Back to News

Borealiksen suurseisokki on päättynyt

Olefiiniyksikön seisokki

Borealis

  • Borealiksen suurseisokki on saatu onnistuneesti päätökseen
  • Seisokissa työskenteli Borealiksen omaan henkilöstöön kuuluvien lisäksi noin 2600 palvelutoimittajan työntekijää
  • Seisokin työtuntien kokonaismäärä oli 800 000, joista 600 000 tuntia tehtiin toteutusaikana

Borealiksen Porvoon toimipaikan elokuussa alkanut suurseisokki on saatu onnistuneesti päätökseen. Elo-lokakuun aikana toteutetussa seisokissa tehtiin huoltotoimenpiteitä sekä lakisääteisiä tarkastuksia Borealiksen olefiiniyksikköön sekä muovitehtaiden polypropeeni-, Borstar®-polyeteeni- ja LD-polyeteenilaitoksiin. Tarkastukset, joita laki edellyttää, tehdään laitoksilla noin viiden vuoden välein. Samalla päivitettiin ja modernisoitiin laitosten teknologiaa tukemaan Borealiksen tavoitetta kestävämmästä tuotannosta. Seisokille asetetut tavoitteet saavutettiin aikataulun ja budjetin osalta. Myös turvallisuustaso onnistuttiin pitämään hyvänä.

”Seisokki on valtava työpanos. Suunnittelu ja valmistelu aloitetaan jo kaksi vuotta etukäteen ja nyt tämän vuoden toteutus on saatu hyvin päätökseen. Haluan esittää kiitoksen kaikille mukana olleille, omalle henkilöstölle sekä palvelutoimittajille, heidän panostuksestaan, sitoutumisestaan ja venymisestään tässä haastavassa projektissa”, toteaa Borealiksen toimitusjohtaja Satu Kosonen-Kaija.

Seisokin aikana työskenneltiin 800 000 työtuntia, joista 600 000 tuntia tehtiin seisokin varsinaisena toteutusaikana. Borealiksen omaan henkilöstöön kuuluvien lisäksi seisokissa työskenteli 350 palvelutoimittajayrityksen kautta noin 2600 työntekijää.

”Turvallisuuskulttuuri oli erittäin hyvällä tasolla seisokin aikana, niin borealislaisten kuin palvelutoimittajien keskuudessa. Turvallisuutta parantavia ajatuksia ja ehdotuksia tuotiin esiin järjestetyillä turvallisuuskierroksilla sekä raportointijärjestelmällä, joten niihin puuttuminen ja korjaaminen nopeallakin aikataululla oli mahdollista”, sanoo Antti Tapio ja jatkaa ”Kaikki seisokista saadut opit ja hyvät käytännöt kerätään talteen ja niiden avulla kehitetään seuraavien seisokkien toteutusta”.

Borealis pahoittelee laitosten pysäytysten ja käynnistysten aiheuttamaa häiriötä

Borealiksen laitosten pysäyttäminen ja käynnistäminen aiheuttivat normaalia suurempaa soihdutusta ja melua, kuten ennakkoon oli tiedotettu. Turvasoihdut ovat tärkeä osa laitosten turvajärjestelmää ja suuri soihdun liekki tarkoittaa joko häiriötilannetta tai ennalta suunniteltua prosessin pysäytystä tai käynnistystä.

Borealiksen laitosten teknologia, erityisesti olefiiniyksikön, on erittäin monimutkainen. Laitosten pysäyttäminen tai käynnistäminen vie useita päiviä, ilman haasteitakin. Olefiiniyksikön käynnistyksessä otetaan tuotannossa tarvittavia hiilivetyjä prosessiin ja ennen kuin hiilivedyt saavuttavat prosessin kaikki laitteet ja vakaat olosuhteet, joudutaan hiilivetyjä osittain polttamaan turvasoihdussa.

Soihdutus näkyy ja kuuluu, mutta siitä ei ole vaaraa teollisuusalueen naapurustolle. ”Haluamme kiittää naapurustoa kärsivällisyydestä sekä esittää pahoittelumme aiheuttamastamme häiriöstä”, sanoo toimitusjohtaja Satu Kosonen-Kaija.

Borealiksen seuraava näin mittava seisokki on ajoitettu vuodelle 2027. Ennen sitä tehdään yksittäisten laitosten huoltoseisokkeja.

Olefiiniyksikön seisokki

Borealis

Downloads
Olefiiniyksikön seisokki Borealis
Media Contact
Heli Poikonen
Regional Communications Specialist

Related News

Media Release – 05/07/2023

Borealis finalise la vente de ses activités Azote à AGROFERT

Read more

News – 01/09/2022

Borealis PEC-Rhin SAS : Egalité Professionnelle

Read more

News – 18/08/2022

Après la résiliation de tous les contrats avec Irem, Borealis procède à un nouvel appel d'offres pour la majorité des contrats de construction de PDH à Kallo, Belgique

Read more

Media Release – 04/02/2021

Borealis enregistre un solide résultat financier pour 2020 malgré un environnement de marché volatil

Read more

Media Release – 25/11/2020

Fin de la dispersion d’un panache de fumée orangé qui s’est produit sur notre site Borealis de Grandpuits

Read more

Media Release – 04/11/2020

Malgré un environnement de marché difficile, mais en amélioration, Borealis enregistre de solides résultats financiers pour le troisième trimestre

Read more

Media Release – 06/08/2020

Malgré la crise du COVID-19 et des prix du pétrole à la baisse, Borealis enregistre des résultats financiers positifs pour le deuxième trimestre

Read more

Media Release – 25/07/2020

Déclenchement électrique sur le site Borealis à Grand-Quevilly

Read more

Media Release – 25/07/2020

Déclenchement électrique sur le site Borealis à Grand-Quevilly - point de situation de 13h00

Read more