Locations / Sites
Tillbaka

Våra anläggningar går med stabil drift

Uppdatering: Driftstörning på krackeranläggningen

Driftstörning pågår på krackeranläggningen. Fackling och förhöjd ljudnivå kommer att fortgå under kvällen.

Ingen fara för allmänheten föreligger.


Fakta om fackling

Fackling är ett säkerhetssystem för processindustrin. Det säkerställer att kolväten som finns i systemen vid ett stopp inte släpps ut till omgivningen, utan hanteras kontrollerat och säkert i fackelsystemet.

Driftstörning på krackeranläggningen

Just nu pågår en driftstörning på vår krackeranläggning som orsakar fackling.

Felsökning pågår.

Ingen fara för allmänheten föreligger.


Fakta om fackling
Fackling är ett säkerhetssystem för processindustrin. Det säkerställer att kolväten som finns i systemen vid ett stopp inte släpps ut till omgivningen, utan hanteras kontrollerat och säkert i fackelsystemet.

Underhållsarbete på krackeranläggningen – fackling kan förekomma

På grund av underhållsarbetet som pågår på anläggningen kan det från och med lördag den 15/4 periodvis förekomma fackling* i stora facklan. Normalt används stora facklan endast vid oplanerade händelser som stör produktionen, men under pågående stopp kommer den även användas vid behov för de planerade underhållsaktiviteterna.

Ingen fara för allmänheten föreligger.


*Fakta om fackling

Fackling är ett säkerhetssystem för processindustrin. Det säkerställer att kolväten som finns i systemen vid ett stopp inte släpps ut till omgivningen, utan hanteras kontrollerat och säkert i fackelsystemet.

Underhållsarbete på krackeranläggningen – luktstötar kan förekomma

Idag, torsdag den 13 april, kommer inspektion av tankar på krackerområdet påbörjas. Detta kan medföra luktstötar i och omkring krackeranläggningen.

Ingen fara för allmänheten föreligger.

Underhållsarbete på krackeranläggningen

Måndag den 10 april stoppar vi delar av krackeranläggningen för underhållsarbete. Stopp och start av anläggningen medför fackling*. Arbeten pågår i anläggningen fram till vecka 19, och under denna period kan ljudnivån tillfälligt öka och luktstötar kan förekomma.

Ingen fara för allmänheten föreligger.


*Fakta om fackling

Fackling är ett säkerhetssystem för processindustrin. Det säkerställer att kolväten som finns i systemen vid ett stopp inte släpps ut till omgivningen, utan hanteras kontrollerat och säkert i fackelsystemet.

Våra anläggningar går med stabil drift

Krackeranläggningen: pågående underhållsarbete

Underhållsarbete pågår på krackeranläggningen och under innevarande vecka kommer en tank öppnas för rengöring. Luktstötar kan förekomma under arbetet.

Ingen fara för allmänheten föreligger.

Förhöjd ljudnivå från krackeranläggningen

På grund av pågående underhållsarbete på krackeranläggningen kommer det att vara förhöjda ljudnivåer mellan 06.00-18.00.

Våra anläggningar går med stabil drift

Nyhetsbrevet Till dig kommer i brevlådan idag