Back to News

Borealikselta vahva tulos heikkenevässä markkinatilanteessa

photo: Borealis CEO Alfred Stern

photo: © Borealis

  • Borealis saavutti vahvan vuosituloksen 872 miljoonaa euroa Aasian polyolefiinimarkkinoiden hienoisesta laskusta ja Euroopan integroitujen polyolefiinituotteiden katepaineista huolimatta
  • Borealiksen vuoden 2019 viimeisen neljänneksen tulos 138 miljoonaa euroa vahvistaa kokonaissuoritusta
  • Borealis ottaa uuden konsernistrategiansa käyttöön vuonna 2020.

Tunnusluvut

Q4 2019 Q4 2018 FY 2019 FY 2018
Liikevaihtomilj. euroa1,8582,0918,1038,337
Kokonaisliikevaihto*milj. euroa2,2462,5519,7689,937
Tulosmilj. euroa13894872906
Korollisen nettovelan vähennys/(lisäys)milj. euroa(212)151(241)(515)
Gearing%24%20%

* Borealiksen liikevaihto lisättynä omistusosuutta vastaavalla määrällä osakkuusyhtiöiden liikevaihdosta

Borealiksen tulos vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä oli 138 miljoonaa euroa. Vuoden 2018 vastaavan ajanjakson tulos oli 94 miljoonaa euroa. Vuoden 2018 tulokseen vaikutti 92 miljoonan euron kertaluontoinen arvonalentumistappio, ja vuoden 2019 viimeisen neljänneksen tulos on seurausta Aasian polyolefiinimarkkinoiden vaisuudesta, mikä laski Borougen tulososuutta. Samaan aikaan lannoitteiden, melamiinien ja teknisten typpituotteiden parantuneet tulokset osittain lievensivät Euroopan integroitujen polyolefiinituotteiden katteiden heikkenemisen vaikutuksia vuoden 2019 viimeisen neljänneksen aikana.

Yhtiön vuoden 2019 tulos oli 872 miljoonaa euroa, kun vuonna 2018 se oli 906 miljoonaa euroa. Polyolefiinien hintojen lasku Aasiassa heikensi vuoden 2019 tulosta, mikä laski Borougen tulososuutta. Euroopan integroitujen polyolefiinituotteiden hyvät katteet sekä lannoitteiden, melamiinien ja teknisten typpituotteiden parantuneet tulokset lievensivät kuitenkin Aasian hintojen laskun vaikutusta tulokseen.

Nettovelka kasvoi viimeisellä neljänneksellä 212 miljoonaa euroa. Koko vuonna 2019 nettovelka kasvoi 241 miljoonaa euroa suurelta osin kasvuhankkeiden korkean investointitason ja Borealiksen osakkeenomistajille vuonna 2018 maksetun 525 miljoonan euron osingon ja vuonna 2019 maksetun 300 miljoonan euron väliosingon vuoksi. Vakaan liiketaloudellisen tuloksen ja Borougen osinkojen ansiosta Borealiksen taloudellinen asema säilyi vahvana, ja gearing oli vuoden 2019 lopussa 24 prosenttia.

Arvio ja näkymät

”Heikkenevästä taloudellisesta tilanteesta huolimatta Borealis saavutti vuonna 2019 vahvan tuloksen, joka jäi vain vähän vuoden 2018 tuloksen alapuolelle. Uskomme, että markkinatilanne jatkuu haastavana koko vuoden 2020 heikentyneen maailmantalouden ja geopoliittisiin epävarmuuksiin liittyvän kasvavan huolen vuoksi. Uskomme kuitenkin, että tästä vuodesta tulee vahva”, toteaa Borealis-konsernin toimitusjohtaja Alfred Stern.

”Vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä Borealis ottaa käyttöönsä uuden konsernistrategian, joka perustuu Borealiksen arvoihin ja suorituskykyyn ja jolla varmistetaan kestävä kasvu tulevaisuudessa. Uuden strategian keskeisiä ulottuvuuksia ovat muutos kohti kiertotaloutta sekä kohti entistä asiakaslähtöisempää organisaatiota, joka tuottaa lisäarvoa maailmanlaajuisesti. Strategian onnistunut toteuttaminen vahvistaa Borealiksen johtoasemaa alalla.”

LOPPU

Lisätietoja:

Virginia Mesicek
Senior Manager a.i., External Communications
puh.: +43 1 22 400 772 (Wien, Itävalta)
sähköposti: virginia.mesicek@borealisgroup.com

photo: Borealis CEO Alfred Stern

photo: © Borealis

Downloads
Q4 FY 2019 Borealikselta vahva tulos heikkenevässä markkinatilanteessa English, Finnish
photo: Borealis CEO Alfred Stern photo: © Borealis
Media Contact
Group Media desk
Virginia Wieser, Lena Lehner
+43 1 22 400 899 (Vienna, Austria)
media@borealisgroup.com

Latest News

Media Release – 05/07/2023

Borealis finalise la vente de ses activités Azote à AGROFERT

Read more

News – 01/09/2022

Borealis PEC-Rhin SAS : Egalité Professionnelle

Read more

News – 18/08/2022

Après la résiliation de tous les contrats avec Irem, Borealis procède à un nouvel appel d'offres pour la majorité des contrats de construction de PDH à Kallo, Belgique

Read more

Media Release – 04/02/2021

Borealis enregistre un solide résultat financier pour 2020 malgré un environnement de marché volatil

Read more

Media Release – 25/11/2020

Fin de la dispersion d’un panache de fumée orangé qui s’est produit sur notre site Borealis de Grandpuits

Read more

Media Release – 04/11/2020

Malgré un environnement de marché difficile, mais en amélioration, Borealis enregistre de solides résultats financiers pour le troisième trimestre

Read more

Media Release – 06/08/2020

Malgré la crise du COVID-19 et des prix du pétrole à la baisse, Borealis enregistre des résultats financiers positifs pour le deuxième trimestre

Read more

Media Release – 25/07/2020

Déclenchement électrique sur le site Borealis à Grand-Quevilly

Read more

Media Release – 25/07/2020

Déclenchement électrique sur le site Borealis à Grand-Quevilly - point de situation de 13h00

Read more