June 29, 2022

Borealiksen strategia 2030: Luomme merkityksellisiä ratkaisuja kestävään elämään

  • Strategia ja tarkoitus vahvistavat Borealis-konsernin visiota olla maailmanlaajuinen johtaja edistyneissä ja kestävissä kemikaali- ja materiaaliratkaisuissa
  • Kestävyys on toimintojemme ydin, tukien OMV-konsernin tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä
  • Vahva perusta tukee jatkuvaa maantieteellistä laajentumista, painopisteenä Lähi-itä ja Aasia sekä Pohjois-Amerikka

Borealis on julkaissut 2030 strategiansa. Strategian ytimessä on kestävyys, jota tukee Borealiksen vahva sitoutuminen turvallisuuteen, ihmisiin, innovaatioihin ja teknologiaan sekä toiminnan erinomaisuuteen. Nämä tukevat jatkuvaa maantieteellistä laajentumista ja meneillään olevaa muutosta kohti kiertotaloutta. Strategiassa asetetaan uusia ja kunnianhimoisempia kestävän kehityksen tavoitteita liittyen kasvihuonekaasupäästöjen (GHG) vähentämiseen, energiankulutukseen ja kiertotalouteen. Borealiksen 2030 strategian perustana on yhtiön tarkoitus: ”Luomme merkityksellisiä ratkaisuja kestävään elämään”, jonka tavoite ja henki ovat yhteisiä koko OMV-konsernille.

Kehittynyt strategia keskittyy kestävyyteen

Borealiksen 2030 strategia vahvistaa, että kestävyys on kaiken nykyisen ja tulevan toiminnan ydin. Strategiassa asetetut kestävän kehityksen tavoitteet kattavat Borealiksen polyolefiini- ja hiilivetyliiketoiminnan kasvihuonekaasupäästöt, energiankäytön, soihdutuksen sekä kiertotaloustuotteet ja -ratkaisut.

Kasvihuonekaasupäästöt (GHG):

Borealiksen tavoitteena on vähentää konsernitasolla Scope 1 and Scope 2* -päästöjä 5,1 miljoonasta tonnista (perustuu vuoden 2019 lukuun) alle 2 miljoonaan tonniin vuoteen 2030 mennessä. Tämä pitää sisällään uusiutuvista lähteistä tuotetun energian käytön lisäämisen koko vuosikymmenen ajan sekä hiilidioksidin talteenottoprojektit, jotka käynnistyvät tämän vuosikymmenen toisella puoliskolla. Vähennystavoite sisältää myös lannoitteita, teknistä typpeä ja melamiinia sisältävän Borealiksen typpiliiketoiminnan ilmoitetun myynnin.

Energiankulutus:

Vuonna 2021 noin 25 % Borealis-konsernin omassa toiminnassaan käyttämästä energiasta oli peräisin uusiutuvista energialähteistä, kuten tuuli- ja aurinkovoimasta. Tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä 40 % käyttämästämme sähköstä on uusiutuvaa ja vuoteen 2030 mennessä 100 %.

Kiertotaloustuotteet ja -ratkaisut:

Tällä hetkellä Borealiksen Euroopassa valmistamista tuotteista noin 100 kilotonnia tehdään uusiutuvista syöttöaineista. Tämä pitää sisällään kierrätetyt ja uusiutuvat polymeerit sekä kemikaalit, kuten myös uusiutuvat hiilivedyt. Vuoteen 2025 mennessä tavoitteena on kuusinkertaistaa kierrätettyjen tuotteiden ja ratkaisujen osuus 600 kilotonniin. Vuoteen 2030 mennessä tavoitteena on kierrätettyjen tuotteiden ja ratkaisujen osuuden nostaminen 1,8 miljoonaan kilotonniin maailmanlaajuisesti ja muovijätteen muuttaminen arvokkaaksi uudelleenkäytettäväksi resurssiksi. Muutos lineaarisesta kiertotalouteen tulee samalla vähentämään Borealis-konsernin Scope 3** –luokan päästöjä huomattavasti.

Borealiksen 2030 strategiaa ohjaavat laajentuminen ja muutos – henkilöstön voimalla

Maantieteellinen laajentuminen ja muutos kohti kierrätettäviä ja lisäarvoa tuottavia materiaaleja ovat Borealiksen 2030 strategian kulmakiviä. Nämä ovat mahdollisia Borealiksen vahvojen arvojen, yrityskulttuurin, innovaatiohengen ja -teknologian sekä henkilöstön ansiosta.

Borealis-konsernin pyrkimys tulla aidosti globaaliksi toimijaksi, joka palvelee asiakkaitaan ympäri maailmaa, on jo alkanut käynnissä olevilla investoinneilla globaaleihin kasvuprojekteihin, mukaan lukien Borouge 4 (UAE), Baystar (USA) ja Kallo (Belgia). Strategia 2030 korostaa nopeasti kasvavien Aasian markkinoiden palvelemisen ja Borealis-konsernin jalanjäljen laajentamisen Pohjois-Amerikassa tärkeyttä. Suunnitteilla on uusia strategisia kumppanuuksia sekä fuusioita ja yritysostoja. Myös orgaanisia kasvumahdollisuuksia äskettäin perustettujen toiminnassa olevien laitosten muodossa tarkastellaan.

Alan edelläkävijänä muovitalouden muuttamisessa lineaarisesta kohti kiertotaloutta, Borealis nopeuttaa kehitystä kohti täysin asiakaslähtöistä kehittyneiden, kestävien materiaaliratkaisujen tuottajaa kaikilla liiketoiminta-alueilla, energiasta ja infrastruktuurista kuluttajatuotteisiin, terveydenhoidosta liikkumiseen ja putkista ja tarvikkeista edistyneisiin polymeeriratkaisuihin. Borealiksen sitoutuminen arvon luomiseen innovaatioiden avulla edistää edelleen kiertotalouden kehitystä. Borealis rakentaa oman transformatiivisen Borcycle™-teknologiansa menestykselle, joka antaa polyolefiinipohjaiselle kulutuksen jälkeiselle jätteelle uuden elämän; ja Bornewables™- tuotevalikoimaan, jonka huippuluokan kierrätetyt polyolefiinit perustuvat uusiutuviin syöttöaineisiin.

Kaiken vahvana perustana ovat Borealiksen kulttuuri ja arvot: ennen kaikkea omistautuminen turvallisuudelle ja sitoutuminen henkilöstön asettamiseen etusijalle; syvälle juurtunut innovointiin ja teknologiaan perustuva ajattelutapa, joka vauhdittaa kiertotaloutta, ajaa erikoistuotteiden kasvua ja luo lisäarvoa lisensointi- ja katalyyttiteknologian kautta; ja lopuksi Borealis-konsernin jatkuva panostaminen toiminnan erinomaisuuteen.

”Borealiksen 2030 strategia on tiekarttamme, jonka tavoitteena on tehdä tulevien sukupolvien elämästä kestävämpää. Merkittävästi kasvava jalanjälkemme lisäarvoa tuovissa ja kierrätettävissä kemikaali- ja materiaaliratkaisuissa juontaa juurensa innovatiivisuudesta ja asiakaslähtöisyydestä”, sanoo Borealis-konsernin toimitusjohtaja Thomas Gangl. ”Luomme merkityksellisiä ratkaisuja kestävään elämään. Se on sitoumuksemme tehdä osuutemme globaalin ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja ohjenuoramme kestävälle menestyksellemme hiilineutraalissa maailmassa.”

* Scope 1 –luokkaan kuuluvat päästöt ovat suoria kasvihuonekaasupäästöjä, jotka syntyvät omasta toiminnasta ja joita Borealis voi kontrolloida. Scope 2 –luokkaan kuuluvat päästöt ovat kasvihuonekaasupäästöjä, jotka aiheutuvat yrityksen ostaman energian tuotannosta.

** Scope 3 –luokkaan kuuluvat päästöt ovat epäsuoria kasvihuonekaasupäästöjä, jotka ovat seurausta yrityksen toiminnasta, mutta jotka ovat peräisin ulkopuolisista lähteistä tai jotka eivät ole yhtiön kontrolloitavissa.

Borealis:

Borealis kuuluu maailman johtaviin edistyneiden ja kestävien polyolefiiniratkaisujen toimittajiin ja on Euroopan edelläkävijä polyolefiinien kierrätyksessä. Euroopassa olemme markkinajohtaja peruskemikaaleissa ja lannoitteissa. Hyödynnämme polymeeriasiantuntemustamme ja vuosikymmenten kokemustamme tarjotaksemme arvoa lisääviä, innovatiivisia ja kiertotaloutta tukevia materiaaliratkaisuja keskeisille teollisuudenaloille, muun muassa kuluttajatuotteisiin, energiaan, terveydenhuoltoon, infrastruktuuriin ja liikkumiseen.

Luodessamme merkityksellisiä ratkaisuja kestävään elämään perustanamme on sitoutumisemme turvallisuuteen, henkilöstöön, innovaatioihin ja teknologiaan sekä toiminnan erinomaisuuteen. Vauhditamme siirtymistä polyolefiinien kiertotalouteen ja laajennamme maantieteellistä ulottuvuuttamme palvellaksemme paremmin asiakkaitamme kaikkialla maailmassa.

Borealiksen pääkonttori sijaitsee Wienissä, Itävallassa, henkilöstömäärä on 6 900 ja toimintaa on yli 120 maassa. Vuonna 2021 liikevaihtomme oli 12,342 miljardia euroa ja tuloksemme 1,396 miljoonaa euroa. Itävaltalainen öljy- ja kaasuyhtiö OMV omistaa Borealiksesta 75 %, ja loput 25 % omistaa Abu Dhabissa sijaitseva Mubadala investointiyhtiönsä kautta. Tarjoamme asiakkaillemme palveluja ja tuotteita kaikkialla maailmassa Borealiksen ja kahden yhteisyrityksemme kautta: Borouge (kumppanina Abu Dhabi National Oil Company eli ADNOC, Yhdistyneet arabiemiirikunnat); ja Baystar™ (kumppanina TotalEnergies, Yhdysvallat).


www.borealisgroup.com | www.borealiseverminds.com

Get In Touch

Thank you for understanding that we are only able to respond to media enquiries. For all other inquiries, please reach out to us via these contact forms.

Media representatives can reach our media desk during work days in Austria between 8:30 a.m. and 17:00 p.m. (CET) via email or telephone.

High-resolution images and videos are available for download in our media gallery.


Group Media Desk

+43 1 22 400 899 (Vienna, Austria)

media@borealisgroup.com