March 22, 2024

Årsredovisning 2023

Kombinerad icke-finansiell (hållbarhet) och finansiell rapport

Idag publiceras vår kombinerade årsredovisning 2023, där våra intressenter får inblick i vår strategi, affärsverksamhet och resultatet från föregående år.

Den icke-finansiella koncernredovisningen 2023 har upprättats i enlighet med GRI Universal Standards 2021, samt de legala kraven för publicering av en konsoliderad icke-finansiell rapport. År 2021 anslöt sig Borealis till FN:s Global Compact (UNGC). Denna rapport omfattar också de tio universella principerna i UNGC.

För mer information: Koncernredovisningen 2023 är tillgänglig för nedladdning på Engelska och Tyska En summering av årsredovisningen kan du läsa digitalt här.

Get In Touch

Thank you for understanding that we are only able to respond to media enquiries. For all other inquiries, please reach out to us via these contact forms.

Media representatives can reach our media desk during work days in Austria between 8:30 a.m. and 17:00 p.m. (CET) via email or telephone.

High-resolution images and videos are available for download in our media gallery.


Group Media Desk

+43 1 22 400 899 (Vienna, Austria)

media@borealisgroup.com

  • More News & Stories On
  • Local