Back to News

Borealiksesta Renasci N.V:n vähemmistöosakas – tavoitteena on kehittää yhteistyössä uusia kierrätysratkaisuja

Infografiikka – Borealiksen kiertotalousmalli, jossa materiaalit kiertävät useita kertoja

© Borealis

  • Borealis syventää kumppanuuttaan innovatiivisia kierrätysratkaisuja toimittavan Renasci N.V:n kanssa hankkimalla omistukseensa 10 % vähemmistöosuuden tästä Belgiassa toimivasta Smart Chain Processing (SCP) –konseptin kehittäjästä.
  • Kumppanuus tukee Borealiksen toimintamallia, jossa pyritään kohti aitoa muovien kiertotaloutta mahdollisimman ekotehokkaalla tavalla pitämällä materiaalit kierrossa useiden käyttökertojen ajan.
  • EverMinds™ käytännössä: uraauurtavaa yhteistyötä nopeuttamaan muovien kiertotaloutta.
  • Renascin kemiallisesti kierrätetty syöttöaine prosessoidaan Borealiksen krakkereilla, ensisijaisesti Porvoon tuotantopaikkakunnalla

Borealis on aloittanut monitahoisen kumppanuuden Renasci N.V:n kanssa. Renasci N.V on innovatiivinen kierrätysratkaisujen toimittaja ja uuden Smart Chain Processing (SCP) –konseptin kehittäjä. Kumppanuus antaa Borealikselle jälleen uusia mahdollisuuksia tuoda markkinoille kierrätysraaka-aineesta valmistettuja peruskemikaaleja ja polyolefiineja. Kumppanuus on lisäaskel matkalla kohti Borealiksen lupausta tuottaa kierrätettyjä polyolefiineja 350 kilotonnia vuodessa vuoteen 2025 mennessä.

Ainutlaatuisessa SCP-konseptissa tavoitteena on hyödyntää materiaalit ilman jätteen syntymistä

Renascin kehittämä älykäs prosessiketjukonsepti SCP on yhtiön oma metodi, jolla maksimoidaan materiaalien hyödyntäminen jätteettömyyden saavuttamiseksi. Konsepti on ainutlaatuinen siinä mielessä, että se mahdollistaa useiden jätevirtojen prosessoinnin eri kierrätystekniikoilla – kaikki saman katon alla. Renascin juuri valmistuneessa SCP-laitoksessa Oostendessä sekajäte, joka sisältää muovia, metallia ja biomassaa, lajitellaan ja erotellaan koneellisesti useassa vaiheessa.

Lajittelun jälkeen muovijäte ohjataan ensin mekaaniseen kierrätykseen, jonka jälkeen vielä jäljellä oleva materiaali kierrätetään kemiallisesti pyrolyysiöljyksi. Prosessissa syntyvät keveät jakeet käytetään polttoaineena prosessin ylläpitämiseksi.
Muu lajiteltu jäte, esimerkiksi metallit ja orgaaninen jäte, menee muilla tekniikoilla toteutettuun jatkotyöstöön. Lopussa alkuperäisestä jätteestä on jäljellä enää 5 %, eikä tämäkään jäte päädy kaatopaikalle vaan hyödynnetään rakennusmateriaalien täyteaineena. Koska prosessointi tapahtuu äärimmäisen tehokkaasti, näiden jätevirtojen CO2 –kokonaisjalanjälki jää todella pieneksi. Tämäkin on yksi SCP-konseptin eduista.

Renascin kemiallisesti kierrätetty syöttöaine prosessoidaan pääasiassa Porvoon tuotantopaikkakunnalla

Renascin kemiallisesti kierrätetty syöttöaine prosessoidaan Borealiksen krakkereilla, ensisijaisesti Porvoon tuotantopaikkakunnalla peruskemikaaleiksi, joista valmistetaan edelleen polyolefiineja.
”Tämä on historiallinen ja upea askel Porvoon tuotantopaikkakunnalle matkallamme kohti aitoa muovien kiertotaloutta. Jatkossa myös kemiallisesti kierrätetty syöttöaine on meille yksi tärkeä raaka-aine muiden joukossa ja voimme tarjota asiakkaillemme kierrätysraaka-aineesta valmistettuja tuotteita”, sanoo Borealis Polymers Oy:n toimitusjohtaja Salla Roni-Poranen.

Borealiksen kiertotalousmallissa materiaalit pysyvät kierrossa useiden käyttökertojen ajan

Keskeinen asia Borealiksen pyrkimyksissä kohti aitoa kiertotaloutta on kaskadimalli, jonka mukaan materiaalit kiertävät useita kertoja. Toimintamallissa yhdistetään huolellisesti valikoituja toisiaan täydentäviä teknologioita, joiden avulla on mahdollista päästä kohti kokonaisvaltaista kiertotaloutta, jossa jätteen synty on eliminoitu. Näin toimimalla Borealis pyrkii antamaan muovituotteille useamman käyttökerran mahdollisimman kestävällä tavalla. Tuotteen optimointi alkaa jo suunnitteluvaiheessa, ensin ekotehokkaaksi, sitten uudelleenkäyttöön soveltuvaksi ja viimeisenä kierrätettäväksi. Kun tuote on tullut käyttöikänsä päähän, sen kierto uudeksi tuotteeksi alkaa. Tämä tapahtuu hyödyntämällä ensin mekaanista kierrätystä, jotta aikaansaadaan mahdollisimman arvokkaita, laadukkaita ja hiilijalanjäljeltään pieniä tuotteita. Mekaanista kierrätystä täydentämään käytetään kemiallista kierrätystä, jonka avulla saadaan hyötykäyttöön rejektit, jotka muuten menisivät polttoon tai kaatopaikalle. Hyötykäyttöön saatu materiaali prosessoidaan Borealiksen Borcycle™ -kierrätysteknologialla, joista Borcycle M on tarkoitettu mekaaniseen ja Borcycle C kemialliseen kierrätykseen. Borcycle C teknologialla saadaan valmistettua korkealaatuisia ratkaisuja vaativampiin sovelluksiin, esimerkiksi elintarvikepakkauksiin ja terveydenhuollon tuotteisiin.

Renascin SCP-konsepti on linjassa Borealiksen tavoitteen kanssa saada muovi kiertämään yhä uudelleen.

“Olemme Borealiksessa sitoutuneet toimimaan teollisuudenalan muutoksen kärkenä. Renasci-kumppanuuden myötä edessämme on mielenkiintoisia aikoja lukuisine kasvumahdollisuuksineen, joita voimme tutkia yhdessä. Näin pystymme etenemään kohti kestävyys- ja kiertotaloustavoitteitamme entistä nopeammalla tahdilla”, toteaa Borealis-konsernin toimitusjohtaja Thomas Gangl.


Borealis tekee 10 % vähemmistöosuuden hankittuaan tiivistä yhteistyötä Renascin kanssa. Tavoitteena on hioa ainutlaatuista SCP-teknologiaa ja kehittää sen soveltuvuutta yhä suurempaan tuotantomittakaavaan. Tämä tarkoittaisi tulevaisuudessa muun muassa laitoksia, jotka käyttäisivät syöttöaineena yksinomaan kotitalouksissa syntyvää jätettä. Lisäksi yhtiöillä on suunnitelmia tunnistaa ja toteuttaa muita lupaavia investointimahdollisuuksia kiertotalouden alueella. Borealis tiedotti hiljattain sopimuksestaan ostaa arviolta 20 kilotonnia kemiallisesti kierrätettyä pyrolyysiöljyä vuodessa. Sen lisäksi Borealis suunnittelee ostavansa Renascin Oostenden laitokselta myös mekaanisesti kierrätettyä materiaalia.

“Olemme nopeuttamassa muovien kiertotaloutta edistävää toimintaamme aidossa EverMinds-hengessä”, sanoo Lucrèce Foufopoulos, joka toimii Borealiksen polyolefiini-, innovaatio- & teknologiatoiminnan sekä kiertotalousratkaisujen johtajana. “On hienoa, että Renascissa me olemme löytäneet luovan kumppanin, jolla on kiertotalouden edistämisen suhteen samanlaiset tavoitteet ja samanlainen kaskadimalliin perustuva toimintatapa. Elämäntapamme edellyttää kehitystä, ja tämän kumppanuuden avulla me muutumme ja luomme uutta kestävämpää tulevaisuutta varten.”

“Tämä kumppanuus merkitsee valtavaa harppausta kohti kiertotaloutta: siinä Borealiksen teollinen kokemus ja tietämys yhdistyy meidän innovatiiviseen SCP-konseptiimme ja tasaa tietä ainutlaatuisen tehokkaaseen materiaalien hyödyntämiseen ja jätteettömyyteen. Voimat yhdistämällä me voimme kehittää SCP-konseptia ja toteuttaa SCP-hankkeita ja tunnistaa uusia toiminta-alueita, jotka tukevat muutosta kohti aitoa kiertotaloutta”, kommentoi Renascin toimitusjohtaja Kristof Beuren.

LOPPU

Katso Renascia ja Smart Chain Processing –konseptia esittelevä video.
Lue esitelehtinen täältä.

Median yhteyshenkilöt:

Borealis: Virginia Mesicek Senior Manager, Corporate Communications, Brand & Reputation p.: +43 1 22 400 772 (Vienna, Austria) sähköposti: Virginia.Mesicek@borealisgroup.com Renasci: Bruno Clemens Business Development Coordinator p.: +32 (0) 475 29 32 32 (Oostende, Belgium) sähköposti: Bruno.Clemens@renasci.be
Infografiikka – Borealiksen kiertotalousmalli, jossa materiaalit kiertävät useita kertoja

© Borealis

Downloads
2021 07 01 Lehdistötiedote Borealiksesta Renasci N.V:n vähemmistöosakas – tavoitteena on kehittää yhteistyössä uusia kierrätysratkaisuja English, Finnish
Infografiikka – Borealiksen kiertotalousmalli, jossa materiaalit kiertävät useita kertoja © Borealis
Media Contact
Group Media desk
Virginia Wieser, Lena Lehner
+43 1 22 400 899 (Vienna, Austria)
media@borealisgroup.com