February 23, 2021

Borealiksen Porvoon tuotantolaitoksille 17,6 miljoonan euron investointi hiilidioksidipäästöjä, energiankulutusta ja soihdutusta vähentävään yksikköön

Borealis investoi 17,6 miljoonaa euroa regeneratiivisen termisen hapettimen (Regenerative Thermal Oxidizer, RTO) rakentamiseen Porvoon polyolefiinilaitoksille. Yksikkö vähentää merkittävästi tuotantopaikkakunnan CO2-päästöjä ja soihdutusta ja säästää vuosittain noin 60 gigawattituntia (GWh) energiaa. Projekti käynnistyy helmikuussa 2021 ja sen on tarkoitus valmistua vuonna 2023.

  • Uuden RTO-yksikön on tarkoitus valmistua vuoteen 2023 mennessä.
  • Tavoitteena vähentää CO2-päästöjä ja soihdutusta
  • Energiaa arvioidaan säästyvän noin 60 GWh vuodessa

Borealis investoi 17,6 miljoonaa euroa regeneratiivisen termisen hapettimen (Regenerative Thermal Oxidizer, RTO) rakentamiseen Porvoon polyolefiinilaitoksille. Yksikkö vähentää merkittävästi tuotantopaikkakunnan CO2-päästöjä ja soihdutusta ja säästää vuosittain noin 60 gigawattituntia (GWh) energiaa. Projekti käynnistyy helmikuussa 2021 ja sen on tarkoitus valmistua vuonna 2023.

RTO-yksikkö tukee Borealiksen energiaan ja ilmastoon liittyviä kokonaistavoitteita

Borealis on toteuttanut useita toimenpiteitä ja ohjelmia suojellakseen ilmastoa ja edistääkseen kestävää kehitystä kaikilla toimialoillaan. Borealiksessa on myös tunnistettu useita mahdollisuuksia pienentää hiilijalanjälkeä.
Lähtövuoteen 2015 verrattuna Borealiksen tavoitteena on parantaa energiatehokkuutta 20% vuoteen 2030 mennessä. Rakennettava RTO-yksikkö toimii polyolefiinilaitoksilta johtavan putkiston kanssa ilmapäästöjä vähentävänä laitteistona, jossa sinne johdetuista soihtukaasuista tehdään 16 barin höyryä. Tämä entistä puhtaammin ja tehokkaammin tuotettu höyry kattaa noin 50% Porvoon polyolefiinilaitosten höyryntarpeesta. Energiaa säästyy arviolta 60 GWh vuodessa.

Borealiksen tavoitteena on myös vähentää merkittävästi yhtiön omasta toiminnasta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä. RTO-investointi antaa Porvoon tuotantopaikkakunnalle mahdollisuuden omaan höyryntuotantoon ulkopuolelta hankitun höyryn sijaan. Yksikön valmistuttua vuonna 2023 epäsuorat hiilidioksidipäästöt - jotka on määritelty soveltamisalan 2 päästöiksi kasvihuonekaasupöytäkirjassa – pienenevät noin 18 000 tonnia, joka vastaa noin 10.000 henkilöauton vuotuisia päästöjä. Vuoden 2022 puolivälistä alkaen päästöjä vähentää myös kaksi pitkäaikaista uusiutuvan sähkön hankintasopimusta (PPA) suomalaisen tuulivoimayhtiön kanssa. Jo nämä kaksi sähkönostosopimusta yksinään nostavat uusiutuvan sähkön osuuden 13 %:iin Porvoon tuotantopaikkakunnan kokonaiskulutuksesta. Se vie Borealiksen jälleen askeleen lähemmäksi tavoitetta, jonka mukaan 50% Borealiksen hiilivety- ja polyolefiinituotantojen sähkönkulutuksesta katetaan vuoteen 2030 mennessä uusiutuvista lähteistä.

Yksi tärkeistä energia- ja ilmastotavoitteista on myös jatkuvan soihdutuksen vähentäminen. Vaikka soihdutusta tarvitaan petrokemian tuotannossa sellaisten poistokaasujen turvalliseen polttamiseen, joita ei voida kierrättää tai muulla tavalla ottaa talteen, siitä aiheutuu myös päästöjä ja melua. Soihdutus nostaa myös käyttökustannuksia. Uusi RTO-yksikkö vähentää Porvoon tuotantolaitosten soihdutusta noin 6 000 tonnia vuodessa.

“Porvoon tuotantopaikkakunnalla toteutuksessa olevat ilmastonmuutosta ehkäisevät toimenpiteet ovat esimerkillisiä koko konsernin tasolla”, toteaa Borealiksen peruskemikaali- ja tuotantojohtaja Martijn van Koten. “Olemme sitoutuneet edistämään hiilineutraalia tulevaisuutta muuttumalla ja luomalla uutta kestävämpää tulevaisuutta varten. Pyrimme jatkuvasti kehittämään innovatiivisia tapoja ilmaston suojeluun ja oman ympäristöjalanjälkemme pienentämiseen.”

“Olemme todella tyytyväisiä siihen, että työ- ja elinkeinoministeriö tukee pyrkimyksiämme kestävämpään toimintaan myöntämällä merkittävän energiahankkeiden investointituen RTO-projektille”, sanoo Borealis Polymers Oy:n toimitusjohtaja Salla Roni-Poranen. ”Hanke on jälleen uusi osoitus siitä, miten Borealis toimii EU:n kestävyys- ja energiatavoitteiden mukaisesti.”

Borealis:

Borealis kuuluu maailman johtaviin edistyneiden ja kiertotalouteen liittyvien polyolefiiniratkaisujen toimittajiin ja on Euroopan markkinajohtaja peruskemikaaleissa, lannoitteissa ja muovin mekaanisessa kierrätyksessä. Polymeeriasiantuntemuksemme ja vuosikymmenten kokemuksemme avulla tarjoamme keskeisille teollisuudenaloille arvoa lisääviä, innovatiivisia ja kiertotaloutta tukevia materiaaliratkaisuja. Uudistumme kohti kestävämpää elämää: vauhditamme siirtymistä kiertotalouteen ja laajennamme maantieteellistä ulottuvuuttamme perustanamme sitoumuksemme turvallisuuteen, ihmisiin ja erinomaisuuteen.

Borealiksen pääkonttori sijaitsee Wienissä, Itävallassa, henkilöstömäärä on 7500 ja toimintaa on yli 120 maassa. Vuonna 2020 Borealiksen liikevaihto oli 6,8 miljardia euroa ja tulos 589 miljoonaa euroa. Itävaltalainen, kansainvälisesti toimiva öljy- ja kaasuyhtiö OMV omistaa Borealiksesta 75 %, ja loput 25 % omistaa Abu Dhabissa sijaitseva Mubadala investointiyhtiönsä kautta. Borealis tarjoaa asiakkaille palveluja ja tuotteita kaikkialla maailmassa yhteistyössä kahden yhteisyrityksensä kanssa: Borouge (kumppanina Abu Dhabi National Oil Company eli ADNOC, Yhdistyneet arabiemiirikunnat); ja Baystar™ (kumppanina Total, Yhdysvallat).

Borealis Porvoossa:

Borealiksen Porvoon tuotantopaikkakunta on täysin integroitu petrokemian keskittymä, joka muodostuu kuudesta tuotantolaitoksesta. Näihin kuuluvat krakkeri, jossa valmistetaan olefiinejä (eteeni, propeeni ja butadieeni), fenoli ja aromaatit –laitos, kaksi polyeteenilaitosta (joista toinen on Borstar®-laitos), polypropeenilaitos ja sekoitelaitos. Borealis Porvoon valmistamat muoviraaka-aineet menevät pääasiassa putkituotteisiin, teräsputkenpäällystykseen, pakkauksiin sekä kaapelituotteisiin. Borealis Porvoon toimintoihin kuuluu myös Innovaatiokeskus, joka on keskittynyt katalyyttien ja prosessien tutkimukseen, sisältäen katalyytti- sekä Borstar PE ja PP –koetehtaat. Asiakaspalvelukeskus palvelee suomalaisia, pohjoismaalaisia ja Baltian maiden asiakkaita sekä tuotejakelijoita ympäri Eurooppaa. Suomen Borealiksen henkilöstömäärä on noin 900.

Get In Touch

Tiina Paulamaki

Regional Communications Expert

+358 9 3949 3003

tiina.paulamaki@borealisgroup.com

  • More News & Stories On
  • Local