Vision och värderingar

Levererar innovativa lösningar för polyolefiner, baskemikalier och konstgödsel

Vår vision

Borealis är en ledande leverantör av innovativa lösningar för polyolefiner, baskemikalier och konstgödsel som skapar mervärde i samhället

Våra värderingar

Ansvarsfull - Vi är ledande inom hälsa, miljö och säkerhet. Vi är goda grannar.   Vi har hög etisk standard.

Respekt -   Vi involverar människor och använder oss av direktkommunikation.   Vi arbetar tillsammans - hjälper och utvecklar varandra.   Vi är "ett företag" - byggt på mångfald.

Överträffa -   Kundernas och ägarnas framgång är viktigt för oss.   Vi vinner genom vårt engagemang och nytänkande.   Vi levererar vad vi lovar - och lite till.

Nimblicity™  -   Vi är alerta, snabba och flexibla.   Vi skapar och tar tillvara på möjligheterna.   Vi söker de smarta och enkla lösningarna