Locations / Sites

Vision och kärnvärden

Vår vision

Borealis är en ledande leverantör av innovativa lösningar för polyolefiner, baskemikalier och konstgödsel som skapar mervärde i samhället.

Våra kärnvärden

Ansvarsfull

 • Vi strävar mot noll skador och olyckor inom hälsa och säkerhet.
 • Vi tar hänsyn till vårt lokala och globala miljöansvar i våra beslut.
 • Vi håller hög etisk nivå när vi gör affärer och föregår med gott exempel.

© Borealis

Respekt

 • Vi har förtroende för och involverar varandra samt kommunicerar öppet och respektfullt.
 • Vi samarbetar, stödjer och hjälper varandra att utvecklas för Borealis bästa.
 • Vi ser mångfald som en grund för att lyckas som ’’One Company’’.

© Borealis

Överträffa

 • Vi vinner genom ’’Excellence’’ och överträffar förväntningarna.
 • Vi tar gemensamma beslut och genomför dem.
 • Vi ger återkoppling och gör ’’Connect-Learn-Implement’’ och ’’Continuous Improvement’’ till ett naturligt arbetssätt.

© Borealis

Nimblicity™

 • Vi är kompetenta, snabba och flexibla samt söker smarta och enkla lösningar.
 • Vi uppmuntrar beslut på alla nivåer inom organisationen för att öka ägarskapet och effektivisera genomförandet.
 • Vi välkomnar förändring för att forma vår framtid.