Download list
Locations / Sites
Contacts
Login
Back to News

Borealikselle vankka taloudellinen tulos vuonna 2020 epävakaisessa markkinatilanteessa

  • Borealiksen koko vuoden tulos vuodelta 2020 oli vahva, 589 miljoonaa euroa, huolimatta koronaviruspandemian merkittävästä vaikutuksesta markkinatilanteeseen.
  • Borealiksen vuoden 2020 viimeisen neljänneksen tulos 210 miljoonaa euroa oli vahva päätös vuodelle ja huomattava parannus sekä vuoden 2019 viimeiseen neljännekseen että vuoden 2020 kolmanteen neljännekseen verrattuna.
Tunnusluvut Q4 2020 Q4 2019 FY 2020 FY 2019
Liikevaihto milj. euroa 1 692 1 858 6 818 8 103
Kokonaisliikevaihto* milj. euroa 2 207 2 246 8 476 9 768
Tulos milj. euroa 210 138 589 872
Korollisen nettovelan vähennys/(lisäys) milj. euroa 77 (212) (264) (241)
Gearing % 29 % 24 %

* Borealiksen liikevaihto lisättynä omistusosuutta vastaavalla määrällä osakkuusyhtiöiden liikevaihdosta

Borealiksen tulos vuoden 2020 neljännellä neljänneksellä oli 210 miljoonaa euroa. Vuoden 2019 vastaavan ajanjakson tulos oli 138 miljoonaa euroa. Myönteinen kehityssuunta johtui pääasiassa polyolefiinimarkkinoiden vahvistumisesta sekä Euroopassa että Aasiassa. Maakaasun hinnan nousu ja operatiiviset ongelmat vaikuttivat kuitenkin Borealiksen lannoiteliiketoiminnan osuuteen.

Yhtiön vuoden 2020 tulos oli 589 miljoonaa euroa, kun vuonna 2019 se oli 872 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 tulosta heikensivät kevyisiin syöttöaineisiin liittyvää etua vähentänyt ja varastoon negatiivisesti vaikuttanut öljyn alhainen hinta Euroopassa sekä polyolefiinien hintojen lasku Aasiassa. Lisäksi lannoitemarkkinoiden heikkeneminen vaikutti negatiivisesti tulokseen. Koronaviruspandemiasta huolimatta polyolefiinien kysyntä pysyi hyvänä, mikä kasvatti myyntimääriä hieman vuoteen 2019 verrattuna.

Neljännellä neljänneksellä nettovelka laski 77 miljoonaa euroa. Koko vuonna 2020 nettovelka kasvoi 264 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 kassavirta ylitti vuoden 2019 tason, mikä mahdollisti jatkuvat sijoitukset suuriin kasvuhankkeisiin, yritysostoihin ja 300 miljoonan euron osinkojen maksamisen Borealiksen osakkeenomistajille vuoden 2019 tuloksesta. Borealiksen taloudellinen asema pysyi vahvana ja gearing oli vuoden 2020 lopussa 29 prosenttia.

Arvio ja näkymät

”Vaikka Borealiksen tulos, 589 miljoonaa euroa, oli merkittävästi pienempi kuin vuonna 2019, tämä on kuitenkin vahva taloudellinen tulos erittäin haastavassa markkinatilanteessa, johon pandemia sekä hintoja ja varaston arvoa alentanut öljyn hinnan lasku vaikuttivat,” Borealis-konsernin toimitusjohtaja Alfred Stern kommentoi.

”Turvallisuuskulttuurimme, organisaatiomme ketteryyden ja henkilöstömme omistautumisen ansiosta pystyimme jatkamaan toimintaamme kaikilla tuotantopaikkakunnillamme koko vuoden ajan ilman sopeutustoimia, kuten työajan lyhennyksiä. Haluan jälleen kerran kiittää kaikkia työntekijöitämme heidän omistautumisestaan ja jatkuvasta tuestaan. Koronaviruspandemia on todistanut Borealiksen tuotevalikoiman merkityksen kestävämmälle elämälle. Olemme vakuuttuneita siitä, että Borealis on vahvassa asemassa hyödyntääkseen pandemian jälkeiset talouden elpymismahdollisuudet, kun säilytämme sitoutumisemme yhteiskunnalle lisäarvoa tuovien kestävien kemikaalien ja innovatiivisten muoviratkaisujen johtavana toimittajana.”

LOPPU

Median yhteyshenkilö:
Virginia Mesicek
Senior Manager, External Communications puh. +43 1 22 400 772 (Wien, Itävalta)
sähköposti: virginia.mesicek@borealisgroup.com

Kuvien lataus: Kuvagalleria verkossa

Liiketoiminnan yhteyshenkilö: Yhteydenottolomake

Downloads
Lehdistötiedote 04022021 Borealikselle Vankka Taloudellinen Tulos Vuonna 2020 Epävakaisessa Markkinatilanteessa_FI Finnish
Media Contact
Virginia Wieser
Senior Manager, Corporate Communications, Brand & Reputation

Latest News

Media Release – 06/05/2020

Vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen tulos on vahva koronaviruksesta ja öljyn hinnan laskusta huolimatta

Read more

News – 07/04/2020

Borealiksen toiminta koronavirus (COVID-19) -epidemian aikana, päivitys 7.4.2020

Read more

News – 02/04/2020

Borealis pyrkii turvaamaan terveydenhuollon ja elintarvikepakkausalan toimitusketjut

Read more

News – 23/03/2020

Borealiksen toiminta koronavirus (COVID-19) epidemian aikana

Read more

Media Release – 10/03/2020

Borealis valmistaa sertifioitua uusiutuvaa polypropeenia Belgian laitoksillaan

Read more

Media Release – 27/02/2020

Borealikselta vahva tulos heikkenevässä markkinatilanteessa

Read more

Media Release – 17/01/2020

Kilpilahden hukkalämpöhanke etenee – kattaisi toteutuessaan neljäsosan pääkaupunkiseudun kaukolämmön tarpeesta

Read more

Media Release – 04/11/2019

Globaalin markkinaympäristön heikkeneminen söi Borealiksen kolmannen neljänneksen tulosta, Euroopan liiketoiminnan vahva vire jatkui

Read more

Media Release – 16/10/2019

Borealis ja Neste aloittavat strategisen yhteistyön muovien kierto- ja biotalouden vauhdittamiseksi

Read more