Back to News

Borealiksen alkuvuoden tulos on vahva toisen neljänneksen hienoisesta laskusta huolimatta

  • Borealiksen tulos vuoden 2017 toisella neljänneksellä oli 261 miljoonaa euroa, kun vuoden 2016 toisen neljänneksen tulos oli 309 miljoonaa euroa.
  • Borealis ja ADNOC sopivat Borougen petrokemian jatkojalostustoiminnan laajentamisesta Arabiemiraattien Ruwaisissa.
  • Borealis investoi globaaliin kasvuun ja lanseeraa uuden Quentys™-aurinkoenergiabrändin Borougen kanssa.
TunnusluvutQ2 

2017

Q2 

2016

Vuoden alusta 

2017

Vuoden alusta 

2016

Liikevaihtomilj. euroa1 8611 7903 8913 661
Kokonaisliikevaihto*milj. euroa2 2502 1494 7014 342
Tulosmilj. euroa261309574564
Korollisen nettovelan
vähennys / (lisäys)
milj. euroa112245(508)120
Gearing%19%17%

* Borealiksen liikevaihto lisättynä omistusosuutta vastaavalla määrällä osakkuusyhtiöiden liikevaihdosta

Borealis on johtava innovatiivisten ratkaisujen toimittaja polyolefiineissa ja peruskemikaaleissa. Borealis saavutti vuoden 2017 toisella neljänneksellä 261 miljoonan euron tuloksen, kun vastaavan neljänneksen tulos vuonna 2016 oli 309 miljoonaa euroa. Borealiksen alkuvuoden tulos oli ennätykselliset 574 miljoonaa euroa. Toisen neljänneksen vakaa tulos oli osittain Borougen kasvaneen tuloksen ansiota. Katteet pysyivät hyvinä Euroopan integroitujen polyolefiinituotteiden toimialalla, mutta ne olivat maltillisempia kuin vuoden 2016 toisella neljänneksellä. Lannoiteliiketoiminta oli edelleen heikkoa, ja sen tulos oli verrattavissa vuoden 2016 toisen neljänneksen tulokseen.

Nettovelka väheni toisella neljänneksellä 112 miljoonaa euroa vakaan tuloskehityksen sekä kasvuhankkeisiin ja seisokkeihin liittyvien investointien johdosta. Borealiksen taloudellinen asema on edelleen vahva, ja gearing oli vuoden 2017 toisen neljänneksen lopussa 19%.

Borealis ja ADNOC allekirjoittivat sopimuksen Borougen petrokemian jatkojalostustoiminnan laajentamisesta

Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) ja Borealis allekirjoittivat puitesopimuksen kahden avainprojektinsa edistämisestä. Hankkeet laajentavat ADNOCin ja Borealiksen petrokemian jatkojalostusliiketoimintaa ja tukevat ADNOCin integroidun harkitun kasvu- ja kumppanuusstrategian toteutumista.

Sopimuksen mukaan ADNOC ja Borealis siirtyvät Borouge 4 kokonaisuudessa rakennusprojektin valmisteluvaiheeseen. Laitoskokonaisuuteen kuuluu Abu Dhabissa saatavilla olevia syöttöaineita hyödyntävä kansainvälisen kokoluokan krakkeri sekä jatkojalostustuoteyksiköt polyolefiini- ja muille tuotteille. Suunnitellun Borouge 4 -kokonaisuuden on määrä olla tuotantokäytössä noin vuonna 2023 osana ADNOCin Takreerin jalostamoa.

Yhtiöt ovat päättäneet myös aloittaa suunnittelua, hankintaa ja rakentamista koskevan tarjouskilpailun uudesta polypropeenilaitoksesta (PP5), joka hyödyntää Borealiksen ainutlaatuista Borstar®-teknologiaa. Laitos tullaan integroimaan osaksi Borouge 3 -kokonaisuutta. Se tuottaa lisäarvoa Takreerin uudesta propaanin dehydrauslaitoksesta (PDH) saatavalle ylijäämäpropeenille, ja sen polypropeenituotanto on noin 0,5 miljoona tonnia vuodessa.

Borealis investoi globaaliin kasvuun ja lanseeraa uuden Quentys™-aurinkoenergiabrändin Borougen kanssa

Borealis on päättänyt rakentaa autoteollisuuden tuotteisiin keskittyvän polypropeenin (PP) kompaundointilaitoksen Pohjois-Carolinaan. Päätös kertoo Borealiksen jatkuvasta sitoumuksesta autoteollisuuden toimialaan. Uusi laitos auttaa Borealista vakiinnuttamaan asemansa pohjoisamerikkalaisten autoteollisuuden laitevalmistajien ja niiden eri tasoisten kumppanien paikallisena palvelutoimittajana ja vahvistaa Borealiksen ja Borougen vakaata asemaa Euroopassa, Brasiliassa ja Kiinassa. Laitos otetaan aikataulun mukaan kaupalliseen käyttöön alkuvuonna 2019.

Borealis ja Borouge lanseerasivat Quentys-brändin. Uusi brändi tarjoaa edullisempia, kestävämpiä ja luotettavampia aurinkoenergiasovelluksia, mikä helpottaa aurinkoenergian hyödyntämistä. Borealis ja Borouge yhdistävät pitkän kokemuksensa energia-alalta ja muodostavat uusia, koko aurinkoenergian arvoketjun kattavia strategisia kumppanuuksia, joiden tarkoitus on tuoda markkinoille käänteentekeviä innovaatioita. Ensimmäinen Quentys-materiaaleja käyttävä aurinkoenergiaratkaisu on jo otettu käyttöön, ja lisää on luvassa vuoden aikana.

Näkymät

"Borealiksen toisen neljänneksen vahva tulos nosti vuoden ensimmäisen puoliskon tuloksen ennätyslukemiin. Tulos oli pääosin integroitujen polyolefiinituotteiden hyvien katteiden ansiota," Borealis-konsernin toimitusjohtaja Mark Garrett toteaa. "Osa globaalista kasvustamme on Borougen ansiota, ja olemme sitoutuneet jatkamaan pitkäaikaista yhteistyötä ADNOCin kanssa yhteisyrityksemme myötä. Odotamme siirtymistä seuraavaan vaiheeseen, jossa Borouge-yhteisyritys kasvaa ja laajenee. Sen myötä pääsemme osaksi polyolefiinituotteiden parhaimman kasvun markkinaa Aasiassa.

Odotamme edelleen, että integroitujen polyolefiinituotteiden katteet palaavat asteittain entiselle tasolleen. Uskomme silti, että katteet pysyvät hyvinä seuraavan vuosineljänneksen ajan. Odotamme lannoiteliiketoimintamme parantuvan edelleen haastavasta markkinatilanteesta huolimatta. Huoltoseisokkien ennätyksellisen korkea määrä on ollut yrityksen suurin haaste tänä vuonna. Voimme ylpeinä kertoa toteuttaneemme menestyksekkäästi niistä suurimman osan. Tiedämme kuitenkin erittäin hyvin, että meillä on vielä paljon tehtävää huoltoseisokkien kanssa vuoden jälkipuoliskolla."

LOPPU

Downloads
Borealiksen alkuvuoden tulos on vahva toisen neljänneksen hienoisesta laskusta huolimatta English, Finnish, Swedish
Press Image © Borealis
Media Contact
Group Media desk
Virginia Wieser, Lena Lehner
+43 1 22 400 899 (Vienna, Austria)
media@borealisgroup.com