Locations / Sites

Borealis historia i Stenungsund

Borealis historia börjar 1960 då Stenungsund blev Sveriges petrokemiska centrum.

 • 2023 Ny vattenreningsanläggning invigs på Krackern och sista ugnen i ugnsprojektet (SFRP) tas i drift
 • 2021 En förstudie för en anläggning för kemisk återvinning av plast inleds och första testet med förnybar råvara i Krackern genomförs
 • 2018 Ägarbyte i AkzoNobel och namnbyte till Nouryon
 • 2016 Stenungsund Furnace Revamp-projektet (renovering av fyra av de sex äldsta krackugnarna på Krackern) påbörjas
 • 2016 Etantanken på Kracker gas i drift
 • 2015 Ägarbyte i Norsk Hydro och namnbyte till Inovyn
 • 2012 Den nya hamnpiren färdigställdes i november, som administreras av PetroPort AB (ägs 50/50 av Borealis och Perstorp).
 • 2010 Borealis nya högtrycksfabrik (LD5) togs idrift.
 • 2007 Borealis fattade beslut om att bygga en ny högtrycksfabrik (LD5)
 • 2006 OMV/IPIC tar över Statoils ägarandel i Borealis
 • 2005 MTBE-anläggningen konverterades till ETBE (etyl tert betyl eter)
 • 2004 Borealis Scandinavia bildades
 • 2000 Krackeranläggningen expanderades med 50%. Borstar PE-anläggning togs i drift
 • 1998 OMV/IPIC tar över Nestes ägarandel i Borealis
 • 1994 Borealis bildades med Neste och Statoil som ägare (50/50). Akzo blev ny ägare till Berol Nobel
 • 1993 MTBE-anläggningen (metyl tert betyl eter, ersätter bly som oktanhöjare i bensin) togs i drift (Statoil)
 • 1988 Nobel tog som ny ägare över Berol
 • 1987 Invigning av FoU-laboratorium (Neste Polyeten)
 • 1986 Etenterminalen togs i drift. Neste blev ny ägare av Beroxo
 • 1985 Statoil blev ny ägare av Essos krackeranläggning
 • 1984 Neste blev ny ägare av Unifos. Norsk Hydro blev ny ägare av KemaNord (tidigare Fosfatbolaget)
 • 1983 Den andra lågtrycksfabriken stod klar och togs i drift (Unifos)
 • 1980 Komplexet utökades med Beroxo, den första propenkunden
 • 1971 - 72 Den första lågtrycksfabriken togs i drift (Unifos)
 • 1969 Essos andra kracker togs i drift
 • 1967 Komplexet utökades med Fosfatbolagets PVC-fabrik
 • 1963 Krackeranläggningen (Esso) och högtrycksfabriken (Unifos) togs i drift
 • 1960 De första petrokemiska kontrakten (Esso, MoDo, Unifos) skrevs för byggandet av ett petrokemiskt komplex i Stenungsund