Locations / Sites
Nedladdningslista
Tillbaka

Underhåll och rengöring av torn på Krackern 11 april

Under dagen kommer underhållsarbete samt rengöring att pågå på ett av våra torn. Detta kan medföra luktstötar.

Test av nödlarm 9 april

Den första helgfria måndagen i varje månad, med start kl 09.00, testar vi vårt interna nödlarm för att säkerställa att de fungerar som de ska.


Frågor?
Frågor om vår verksamhet eller våra produkter hänvisas till vår växel telefon 0303-860 00.
Nödlägesberedskapshavare besvarar akuta frågor om produktionsstörningar på telefon 0702-57 88 05.

Stopp på LD5-fabriken 12 februari

På grund av en processtörning stoppades produktionen vid LD5-fabriken igår kväll 12 februari. Vid stoppet hördes ett utblås under cirka 30 sekunder.

I samband med nedtagningen facklades det under några timmar. Produktionen återupptas inom 24 timmar.


Test av nödlarm 8 januari

Den första helgfria måndagen i varje månad, med start kl 09.00, testar vi vårt interna nödlarm för att säkerställa att de fungerar som de ska.
 

Nödlägesövning genomförs på Borealis Kracker 28 november

Tisdagen den 28 november, med start kl 10.00, genomför Borealis, tillsammans med Räddningstjänsten, en nödlägesövning på Krackern. 
 
Syftet med övningen är att öva Borealis nödlägesorganisations förmåga att hantera en oönskad händelse tillsammans med Räddningstjänsten samt att öva personalen i var Krackerns uppdaterade uppsamlingsplatser är belägna.
 
All kommunikation som berör övningen kommer att inledas med ”Detta är en övning”.

Test av gasvarnare 8 november

Som ett led i vårt förebyggande underhåll kommer vi att testa gasvarnare på ett av våra bergrum (ligger väst om Borealis polyetenanläggning) imorgon onsdag 8 november, kl 09.30. En tyfon kommer att ljuda vid testet.

Underhållsarbete på krackeranläggingen

Idag påbörjas underhållsarbete på en av tankarna på krackeranläggningen. Luktstötar kan förekomma under torsdag 26 oktober och fredag 27 oktober.

​Test av nödlarm

Den första helgfria måndagen i varje månad, med start kl 09.00, testar vi vårt interna nödlarm för att säkerställa att de fungerar som de ska.

Våra anläggningar går med lugn och stabil drift.

Frågor?

Frågor om vår verksamhet eller våra produkter hänvisas till vår växel telefon 0303-860 00.

Nödlägesberedskapshavare besvarar akuta frågor om produktionsstörningar på telefon 0702-57 88 05.