January 23, 2023

Over de zaak-Kallo

Vermeende mensenhandel door (onder)aannemer op bouwwerf van propaandehydrogenatie in Kallo, België

Vermeende mensenhandel door (onder)aannemer op bouwwerf van propaandehydrogenatie in Kallo, België

In 2019 startte Borealis met de bouw van een propaandehydrogenatiefabriek (PDH) in Kallo, België. Het gaat om een megaproject, goed voor een investering van meer dan 1 miljard euro.

Aangezien Borealis chemicaliën produceert, is het niet hun kerncompetentie om nieuwe fabrieken te bouwen en heeft de Groep er ook de mankracht niet voor. Daarom heeft Borealis 99 procent van het werk uitbesteed aan gespecialiseerde technische bedrijven en bouwbedrijven.

Na een uitgebreide screening van de beschikbare gespecialiseerde aannemers in deze sector, koos Borealis ervoor om onder andere IREM aan te werven. Gezien de omvang en complexiteit van het project heeft Borealis Tecnimont aangeworven als EPCm (techniek, aankoop en bouwbeheer) voor algemeen management en communicatie met alle aannemers, inclusief IREM.

Tijdens de oorspronkelijke projectstructuur werkte Borealis met ongeveer twintig belangrijke aannemers op de PDH-werf in Kallo. Op een gemiddelde werkdag bevonden er zich tot 1.200 arbeiders op de bouwwerf, waarvan het merendeel aannemers waren. In totaal waren ongeveer 1000 medewerkers oorspronkelijk in dienst via IREM en hun onderaannemers.

Zoals gebruikelijk is bij dit soort contracten, vergoedt Borealis zijn aannemers op basis van eenheidstarieven voor uitgevoerde werken en niet op basis van uurtarieven voor individuele personen die op de werf werken. De contracten met aannemers van Borealis voor de werf in Kallo hebben betalingsvoorwaarden die volledig in overeenstemming zijn met de West-Europese normen.

De mogelijke grootschalige sociale fraude op de PDH-bouwwerf in België werd pas duidelijk voor Borealis nadat de Belgische autoriteiten midden juli 2022 ingrepen. De reële potentiële impact werd zelfs nog later duidelijk, na bijzonder alarmerende berichten in de pers over sociale fraude en mogelijke mensenhandel.

Eind juli 2022 begonnen Belgische media verslag uit te brengen over vermeende mensenhandel door de IREM-groep en hun onderaannemers Anki Technologies en Raj Bhar Engineering op de werf in Kallo, waarbij sprake was van uitbuiting, ontoereikende compensatie, gebrek aan sociale zekerheid en slechte huisvestingsomstandigheden. De media beweerden vervolgens dat Borealis al twee maanden eerder op de hoogte was gebracht van deze grootschalige praktijken op het gebied van mensenhandel.

Uit interne controles van Borealis is gebleken dat in mei 2022 een medewerker van Borealis voor het eerst op de hoogte werd gebracht van beschuldigingen van sociale wanpraktijken ten aanzien van een IREM-medewerker en dat dit incident werd gemeld aan de Sociale Inspectie van België. De medewerker van Borealis kreeg deze informatie via een privé-socialemediakanaal en ondernam onmiddellijk stappen om de informatie te valideren.

Reactie van Borealis

Borealis tolereert geen enkele vorm van wangedrag en neemt strenge maatregelen om de daaraan verbonden risico’s te beperken. De Groep leeft erg mee met de slachtoffers die te maken hebben gehad met mishandeling en het niet respecteren van hun fundamentele mensenrechten en heeft, voor zover wettelijk toegelaten, financiële steun geboden aan de verantwoordelijke organisaties om hen fysieke en mentale gezondheidsondersteuning te bieden, evenals veilige opvang, hulp bij het verkrijgen van officiële werkvergunningen of, als zij dat willen, overplaatsingen.

Toen Borealis te weten kwam dat de autoriteiten een onderzoek deden, bood het onmiddellijk ondersteuning en verstrekte het alle gevraagde informatie aan de autoriteiten, met volledige transparantie.

Nadat Borealis op de hoogte werd gebracht van de vermeende mensenhandel door de IREM-groep en hun onderaannemers, nam het bedrijf onmiddellijk de volgende maatregelen.

De Groep richtte een crisismanagementteam op onder leiding van het bevoegde Executive Board Member Philippe Roodhooft, voerde grondige interne controles uit, voerde audits en inspecties uit bij andere aannemers en ondernam andere acties om controles en meldingen in verband met zakendoen met onze aannemers te verbeteren.

Borealis moedigde zowel interne als externe stakeholders ook aan om de Ethics Hotline van Borealis te gebruiken, waarmee slachtoffers ook hun klachten kunnen voorleggen. Alle meldingen die via deze Hotline werden ontvangen, werden met de hoogste prioriteit behandeld en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

Borealis heeft alle contracten met de IREM-groep onmiddellijk opgeschort en later opgezegd wegens niet-naleving van de grondbeginselen van het contract. Borealis heeft de contracten vervolgens opnieuw aanbesteed. Gezien de omvang van de contracten die Borealis moest opzeggen, werden meer dan 1000 medewerkers getroffen en konden ze hun werk op de bouwwerf in Kallo niet voortzetten.

Na rijp beraad besloot Borealis de meeste van de resterende mechanische werken en werken aan de leidingen toe te kennen aan aannemer Ponticelli en voerde het grondige sociale controles uit op de bouwwerf in Kallo om na te gaan of de medewerkers op de werf worden gerespecteerd en gewaardeerd. De werken op de bouwwerf werden geleidelijk aan opnieuw opgestart vanaf oktober 2022. Dankzij de voortzetting van het project konden veel medewerkers terugkeren naar de werf en zullen er in de toekomst nog veel meer kunnen terugkeren, met strikte naleving van de wettelijke voorschriften en in overeenstemming met de West-Europese normen.

Tegen het einde van 2022 kende Borealis de resterende elektrische voorzieningen en instrumentatiewerken toe aan Equans. Tegelijkertijd kreeg NAFTO delen van de resterende mechanische werken en werken aan de leidingen toegekend.

Stakeholders op de hoogte houden

Borealis bezorgt zijn medewerkers en externe stakeholders regelmatig transparante informatie over de gebeurtenissen op de PDH-bouwwerf in Kallo. Sinds het incident krijgen de medewerkers van Borealis regelmatig updates via gestreamde live evenementen georganiseerd door de Executive Board van Borealis, waaronder live vraag- en antwoordsessies, townhalls, briefings verspreid via lijnmanagement en nieuws op het intranet. Externe stakeholders hebben informatie ontvangen via persberichten, mediarelaties en directe informatie, bijvoorbeeld via het salesteam en public affairs.

Getroffen maatregelen om ervoor te zorgen dat soortgelijke incidenten niet meer voorkomen

Op basis van de geleerde lessen heeft Borealis zijn processen en mitigerende maatregelen versterkt en zal het deze verder versterken. Na een grondige analyse en overleg met inhoudsdeskundigen en externe consultants heeft Borealis de volgende verbeteringen doorgevoerd om een nieuwe norm te stellen en soortgelijke incidenten te voorkomen.

  • Social Compliance Management: Borealis heeft de nieuwe functie van Group Social Compliance Manager in het leven geroepen, die rechtstreeks rapporteert aan de Group Compliance & Ethics Officer. De nieuwe manager is verantwoordelijk voor het toezicht op het correct en wettelijk zakendoen van de aannemers van Borealis en alle andere partners uit de toeleveringsketen, samen met collega’s van compliance-, inkoop- en interne auditfuncties. Naast de Groepsfunctie heeft Borealis een lokale Social Compliance Manager aangeworven in Kallo en is het van plan om ook lokale Social Compliance cellen aan te stellen op andere locaties en belangrijke projecten. Hun verantwoordelijkheden omvatten onder meer audits, steekproeven, onderzoeken, due diligence en doorlichting, contracten herzien en coördinatie met aankoop, gezondheid, veiligheid, beveiliging en milieu, juridische zaken en People & Culture.
  • Speak-up-campagne: Borealis versterkte zijn speak-up-campagne om ooggetuigen aan te moedigen vermoedelijk wangedrag te melden. De campagne is specifiek gericht aan medewerkers van aannemers, die worden uitgenodigd om rechtstreeks contact op te nemen met Borealis in geval van dergelijk wangedrag.
  • Versterken projectmanagement: Borealis heeft een aantal veranderingen doorgevoerd om de kwaliteit van zijn projectmanagement nog te verbeteren.
  • Verbetering van processen: de Groep heeft de processen voor doorlichting, due diligence en toezicht op partners uit de toeleveringsketen verder verbeterd: Het proces omvat uitgebreide due diligence-vereisten voor aannemers die personeel toewijzen aan Borealis-vestigingen.
  • Opleidingen: Er werden bijkomende opleidingen voorzien om interne projectteams en aannemers bewust te maken van de vastgestelde problemen.

Get In Touch

Vicky Van Hoydonck

Communications Specialist

+32 3 570 52 59

vicky.vanhoydonck@borealisgroup.com