February 15, 2022

50 vuotta sitten toimitettiin ensimmäiset polyeteenimuovit Borealis Porvoon LDPE-laitokselta asiakkaalle

Porvoon Borealiksen historia alkoi 1969 kun yhtiö nimeltä Pekema perustettiin ja Suomeen syntyi uusi teollisuuden ala, kotimaisen muoviraaka-aineen valmistus. Silloisen yhtiön yksi suurimmista omistajista oli Neste, jonka oli päättänyt rakentaa öljyn jalostamon yhteyteen petrokemian yksikön, eteenikrakkerin. Pekeman tehtäväksi tuli jatkojalostaa eteeni polyeteeniksi ja PVC-muoveiksi.

Porvoon Borealiksen historia alkoi 1969 kun yhtiö nimeltä Pekema perustettiin ja Suomeen syntyi uusi teollisuuden ala, kotimaisen muoviraaka-aineen valmistus. Silloisen yhtiön yksi suurimmista omistajista oli Neste, jonka oli päättänyt rakentaa öljyn jalostamon yhteyteen petrokemian yksikön, eteenikrakkerin. Pekeman tehtäväksi tuli jatkojalostaa eteeni polyeteeniksi ja PVC-muoveiksi.

Uusien laitosten rakennustyöt alkoivat vuonna 1969 ja työt edistyivät aikataulun mukaisesti siten, että eteenikrakkerin käynnistykseen päästiin joulukuussa 1971. Ja aivan saman vuoden lopussa tehtiin LDPE:llä ensimmäinen koeajo.

Tänään, 15.2.2022, on 50 vuotta siitä, kun ensimmäiset polyeteenimuovit toimitettiin asiakkaalle kartongin päällystykseen.

Krakkerin ja LDPE-laitoksen 50 vuotisen historian lisäksi Borealiksen fenoli ja aromaatit – yksikkö on toiminut 40 vuotta. Fenoli ja aromaatit –yksikkö on aina sopinut hyvin Kilpilahden teollisuusalueen integraatioon ja se on ainutlaatuinen yksikkö Borealis-perheessä.

”50 vuodessa olemme rakentaneet maailman luokan, täysin integroituneen, teollisuuskokonaisuuden Porvooseen”, toteaa toimipaikkapäällikkö Salla Roni-Poranen. Liiketoiminnan vastuullisuus on tällä hetkellä kaiken toiminnan keskiössä ja Porvoon tuotantopaikkakunnalla on myös aloitettu matka kohti kestävämpää tuotantoa. Päämäärään pyritään keskittymällä kiertotalouteen, energia- ja ilmastoasioihin sekä turvallisuuteen.

  • More News & Stories On
  • Local