Downloads
Locations / Sites
Contacts
Download list

Cookies on the Borealis website If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies from this website.
If you would like to change your preferences you may do so by following these instructions. Cookie Policy

Accept

Back

Ännu ett stabilt kvartal för Borealis ger ett starkt halvårsresultat

  • Borealis redovisar ett nettoresultat på 309 miljoner euro för andra kvartalet 2016, jämfört med 351 miljoner euro under andra kvartalet 2015.
  • Förvärv av de tyska plaståtervinningsföretagen mtm plastics GmbH och mtm compact GmbH.
  • Expansionsprojektet Borouge 3 framgångsrikt avslutat med uppstarten av XLPE-anläggningen (för tvärbunden polyeten).
NyckeltalQ2 

2016

Q2

2015

Jan.-juni

2016

Jan.-juni

2015

Försäljning, nettoMEUR1 7902 0393 6614 027
Total försäljning*MEUR2 1492 3924 3424 659
NettoresultatMEUR309351564489
Minskning/(ökning)
av räntebärande skuld, netto
MEUR24569120201
Skuldsättningsgrad%17%31%

* Nettoförsäljning hos Borealis plus proportionell försäljning hos konsoliderade företag

Borealis, ledande leverantör av innovativa lösningar inom polyolefiner och baskemikalier, redovisar ett nettoresultat för andra kvartalet 2016 på 309 miljoner euro, jämfört med 351 miljoner euro för samma kvartal 2015. Resultatet för andra kvartalet 2016 blev det näst bästa kvartalsresultatet för Borealis någonsin, efter rekordåret 2015. Detta resulterade i ett rekordhögt nettoresultat under första halvåret på 564 miljoner euro. Framgången under andra kvartalet stöds av de mycket höga marginalerna i polyolefinbranschen och en utmärkt drift i Borouge efter uppstart av Borouge 3.

Baskemikalieverksamheten visade sämre resultat jämfört med andra kvartalet 2015 på grund av att marknaden för gödningsmedel uppvisade en atypisk säsong med låg efterfrågan och fallande priser.
Under andra kvartalet minskade nettoskulden med 245 miljoner euro, till största delen till följd av den stabila verksamhetsutvecklingen. Borealis finansiella ställning är fortsatt stark, med en skuldsättningsgrad på 17% vid utgången av andra kvartalet 2016.

Borouge, Borealis joint venture med ADNOC i Förenade Arabemiraten (UAE)

Borouge startade upp sin nya XLPE-anläggning (för tvärbunden polyeten) under andra kvartalet 2016. Detta är den sista uppstarten som avslutar expansionssprojektet Borouge 3 och resulterar i en mer än fördubblad produktionskapacitet för Borouge. Den totala kapaciteten ligger nu på 4,5 miljoner ton, vilket gör Borouge till världens största integrerade polyolefinkomplex. Tillsammans har Borealis och Borouge en produktionskapacitet för polyolefiner på 8 miljoner ton per år. Borouge har lanserat ett Excellence-program för att ytterligare optimera hela produktionssiten.

Framtida investeringar

I juni aviserade Borealis en investering på 40 miljoner euro för att uppgradera ångkrackern i Porvoo, Finland. Uppgraderingen kommer att ge en ökad energieffektivitet, större produktionskapacitet för propen och rå C4 samt högre produktionskvalitet för propen.

Den 1 juli 2016 meddelade Borealis att man hade förvärvat de tyska plaståtervinningsföretagen mtm plastics GmbH och mtm compact GmbH. Mtm plastics GmbH ligger i Niedergebra, Tyskland och anses vara teknikledande inom återvinning av blandat plastavfall från konsumenter och en av Europas största producenter av återvunna polyolefiner från konsumentplastavfall. Systerföretagen mtm plastics GmbH och mtm compact GmbH kommer att ingå i Borealis-koncernen. De båda VD:arna i företagen kommer att behålla sina poster för att garantera kontinuitet i verksamheten.

Borealis, Borouge och NOVA Chemicals bjuder in partner och kunder till "Join Our Journey" på K-mässan 2016

Vid en gemensam pre-K 2016 kickoff den 7 juni 2016 på Borealis innovationshuvudkontor i Linz, Österrike meddelade Borealis, Borouge och NOVA Chemicals att de tillsammans skulle ställa ut på K-mässan 2016 i Düsseldorf, Tyskland. Borealis, Borouge och NOVA Chemicals är tre ledande leverantörer av kemiska och innovativa plastlösningar och medlemmar i en global familj av polyolefinföretag. Alla tre företagen är juridiskt självständiga och verkar som självständiga företag, men har alla stöd av sina ägare OMV, Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) och International Petroleum Investment Company (IPIC).

Framtidsutsikter

- Borealis har lyckats uppnå ett utmärkt resultat under andra kvartalet, vilket stöds av de gynnsamma marknadsvillkoren för polyolefiner, kommenterar Mark Garrett, Borealis Chief Executive. - Borouge har också avsevärt ökat sitt bidrag till Borealis resultat jämfört med första kvartalet med goda produktionsvolymer i kombination med den viktiga uppstarten av XLPE-anläggningen, som framgångsrikt avslutar expansionsprojektet Borouge 3. Å andra sidan har gödningsmedelssegmentet drabbats av låg efterfrågan och sjunkande priser.

- Som branschledande företag är principerna för en cirkulär ekonomi viktiga för oss och vi välkomnar återvinning av polyolefiner som en strategisk del av vår verksamhet. Genom förvärvet av det tyska återvinningsföretaget mtm plastics tar vi nu vårt engagemang i plaståtervinning till nästa nivå.

Borealis väntar sig ytterligare ett stabilt resultat under tredje kvartalet 2016.

SLUT

För ytterligare information, kontakta:

Kerstin Artenberg
Director Communications
Tel. +43 (0)1 22 400 389 (Wien, Österrike)
e-post: kerstin.artenberg@borealisgroup.com

Downloads
Ännu ett stabilt kvartal för Borealis ger ett starkt halvårsresultat English, Swedish

Related News

Media Release – 07/06/2016

Borealis, Borouge und NOVA Chemicals laden Partner und Kunden zu einer gemeinsamen Reise auf der K-Messe 2016 ein – „Join Our Journey“

Read more

Media Release – 07/06/2016

Borealis erweitert Queo™-Plastomer-Produktpalette um Polyolefin-Elastomere, Compact-Technologie wird zu Borceed™

Read more

News – 03/06/2016

EU-Umweltkommissar Vella und Bundesminister Rupprechter besuchen Borealis am Produktionsstandort Schwechat

Read more

Media Release – 02/06/2016

Borealis steht vor Übernahme der deutschen Kunststoffrecycler mtm plastics GmbH und mtm compact GmbH

Read more

Media Release – 26/05/2016

Borealis L.A.T France acquiert le site de stockage de Eliard-SPCP à Luitré

Read more

Media Release – 04/05/2016

Borealis startet mit einem Nettogewinn von EUR 255 Millionen stark ins Jahr 2016

Read more

Media Release – 04/05/2016

Borealis ser en stark start på 2016 med ett nettoresultat på 255 MEUR

Read more

Media Release – 04/05/2016

Borealis prend un bon départ en 2016 avec un bénéfice net de 255 millions d’euros

Read more

Media Release – 03/05/2016

Det toppmoderna fartyget Navigator Aurora ska leverera etan till Borealis i Stenungsund

Read more