Back to News

Borealiksen kaikki Euroopan polyolefiinitoimipaikat pian kansainvälisen ISCC+ -sertifikaatin piiriin

Ilmakuva ISCC+ -sertifioidusta Borealiksen tuotantopaikkakunnasta Porvoossa

Röni Kuva Oy

Neljä Borealiksen Euroopan polyolefiinitoimipaikkaa on tällä hetkellä ISCC+ -sertifioinnin piirissä. Kaksi jäljellä olevaa toimipaikkaa sertifioidaan vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä.

ISCC+ -sertifikaatti mahdollistaa uusiutuvien ja kemiallisesti kierrätettyjen syöttöaineiden käytön massatasekonseptilla

Borealis voi sertifioinnin myötä valmistaa ja myydä kestäviä hiilivetytuotteita, kuten eteeniä, propeenia ja fenolia, sekä uusiutuvia polyolefiineja

ISCC+ -sertifikaatti on myönnetty Borealiksen Porvoon (Suomi), Schwechatin (Itävalta), Kallon ja Beringenin (Belgia) toimipaikoille. Stenungsundin (Ruotsi) ja Burghausenin (Saksa) toimipaikat on tarkoitus sertifioida vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen aikana. Tuorein sertifioitu toimipaikka on Porvoo, jossa hiljattain käyttöön otettu uusi luola soveltuu sekä perinteisten että uusiutuvien syöttöaineiden varastointiin. Stenungsundissa toteutettiin sertifiointiaudit lokakuussa, ja Burghausenin on tarkoitus seurata myöhemmin tänä vuonna.

ISCC+ on maailmanlaajuinen standardi kierrätetyille ja biopohjaisille materiaaleille. ISCC+ -sertifikaatilla varmistetaan jäljitettävyys koko toimitusketjussa. Sillä todennetaan, että mukana olevan yhtiöt täyttävät asetetut ympäristö- ja sosiaaliset standardit ja muodostavat alkuperän seurantajärjestelmän. Uusiutuvan syöttöaineen ja kemiallisesti kierrätetyn syöttöaineen osuus tuotannossa voidaan osoittaa massatasetarkastelun avulla. Massatasetarkastelu on avainasemassa, jotta kemianteollisuus voi siirtyä yhä laajemmin kohti kiertotaloutta. Kehitys on Borealiksen EverMinds™ -ohjelman periaatteiden mukaista, sillä ohjelman tavoitteena on siirtyä lineaarisesta taloudesta kiertotalouteen innovaatioiden ja yhteistyön avulla.

ISCC+ -sertifioinnin myötä Borealiksen on ensimmäistä kertaa mahdollista valmistaa ja tarjota markkinoille uusiutuvia polyolefiineja - Bornewables™ -kierrätystuotteita – sekä uusiutuvia hiilivetytuotteita, kuten eteeniä, propeenia, C4-jakeita, fenolia ja asetonia. Kun kaikki toimipaikat ovat sertifioinnin piirissä, Borealis voi jatkaa moninaisia suunnitteilla olevia kiertotaloutta edistäviä projektejaan: viimeistellä toimitussopimuksia ja tutkia syöttöaineita koskevien asiakassopimusten mahdollisuuksia. Samalla Borealis jatkaa sidosryhmilleen antamansa sitoumuksen toteuttamista. Sitoumuksen mukaan 100 % kuluttajatuotteista ja ratkaisuista tulee perustua kierrätettyyn, uudelleenkäytettyyn tai uusiutuvaan materiaaliin vuoteen 2025 mennessä.

Siirryttäessä kohti kiertotaloutta on ensiarvoisen tärkeää, että asiakkaat, brändiomistajat ja muut ketjun toimijat haluavat myös ottaa käyttöön ISCC+ -sertifioinnin. Sertifikaatin mahdollistama alkuperän seuranta on paras keino tuoda markkinoille kestäviä tuotteita, ja tätä kautta avautuvat mahdollisuudet ovat kiinni koko teollisuudenalan laajuisesta yhteistyöstä. Borealis asetti sertifiointia varten kohdennetun tiimin varmistamaan, että tarvittavat toimintaprosessit ja ohjeet toteutetaan kaikilla toimipaikoilla ja konsernitasolla.

“Borealiksen kaikkien Euroopan PO-tuotantopaikkakuntien saaminen ISCC+ -sertifioinnin piiriin merkitsee huomattavaa edistystä kestävyysstrategiamme toteutuksessa ja siirtymisessä kohti kiertotaloutta”, toteaa Borealiksen polyolefiiniliiketoiminnasta, kiertotalousratkaisuista ja innovaatio- & teknologiatoiminnasta vastaava johtaja Lucrèce Foufopoulos. “Elämäntapamme edellyttää kehitystä. ISCC+ -sertifiointi on johtava järjestelmä kestävyyden varmistamisessa koko arvoketjussa ja massatasekonseptin tukemisessa ja näin keskeisessä asemassa tässä kehityksessä. Se on tuorein askel, jonka Borealis on ottanut muuttuakseen ja luodakseen uutta kestävämpää tulevaisuutta varten.”

LOPPU

Lisätiedot:

Borealis:

Virginia Mesicek
Senior Manager External Communications
sähköposti: virginia.mesicek@borealisgroup.com
puhelin.: +43 1 22 400 772 (Wien, Itävalta)

Ilmakuva ISCC+ -sertifioidusta Borealiksen tuotantopaikkakunnasta Porvoossa

Röni Kuva Oy

Downloads
2020 12 03 Borealiksen kaikki Euroopan polyolefiinitoimipaikat pian kansainvälisen ISCC sertifikaatin piiriin Finnish
Ilmakuva ISCC+ -sertifioidusta Borealiksen tuotantopaikkakunnasta Porvoossa Röni Kuva Oy