Products
Downloads
Locations / Sites
Contacts
Download list
Back to News

Ännu ett stabilt kvartal för Borealis bidrar till rekordhögt nettoresultat för årets nio första månader 2016

  • Borealis redovisar ett nettoresultat för tredje kvartalet 2016 på 304 miljoner euro, jämfört med 257 miljoner euro för samma kvartal 2015.
  • Förstudie genomförs för en ny anläggning för propandehydrering (PDH) i global skala i Belgien.
  • Borouge tillverkar de första Borlink™-produkterna för energitillämpningar.
NyckeltalQ3 

2016

Q3 

2015

Jan-sept 

2016

Jan-sept 

2015

Försäljning, nettoMEUR1 7531 8705 4145 897
Total försäljning*MEUR2 1572 2216 4996 880
NettoresultatMEUR304257868746
Minskning / (ökning)
av räntebärande skuld netto
MEUR168279288480
Skuldsättningsgrad%13%25%

* Net sales of Borealis plus pro-rata sales of at equity consolidated companies

Borealis, ledande leverantör av innovativa lösningar inom polyolefiner och baskemikalier, redovisar ett nettoresultat för tredje kvartalet 2016 på 304 miljoner euro, jämfört med 257 miljoner euro för samma kvartal 2015. Det mycket goda resultatet för tredje kvartalet 2016 stöds av fortsatt starka marginaler för integrerade polyolefinindustrin och starkt bidrag från Borouge. Baskemikalieverksamheten visade också bättre resultat under tredje kvartalet 2016 jämfört med samma kvartal 2015, trots att svag efterfrågan och låga priser fortsatt påverkar verksamheten för gödningsmedel.

Borouge, Borealis joint venture med ADNOC i Förenade Arabemiraten (UAE), levererar de första Borlink™-produkterna för energitillämpningar

Efter uppstarten av sin nya XLPE-anläggning (för tvärbunden polyeten) har Borouge börjat tillverka tvärbundna polyetenprodukter, baserade på Borealis egenutvecklade Borlink-teknologi, vid Borouge 3-anläggningen i Ruwais, UAE. Nu när den här milstolpen har nåtts, har Borouge börjat leverera den första produktionen av Borlink-produkter för energitillämpningar i UAE. Borouge noterade den första kommersiella försäljningen av XLPE tillverkat i UAE och gjorde den första leveransen av produkter för användning vid isolering av medelspänningskablar till ett antal regionala och lokala kunder.

Investering i framtiden

I september aviserade Borealis en förstudie för en ny anläggning för propandehydrering (PDH) i global skala. Anläggningen kommer att ligga vid Borealis befintliga produktionsanläggning i Kallo i Belgien. Förstudien genomförs under de kommande kvartalen. Slutligt investeringsbeslut väntas fattas under tredje kvartalet 2018. Anläggningen skulle kunna tas i drift under andra halvåret 2021. Den nya PDH-anläggningen får en beräknad produktionskapacitet på 740 kiloton per kalenderår, vilket gör den till en av världens största och mest effektiva anläggningar. En ny PDH-anläggning skulle stärka Borealis långsiktiga åtagande att vara den ledande leverantören av innovativa lösningar inom polypropen och propen.

Borealis, Borouge och NOVA Chemicals bjöd in partner och kunder till "Join Our Journey" på K-mässan 2016

Borealis, Borouge och NOVA Chemicals växer genom innovation och ett solitt åtagande att fortsätta sitt engagemang genom hela värdekedjan. På K-mässan 2016 i Düsseldorf i Tyskland bjöd de in sina respektive kunder och partner till "Join Our Journey" för en förstärkt kundupplevelse på globala marknader, fylld med ledande innovation, nya spännande tillämpningar och ständigt nya strategiska satsningar.

Framtidsutsikter

– 2016 ser ut att kunna bli ännu ett rekordår för Borealis, efter ytterligare ett utmärkt kvartalsresultat för tredje kvartalet 2016, säger Mark Garrett, Borealis Chief Executive. - Resultatet har förbättrats för både polyolefiner och baskemikalier under tredje kvartalet 2016, jämfört med 2015, samtidigt som även Borouge bidrog väsentligt till resultatet. Inom baskemikalieverksamheten påverkas fortfarande gödningsmedelssegmentet negativt av låg efterfrågan och fallande priser. För fjärde kvartalet 2016 räknar Borealis med ännu ett stabilt resultat, men förväntar sig att marknaden kan bli mindre gynnsam under de kommande kvartalen.

SLUT

För ytterligare information, kontakta:

Patrick Laureys
Senior External Communications Manager
Tel. +43 (0)1 33 400 726 (Wien, Österrike)
e-post: patrick.laureys@borealisgroup.com

Downloads
Ännu ett stabilt kvartal för Borealis bidrar till rekordhögt nettoresultat för årets nio första månader 2016 English, Swedish
Press Image © Borealis

Latest News

Media Release – 19/02/2018

Vereinigte Staaten: Total, Borealis und NOVA Chemicals unterzeichnen endgültige Vereinbarungen zur Gründung eines Joint Ventures im Petrochemiebereich

Read more

Media Release – 19/02/2018

États-Unis : Total, Borealis et NOVA Chemicals signent les accords définitifs de création d’une joint-venture dans la pétrochimie

Read more

Media Release – 12/02/2018

Borealis poursuit sa bonne performance financière avec un bénéfice net de 1 095 millions d’euros en 2017

Read more

Media Release – 12/02/2018

Borealis uppvisar ett fortsatt starkt finansiellt resultat, med en nettovinst på 1 095 miljoner euro för 2017

Read more

Media Release – 12/02/2018

Borealis jatkoi vuonna 2017 vahvaa taloudellista suoritusta tekemällä 1 095 miljoonan euron tuloksen

Read more

Media Release – 12/02/2018

Borealis setzt 2017 starke Finanzperformance mit EUR 1.095 Millionen Nettogewinn fort

Read more

News – 25/01/2018

Sommarvikariat 2018

Read more

News – 21/12/2017

Nösnäsgymnasiet blir Branschskola inom Processteknik

Read more

Media Release – 18/12/2017

Borealis in Linz spendet EUR 6.000 an das Teddyhaus Linz

Read more