Back to News

Borealiksen Porvoon tuotantolaitoksille 17,6 miljoonan euron investointi hiilidioksidipäästöjä, energiankulutusta ja soihdutusta vähentävään yksikköön

Borealis investoi 17,6 miljoonaa euroa regeneratiivisen termisen hapettimien (RTO) rakentamiseen Porvoon polyolefiinilaitoksille

Kuva: © Borealis

  • Uuden RTO-yksikön on tarkoitus valmistua vuoteen 2023 mennessä.
  • Tavoitteena vähentää CO2-päästöjä ja soihdutusta
  • Energiaa arvioidaan säästyvän noin 60 GWh vuodessa

Borealis investoi 17,6 miljoonaa euroa regeneratiivisen termisen hapettimen (Regenerative Thermal Oxidizer, RTO) rakentamiseen Porvoon polyolefiinilaitoksille. Yksikkö vähentää merkittävästi tuotantopaikkakunnan CO2-päästöjä ja soihdutusta ja säästää vuosittain noin 60 gigawattituntia (GWh) energiaa. Projekti käynnistyy helmikuussa 2021 ja sen on tarkoitus valmistua vuonna 2023.

RTO-yksikkö tukee Borealiksen energiaan ja ilmastoon liittyviä kokonaistavoitteita

Borealis on toteuttanut useita toimenpiteitä ja ohjelmia suojellakseen ilmastoa ja edistääkseen kestävää kehitystä kaikilla toimialoillaan. Borealiksessa on myös tunnistettu useita mahdollisuuksia pienentää hiilijalanjälkeä.
Lähtövuoteen 2015 verrattuna Borealiksen tavoitteena on parantaa energiatehokkuutta 20% vuoteen 2030 mennessä. Rakennettava RTO-yksikkö toimii polyolefiinilaitoksilta johtavan putkiston kanssa ilmapäästöjä vähentävänä laitteistona, jossa sinne johdetuista soihtukaasuista tehdään 16 barin höyryä. Tämä entistä puhtaammin ja tehokkaammin tuotettu höyry kattaa noin 50% Porvoon polyolefiinilaitosten höyryntarpeesta. Energiaa säästyy arviolta 60 GWh vuodessa.

Borealiksen tavoitteena on myös vähentää merkittävästi yhtiön omasta toiminnasta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä. RTO-investointi antaa Porvoon tuotantopaikkakunnalle mahdollisuuden omaan höyryntuotantoon ulkopuolelta hankitun höyryn sijaan. Yksikön valmistuttua vuonna 2023 epäsuorat hiilidioksidipäästöt - jotka on määritelty soveltamisalan 2 päästöiksi kasvihuonekaasupöytäkirjassa – pienenevät noin 18 000 tonnia, joka vastaa noin 10.000 henkilöauton vuotuisia päästöjä. Vuoden 2022 puolivälistä alkaen päästöjä vähentää myös kaksi pitkäaikaista uusiutuvan sähkön hankintasopimusta (PPA) suomalaisen tuulivoimayhtiön kanssa. Jo nämä kaksi sähkönostosopimusta yksinään nostavat uusiutuvan sähkön osuuden 13 %:iin Porvoon tuotantopaikkakunnan kokonaiskulutuksesta. Se vie Borealiksen jälleen askeleen lähemmäksi tavoitetta, jonka mukaan 50% Borealiksen hiilivety- ja polyolefiinituotantojen sähkönkulutuksesta katetaan vuoteen 2030 mennessä uusiutuvista lähteistä.

Yksi tärkeistä energia- ja ilmastotavoitteista on myös jatkuvan soihdutuksen vähentäminen. Vaikka soihdutusta tarvitaan petrokemian tuotannossa sellaisten poistokaasujen turvalliseen polttamiseen, joita ei voida kierrättää tai muulla tavalla ottaa talteen, siitä aiheutuu myös päästöjä ja melua. Soihdutus nostaa myös käyttökustannuksia. Uusi RTO-yksikkö vähentää Porvoon tuotantolaitosten soihdutusta noin 6 000 tonnia vuodessa.

“Porvoon tuotantopaikkakunnalla toteutuksessa olevat ilmastonmuutosta ehkäisevät toimenpiteet ovat esimerkillisiä koko konsernin tasolla”, toteaa Borealiksen peruskemikaali- ja tuotantojohtaja Martijn van Koten. “Olemme sitoutuneet edistämään hiilineutraalia tulevaisuutta muuttumalla ja luomalla uutta kestävämpää tulevaisuutta varten. Pyrimme jatkuvasti kehittämään innovatiivisia tapoja ilmaston suojeluun ja oman ympäristöjalanjälkemme pienentämiseen.”

“Olemme todella tyytyväisiä siihen, että työ- ja elinkeinoministeriö tukee pyrkimyksiämme kestävämpään toimintaan myöntämällä merkittävän energiahankkeiden investointituen RTO-projektille”, sanoo Borealis Polymers Oy:n toimitusjohtaja Salla Roni-Poranen. ”Hanke on jälleen uusi osoitus siitä, miten Borealis toimii EU:n kestävyys- ja energiatavoitteiden mukaisesti.”

Borealis investoi 17,6 miljoonaa euroa regeneratiivisen termisen hapettimien (RTO) rakentamiseen Porvoon polyolefiinilaitoksille

Kuva: © Borealis

Downloads
Borealis investoi 17,6 miljoonaa euroa regeneratiivisen termisen hapettimien (RTO) rakentamiseen Porvoon polyolefiinilaitoksille Kuva: © Borealis
Media Contact
Tiina Paulamaki
Regional Communications Specialist

Latest News

Media Release – 05/07/2023

Borealis finalise la vente de ses activités Azote à AGROFERT

Read more

News – 01/09/2022

Borealis PEC-Rhin SAS : Egalité Professionnelle

Read more

News – 18/08/2022

Après la résiliation de tous les contrats avec Irem, Borealis procède à un nouvel appel d'offres pour la majorité des contrats de construction de PDH à Kallo, Belgique

Read more

Media Release – 04/02/2021

Borealis enregistre un solide résultat financier pour 2020 malgré un environnement de marché volatil

Read more

Media Release – 25/11/2020

Fin de la dispersion d’un panache de fumée orangé qui s’est produit sur notre site Borealis de Grandpuits

Read more

Media Release – 04/11/2020

Malgré un environnement de marché difficile, mais en amélioration, Borealis enregistre de solides résultats financiers pour le troisième trimestre

Read more

Media Release – 06/08/2020

Malgré la crise du COVID-19 et des prix du pétrole à la baisse, Borealis enregistre des résultats financiers positifs pour le deuxième trimestre

Read more

Media Release – 25/07/2020

Déclenchement électrique sur le site Borealis à Grand-Quevilly

Read more

Media Release – 25/07/2020

Déclenchement électrique sur le site Borealis à Grand-Quevilly - point de situation de 13h00

Read more