Back to News

Borealiksen toiminta koronavirus (COVID-19) –epidemian aikana, päivitys 6.11.2020

Vastuullisena yrityksenä Borealis tekee kaikkensa estääkseen koronaviruksen (COVID-19) leviämisen.

Borealis on ottanut käyttöönsä tiukkoja terveys- ja turvallisuustoimia estääkseen koronaviruksen leviämisen. Samalla se toteuttaa toimia taloudellisen vakauden ylläpitämiseksi.

  • Borealiksen innovatiivisten tuotteiden kysyntä on pysynyt vakaana monilla segmenteillä.
  • Yhtiö noudattaa resilienssiohjelmaansa ja kurinalaista kustannusten hallintaa tavoitteenaan taloudellinen vakaus epävarmojen markkinanäkymien vallitessa maailmassa.
  • Koronatoimenpiteitä arvioidaan säännöllisesti. Tämä on säännöllinen COVID-19 –päivityksemme.

Vastuullisena yrityksenä Borealis tekee kaikkensa estääkseen koronaviruksen (COVID-19) leviämisen ja suojellakseen henkilöstöään ja liiketoimintakumppaneitaan. Henkilöstömme työympäristön turvallisuuden varmistaminen on aina ollut – ja tulee aina olemaan – meille kaikkein tärkeintä.
Maailmassa vallitsevat epävarmat markkinanäkymät keskipitkällä aikavälillä. Borealis haluaa varmistaa vakaan taloudellisen tuloksen myös tässä tilanteessa ja jatkaa siksi aiemmin tänä vuonna käynnistetyn resilienssiohjelman noudattamista. Pääkeinoina ovat kustannusten ja investointien vähentäminen tai siirtäminen.

Borealiksen toimittamat polyolefiinit ovat tärkeitä raaka-aineita terveydenhuolto-, hygienia- ja pakkausteollisuudessa. Yhtiön lannoitteet ja tietyt tekniset typpituotteet ovat ensisijaisen tärkeä osa elintarvikkeiden ja lääkkeiden toimitusketjuissa, ja näiden tuotteiden kysyntä onkin pysynyt vakaana. Myös melamiiniliiketoiminta on pysynyt toiminnassa haasteellisesta markkinatilanteesta huolimatta. Tällä hetkellä toiminta jatkuu kaikilla tuotantopaikkakunnilla ja varastoissa. Jatkamme tiivistä yhteistyötä asiakkaiden, toimittajien ja arvoketjukumppanien kanssa pystyäksemme hallitsemaan ennakoivasti toimitusketjuihin liittyviä riskejä. Kansainvälisenä yrityksenä, joka on vahvasti läsnä paikallisesti, meille on tärkeintä pyrkiä pienentämään häiriöiden riskiä erilaisilla lievennystoimilla. Rohkaisemme arvoketjukumppaneita ottamaan meihin yhteyttä proaktiivisesti suorien Borealis-kontaktiensa kautta, jotta voimme parantaa varautumistoimia.

Pandemian alusta saakka Borealis on ottanut käyttöön tiukkoja terveys- ja turvallisuustoimia henkilöstönsä suojaamiseksi. Toimipaikoilla tämä tarkoittaa fyysisiä turvavälejä, henkilösuojainten ja suojarakenteiden käyttöä, siivouksen tehostamista ja hygieniavaatimuksia. Kunkin maan ohjeistuksesta riippuen se tarkoittaa myös etätöiden tekemistä aina kun se on mahdollista.
Myös tästä eteenpäin tärkeintä toiminnassamme on terveys ja turvallisuus sekä liiketoiminnan jatkuvuus. Toimimme aina kunkin maan ja alueen viranomaisten ohjeiden mukaan. Toimintamalleja arvioidaan jatkuvasti kaikissa toimipaikoissamme paikallisen tilanteen mukaan, Borealiksen paikallisten johtotiimien ja terveys-, turvallisuus- ja ympäristöorganisaation ja henkilöstöorganisaation tekemien riskiarviointien pohjalta.

Haluamme kiittää kaikkia sekä paikan päällä että etänä kotona työskentelevää henkilöstöämme ja kumppaneitamme heidän pyrkimyksistään varmistaa tuotannon turvallisuus ja liiketoiminnan jatkuvuus myös COVID-19 –pandemian aikana. Olosuhteet ovat todella poikkeukselliset ja me olemme kiitollisia kaikkien panoksesta.
Borealiksella on hyvät mahdollisuudet jatkaa asiakkaiden ja muiden sidosryhmien vahvana kumppanina näinä poikkeuksellisen haasteellisina aikoina. Me jatkamme tilanteen ja tietojen proaktiivista seurantaa ja arviointia mukauttaaksemme suunnitelmiamme ja lieventääksemme henkilöstöön ja liiketoimintaan kohdistuvia vaikutuksia.
Jatkamme säännöllisten päivitysten ja tietojen julkaisemista viestintäkanaviemme kautta.

Jatkamme säännöllisten päivitysten ja tietojen julkaisemista viestintäkanaviemme kautta. Mikäli teillä on kysymyksiä, pyydämme olemaan yhteydessä Borealis-yhteyshenkilöönne tai täyttämään oheisen yhteydenottolomakkeen.

Vastuullisena yrityksenä Borealis tekee kaikkensa estääkseen koronaviruksen (COVID-19) leviämisen.

Downloads
Vastuullisena yrityksenä Borealis tekee kaikkensa estääkseen koronaviruksen (COVID-19) leviämisen. Vastuullisena yrityksenä Borealis tekee kaikkensa estääkseen koronaviruksen (COVID-19) leviämisen.
Media Contact
Group Media desk
Virginia Wieser, Lena Lehner
+43 1 22 400 899 (Vienna, Austria)
media@borealisgroup.com

Related News

Media Release – 05/07/2023

Borealis finalise la vente de ses activités Azote à AGROFERT

Read more

Media Release – 05/05/2023

Afin d’améliorer les performances de son site d’Ottmarsheim PEC-Rhin Borealis va procéder à son Grand Arrêt de maintenance

Read more

Media Release – 25/04/2023

COB Trente

Read more

News – 02/03/2023

Borealis Ottmarsheim: Index Egalité Professionnelle

Read more

News – 21/02/2023

Borealis Chimie : Index Egalité Professionnelle

Read more

News – 21/02/2023

Borealis LAT France : Index Egalité Professionnelle

Read more

Media Release – 02/01/2023

Borealis et YILDIRIM annoncent la finalisation de la vente de la participation de Borealis dans Rosier SA à YILFERT Holding dur Groupe YILDIRIM

Read more

Media Release – 03/10/2022

Borealis redémarre le chantier de PDH à Kallo avec Ponticelli comme contractant

Read more

Media Release – 26/09/2022

Borealis et YILDIRIM ont signé un accord contraignant pour que Yildirim acquière la participation de Borealis dans Rosier SA

Read more