May 04, 2018

Borealiksella vahva alku vuoteen 2018, kasvun avainhankkeet edistyvät

Vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä Borealiksen tulos oli 240 miljoonaa euroa, kun vastaavan neljänneksen tulos vuonna 2017 oli 313 miljoonaa euroa.

  • Borealis ilmoitti saavuttaneensa vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä 240 miljoonan euron tuloksen, kun vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä se oli 313 miljoonaa euroa.
  • Borealis ilmoitti, että Borouge 2:n vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen huoltoseisokit on saatettu menestyksellisesti päätökseen
  • Borealis ja NOVA Chemicals allekirjoittivat Totalin kanssa lopulliset sopimukset petrokemian teollisuuden yhteisyrityksen perustamisesta Yhdysvaltoihin
  • Borealis ja United Chemical Company LPP (UCC) allekirjoittivat sopimuksen yhteisen maailmanlaajuisen polyeteenihankkeen kehittämisestä Kazakstanissa
Tunnusluvut

Q1 2018

Q1 2017

Q4 2017

FY 2017

Liikevaihtomilj. euroa2 0512 0301 8527564
Kokonaisliikevaihto*milj. euroa23872 4522 1759069
Tulosmilj. euroa2403132471 095
Korollisen nettovelan vähennys/(lisäys)milj. euroa(559)(619)335(140)
Gearing% 23%21%12%

*Borealiksen liikevaihto lisättynä omistusosuutta vastaavalla määrällä osakkuusyhtiöiden liikevaihdosta
Borealis on johtava innovatiivisten ratkaisujen toimittaja polyolefiineissa ja peruskemikaaleissa. Vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä Borealiksen tulos oli 240 miljoonaa euroa, kun vastaavan neljänneksen tulos vuonna 2017 oli 313 miljoonaa euroa. Tulos oli vahva huolimatta Borouge 2:n täysimittaisesta huoltoseisokista. Sitä vauhdittivat eurooppalaiset integroitujen polyolefiinin hyvät, joskin aiempaa pienemmät katteet sekä Borougen vakaa tulos. Peruskemikaaliliiketoiminnan tulos parani vuoden 2017 ensimmäisestä neljänneksestä, vaikka lannoitemarkkinoiden tilanne jatkui haastavana.

Nettovelka kasvoi 559 miljoonaa euroa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä suurelta osin Borealiksen osakkeenomistajille maksetun 700 miljoonan euron osingon vuoksi. Nettovelan kasvusta huolimatta Borealiksen taloudellinen asema on edelleen vahva, ja gearing oli tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen lopussa 23 %.

Borealis ja NOVA Chemicals allekirjoittivat Totalin kanssa lopulliset sopimukset petrokemian teollisuuden yhteisyrityksen perustamisesta Yhdysvaltoihin

Total S.A. (”Total”), Borealis AG ja NOVA Chemicals Corporation (”NOVA Chemicals”) allekirjoittivat lopulliset sopimukset yhteisyrityksen perustamisesta Yhdysvaltojen Meksikonlahden rannikolle. Yhteisyritys – josta Total omistaa 50 % ja Borealisin ja NOVA Chemicalsin yhteisyritys Novealis Holdings LLC loput 50 % – aloittaa toimintansa tavanomaisten lupa- ja hyväksyntämenettelyjen jälkeen.

Yhteisyritykseen sisältyvät seuraavat:

  • rakenteilla oleva miljoonan vuositonnin etaanihöyrykrakkeri Teksasin Port Arthurissa
  • Totalin nykyinen 400 000 vuositonnin polyeteenilaitos Teksasin Bayportissa ja
  • uusi 625 000 vuositonnin Borstar®-polyeteeniyksikkö Totalin Bayportin toimipaikassa Teksasissa.

Borealis ja UCC allekirjoittivat kehittämissopimuksen kansainvälisen kokoluokan polyeteenihankkeesta

Borealis ja United Chemical Company LPP (UCC) allekirjoittivat kehittämissopimuksen kansainvälisen kokoluokan polyeteenihankkeesta Kazakstanin tasavallassa sijaitsevan eteenikrakkerin yhteyteen. Ennen sopimusten allekirjoittamista hankkeelle oli tehty alustava kannattavuustutkimus hyvin tuloksin. Seuraavana vuorossa on varsinainen kannattavuustutkimus, jonka odotetaan valmistuvan alkuvuodesta 2019. Kehittämissopimus kattaa etaanikrakkerin ja kahden yhteiskapasiteetiltaan 1250 kilotonnin suuruisen Borstar®-polyeteeniyksikön rakentamisen sekä ennakkoinvestoinnit krakkerin lisälaajennukseen. Lopullinen investointipäätös on tarkoitus tehdä vuonna 2020 ja käynnistyksen arvioidaan tapahtuvan vuonna 2025.

Yritykset allekirjoittivat myös aiesopimuksen jo toteutuksessa olevasta polypropeeniprojektista, joka koskee vuosikapasiteetiltaan 500 kilotonnin suuruista, rakenteilla olevaa polypropeenituotantoa. Kyseisen projektin takana on kansallinen hyvinvointirahasto Samruk-Kazyna. Lisäksi allekirjoitettiin sopimus hallituksen tuesta Kazakstanin tasavallan hallituksen ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien hallituksen välillä.

Näkymät

”Borealis hyötyy jatkossakin polyolefiinitoimialan hyvistä katteista, jotka tukevat polyolefiiniliiketoiminnan vahvaa tuloskehitystä”, kommentoi Borealis-konsernin toimitusjohtaja Mark Garrett. ”Borougen ensimmäisen neljänneksen tulos oli vakaa, mutta siihen vaikuttivat luonnollisesti Borouge 2:n huoltoseisokki ja syöttöaineen saatavuusongelmat. Koska tulos jatkui erinomaisena vuonna 2017 ja koska Borealiksen rahoitusasema on vahva, voimme maksaa osakkeenomistajillemme 700 miljoonan euron osingot.”

”Borealis odottaa vahvaa tulosta toiselta neljännekseltä. Odotamme polyolefiiniliiketoiminnan ja Borougen tekevän jatkossakin vahvaa tulosta, kun taas lannoitemarkkinoiden olosuhteet ovat edelleen haasteelliset. Vuoden 2018 painopiste on suurten, maailmanlaajuisten kasvuhankkeiden edistämisessä.”

LOPPU

Downloads

Borealis on johtava innovatiivisten ratkaisujen toimittaja polyolefiineissa, peruskemikaaleissa ja lannoitteissa. Borealiksen pääkonttori sijaitsee Wienissä, Itävallassa. Henkilöstöä on nykyään noin 6.600 eri puolilla maailmaa ja toimintaa yli 120 maassa. Vuonna 2017 konsernin liikevaihto oli 7,5 miljardia euroa ja tulos 1 095 miljoonaa euroa. Mubadala investointiyhtiönsä kautta omistaa Borealiksesta 64 % ja loput 36 % omistaa itävaltalainen öljy- ja kaasuyhtiö OMV. Yhteistyössä Borougen kanssa Borealis tarjoaa asiakkaille palveluja ja tuotteita kaikkialla maailmassa. Borouge on Borealiksen ja Abu Dhabi National Oil Companyn (ADNOC) yhteisyritys. www.borealisgroup.com

Get In Touch

Thank you for understanding that we are only able to respond to media enquiries. For all other inquiries, please reach out to us via these contact forms.

Media representatives can reach our media desk during work days in Austria between 8:30 a.m. and 17:00 p.m. (CET) via email or telephone.

High-resolution images and videos are available for download in our media gallery.


Group Media Desk

+43 1 22 400 899 (Vienna, Austria)

media@borealisgroup.com