Back to News

Borealiksen strategia 2030: Luomme merkityksellisiä ratkaisuja kestävään elämään

Kuva: Borealiksen strategia 2030

Borealis

  • Strategia ja tarkoitus vahvistavat Borealis-konsernin visiota olla maailmanlaajuinen johtaja edistyneissä ja kestävissä kemikaali- ja materiaaliratkaisuissa
  • Kestävyys on toimintojemme ydin, tukien OMV-konsernin tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä
  • Vahva perusta tukee jatkuvaa maantieteellistä laajentumista, painopisteenä Lähi-itä ja Aasia sekä Pohjois-Amerikka

Borealis on julkaissut 2030 strategiansa. Strategian ytimessä on kestävyys, jota tukee Borealiksen vahva sitoutuminen turvallisuuteen, ihmisiin, innovaatioihin ja teknologiaan sekä toiminnan erinomaisuuteen. Nämä tukevat jatkuvaa maantieteellistä laajentumista ja meneillään olevaa muutosta kohti kiertotaloutta. Strategiassa asetetaan uusia ja kunnianhimoisempia kestävän kehityksen tavoitteita liittyen kasvihuonekaasupäästöjen (GHG) vähentämiseen, energiankulutukseen ja kiertotalouteen. Borealiksen 2030 strategian perustana on yhtiön tarkoitus: ”Luomme merkityksellisiä ratkaisuja kestävään elämään”, jonka tavoite ja henki ovat yhteisiä koko OMV-konsernille.

Kehittynyt strategia keskittyy kestävyyteen

Borealiksen 2030 strategia vahvistaa, että kestävyys on kaiken nykyisen ja tulevan toiminnan ydin. Strategiassa asetetut kestävän kehityksen tavoitteet kattavat Borealiksen polyolefiini- ja hiilivetyliiketoiminnan kasvihuonekaasupäästöt, energiankäytön, soihdutuksen sekä kiertotaloustuotteet ja -ratkaisut.

Kasvihuonekaasupäästöt (GHG):

Borealiksen tavoitteena on vähentää konsernitasolla Scope 1 and Scope 2* -päästöjä 5,1 miljoonasta tonnista (perustuu vuoden 2019 lukuun) alle 2 miljoonaan tonniin vuoteen 2030 mennessä. Tämä pitää sisällään uusiutuvista lähteistä tuotetun energian käytön lisäämisen koko vuosikymmenen ajan sekä hiilidioksidin talteenottoprojektit, jotka käynnistyvät tämän vuosikymmenen toisella puoliskolla. Vähennystavoite sisältää myös lannoitteita, teknistä typpeä ja melamiinia sisältävän Borealiksen typpiliiketoiminnan ilmoitetun myynnin.

Energiankulutus:

Vuonna 2021 noin 25 % Borealis-konsernin omassa toiminnassaan käyttämästä energiasta oli peräisin uusiutuvista energialähteistä, kuten tuuli- ja aurinkovoimasta. Tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä 40 % käyttämästämme sähköstä on uusiutuvaa ja vuoteen 2030 mennessä 100 %.

Kiertotaloustuotteet ja -ratkaisut:

Tällä hetkellä Borealiksen Euroopassa valmistamista tuotteista noin 100 kilotonnia tehdään uusiutuvista syöttöaineista. Tämä pitää sisällään kierrätetyt ja uusiutuvat polymeerit sekä kemikaalit, kuten myös uusiutuvat hiilivedyt. Vuoteen 2025 mennessä tavoitteena on kuusinkertaistaa kierrätettyjen tuotteiden ja ratkaisujen osuus 600 kilotonniin. Vuoteen 2030 mennessä tavoitteena on kierrätettyjen tuotteiden ja ratkaisujen osuuden nostaminen 1,8 miljoonaan kilotonniin maailmanlaajuisesti ja muovijätteen muuttaminen arvokkaaksi uudelleenkäytettäväksi resurssiksi. Muutos lineaarisesta kiertotalouteen tulee samalla vähentämään Borealis-konsernin Scope 3** –luokan päästöjä huomattavasti.

Borealiksen 2030 strategiaa ohjaavat laajentuminen ja muutos – henkilöstön voimalla

Maantieteellinen laajentuminen ja muutos kohti kierrätettäviä ja lisäarvoa tuottavia materiaaleja ovat Borealiksen 2030 strategian kulmakiviä. Nämä ovat mahdollisia Borealiksen vahvojen arvojen, yrityskulttuurin, innovaatiohengen ja -teknologian sekä henkilöstön ansiosta.

Borealis-konsernin pyrkimys tulla aidosti globaaliksi toimijaksi, joka palvelee asiakkaitaan ympäri maailmaa, on jo alkanut käynnissä olevilla investoinneilla globaaleihin kasvuprojekteihin, mukaan lukien Borouge 4 (UAE), Baystar (USA) ja Kallo (Belgia). Strategia 2030 korostaa nopeasti kasvavien Aasian markkinoiden palvelemisen ja Borealis-konsernin jalanjäljen laajentamisen Pohjois-Amerikassa tärkeyttä. Suunnitteilla on uusia strategisia kumppanuuksia sekä fuusioita ja yritysostoja. Myös orgaanisia kasvumahdollisuuksia äskettäin perustettujen toiminnassa olevien laitosten muodossa tarkastellaan.

Alan edelläkävijänä muovitalouden muuttamisessa lineaarisesta kohti kiertotaloutta, Borealis nopeuttaa kehitystä kohti täysin asiakaslähtöistä kehittyneiden, kestävien materiaaliratkaisujen tuottajaa kaikilla liiketoiminta-alueilla, energiasta ja infrastruktuurista kuluttajatuotteisiin, terveydenhoidosta liikkumiseen ja putkista ja tarvikkeista edistyneisiin polymeeriratkaisuihin. Borealiksen sitoutuminen arvon luomiseen innovaatioiden avulla edistää edelleen kiertotalouden kehitystä. Borealis rakentaa oman transformatiivisen Borcycle™-teknologiansa menestykselle, joka antaa polyolefiinipohjaiselle kulutuksen jälkeiselle jätteelle uuden elämän; ja Bornewables™- tuotevalikoimaan, jonka huippuluokan kierrätetyt polyolefiinit perustuvat uusiutuviin syöttöaineisiin.

Kaiken vahvana perustana ovat Borealiksen kulttuuri ja arvot: ennen kaikkea omistautuminen turvallisuudelle ja sitoutuminen henkilöstön asettamiseen etusijalle; syvälle juurtunut innovointiin ja teknologiaan perustuva ajattelutapa, joka vauhdittaa kiertotaloutta, ajaa erikoistuotteiden kasvua ja luo lisäarvoa lisensointi- ja katalyyttiteknologian kautta; ja lopuksi Borealis-konsernin jatkuva panostaminen toiminnan erinomaisuuteen.

”Borealiksen 2030 strategia on tiekarttamme, jonka tavoitteena on tehdä tulevien sukupolvien elämästä kestävämpää. Merkittävästi kasvava jalanjälkemme lisäarvoa tuovissa ja kierrätettävissä kemikaali- ja materiaaliratkaisuissa juontaa juurensa innovatiivisuudesta ja asiakaslähtöisyydestä”, sanoo Borealis-konsernin toimitusjohtaja Thomas Gangl. ”Luomme merkityksellisiä ratkaisuja kestävään elämään. Se on sitoumuksemme tehdä osuutemme globaalin ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja ohjenuoramme kestävälle menestyksellemme hiilineutraalissa maailmassa.”

* Scope 1 –luokkaan kuuluvat päästöt ovat suoria kasvihuonekaasupäästöjä, jotka syntyvät omasta toiminnasta ja joita Borealis voi kontrolloida. Scope 2 –luokkaan kuuluvat päästöt ovat kasvihuonekaasupäästöjä, jotka aiheutuvat yrityksen ostaman energian tuotannosta.

** Scope 3 –luokkaan kuuluvat päästöt ovat epäsuoria kasvihuonekaasupäästöjä, jotka ovat seurausta yrityksen toiminnasta, mutta jotka ovat peräisin ulkopuolisista lähteistä tai jotka eivät ole yhtiön kontrolloitavissa.

Kuva: Borealiksen strategia 2030

Borealis

Downloads
Kuva: Borealiksen strategia 2030 Borealis
Media Contact
Group Media desk
Virginia Wieser, Lena Lehner
+43 1 22 400 899 (Vienna, Austria)
media@borealisgroup.com

Latest News

Media Release – 05/07/2023

Borealis finalise la vente de ses activités Azote à AGROFERT

Read more

News – 01/09/2022

Borealis PEC-Rhin SAS : Egalité Professionnelle

Read more

News – 18/08/2022

Après la résiliation de tous les contrats avec Irem, Borealis procède à un nouvel appel d'offres pour la majorité des contrats de construction de PDH à Kallo, Belgique

Read more

Media Release – 04/02/2021

Borealis enregistre un solide résultat financier pour 2020 malgré un environnement de marché volatil

Read more

Media Release – 25/11/2020

Fin de la dispersion d’un panache de fumée orangé qui s’est produit sur notre site Borealis de Grandpuits

Read more

Media Release – 04/11/2020

Malgré un environnement de marché difficile, mais en amélioration, Borealis enregistre de solides résultats financiers pour le troisième trimestre

Read more

Media Release – 06/08/2020

Malgré la crise du COVID-19 et des prix du pétrole à la baisse, Borealis enregistre des résultats financiers positifs pour le deuxième trimestre

Read more

Media Release – 25/07/2020

Déclenchement électrique sur le site Borealis à Grand-Quevilly

Read more

Media Release – 25/07/2020

Déclenchement électrique sur le site Borealis à Grand-Quevilly - point de situation de 13h00

Read more