March 27, 2024

Update over de zaak Kallo

Sinds de gebeurtenissen van vorig jaar heeft Borealis binnen de Groep tal van stappen ondernomen om het toezicht op de bouwwerf van zijn propaandehydrogenatiefabriek (PDH) in Kallo, België, te vergroten en zijn organisatorische opzet te verbeteren.

Update maart 2024 gepubliceerd in het Borealis Jaarverslag 2023*

Sinds de gebeurtenissen van vorig jaar heeft Borealis binnen de Groep tal van stappen ondernomen om het toezicht op de bouwwerf van zijn propaandehydrogenatiefabriek (PDH) in Kallo, België, te vergroten en zijn organisatorische opzet te verbeteren. Over het algemeen kunnen deze acties worden geclusterd in drie groepen: competentie, bewustzijn en governance. Borealis wenst ook ondersteuning te bieden aan slachtoffers, zoals hieronder beschreven.

Competentie

De Groep heeft geïnvesteerd in extra capaciteiten om het risico op sociaal wangedrag en wanpraktijken te verminderen, zoals het opzetten en implementeren van een Global Social Compliance Team, met één Group Social Compliance Manager en drie Regional Social Compliance Managers.

Borealis heeft ook regelmatig coördinatievergaderingen met de sociale inspectie en de arbeidsautoriteiten in België en Oostenrijk.

Bewustzijn

De Groep is beter in staat om wangedrag op te sporen en aan te pakken. Ten eerste is het bewustzijn van sociale naleving aanzienlijk vergroot en is het nu een integraal onderdeel van de driemaandelijkse bedrijfsevaluatie. Borealis heeft ook een video over sociale naleving in 14 talen en "Speak up"-kaarten in 27 talen geproduceerd. Deze worden gebruikt om een Speak-up-cultuur binnen de organisatie te bevorderen, maar ook voor het onboarden van leveranciers met een focus op sociale naleving. Bovendien is Borealis begonnen met het nastreven van sociale nalevingswandelingen in Oostenrijk, België, Finland en Zweden. Tijdens deze engagementwandelingen worden de externe medewerkers geïnterviewd over sociale nalevingskwesties terwijl ze werken op onze locaties. In geval van vermeende klachten of een verhoogd risicoprofiel zullen audits worden uitgevoerd op het gebied van sociale naleving. In geval van zorgen worden mitigatieplannen overeengekomen en nauwlettend gevolgd. En tot slot is de Borealis Ethics Hotline opengesteld voor externe klokkenluiders en is er een procesbeschrijving geïmplementeerd in het Borealis Management System (BMS), waarin in detail wordt uitgelegd hoe dergelijke meldingen moeten worden afgehandeld.

Governance

Borealis tolereert geen enkele sociale wanpraktijken en wangedrag. In het BMS is een managementdocument geïmplementeerd waarin de ambitie van de Groep op het gebied van sociale compliance wordt vermeld, het kader voor het identificeren van risico's op het gebied van regelgeving en sociale compliance, advies over het ontwerpen en implementeren van processen en controles op het gebied van regelgevende en wettelijke naleving om dergelijke risico's te beperken, en hoe de effectiviteit van deze controles kan worden bewaakt en gerapporteerd.

De Groep heeft ook strengere toegangscontroles ingevoerd aan de poorten van de productielocaties in Oostenrijk en België, in combinatie met vaker uitgevoerde en op risico's gebaseerde controles.

Steun voor slachtoffers

Borealis wil werknemers ondersteunen die negatief werden beïnvloed door de zaak Kallo. We hebben contact gehad met de organisatie die door de Belgische autoriteiten is gemandateerd om de slachtoffers van mensenhandel in het Vlaamse Gewest op te vangen.

In augustus 2022 boden we via het Borealis Social Fund een donatie aan deze organisatie om ervoor te zorgen dat de slachtoffers alle nodige steun konden krijgen. De gesprekken duurden enkele maanden en uiteindelijk werd ons aanbod niet geaccepteerd.

*Deze update over de zaak Kallo werd gepubliceerd in het Borealis Jaarverslag 2023, Engelse versie op pagina 89.

EINDE

Dit nieuws is ook beschikbaar in Duits en Engels.

Eerder gepubliceerd nieuws over de zaak Kallo:

Over de zaak Kallo (uitgebreid overzicht januari 2023)
Update over de zaak Kallo (november 2023)

Get In Touch

Thank you for understanding that we are only able to respond to media enquiries. For all other inquiries, please reach out to us via these contact forms.

Media representatives can reach our media desk during work days in Austria between 8:30 a.m. and 17:00 p.m. (CET) via email or telephone.

High-resolution images are available for download in our media gallery.


Group Media Desk

+43 1 22 400 899 (Vienna, Austria)

media@borealisgroup.com