Back to News

Ännu ett stabilt kvartal för Borealis bidrar till rekordhögt nettoresultat för årets nio första månader 2016

  • Borealis redovisar ett nettoresultat för tredje kvartalet 2016 på 304 miljoner euro, jämfört med 257 miljoner euro för samma kvartal 2015.
  • Förstudie genomförs för en ny anläggning för propandehydrering (PDH) i global skala i Belgien.
  • Borouge tillverkar de första Borlink™-produkterna för energitillämpningar.
NyckeltalQ3 

2016

Q3 

2015

Jan-sept 

2016

Jan-sept 

2015

Försäljning, nettoMEUR1 7531 8705 4145 897
Total försäljning*MEUR2 1572 2216 4996 880
NettoresultatMEUR304257868746
Minskning / (ökning)
av räntebärande skuld netto
MEUR168279288480
Skuldsättningsgrad%13%25%

* Net sales of Borealis plus pro-rata sales of at equity consolidated companies

Borealis, ledande leverantör av innovativa lösningar inom polyolefiner och baskemikalier, redovisar ett nettoresultat för tredje kvartalet 2016 på 304 miljoner euro, jämfört med 257 miljoner euro för samma kvartal 2015. Det mycket goda resultatet för tredje kvartalet 2016 stöds av fortsatt starka marginaler för integrerade polyolefinindustrin och starkt bidrag från Borouge. Baskemikalieverksamheten visade också bättre resultat under tredje kvartalet 2016 jämfört med samma kvartal 2015, trots att svag efterfrågan och låga priser fortsatt påverkar verksamheten för gödningsmedel.

Borouge, Borealis joint venture med ADNOC i Förenade Arabemiraten (UAE), levererar de första Borlink™-produkterna för energitillämpningar

Efter uppstarten av sin nya XLPE-anläggning (för tvärbunden polyeten) har Borouge börjat tillverka tvärbundna polyetenprodukter, baserade på Borealis egenutvecklade Borlink-teknologi, vid Borouge 3-anläggningen i Ruwais, UAE. Nu när den här milstolpen har nåtts, har Borouge börjat leverera den första produktionen av Borlink-produkter för energitillämpningar i UAE. Borouge noterade den första kommersiella försäljningen av XLPE tillverkat i UAE och gjorde den första leveransen av produkter för användning vid isolering av medelspänningskablar till ett antal regionala och lokala kunder.

Investering i framtiden

I september aviserade Borealis en förstudie för en ny anläggning för propandehydrering (PDH) i global skala. Anläggningen kommer att ligga vid Borealis befintliga produktionsanläggning i Kallo i Belgien. Förstudien genomförs under de kommande kvartalen. Slutligt investeringsbeslut väntas fattas under tredje kvartalet 2018. Anläggningen skulle kunna tas i drift under andra halvåret 2021. Den nya PDH-anläggningen får en beräknad produktionskapacitet på 740 kiloton per kalenderår, vilket gör den till en av världens största och mest effektiva anläggningar. En ny PDH-anläggning skulle stärka Borealis långsiktiga åtagande att vara den ledande leverantören av innovativa lösningar inom polypropen och propen.

Borealis, Borouge och NOVA Chemicals bjöd in partner och kunder till "Join Our Journey" på K-mässan 2016

Borealis, Borouge och NOVA Chemicals växer genom innovation och ett solitt åtagande att fortsätta sitt engagemang genom hela värdekedjan. På K-mässan 2016 i Düsseldorf i Tyskland bjöd de in sina respektive kunder och partner till "Join Our Journey" för en förstärkt kundupplevelse på globala marknader, fylld med ledande innovation, nya spännande tillämpningar och ständigt nya strategiska satsningar.

Framtidsutsikter

– 2016 ser ut att kunna bli ännu ett rekordår för Borealis, efter ytterligare ett utmärkt kvartalsresultat för tredje kvartalet 2016, säger Mark Garrett, Borealis Chief Executive. - Resultatet har förbättrats för både polyolefiner och baskemikalier under tredje kvartalet 2016, jämfört med 2015, samtidigt som även Borouge bidrog väsentligt till resultatet. Inom baskemikalieverksamheten påverkas fortfarande gödningsmedelssegmentet negativt av låg efterfrågan och fallande priser. För fjärde kvartalet 2016 räknar Borealis med ännu ett stabilt resultat, men förväntar sig att marknaden kan bli mindre gynnsam under de kommande kvartalen.

SLUT

Downloads
Ännu ett stabilt kvartal för Borealis bidrar till rekordhögt nettoresultat för årets nio första månader 2016 English, Swedish
Press Image © Borealis
Media Contact
Group Media desk
Virginia Wieser, Lena Lehner
+43 1 22 400 899 (Vienna, Austria)
media@borealisgroup.com