackling i både den lilla och den stora facklan fram tills dess att produkterna kan levereras till våra kunder. Under denna tid kommer det vara förhöjda ljudnivåer. Ljudet alstras dels av förbränningen i facklornas topp, dels av ångan som doseras i fackeltopparna. Ångan tillsätts för att optimera förbränningen så att sotning undviks. Vi gör allt vi kan för att minimera störningarna under uppstarten.

Uppstart av krackern

Vi fortsätter arbetet med att starta upp krackern. Vi är nu i slutskedet av uppstartsprocessen och förbereder för att ta in råvara i systemen i slutet av veckan.

Vid en uppstart efter ett anläggningsstopp krävs det fackling i både den lilla och stora facklan fram tills dess att produkterna kan levereras till våra kunder. Under denna tid kommer det vara förhöjda ljudnivåer från anläggningen. Ljudet alstras dels av förbränningen i facklornas topp, dels av ångan som doseras i fackeltopparna. Ångan tillsätts för att optimera förbränningen så att sotning undviks. Vi gör allt vi kan för att minimera störningarna under uppstarten.

Uppstart av krackern

Vi förbereder för uppstart och beräknar att börja ta in råvara i helgen som kommer. Intag av råvara innebär att processen startar och att vi kommer fackla.

Krackern närmar sig uppstart

Efter nästan sju månaders intensivt arbete med reparationer och förbättringar, inspektioner och tester, närmar sig nu uppstart på krackern.

Under stoppet har vi haft ett flertal avstämningar med vår tillsynsmyndighet Länsstyrelsen.

I samband med uppstarten förekommer fackling som medför buller. Vi gör allt vi kan för att minimera detta. Vi beräknar att krackern kommer att vara i drift strax efter årsskiftet.I den information som idag delas ut i brevlådorna i vårt närområde, kan du läsa mer om uppstarten och om vår krackeranläggning. Informationen finns även att läsa här på vår webb.


Information om uppstart av krackern

Luktstötar kan förekomma vecka 26-27

Just nu pågår flera arbeten på vår krackeranläggning som kan medföra luktstötar som når vår närmaste omgivning. Arbetena kommer att pågå under vecka 26 och 27.
Luktstötarna innebär ingen fara för personer eller miljö.

Miljömeddelande krackern 15 juni 2020

En utrustning på krackern kommer att tas ur drift under dagen. Luktstötar kan förekomma.

Det föreligger ingen fara för allmänheten.

Status krackeranläggningen 22 maj

Krackeranläggningen är stoppad och arbete pågår med att återställa fabriken efter branden den 9 maj. Det finns i nuläget ingen prognos för när uppstart kan ske. Vi kommer att göra alla de inspektioner, reparationer och kontroller som krävs ur säkerhetssynpunkt innan anläggningen startas upp igen.

Brand på krackern - uppdatering 10 maj

Händelseförlopp

20.45 på lördagskvällen startade en brand i en kompressor på vår Krackeranläggning. Krackern stoppades omgående. Räddningstjänsten var snabbt på plats för att bekämpa branden. Borealis nödlägescentral är sammankallades och vi samarbetade med Räddningstjänsten på plats, som ansvarar för Räddningsinsatsen.

21.15 bekräftade Räddningstjänsten att det inte finns några personskador.

21.35 stängde Räddningstjänsten av Uddevallavägen av säkerhetsskäl.

21.55 drogs VMA-larmet som uppmanar alla i närheten att gå inomhus och hålla dörrar, fönster och ventiler stängda.

05.15 meddelade Räddningstjänsten att branden var släckt och kort därefter avbröts VMA-larmet.

06.13 VMA-larmet avbröts.


Just nu pågår fackling

Eftersom vi på grund av branden stoppade Krackern sker just nu också fackling. Endast fackling i lilla facklan, facklingen i stora facklan avslutades tidigt på morgonen. Fackling är vårt säkerhetssystem och finns för att vi på ett säkert sätt ska kunna tömma vår anläggning på kolväten. Facklan kan synas på långt håll.
För att inte få sotande fackling förser vi facklorna med ånga. På grund av att ångpannorna som producerar ångan till facklorna stoppat i samband med incidenten, så är det nu sotande fackling. Vi gör allt vi kan för att minimera den sotande facklingen och arbetar nu fokuserat för att starta upp våra ångpannor.
Facklingen kommer pågå under dagen. Vi beklagar den störning som detta innebär för våra grannar och omgivning.

Utredning av händelsen

Ingen fara för allmänheten föreligger. Nu är vi i fasen där vi utreder vad som har hänt och varför det hände. Detta görs i nära samarbete med våra tillsynsmyndigheter. Borealis ser allvarligt på den här händelsen. Vi kommer att ha mer information inom kort, men vill inte spekulera i vad som hänt innan vi har mer fakta på plats.

Säkerheten för medarbetare och vår omgivning, boende i Stenungsund och miljön, är alltid vår högsta prioritet och det är utifrån det som vi planerar för reparationer och uppstart. Räddningstjänsten utlöste VMA-larmet under natten då de ansåg att rökutvecklingen kunde innebära fara för allmänheten. Allmänheten informerades via SMS. Räddningstjänsten stängde också av Uddevallavägen av säkerhetsskäl. VMA-larmet avbröts tidigt imorse, efter 05.15 då branden var släckt.

Räddningstjänsten har gjort ett mycket bra arbete och vårt samarbete och räddningsinsats har fungerat enligt våra rutiner.

Under natt och tidig morgon genomfördes Omgivningskontroller och från dem kan vi delge följande;
Luft – Vid midnatt kontrollerades luftkvaliteten i närområdet till krackern och det fanns inga förhöjda värden av kolväten i luften.
Vatten – Processvattnet från anläggningen har under händelsen letts till ett bergrum för säkert omhändertagande och rening.
Lukt – brandlukt kändes under branden och kan kvarstå under förmiddagen

Vi uppdaterar vår lokala webbsida löpande med nyheter om hur vårt arbete fortlöper.
Om ni vill komma i kontakt med oss, kontakta vår ledningsberedskap som tar emot namn och kontaktuppgifter så hör vi av oss så fort vi kan.

Brand på krackern 9 maj - uppdatering

05.15 meddelade Räddningstjänsten att branden är släckt.

Brand på Krackern 9 maj

Vi har en brand i en kompressor och därför är Krackern stoppad. Räddningstjänst är på plats. Vi kan bekräfta att det inte är några skadade. Räddningstjänsten har nu stängt av Uddevallavägen som en säkerhetsåtgärd.

På grund av att vi stoppat Krackern sker just nu också fackling. Fackling är vårt säkerhetssystem och finns för att vi på ett säkert sätt ska kunna tömma vår anläggning. Facklan kan synas på långt håll.


Normalt tillsätts ånga för att undvika sotande fackling. Våra ångpannor har stoppat vilket gör att facklingen är sotande.

Facklingen kommer pågå under natten.Mer information kommer under kvällen.

Brand på Krackern 9 maj

Vi har en brand i en kompressor och därför är Krackern stoppad. Räddningstjänst är på plats. Vi kan bekräfta att det inte är några skadade. Räddningstjänsten har nu stängt av Uddevallavägen som en säkerhetsåtgärd.

Mer information kommer under kvällen.

Stabilt resultat under första kvartalet 2020 trots den hotande effekten av covid-19 och fallande oljepriser

Test av gasvarnare 7 maj, cirka kl 09.30

Imorgon torsdag 7 maj, cirka kl. 09:30 kommer vi att testa gasvarnare på vårt bergrum UC-904 som ligger väster om Borealis polyetenanläggningen. Det innebär att en tyfon med ljudlarm kommer att ljuda. Detta är ett led i vårt förebyggande underhåll.

Borealis Kracker status 17 april

Borealis krackeranläggning är nu i normal drift igen efter stoppet.

Uppstart av Borealis krackeranläggning vecka 16

Reparationen på Borealis krackeranläggning har gått bra och fabriken närmar sig idrifttagning. I samband med uppstarten kommer fackling att ske, preliminärt från tisdag lunch och cirka två dygn framåt. Facklingen kan medföra buller och vi kommer att minimera den så mycket som möjligt.

Stopp på Borealis krackeranläggning vecka 15-16

På grund av en läcka på ett rör på Borealis krackeranläggning måste fabriken stoppas för reparation. Läckan utgör ingen fara för allmänhet eller yttre miljö, men måste åtgärdas, vilket kräver anläggningsstopp. Nedtagning av fabriken har påbörjats.
I samband med reparationen kommer det att vid stopp och uppstart förekomma fackling. Vi kommer att göra allt vi kan för att minimera facklingen, både i omfattning och tid.
Stoppet beräknas pågå från den 8 april och fram till slutet av vecka 16.

En tank tas i drift på Krackern 3 april – kan medföra luktstörning

Idag, fredagen den 3 april, tar vi drift en av våra tankar på krackeranläggningen, vilket kan medföra luktstörning.

Processtörning på Borealis 16 mars

På grund av en processtörning har produktionen vid LD5-fabriken stoppats. Vid stoppet hördes ett utblås under c:a 30 sek. I samband med nedtagningen kommer det att facklas några timmar och vi beräknar att återuppta produktionen inom 24 timmar.

Denna processtörning påverkar vår krackerproduktion, vilket medför fackling under cirka en timme.

Ingen fara för allmänheten föreligger.

Produktionsstörning på polyetenanläggningen 27 februari

Torsdag morgon 27 februari inträffade en processtörning i en av våra fabriker på polyetenanläggningen, vilket medförde fackling under en period.

Uppstart av krackern – status 23 januari

Uppstarten av krackeranläggningen fortgår. Det har tagit lite längre tid än beräknat att få igång alla system, men uppstarten går bra. Vi räknar med att ha produktion under torsdagen. Fram till dess kommer vi att fackla i stora facklan.


Vi beklagar de störningar facklingen medför och gör allt vi kan för att minimera den.

Processtörning Borealis kracker - status 22 januari

Uppstart av krackernanläggningen pågår. Produktionen beräknas vara igång igen under onsdagskvällen, varvid facklingen i stora facklan kommer att upphöra.

Vi gör vårt yttersta för att minimera facklingen.

Produktionsstörning kracker 21 januari - uppdatering

Ångpannorna är nu i drift och levererar ånga till facklorna, vilket gör att den sotande facklingen minimeras. Vi fortsätter att vidta åtgärder för att minimera facklingen. Återstart av fabriken beräknas ske under tisdagskvällen och kommande dagar.

Produktionsstörning på Borealis krackern 21 januari

Borealis kracker har fått en driftstörning. Klockan 14.04 stoppade en av de stora kompressorerna. I samband med detta stoppade även av pannorna, vilket orsakar sotande fackling. Vi utför nu åtgärder för att minimera facklingen. Återstart av fabriken beräknas ske under tisdagskvällen.

Processtörning på LD5-fabriken 13 januari

Processtörning vid LD5-fabriken 3 januari 2020

Urdrifttagande av utrustning medför luktstörning 2 december

Läckage i en pump på Krackern 30 november

Urdrifttagning av utrustning

Nödlägesövning 18 november

Rengöring av behållare, Krackern 12 november

Test av gasvarnare 6 november

Processtörning på LD5-fabriken 1 november

Uppstart av LT/PE3 kan medföra fackling

Nödlägesövning på Krackeranläggningen 22 oktober

Nödlägesövning på Krackeranläggningen 22 oktober

Fackling på Krackern 8 oktober

Åskväder orsakade driftstörningar

Luktstörning från krackeranläggningen

Öppning av utrustning 13-14 augusti

Borealis noterar ett stabilt andra kvartal och första halvår, med stöd av ett starkt resultat för verksamheten i Europa

Underhållsarbete på vår krackaranläggning 9 juli

Vi har idag, 9 juli, genomfört ett underhållsarbete i anläggningen som har medfört en viss lukt.

Arbetet är nu avslutat. En viss lukt kan dock kvarstå.

Åtgärder är vidtagna för att minimera lukt.


Processtörning på LD5 3 juli

På grund av en processtörning har produktionen vid LD5-fabriken stoppats. Vid stoppet hördes ett utblås under cirka 30 sekunder. I samband med nedtagningen kommer fackling att förekomma. Vi beräknar att återuppta produktionen inom 24 timmar.

Vattenläcka från dagvattenbassängen PE 17 juni

En erosionsskada har uppstått på en del av dagvattenbassängen, som gjort att dagvatten rann ut i Stenunge å på ett annat ställe än där det normalt rinner ut. Den skadade delen är nu avstängd och kommer att åtgärdas snarast.

Det som läckt ut i Stenunge å är regnvatten från dagvattenbrunnar. Bassängen avskiljer partiklar (t.ex grus, plastpartiklar mm), som kan följa med regnvattnet. Storstädning av dagvattenbassängen genomfördes i fredags (14 juni) så utsläppet av partiklar bedöms som begränsat.

Länsstyrelsen är informerad om händelsen och framförde att det var bra agerandet av samtliga berörda med att minimera utsläppet till ån redan under söndagskvällen och natten.

Utredning av händelsen har startat.

Driftstörning på PE3-fabriken, polyetenanläggningen

På grund av en processtörning på PE3-fabriken kommer fabriken att stoppas och produktionen att ledas facklan. I samband med nedtagningen kommer det att facklas under några timmar. Det föreligger ingen fara för allmänheten.

Processtörning på LD5 22 mars

På grund av en processtörning har produktionen vid LD5-fabriken stoppats. Vid stoppet hördes ett utblås under cirka 30 sekunder.

I samband med nedtagningen kommer det att facklas några timmar. Vi beräknar att återuppta produktionen in om 24 timmar.

För övriga frågor, kontakta Ledningsberedskapen telefon 0702-578805

Driftstörning på Borealis kracker 6 mars

Vi har haft en mindre driftstörning på Borealis kracker och behöver därför fackla en del av produktströmmen. Facklingen förväntas upphöra inom cirka en timme.
Fackling är en del av säkerhetssystemet och kan medföra sotning och buller. Vi förbränner den gas som anläggningen vid driftstopp eller under uppstart inte har möjlighet att leverera ut. Vi ber om överseende med detta och kommer att göra allt för att minimera fackling och buller.

Status 10 januari uppstart av Borealis kracker

Uppstarten går enligt plan och vi räknar med att facklingen i stora facklan kommer att upphöra under fredagen. Vi gör allt vi kan för att minimera störningarna för omgivningen.

Nytt elbortfall drabbade krackern den 8 januari

Borealis kracker drabbades strax före kl 12 idag av ett ännu ett externt elbortfall. Den pågående uppstarten fick avbrytas. Vi har fått tillbaka strömmen och återupptagit startföreberedelserna. Planen är att starta kompressorer och de första ugnarna i morgon onsdag 9 januari. I samband med detta kommer vi att fackla i båda facklorna under cirka tre dagar. Facklingen kan leda till buller.

Vi beklagar denna olägenhet och kommer att göra allt vi kan för att minimera störningarna för vår omgivning.

Fackling på grund av externt strömbortfall 8 januari

På grund av externt strömbortfall har vi fått driftstörningar på våra fabriker, vilket medför fackling. Vi återkommer så snart vi har mer information.

Uppstart av krackern planeras 6 januari

Borealis krackeranläggning är nu redo för uppstart efter de arbeten som fick göras tillföljd av det externa strömbortfallet på juldagen. På söndag den 6 januari planerar vi att starta våra kompressorer och börja ta in råvara i våra krackugnar. Uppstarten innebär att vi kommer att fackla i båda facklorna på krackeranläggningen under cirka tre dygn från och med söndag. Facklingen kan medföra buller. Vi kommer att göra allt vi kan för att minimera störningarna för omgivningen.

Status uppstart av krackern 2 januari

Uppstarten av Borealis krackeranläggning har avbrutits på grund av en ångläcka på en av våra turbiner. Under tiden som läckan åtgärdas kommer vi att förbereda anläggningen och räknar med att återuppta uppstarten i början av nästa vecka. Facklingen i stora facklan kommer att upphöra under kvällen idag (2 januari). Vi återkommer med mer information om när vi startar fabriken igen.

Uppstart av Borealis krackeranläggning 1 januari

Vår krackeranläggning förbereder för uppstart efter stoppet till följd av elbortfallet på juldagen. Vi kommer under nyårsdagen att starta produktionen, vilket innebär fackling i båda facklorna under cirka tre dygn. Vi räknar inte med någon sotande fackling, men buller kan förekomma. Vi gör allt vi kan för att minimera störningarna för omgivningen.

Elbortfallet 25 december / Status 28 december

Efter elbortfallet som drabbade STO-område 25 december är vår krackeranläggning fortfarande ur drift/stopp. Genomgång av utrustning pågår. Vi kommer återkomma med information via vår webbsida inför uppstart av krackern.

Uppdatering Borealis krackern 25 december

På grund av strömbortfallet som drabbade STO-området i eftermiddag stoppade Borealis krackeranläggning. Uppstartsförberedelser pågår. Facklingen kommer att vara i cirka två dygn.

Fackling på grund av strömbortfall

På grund av strömbortfallet som drabbat STO-området har vi fått driftstörningar på våra fabriker, vilket medför fackling under kvällen och natten.

Processtörning på PE3-fabriken

På grund av en processtörning kommer produktionen vid PE3-fabriken på polyetenanläggningen att ledas till facklan. I samband med nedtagningen kommer det att facklas under eftermiddagen/kvällen. Det föreligger ingen fara för allmänheten.

Processtörning på polyetenanläggningen

På grund av en processtörning på polyetenanläggningen kommer det att ske fackling från LT/PE3-facklan under eftermiddag/kväll. Det råder ingen fara för allmänheten.

Test av gasvarnare 8 november

Vi kommer att testa gasvarnare på vårt bergrum UC-904 imorgon torsdagen den 8 november, kl 09.30. Det kommer att larma en tyfon vid testet.

Bergrummet ligger väster om Borealis Polyeten vid Bränningen.

Detta är ett förebyggande arbete för att se så allt fungerar om det blir skarpt läge.

Miljömail från PE3-fabriken 31 oktober

På grund av en störning på styrsystemet på Borealis PE3-fabrik facklar vi för tillfället. Åtgärder pågår.

Lukstörning Borealis kracker

I samband med urdrifttagande av processutrustning idag 18 oktober kan viss avvikande lukt förekomma. Detta skall dock inom kort vara normaliserat.

Tankrengöring på Borealis Kracker påbörjas 6 september

Idag den 6 september påbörjar vi tankrengöring av en av våra produkttankar på Borealis Kracker. Lukt kan förekommer under kvällen.

Läckan på krackern 22 augusti – uppdatering

Vid lunchtid fick vi in ett larm om ett läckage på vår krackeranläggning. Enligt våra rutiner så utrymde vi anläggningen och tillkallade räddningstjänsten.

Vi har konstaterat ett läckage på en vattenledning från ett av våra bergrum. Ledningen innehåller till största delen vatten men också små mängder kolväten.

Läckaget är åtgärdat och situationen under kontroll. Vi återgår till normalt läge.

Det förelåg ingen fara för allmänheten.

Läcka på krackern 22 augusti

Idag vid lunchtid upptäcktes ett misstänkt läckage vid 2a gatan på krackern. Räddningstjänsten är tillkallad. Utrymningslarm på krackern draget.

Åtgärder för att lokalisera och åtgärda ev läckage pågår.

Inga fara för allmänheten föreligger.

Strömdipp orsakar fackling på krackern

Inatt vid ettiden drabbades vår kracker av en strömdipp, som medförde stopp av fabriken och fackling. Vi beräknar att vara tillbaka i normal produktion under måndagen.

Fackling är en del av säkerhetssystemet och kan medföra sotning och buller. Vi förbränner den gas som anläggningen vid driftstopp eller under uppstart inte har möjlighet att leverera ut. Vi ber om överseende med detta och kommer att göra allt för att minimera fackling och buller.

Underhåll och rengöring av tank

Under dagen (28 maj) kommer underhåll och rengöring av en av våra tankar att påbörjas. Lukt kan förekomma.

Luktstörning – uppdatering 9 maj

Vid mätningar 7 maj identifierades en av Borealis krackugnar som en möjlig luktkälla. Under tisdagen (8 maj) lades driften om på krackeranläggningen och produktionen på den aktuella ugnen stoppades.

Onsdag förmiddag (9 maj) utförde företaget FluxSense nya mätningar och dessa visade att kolväteutsläpp från den aktuella ugnen nu har upphört. Då inga observationer på lukt förekommit gör vi bedömningen att orsaken till luktstörningarna är funnen.

Det registrerade läckaget har varit nafta, vilket är en av krackeranläggningens normala råvaror. Nafta har egenskaper som liknar bensin. Borealis har utfört mätningar i omgivningen där lukten känts. Inga av dessa mätningar har resulterat i mätbara halter av kolväten. Bedömningen är därför att ingen exponerats för nafta på ett sätt som inneburit en hälsofara.

Vi kommer nu att reparera den skadade utrustningen innan den tas i drift igen. Händelsen kommer att utredas noga.

Luktstörning – uppdatering 8 maj

Omfattande kontroller och mätningar av Borealis personal kompletterade med mätningar av FluxSense har resulterat i att en möjlig källa kan vara en av ugnarna på krackeranläggningen. Ugnen kommer att tas ur drift under tisdagen (8 maj) och därefter kommer nya mätningar att utföras.

FluxSense har ledande mätmetoder för att identifiera kolväten i atmosfären och med hjälp av dessa kan trolig utsläppskälla lokaliseras.

Luktstörning: extra provtagning och kontroller

Med anledning av att flera klagomål på diesel/oljelukt registrerats under helgen och måndagsförmiddagen genomförs extra provtagningar och kontroller av utrustning på krackeranläggningen. Extra mätningar av flyktiga kolväten kommer även ske utanför anläggningen för att lokalisera orsaken till lukten.

Luktstörning

Felsökning har pågått hela helgen. Mätningar av förekomsten av kolväten/farliga ämnen har genomförts på flera platser och resultatet påvisar inga mätbara halter. Vi fortsätter sökandet efter källan.

Luktstörning

Källan till luktstörningen är ännu inte identifierad. Felsökning pågår tillsammans med grannföretagen och räddningstjänsten.

Underhåll och rengöring av torn på Krackern 11 april

Under dagen kommer underhållsarbete samt rengöring att pågå på ett av våra torn. Detta kan medföra luktstötar.

Test av nödlarm 9 april

Den första helgfria måndagen i varje månad, med start kl 09.00, testar vi vårt interna nödlarm för att säkerställa att de fungerar som de ska.


Frågor?
Frågor om vår verksamhet eller våra produkter hänvisas till vår växel telefon 0303-860 00.
Nödlägesberedskapshavare besvarar akuta frågor om produktionsstörningar på telefon 0702-57 88 05.

Stopp på LD5-fabriken 12 februari

På grund av en processtörning stoppades produktionen vid LD5-fabriken igår kväll 12 februari. Vid stoppet hördes ett utblås under cirka 30 sekunder.

I samband med nedtagningen facklades det under några timmar. Produktionen återupptas inom 24 timmar.


Test av nödlarm 8 januari

Den första helgfria måndagen i varje månad, med start kl 09.00, testar vi vårt interna nödlarm för att säkerställa att de fungerar som de ska.

Nödlägesövning genomförs på Borealis Kracker 28 november

Tisdagen den 28 november, med start kl 10.00, genomför Borealis, tillsammans med Räddningstjänsten, en nödlägesövning på Krackern. 
 
Syftet med övningen är att öva Borealis nödlägesorganisations förmåga att hantera en oönskad händelse tillsammans med Räddningstjänsten samt att öva personalen i var Krackerns uppdaterade uppsamlingsplatser är belägna.
 
All kommunikation som berör övningen kommer att inledas med ”Detta är en övning”.

Test av gasvarnare 8 november

Som ett led i vårt förebyggande underhåll kommer vi att testa gasvarnare på ett av våra bergrum (ligger väst om Borealis polyetenanläggning) imorgon onsdag 8 november, kl 09.30. En tyfon kommer att ljuda vid testet.

Underhållsarbete på krackeranläggingen

Idag påbörjas underhållsarbete på en av tankarna på krackeranläggningen. Luktstötar kan förekomma under torsdag 26 oktober och fredag 27 oktober.

​Test av nödlarm

Den första helgfria måndagen i varje månad, med start kl 09.00, testar vi vårt interna nödlarm för att säkerställa att de fungerar som de ska.

Våra anläggningar går med lugn och stabil drift.

Frågor?

Frågor om vår verksamhet eller våra produkter hänvisas till vår växel telefon 0303-860 00.

Nödlägesberedskapshavare besvarar akuta frågor om produktionsstörningar på telefon 0702-57 88 05.