Back to News

Update over de zaak-Kallo

Borealis reageert op beweringen met betrekking tot niet-betaalde arbeiders tewerkgesteld door onderaannemers op de bouwwerf van de propaandehydrogenatiefabriek in Kallo, België

Borealis heeft zich geëngageerd om een cultuur van ethiek en compliance te handhaven op basis van eerlijkheid, integriteit en in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke vereisten.

Sinds de gebeurtenissen van vorig jaar hebben we verschillende bijkomende stappen ondernomen, die duidelijk onze werkelijke verantwoordelijkheden overtreffen, om het toezicht op de bouwwerf van onze propaandehydrogenatiefabriek (PDH) in het Belgische Kallo uit te breiden. Als gevolg daarvan zijn we ons bewust van een aantal problemen met werknemers van Randridge International, een onderaannemer van Equans, een onderaannemer op deze site.

Gezien de omvang en complexiteit van het PDH-bouwproject op wereldschaal in Kallo hebben we Tecnimont aangesteld als EPCm (Engineering, Procurement & Construction Manager) voor het algemene beheer en de communicatie met alle aannemers. Een van deze aannemers is Equans, die als onderaannemer Randridge International heeft aangesteld. De contracten met onze aannemers voor het PDH-bouwproject in Kallo hebben betalingstermijnen die volledig in overeenstemming zijn met de West-Europese normen. Wij hebben geen directe contractuele relatie met onze onderaannemers. Bijgevolg en rekening houdend met de beperkingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR), is de werkgever het eerste aanspreekpunt om ervoor te zorgen dat deze verplichtingen worden nageleefd. Het is de primaire verantwoordelijkheid van de directe werkgever, Randridge, om ervoor te zorgen dat voor al hun werknemers alle wettelijke en contractuele verplichtingen worden nageleefd. Als eigenaar van de site volgt Borealis alle zaken op die bij zijn aannemers onder de aandacht worden gebracht, tot ze zijn opgehelderd.

We werden op de hoogte gebracht van vermeende betalingsonregelmatigheden aan de zijde van Randridge International via onze Ethics Hotline, een tool die beschikbaar is in 24 talen en dat toegankelijk is voor alle medewerkers van Borealis evenals voor extern personeel dat op onze sites werkt, om onethisch gedrag te melden.

We volgen regelmatig en snel alle meldingen op die via deze hotline worden ontvangen. Voor alle Randridge-gerelateerde meldingen hebben we elke melding afzonderlijk opgevolgd en de signaleerders van de meldingen op de hoogte gehouden. We hebben bij onze hoofdaannemer Equans erop aangedrongen om ervoor te zorgen dat de onderaannemer Randridge hun werknemers tijdig en correct betaalt, en om schriftelijke betalingsverplichtingen af te geven aan alle werknemers die eerder op onze bouwwerf in Kallo werkten. Inmiddels zijn de eerste betalingsbevestigingen ontvangen. Gezien het aantal ontvangen klokkenluiderswaarschuwingen, zijn we extra sociale nalevingscontroles gestart voor de betrokken onder/aannemers.

Verder staan we regelmatig in contact met de Belgische socialezekerheidsinstanties en ondersteunen we hun werk ten volle.

EINDE

Voor meer informatie:

Media Contact
Group Media Desk
+43 1 22 400 899 (Vienna, Austria)
media@borealisgroup.com

Related News

Media Release – 05/07/2023

Borealis finalise la vente de ses activités Azote à AGROFERT

Read more

News – 01/09/2022

Borealis PEC-Rhin SAS : Egalité Professionnelle

Read more

News – 18/08/2022

Après la résiliation de tous les contrats avec Irem, Borealis procède à un nouvel appel d'offres pour la majorité des contrats de construction de PDH à Kallo, Belgique

Read more

Media Release – 04/02/2021

Borealis enregistre un solide résultat financier pour 2020 malgré un environnement de marché volatil

Read more

Media Release – 25/11/2020

Fin de la dispersion d’un panache de fumée orangé qui s’est produit sur notre site Borealis de Grandpuits

Read more

Media Release – 04/11/2020

Malgré un environnement de marché difficile, mais en amélioration, Borealis enregistre de solides résultats financiers pour le troisième trimestre

Read more

Media Release – 06/08/2020

Malgré la crise du COVID-19 et des prix du pétrole à la baisse, Borealis enregistre des résultats financiers positifs pour le deuxième trimestre

Read more

Media Release – 25/07/2020

Déclenchement électrique sur le site Borealis à Grand-Quevilly

Read more

Media Release – 25/07/2020

Déclenchement électrique sur le site Borealis à Grand-Quevilly - point de situation de 13h00

Read more