Back to News

Avfall kan ersätta fossil råvara i plast

Chalmers och Borealis samarbetar för att utveckla tekniker där användbara kolatomer i sopor kan bli ny högkvalitativ plast. Dagens avfall räcker för att ersätta fossil råvara i all plast. Idag är det en resurs som förbränns eller hamnar på soptippar.
Foto: Johan Bodevi, Chalmers

Chalmers Tekniska Högskola, Borealis och Preem samverkar inom projektet Futnerc, med syfte att reducera CO2 utsläpp från sina verksamheter.

Projektet vill nu sätta fokus på en viktig resurs som idag ofta går upp i rök – de kolatomer som finns i vårt avfall, vilket i vår del av världen förbränns, eller som i andra delar av världen hamnar på soptippar. Målet är att ta fram tekniker som gör att allt kol som finns i plastskräp, matavfall, papper och trä kan användas som råvara för att producera plaster med samma variation och kvalité som de plaster som idag produceras från fossil råvara.

– I avfallet finns tillräckligt med kolatomer för att täcka all vår plastproduktion, nationellt såväl som globalt. Genom att använda dessa kan vi frikoppla nya plastprodukter från tillförseln av ny fossil råvara. Drivs processen med förnybar energi får vi dessutom plastprodukter med mer än 95 procent lägre klimatpåverkan än dagens, vilket för hela systemet i praktiken innebär negativa utsläpp, säger Henrik Thunman, professor på avdelningen för energiteknik på Chalmers.

– Vårt mål är att skapa en cirkulär ekonomi kring plast. Då måste vi ta tillvara på de resurser som samhället redan har tagit i anspråk. Kolatomer är de byggstenar vi behöver. Då finns avfallet. Idag eldar vi upp det istället, eller lägger på soptippar. I framtiden kanske vi inte ska elda vårt avfall för fjärrvärme, utan återvinna det tillbaka till nytt material istället, säger Anders Fröberg, VD på Borealis AB.

Fakta om Futnerc

Futnerc är ett 5-årigt forskningsprojekt som till 50% sponsras av Energimyndigheten och till 25% vardera av Borealis och Preem. Futnerc-projektet har som mål att driva på omställningen inom kemiindustrin och skapa en djupare kunskap och förståelse om de möjliga utvecklingsvägar som raffinaderier och kemiindustrier har, för att senast 2050 uppnå netto negativa utsläpp av växthusgaser.

Läs pressmeddelande från Chalmers tekniska högskola: Blandat avfall blir prima plast utan klimatpåverkan med banbrytande återvinning - Chalmers (cision.com)

Länk till Chalmers nyhetssida: https://www.chalmers.se/sv/nyheter/pressmeddelanden/Sidor/default.aspx

Läs studien Co-recycling of natural and synthetic carbon materials for a sustainable circular economy som har publicerats i Journal of Cleaner Production. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.132674

Foto: Johan Bodevi, Chalmers