Locations / Sites

Nyckeltal

Nyckeltal
2021
2020
2019
2018
2017
Total försäljning(MEUR)12,3428,4769,7689,9379,069
Total försäljning inklusive andra inkomster (MEUR)(MEUR)10,1536,9378,1038,3377,564
Nettovinst(MEUR)1,3965898729061,095
Avkastning på investering (ROCE)(MEUR)19

8

11

13

15
Gearing%3 %29 %24 %21 %13 %