Locations / Sites

Onze visie op microplastics

Achtergrond

Hoewel er geen formele definitie van microplastics bestaat, wordt algemeen aangenomen dat het gaat om plasticdeeltjes die kleiner zijn dan 5 mm. Microplastics zijn een groot milieuprobleem, schaden ons mariene milieu en vormen een risico voor de menselijke gezondheid. Eenmaal in het milieu zijn ze moeilijk te verwijderen en kunnen ze pas na honderden jaren afgebroken zijn. Voorkomen dat microplastics in het milieu terechtkomen is dan ook een belangrijk thema voor ons.

De bronnen van microplastics

Er zijn twee soorten microplastics – primaire en secundaire.

Primaire microplastics kunnen bewust worden toegevoegd aan producten zoals tandpasta, exfoliërende crèmes of industriële reinigingsproducten, die worden gebruikt om scheepsrompen te zandstralen, of kunnen het gevolg zijn van slijtage van voorwerpen die plastics bevatten, zoals banden, wegen en synthetische vezels.

Primaire microplastics kunnen ook ongewild in het milieu terechtkomen. Dit gebeurt wanneer industriële plasticharsen en -poeders per ongeluk worden gemorst tijdens productie, transport, zeetransport, conversie of recyclage.

Secundaire microplastics zijn het gevolg van grotere stukken plastic (bijvoorbeeld plasticverpakkingen) die in de oceaan lekken. Na verloop van tijd zorgen zonlicht en wind ervoor dat deze voorwerpen uiteenvallen tot microplastics. Secundaire microplastics zijn te vinden in tafelzout, gebotteld drinkwater en andere stoffen.

Het regelgevende antwoord

In 2017 identificeerde de Europese Commissie microplastics als een opkomend probleem in haar kunststoffenstrategie. Daarom heeft zij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) gevraagd voorstellen uit te werken om bewust toegevoegde microplastics te beperken, zowel in consumenten- als in professionele producten. In januari 2019 stelde het ECHA drie soorten maatregelen voor: marktbeperking, etikettering en rapportering. Dit weerspiegelde de conclusie van het ECHA dat de risico's die voortvloeien uit bewust toegevoegde microplastics momenteel onvoldoende worden begrepen en beheerst. De beperking kan verder gaan dan bewust toegevoegde microplastics en kan pellets, poeder, vlokken en vormen omvatten waarvan de risico's nog onbekend zijn.

De EU houdt een openbare raadpleging over het voorstel. Dat zal de reden voor de groottedefinitie van microplastics en de rechtvaardiging voor een drempelwaarde van een concentratie microplastics van 0,01% in producten zoals cosmetica en detergenten verduidelijken. De huidige gesprekken rond de raadpleging wijzen er ook op dat het ECHA van plan is de overgang naar biologisch afbreekbare polymeren mogelijk te maken. Momenteel kunnen dergelijke materialen echter slechts een klein deel van de wereldwijde plastictoepassingen vervangen vanwege hun prestatiebeperkingen. Biologische afbreekbaarheid is ook niet wenselijk voor hoogwaardige, duurzame toepassingen zoals leidingen, kabelisolaties en auto-onderdelen.

Onze visie

Microplastics hebben geen plaats in ons milieu, water of voedsel

Door de wereldwijde toename van de productie en het gebruik van plastics komen steeds meer microplastics in het milieu terecht. Eenmaal in het milieu zijn microplastics vrijwel onmogelijk te verwijderen. Alleen een goede terugwinning en recyclage van plastics aan het einde van hun levensduur kan de verspreiding van microplastics effectief voorkomen.

Het potentieel van microplastics om het zeeleven en de menselijke gezondheid te schaden is een groot probleem. Het inslikken van plastics en microplastics kan de spijsvertering van zeedieren blokkeren, waardoor ze verhongeren.

We hebben een beter wetenschappelijk inzicht nodig in microplastics en hun impact

Er zijn grote hiaten in onze kennis over de impact van microplastics, waaronder hun bron, hun weg naar het milieu, waar ze terechtkomen, hoelang ze meegaan en de bijbehorende risico's.

Het potentiële effect van microplastics op mensen is nog steeds een kwestie van wetenschappelijk debat en er is veel meer gedegen wetenschappelijk onderzoek nodig. Daarom zijn we blij met de lopende werkzaamheden van de Wereldgezondheidsorganisatie om de mogelijke risico's van microplastics wetenschappelijk te beoordelen. We zijn ook betrokken bij een werkgroep, samen met PlasticsEurope, om de huidige wetenschappelijke literatuur over microplastics te bekijken en de kennishiaten te bepalen. Daarnaast ondersteunen we vrijwillige inspanningen van de industrie om de opzettelijk toegevoegde microplastics geleidelijk te bannen.

We hebben ons geëngageerd om absoluut geen pellets verloren te laten gaan bij onze activiteiten en in onze toeleveringsketen.

We zetten ons volledig in om te voorkomen dat plasticpellets ontsnappen uit onze fabrieken of toeleveringsketen en we investeren aanzienlijk in de best beschikbare technologie om lozingen van pellets te voorkomen.

Operation Clean Sweep (OCS) is een internationaal programma om te helpen voorkomen dat pelletverlies in het mariene milieu terechtkomt. We waren een van de eerste ondertekenaars van de OCS-belofte van PlasticsEurope en we hebben ook het initiatief Zero Pellet Loss van de Oostenrijkse Kamer van Koophandel ondertekend. Samen met Total hebben we het eerste OCS-auditsysteem ter wereld geïntroduceerd en ontwikkeld en audits uitgevoerd in al onze productielocaties, wat tot duidelijke acties en doelstellingen heeft geleid. Samen met vele andere leden van de waardeketen ontwikkelen we momenteel een extern OCS-certificeringssysteem om de impact en geloofwaardigheid van OCS te vergroten. Een geharmoniseerde certificering garandeert gelijke normen voor iedereen die met pellets omgaat, van primaire producenten zoals wij tot logistieke dienstverleners en verwerkers, waardoor het zwerfafval op zee verder wordt verminderd.

Onze andere acties omvatten lopende analyses, sensibiliseringscampagnes en opleidingen met onze medewerkers en onderaannemers om onze werkpraktijken en -gedragingen te versterken. We voeren doeltreffende maatregelen voor pelletretentie in, zoals zeven en pelletafscheiders, naast skimmperputten en filtereenheden, op basis van de best beschikbare technologie. Daarnaast investeren we voortdurend in onderzoek en ontwikkeling en in onze processen en scheidingstechnologie voor zowel pellets als poeder. Ook werken we samen met overheidsinstanties en universiteiten om onze kennis te vergroten en onze scheidingssystemen verder te verbeteren.

We werken ook samen met de waardeketen, waaronder klanten, distributeurs, externe magazijnen en logistieke leveranciers, en zullen beginnen samenwerken met compounders en silo- en containerreinigers. We verwelkomen regelgevende initiatieven die het OCS-programma zouden versterken als het meest efficiënte en doeltreffende middel om pelletverlies te voorkomen en die alle spelers in de waardeketen aanmoedigen zich bij dit programma aan te sluiten.

Duurzaamheid

Heb je een vraag?

Neem contact op