February 27, 2020

Borealikselta vahva tulos heikkenevässä markkinatilanteessa

Borealiksen tulos vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä oli 138 miljoonaa euroa.

  • Borealis saavutti vahvan vuosituloksen 872 miljoonaa euroa Aasian polyolefiinimarkkinoiden hienoisesta laskusta ja Euroopan integroitujen polyolefiinituotteiden katepaineista huolimatta
  • Borealiksen vuoden 2019 viimeisen neljänneksen tulos 138 miljoonaa euroa vahvistaa kokonaissuoritusta
  • Borealis ottaa uuden konsernistrategiansa käyttöön vuonna 2020.

Tunnusluvut

Q4 2019 Q4 2018 FY 2019 FY 2018
Liikevaihtomilj. euroa1,8582,0918,1038,337
Kokonaisliikevaihto*milj. euroa2,2462,5519,7689,937
Tulosmilj. euroa13894872906
Korollisen nettovelan vähennys/(lisäys)milj. euroa(212)151(241)(515)
Gearing%24%20%

* Borealiksen liikevaihto lisättynä omistusosuutta vastaavalla määrällä osakkuusyhtiöiden liikevaihdosta

Borealiksen tulos vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä oli 138 miljoonaa euroa. Vuoden 2018 vastaavan ajanjakson tulos oli 94 miljoonaa euroa. Vuoden 2018 tulokseen vaikutti 92 miljoonan euron kertaluontoinen arvonalentumistappio, ja vuoden 2019 viimeisen neljänneksen tulos on seurausta Aasian polyolefiinimarkkinoiden vaisuudesta, mikä laski Borougen tulososuutta. Samaan aikaan lannoitteiden, melamiinien ja teknisten typpituotteiden parantuneet tulokset osittain lievensivät Euroopan integroitujen polyolefiinituotteiden katteiden heikkenemisen vaikutuksia vuoden 2019 viimeisen neljänneksen aikana.

Yhtiön vuoden 2019 tulos oli 872 miljoonaa euroa, kun vuonna 2018 se oli 906 miljoonaa euroa. Polyolefiinien hintojen lasku Aasiassa heikensi vuoden 2019 tulosta, mikä laski Borougen tulososuutta. Euroopan integroitujen polyolefiinituotteiden hyvät katteet sekä lannoitteiden, melamiinien ja teknisten typpituotteiden parantuneet tulokset lievensivät kuitenkin Aasian hintojen laskun vaikutusta tulokseen.

Nettovelka kasvoi viimeisellä neljänneksellä 212 miljoonaa euroa. Koko vuonna 2019 nettovelka kasvoi 241 miljoonaa euroa suurelta osin kasvuhankkeiden korkean investointitason ja Borealiksen osakkeenomistajille vuonna 2018 maksetun 525 miljoonan euron osingon ja vuonna 2019 maksetun 300 miljoonan euron väliosingon vuoksi. Vakaan liiketaloudellisen tuloksen ja Borougen osinkojen ansiosta Borealiksen taloudellinen asema säilyi vahvana, ja gearing oli vuoden 2019 lopussa 24 prosenttia.

Arvio ja näkymät

”Heikkenevästä taloudellisesta tilanteesta huolimatta Borealis saavutti vuonna 2019 vahvan tuloksen, joka jäi vain vähän vuoden 2018 tuloksen alapuolelle. Uskomme, että markkinatilanne jatkuu haastavana koko vuoden 2020 heikentyneen maailmantalouden ja geopoliittisiin epävarmuuksiin liittyvän kasvavan huolen vuoksi. Uskomme kuitenkin, että tästä vuodesta tulee vahva”, toteaa Borealis-konsernin toimitusjohtaja Alfred Stern.

”Vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä Borealis ottaa käyttöönsä uuden konsernistrategian, joka perustuu Borealiksen arvoihin ja suorituskykyyn ja jolla varmistetaan kestävä kasvu tulevaisuudessa. Uuden strategian keskeisiä ulottuvuuksia ovat muutos kohti kiertotaloutta sekä kohti entistä asiakaslähtöisempää organisaatiota, joka tuottaa lisäarvoa maailmanlaajuisesti. Strategian onnistunut toteuttaminen vahvistaa Borealiksen johtoasemaa alalla.”

LOPPU

Lisätietoja:

Virginia Mesicek
Senior Manager a.i., External Communications
puh.: +43 1 22 400 772 (Wien, Itävalta)
sähköposti: virginia.mesicek@borealisgroup.com

Downloads

Borealis on johtava innovatiivisten ratkaisujen toimittaja polyolefiineissa, peruskemikaaleissa, lannoitteissa ja melamiinissa. Borealiksen pääkonttori sijaitsee Wienissä, Itävallassa. Henkilöstöä on nykyään 6 900 eri puolilla maailmaa ja toimintaa yli 120 maassa. Vuonna 2019 Borealiksen liikevaihto oli 8,1 miljardia euroa ja tulos 872 miljoonaa euroa. Mubadala investointiyhtiönsä kautta omistaa Borealiksesta 64 %, ja loput 36 % omistaa itävaltalainen öljy- ja kaasuyhtiö OMV. Borealis tarjoaa asiakkaille palveluja ja tuotteita kaikkialla maailmassa yhteistyössä Borougen ja Baystar™:n kanssa. Borouge on Borealiksen ja Abu Dhabi National Oil Companyn (ADNOC) yhteisyritys, ja Baystar™ on Borealiksen, Totalin ja NOVA Chemicalsin yhteisyritys, joka toimii Texasissa.

Lue lisää:
www.borealisgroup.com
www.borealiseverminds.com
www.stopoceanplastics.com

Baystar on Borealis AG:n rekisteröity tavaramerkki.

Get In Touch

Thank you for understanding that we are only able to respond to media enquiries. For all other inquiries, please reach out to us via these contact forms.

Media representatives can reach our media desk during work days in Austria between 8:30 a.m. and 17:00 p.m. (CET) via email or telephone.

High-resolution images and videos are available for download in our media gallery.


Group Media Desk

+43 1 22 400 899 (Vienna, Austria)

media@borealisgroup.com

  • More News & Stories On
  • Local