Download list
Locations / Sites
Contacts
Login
Back to News

Borealikselta vahva tulos heikkenevässä markkinatilanteessa

photo: Borealis CEO Alfred Stern

photo: © Borealis

  • Borealis saavutti vahvan vuosituloksen 872 miljoonaa euroa Aasian polyolefiinimarkkinoiden hienoisesta laskusta ja Euroopan integroitujen polyolefiinituotteiden katepaineista huolimatta
  • Borealiksen vuoden 2019 viimeisen neljänneksen tulos 138 miljoonaa euroa vahvistaa kokonaissuoritusta
  • Borealis ottaa uuden konsernistrategiansa käyttöön vuonna 2020.

Tunnusluvut

Q4 2019 Q4 2018 FY 2019 FY 2018
Liikevaihtomilj. euroa1,8582,0918,1038,337
Kokonaisliikevaihto*milj. euroa2,2462,5519,7689,937
Tulosmilj. euroa13894872906
Korollisen nettovelan vähennys/(lisäys)milj. euroa(212)151(241)(515)
Gearing%24%20%

* Borealiksen liikevaihto lisättynä omistusosuutta vastaavalla määrällä osakkuusyhtiöiden liikevaihdosta

Borealiksen tulos vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä oli 138 miljoonaa euroa. Vuoden 2018 vastaavan ajanjakson tulos oli 94 miljoonaa euroa. Vuoden 2018 tulokseen vaikutti 92 miljoonan euron kertaluontoinen arvonalentumistappio, ja vuoden 2019 viimeisen neljänneksen tulos on seurausta Aasian polyolefiinimarkkinoiden vaisuudesta, mikä laski Borougen tulososuutta. Samaan aikaan lannoitteiden, melamiinien ja teknisten typpituotteiden parantuneet tulokset osittain lievensivät Euroopan integroitujen polyolefiinituotteiden katteiden heikkenemisen vaikutuksia vuoden 2019 viimeisen neljänneksen aikana.

Yhtiön vuoden 2019 tulos oli 872 miljoonaa euroa, kun vuonna 2018 se oli 906 miljoonaa euroa. Polyolefiinien hintojen lasku Aasiassa heikensi vuoden 2019 tulosta, mikä laski Borougen tulososuutta. Euroopan integroitujen polyolefiinituotteiden hyvät katteet sekä lannoitteiden, melamiinien ja teknisten typpituotteiden parantuneet tulokset lievensivät kuitenkin Aasian hintojen laskun vaikutusta tulokseen.

Nettovelka kasvoi viimeisellä neljänneksellä 212 miljoonaa euroa. Koko vuonna 2019 nettovelka kasvoi 241 miljoonaa euroa suurelta osin kasvuhankkeiden korkean investointitason ja Borealiksen osakkeenomistajille vuonna 2018 maksetun 525 miljoonan euron osingon ja vuonna 2019 maksetun 300 miljoonan euron väliosingon vuoksi. Vakaan liiketaloudellisen tuloksen ja Borougen osinkojen ansiosta Borealiksen taloudellinen asema säilyi vahvana, ja gearing oli vuoden 2019 lopussa 24 prosenttia.

Arvio ja näkymät

”Heikkenevästä taloudellisesta tilanteesta huolimatta Borealis saavutti vuonna 2019 vahvan tuloksen, joka jäi vain vähän vuoden 2018 tuloksen alapuolelle. Uskomme, että markkinatilanne jatkuu haastavana koko vuoden 2020 heikentyneen maailmantalouden ja geopoliittisiin epävarmuuksiin liittyvän kasvavan huolen vuoksi. Uskomme kuitenkin, että tästä vuodesta tulee vahva”, toteaa Borealis-konsernin toimitusjohtaja Alfred Stern.

”Vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä Borealis ottaa käyttöönsä uuden konsernistrategian, joka perustuu Borealiksen arvoihin ja suorituskykyyn ja jolla varmistetaan kestävä kasvu tulevaisuudessa. Uuden strategian keskeisiä ulottuvuuksia ovat muutos kohti kiertotaloutta sekä kohti entistä asiakaslähtöisempää organisaatiota, joka tuottaa lisäarvoa maailmanlaajuisesti. Strategian onnistunut toteuttaminen vahvistaa Borealiksen johtoasemaa alalla.”

LOPPU

Lisätietoja:

Virginia Mesicek
Senior Manager a.i., External Communications
puh.: +43 1 22 400 772 (Wien, Itävalta)
sähköposti: virginia.mesicek@borealisgroup.com

photo: Borealis CEO Alfred Stern

photo: © Borealis

Downloads
Q4 FY 2019 Borealikselta vahva tulos heikkenevässä markkinatilanteessa English, Finnish
photo: Borealis CEO Alfred Stern photo: © Borealis
Media Contact
Virginia Mesicek
Senior Manager External Communications

Latest News

Media Release – 18/06/2019

Kilpilahden hukkalämpö voisi kattaa noin neljänneksen pääkaupunkiseudun kaukolämmön tarpeesta

Read more

Media Release – 29/05/2019

Ämpäristöteko laittaa kovamuovin kiertämään

Read more

Media Release – 06/05/2019

Borealiksella vahva alku vuoteen 2019

Read more

News – 20/03/2019

Borealis arvioi Helsingin hallinto-oikeuden 19.3.2019 antamia päätöksiä

Read more

Media Release – 22/02/2019

Borealiksen taloustilanne vahva vuonna 2018 – tulos 906 miljoonaa euroa

Read more

Media Release – 06/12/2018

Borealis lisää polypropeenituotannon kapasiteettia Euroopassa vahvistaakseen sitoutumistaan eurooppalaiseen asiakaskuntaan

Read more

Media Release – 31/10/2018

Borealiksen neljännes oli vahva, yhtiö keskittyy kasvuun ja vahvistaa entisestään sitoutumistaan muovin kierrätykseen

Read more

Media Release – 29/10/2018

Borealis allekirjoitti aiesopimuksen eteläkorealaisen kemianteollisuuden valmistajan DYM Solution Co:n osake-enemmistön ostamisesta

Read more

Media Release – 06/10/2018

Borealis rakentaa Belgiaan uuden, maailmanluokan propaanin dehydrauslaitoksen, jonka vuosittainen kapasiteetti on 750 000 tonnia

Read more