Back to News

Ännu ett stabilt kvartal för Borealis ger ett starkt halvårsresultat

  • Borealis redovisar ett nettoresultat på 309 miljoner euro för andra kvartalet 2016, jämfört med 351 miljoner euro under andra kvartalet 2015.
  • Förvärv av de tyska plaståtervinningsföretagen mtm plastics GmbH och mtm compact GmbH.
  • Expansionsprojektet Borouge 3 framgångsrikt avslutat med uppstarten av XLPE-anläggningen (för tvärbunden polyeten).
NyckeltalQ2 

2016

Q2

2015

Jan.-juni

2016

Jan.-juni

2015

Försäljning, nettoMEUR1 7902 0393 6614 027
Total försäljning*MEUR2 1492 3924 3424 659
NettoresultatMEUR309351564489
Minskning/(ökning)
av räntebärande skuld, netto
MEUR24569120201
Skuldsättningsgrad%17%31%

* Nettoförsäljning hos Borealis plus proportionell försäljning hos konsoliderade företag

Borealis, ledande leverantör av innovativa lösningar inom polyolefiner och baskemikalier, redovisar ett nettoresultat för andra kvartalet 2016 på 309 miljoner euro, jämfört med 351 miljoner euro för samma kvartal 2015. Resultatet för andra kvartalet 2016 blev det näst bästa kvartalsresultatet för Borealis någonsin, efter rekordåret 2015. Detta resulterade i ett rekordhögt nettoresultat under första halvåret på 564 miljoner euro. Framgången under andra kvartalet stöds av de mycket höga marginalerna i polyolefinbranschen och en utmärkt drift i Borouge efter uppstart av Borouge 3.

Baskemikalieverksamheten visade sämre resultat jämfört med andra kvartalet 2015 på grund av att marknaden för gödningsmedel uppvisade en atypisk säsong med låg efterfrågan och fallande priser.
Under andra kvartalet minskade nettoskulden med 245 miljoner euro, till största delen till följd av den stabila verksamhetsutvecklingen. Borealis finansiella ställning är fortsatt stark, med en skuldsättningsgrad på 17% vid utgången av andra kvartalet 2016.

Borouge, Borealis joint venture med ADNOC i Förenade Arabemiraten (UAE)

Borouge startade upp sin nya XLPE-anläggning (för tvärbunden polyeten) under andra kvartalet 2016. Detta är den sista uppstarten som avslutar expansionssprojektet Borouge 3 och resulterar i en mer än fördubblad produktionskapacitet för Borouge. Den totala kapaciteten ligger nu på 4,5 miljoner ton, vilket gör Borouge till världens största integrerade polyolefinkomplex. Tillsammans har Borealis och Borouge en produktionskapacitet för polyolefiner på 8 miljoner ton per år. Borouge har lanserat ett Excellence-program för att ytterligare optimera hela produktionssiten.

Framtida investeringar

I juni aviserade Borealis en investering på 40 miljoner euro för att uppgradera ångkrackern i Porvoo, Finland. Uppgraderingen kommer att ge en ökad energieffektivitet, större produktionskapacitet för propen och rå C4 samt högre produktionskvalitet för propen.

Den 1 juli 2016 meddelade Borealis att man hade förvärvat de tyska plaståtervinningsföretagen mtm plastics GmbH och mtm compact GmbH. Mtm plastics GmbH ligger i Niedergebra, Tyskland och anses vara teknikledande inom återvinning av blandat plastavfall från konsumenter och en av Europas största producenter av återvunna polyolefiner från konsumentplastavfall. Systerföretagen mtm plastics GmbH och mtm compact GmbH kommer att ingå i Borealis-koncernen. De båda VD:arna i företagen kommer att behålla sina poster för att garantera kontinuitet i verksamheten.

Borealis, Borouge och NOVA Chemicals bjuder in partner och kunder till "Join Our Journey" på K-mässan 2016

Vid en gemensam pre-K 2016 kickoff den 7 juni 2016 på Borealis innovationshuvudkontor i Linz, Österrike meddelade Borealis, Borouge och NOVA Chemicals att de tillsammans skulle ställa ut på K-mässan 2016 i Düsseldorf, Tyskland. Borealis, Borouge och NOVA Chemicals är tre ledande leverantörer av kemiska och innovativa plastlösningar och medlemmar i en global familj av polyolefinföretag. Alla tre företagen är juridiskt självständiga och verkar som självständiga företag, men har alla stöd av sina ägare OMV, Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) och International Petroleum Investment Company (IPIC).

Framtidsutsikter

- Borealis har lyckats uppnå ett utmärkt resultat under andra kvartalet, vilket stöds av de gynnsamma marknadsvillkoren för polyolefiner, kommenterar Mark Garrett, Borealis Chief Executive. - Borouge har också avsevärt ökat sitt bidrag till Borealis resultat jämfört med första kvartalet med goda produktionsvolymer i kombination med den viktiga uppstarten av XLPE-anläggningen, som framgångsrikt avslutar expansionsprojektet Borouge 3. Å andra sidan har gödningsmedelssegmentet drabbats av låg efterfrågan och sjunkande priser.

- Som branschledande företag är principerna för en cirkulär ekonomi viktiga för oss och vi välkomnar återvinning av polyolefiner som en strategisk del av vår verksamhet. Genom förvärvet av det tyska återvinningsföretaget mtm plastics tar vi nu vårt engagemang i plaståtervinning till nästa nivå.

Borealis väntar sig ytterligare ett stabilt resultat under tredje kvartalet 2016.

SLUT

För ytterligare information, kontakta:

Kerstin Artenberg
Director Communications
Tel. +43 (0)1 22 400 389 (Wien, Österrike)
e-post: kerstin.artenberg@borealisgroup.com

Downloads
Ännu ett stabilt kvartal för Borealis ger ett starkt halvårsresultat English, Swedish
Media Contact
Group Media desk
Virginia Wieser, Lena Lehner
+43 1 22 400 899 (Vienna, Austria)
media@borealisgroup.com