November 14, 2023

Update over de zaak-Kallo

Borealis reageert op beweringen met betrekking tot niet-betaalde arbeiders tewerkgesteld door onderaannemers op de bouwwerf van de propaandehydrogenatiefabriek in Kallo, België

Borealis heeft zich geëngageerd om een cultuur van ethiek en compliance te handhaven op basis van eerlijkheid, integriteit en in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke vereisten. Sinds de gebeurtenissen van vorig jaar hebben we verschillende bijkomende stappen ondernomen om het toezicht op de bouwwerf van onze propaandehydrogenatiefabriek (PDH) in het Belgische Kallo uit te breiden.

Borealis reageert op beweringen met betrekking tot niet-betaalde arbeiders tewerkgesteld door onderaannemers op de bouwwerf van de propaandehydrogenatiefabriek in Kallo, België

Borealis heeft zich geëngageerd om een cultuur van ethiek en compliance te handhaven op basis van eerlijkheid, integriteit en in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke vereisten.

Sinds de gebeurtenissen van vorig jaar hebben we verschillende bijkomende stappen ondernomen, die duidelijk onze werkelijke verantwoordelijkheden overtreffen, om het toezicht op de bouwwerf van onze propaandehydrogenatiefabriek (PDH) in het Belgische Kallo uit te breiden. Als gevolg daarvan zijn we ons bewust van een aantal problemen met werknemers van Randridge International, een onderaannemer van Equans, een onderaannemer op deze site.

Gezien de omvang en complexiteit van het PDH-bouwproject op wereldschaal in Kallo hebben we Tecnimont aangesteld als EPCm (Engineering, Procurement & Construction Manager) voor het algemene beheer en de communicatie met alle aannemers. Een van deze aannemers is Equans, die als onderaannemer Randridge International heeft aangesteld. De contracten met onze aannemers voor het PDH-bouwproject in Kallo hebben betalingstermijnen die volledig in overeenstemming zijn met de West-Europese normen. Wij hebben geen directe contractuele relatie met onze onderaannemers. Bijgevolg en rekening houdend met de beperkingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR), is de werkgever het eerste aanspreekpunt om ervoor te zorgen dat deze verplichtingen worden nageleefd. Het is de primaire verantwoordelijkheid van de directe werkgever, Randridge, om ervoor te zorgen dat voor al hun werknemers alle wettelijke en contractuele verplichtingen worden nageleefd. Als eigenaar van de site volgt Borealis alle zaken op die bij zijn aannemers onder de aandacht worden gebracht, tot ze zijn opgehelderd.

We werden op de hoogte gebracht van vermeende betalingsonregelmatigheden aan de zijde van Randridge International via onze Ethics Hotline, een tool die beschikbaar is in 24 talen en dat toegankelijk is voor alle medewerkers van Borealis evenals voor extern personeel dat op onze sites werkt, om onethisch gedrag te melden.

We volgen regelmatig en snel alle meldingen op die via deze hotline worden ontvangen. Voor alle Randridge-gerelateerde meldingen hebben we elke melding afzonderlijk opgevolgd en de signaleerders van de meldingen op de hoogte gehouden. We hebben bij onze hoofdaannemer Equans erop aangedrongen om ervoor te zorgen dat de onderaannemer Randridge hun werknemers tijdig en correct betaalt, en om schriftelijke betalingsverplichtingen af te geven aan alle werknemers die eerder op onze bouwwerf in Kallo werkten. Inmiddels zijn de eerste betalingsbevestigingen ontvangen. Gezien het aantal ontvangen klokkenluiderswaarschuwingen, zijn we extra sociale nalevingscontroles gestart voor de betrokken onder/aannemers.

Verder staan we regelmatig in contact met de Belgische socialezekerheidsinstanties en ondersteunen we hun werk ten volle.

EINDE

Voor meer informatie:

Get In Touch

Thank you for understanding that we are only able to respond to media enquiries. For all other inquiries, please reach out to us via these contact forms.

Media representatives can reach our media desk during work days in Austria between 8:30 a.m. and 17:00 p.m. (CET) via email or telephone.

High-resolution images are available for download in our media gallery.


Group Media Desk

+43 1 22 400 899 (Vienna, Austria)

media@borealisgroup.com