Back to News

Borealis börjar med eldrivna regionala vägtransporter

Borealis tar steg i verksamheten för att minska klimatavtrycket. Nu har bolaget tecknat avtal om två eldrivna lastbilar som ska transportera produkter från Stenungsund till Göteborg hamn.
Ellastbil Nordic Bulkers Borealis 2023

Redan idag arbetar Borealis med så kallade intermodala transporter, alltså en kombination med olika transportslag tillsammans med vägtransporter, som till exempel sjötransport. För att ta nästa steg i utvecklingen har Borealis tecknat avsiktsförklaring med Nordic Bulkers om två eldrivna lastbilar som ska transportera gods mellan Borealis i Stenungsund och Göteborgs hamn.

Borealis ser över flera delar i sin verksamhet för att reducera klimatavtrycket genom elektrifiering i framtiden, detta är ett första steg i rätt riktning gällande transporter, där fler lösningar och företag kommer följa. Borealis strävar efter att minska sina koldioxidutsläpp i enlighet med Parisavtalet. Vägen framåt sker stegvis och omställningen har pågått i flera år.

Till viss del används redan förnybar elektricitet, stora energieffektiviseringsprojekt genomförs, ugnar har byggt som, förnybar råvara testas, studier för en kemisk återvinningsanläggning fortgår likaså elektrifiering av en ångpanna.

– Att en partner till Borealis, som Nordic Bulkers, visar sina ambitioner för omställning i praktiskt handlande är mycket viktigt. Idag är det två lastbilar, som var och en reducerar 43 ton CO2 utsläpp per år enligt beräkningarna. Det är ett första steg. Och varje steg har betydelse i vår omställningsresa och det här visar vägen för transportsektorn och i framtiden även Borealis interna transporter, säger Jonas Eklund, klimat och energiexpert på Borealis.

Nordic Bulkers erbjuder redan idag miljösmarta transportlösningar. Det nya projektet med Borealis innebär att bolaget kan ta nästa steg och erbjuda en mer heltäckande lösning med elektrifierade transporter sista och första sträckan i transportledet.

– För oss är det mycket inspirerande att jobba tillsammans med ett globalt bolag som Borealis som strävar åt samma håll och är med och stöttar och ger oss rätt förutsättningar för att kunna fortsätta resan mot än mer hållbara transportsätt, säger Karl Relfson, affärsområdeschef på Nordic Bulkers.

– Samspelet mellan parterna har hela vägen varit mycket framåtlutat och målsättningen är tveklöst att tillsammans bygga vidare och utöka konceptet.

Ellastbil Nordic Bulkers Borealis 2023

Downloads
Ellastbil Nordic Bulkers Borealis 2023

Related News

Media Release – 05/07/2023

Borealis finalise la vente de ses activités Azote à AGROFERT

Read more

Media Release – 05/05/2023

Afin d’améliorer les performances de son site d’Ottmarsheim PEC-Rhin Borealis va procéder à son Grand Arrêt de maintenance

Read more

Media Release – 25/04/2023

COB Trente

Read more

News – 02/03/2023

Borealis Ottmarsheim: Index Egalité Professionnelle

Read more

News – 21/02/2023

Borealis Chimie : Index Egalité Professionnelle

Read more

News – 21/02/2023

Borealis LAT France : Index Egalité Professionnelle

Read more

Media Release – 02/01/2023

Borealis et YILDIRIM annoncent la finalisation de la vente de la participation de Borealis dans Rosier SA à YILFERT Holding dur Groupe YILDIRIM

Read more

Media Release – 03/10/2022

Borealis redémarre le chantier de PDH à Kallo avec Ponticelli comme contractant

Read more

Media Release – 26/09/2022

Borealis et YILDIRIM ont signé un accord contraignant pour que Yildirim acquière la participation de Borealis dans Rosier SA

Read more