April 15, 2021

Borealis driver samarbetsprojekt i Sverige för att öka utbudet av kemiskt återvunnen råvara för tillverkning av mer cirkulära plastprodukter i enlighet med EverMinds™-strategin

Borealis har beviljats stöd för förstudie tillsammans med Stena Recycling. ­Ny enhet för kemisk återvinning vid Borealis produktionsanläggning i Stenungsund beräknas tas i drift 2024. ­Borcycle™ C-portföljen använder kemisk återvinning för att ge polyolefinbaserat konsumentavfall ett nytt liv.

­ Borealis har beviljats stöd för förstudie tillsammans med Stena Recycling ­ Ny enhet för kemisk återvinning vid Borealis produktionsanläggning i Stenungsund beräknas tas i drift 2024 ­ Borcycle™ C-portföljen använder kemisk återvinning för att ge polyolefinbaserat konsumentavfall ett nytt liv

Borealis har startat ett nytt projekt för att säkra ett ökat utbud av kemiskt återvunnen råvara för produktion av mer cirkulära polyolefinbaserade produkter. En förstudie av en enhet för kemisk återvinning vid Borealis produktionsanläggning i Stenungsund pågår nu. Studien delfinansieras av Energimyndigheten och utförs i samarbete med Stena Recycling. Förutsatt att förstudien visar positiva förutsättningar för projektet och vi har ett slutgiltigt investeringsbeslut, beräknas driftsättning till 2024. Enheten hjälper till att påskynda övergången till cirkularitet för plast genom att i större skala möjliggöra ersättning av fossilbaserad råvara med kemiskt återvunnen råvara, via massbalansmodellen. Borealis Stenungsund är ISCC PLUS-certifierat sedan februari 2021.
Borealis kommer också att arbeta med ett annat självständigt projekt tillsammans med Fortum Recycling and Waste, som involverar tillhandahållandet av plastavfall till den kemiska återvinningsanläggningen. För detta projekt kommer Fortum att ansöka om stöd för att genomföra en förstudie.

Ökad cirkularitet för plast med hjälp av kemisk återvinning

Kemisk återvinning är ett komplement till mekanisk återvinning och spelar en viktig roll när det gäller att skapa cirkularitet för plast. Detta beror på att plastavfall av lägre kvalitet kan återvinnas kemiskt till högkvalitativa baskemikalier (t ex monomerer). Faktum är att monomerer som produceras av kemiskt återvunnen, syntetisk råolja, ger samma höga kvalitet som monomerer som produceras av fossilbaserad råolja. Detta möjliggör produktion av polyolefinbaserade produkter av hög kvalitet. Bland dem finns förpackningsmaterial för hälso- och sjukvård samt livsmedel, med stränga kvalitets- och säkerhetsbestämmelser, som inte alltid kan uppfyllas av mekaniskt återvunnet material. Borcycle™ C är drivkraften bakom Borealis arbete med kemisk återvinning. Tillsammans med Borcycle™ M, där ”M” står för mekanisk återvinning, utgör det Borcycle™ portföljen med allround-lösningar för plastcirkularitet som bygger på Borcycle™ som lanserades 2019. Borcycle™ står för omvandling eftersom det ger plastavfall ett nytt liv; det fortsätter att utvecklas tack vare innovation och samarbete i värdekedjan. Borcycle™ är också en del av EverMinds™ plattformen med ambitionen att accelerera utvecklingen inom cirkulära lösningar.
Förstudien om kemisk återvinning genomförs tillsammans med Stena Recycling, det ledande återvinningsföretaget i norra Europa och expert på utveckling av hållbara cirkulära lösningar inom alla typer av verksamheter. Ett bidrag har erhållits från Energimyndigheten för samfinansiering av studien, som kommer att utvärdera den optimala tekniken för att integrera pyrolysenheten med krackeranläggningen på Borealis anläggning i Stenungsund. Stena Recycling ska samla in plastavfall och kommer, efter sortering för att avlägsna material som är lämpliga för mekanisk återvinning, leverera plastavfall till den nya enheten för kemisk återvinning som ska byggas av Borealis. Stena Recycling planerar att investera i egna anläggningar för att möjliggöra cirkulära plastlösningar, genom att producera råmaterial av plastavfall till Borealis. Fortum Recycling and Waste, en ledande aktör inom återvinning och avfallshantering i norden, söker också pengar för att genomföra en förstudie. Studien ska definiera de tekniska kraven av förbehandling av plast, kvalitetskontroll och sortering av lämpligt material. Den ska också bestämma de nödvändiga kraven för möjliggörande och investeringar, med mål att producera råvara från plastavfall, till Borealis kemiska återvinningsanläggning. Den här integrationen mellan avfallshantering och bearbetning i direkt koppling till en krackeranläggning, skulle i så fall bli den första i sitt slag. När verksamheten väl har startat, enligt förväntningar 2024, kommer Borealis att sköta anläggningen.

”Borealis har satt upp ambitiösa mål för cirkulär ekonomi som en del av vårt åtagande för att hitta nya lösningar för ett mer hållbart sätt att leva”, säger Martijn van Koten, Borealis Executive Vice President för Base Chemicals and Operations. “Integration av Borcycle C med vår kracker i Stenungsund är ett bra exempel på våra ambitioner inom cirkularitet; genom innovation och samarbete möjliggör detta att vi kan leverera tillräckliga volymer av kemiskt återvunna baskemikalier och polyolefiner till marknaden”.


”Att säkerställa att plast aldrig går till spillo står i centrum för EverMinds-arbetet”, säger Lucrèce Foufopoulos Borealis Executive Vice President Polyolefins, Innovation & Technology and Circular Economy Solutions. “Samarbetet med Stena and Fortum gör att vi kan erbjuda våra kunder och partners polyolefiner med jungfruliga egenskaper från kemiskt återvunnet konsumentavfall."

“Projektet vi genomför tillsammans med Borealis, om Sveriges första kemiska återvinningsanläggning, är ett väldigt viktigt och spännande steg i att öka andelen återvunnen plast” säger Martin Leander, Head of Commodities, Stena Recycling. “Genom det här samarbetet kan vi medverka till en ökad materialåtervinning och ett minskat klimatavtryck, genom att istället kemiskt återvinna det material som för närvarande går till förbränning. Plast är ett viktigt material och vi har nu ännu fler möjligheter att hjälpa våra kunder att hitta cirkulära lösningar.”


“Fortum driver omvandlingen till ett energisystem med låga utsläpp och optimal resurseffektivitet. En nyckel i denna utveckling är att skapa CO2-neutral råvara, där skadliga ämnen är borttagna. Samarbete med andra industrier är kärnan i Fortums arbetsmodell” säger Christian Helgesson, CEO, Fortum Recycling and Waste. “Att samarbeta med likasinnade partners som Borealis, är bästa sättet att driva förändring. Vi är övertygade om att smarta samarbetslösningar kommer att förbättra ett effektivt resursutnyttjande.”

Om Borealis:
Borealis är en av världens ledande leverantörer av avancerade och cirkulära polyolefinlösningar och en europeisk marknadsledare inom baskemikalier, gödningsmedel och mekanisk återvinning av plast. Vi utnyttjar vår polymerexpertis och årtionden av erfarenhet för att erbjuda värdeskapande, innovativa och cirkulära materiallösningar för viktiga industrier. Nu ökar vi takten för att transformera till en cirkulär ekonomi, samtidigt som vi växer geografiskt. Genom att fortsätta upptäcka nya lösningar för ett mer hållbart sätt att leva, bygger vi vidare på vårt engagemang inom säkerhet, våra medarbetare och kompetens.
Med huvudkontor i Wien, Österrike, har Borealis 6 900 anställda och verksamhet i över 120 länder. Borealis omsättning 2020 var 6,8 miljarder euro och nettovinsten samma år 589 miljoner euro. OMV, det internationella olje- och gasföretaget med säte i Österrike, äger 75 % av Borealis. Återstående 25 % ägs av ett holdingbolag till Mubadala med säte i Abu-Dhabi. Vi levererar tjänster och produkter till kunder över hela världen genom Borealis och två viktiga samriskföretag: Borouge (med Abu Dhabi National Oil Company, eller ADNOC, baserat i UAE) och Baystar™ (med Total, baserat i USA). www.borealisgroup.com | www.borealiseverminds.com

Borealis i Stenungsund, Sverige
Borealis, den enda polyetenproducenten (PE) i Sverige, ligger i Stenungsund, där företaget är den största arbetsgivaren i stadens industrikluster, med 950 anställda. I Stenungsund är produktionen inriktad på wire and cable-tillverkning och företaget levererar specialplast till några av världens största energi-, olje- och vattenledningsprojekt. Krackeranläggningen i Stenungsund är en av Europas flexiblaste krackrar, med möjlighet att använda nafta, etan, propan och butan som råvara. Huvudproduktionen för krackeranläggningen är eten och propen, som används för att producera högteknologisk, högdensitets polyeten (HDPE), lågdensitets polyeten (LDPE) och Borstar® PE-produkter som först och främst används för rör och wire and cable-applikationer. På Borealis i Sverige finns också ett Innovation Center som är fokuserat på polymerdesign, vetenskapliga tjänster och forskning och utveckling (R&D) för wire & cable-lösningar. 2018 invigdes det nya testlabbet för högspänningskablar i Stenungsund, för att möta den växande efterfrågan i samhället på wire & cable-produkter med hög kapacitet.


About Borealis EverMinds™
Launched in 2018, EverMinds is an umbrella brand uniting the wide range of Borealis activities and initiatives aimed at making plastics more circular. As a dedicated platform, EverMinds promotes a circular mind-set among all Borealis stakeholders. The platform encompasses proprietary Borealis technologies as well as established brands such as Purpolen™ and Dipolen™. It facilitates deeper collaboration between Borealis and its partners in order to develop innovative and sustainable polyolefins solutions based on the circular model of recycling, re-use and design for circularity. EverMinds also extends to pioneering corporate programmes such as Project STOP, and engagement in industry initiatives like the Polyolefins Circular Economy Platform (PCEP), and Project CEFLEX.


Om Fortum Recycling and Waste
Fortum är ett europeiskt energiföretag med verksamhet i mer än 40 länder. Vi förser våra kunder med el, gas, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Tillsammans med vårt dotterbolag Uniper är vi den tredje största producenten av CO2-fri el i Europa. Med ca 20 000 anställda och en gemensam omsättning på ca 60 miljarder euro har vi storleken, kompetensen och resurserna att driva energiomställningen framåt. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki och Unipers aktie på Frankfurtbörsen. www.fortum.se


Om Stena Recycling
Stena Recycling är ett ledande återvinningsföretag och en partner för alla typer av företag i utvecklingen av hållbara cirkulära lösningar. Tillsammans med våra kunder skapar vi en hållbar morgondag och tar hand om resurser genom att erbjuda världsledande cirkulära lösningar. Stena Recycling ingår i Stena Metallkoncernen med sex affärsområden, en årlig nettoomsättning på 23 658 MSEK, 3 500 anställda och verksamhet på cirka 200 platser i nio länder.


Get In Touch

Maria Bildtmark

Regional Communications Expert

+46 303 860 67

Maria.Bildtmark@borealisgroup.com

  • More News & Stories On
  • Local