Downloads
Locations / Sites
Contacts
Download list

Cookies on the Borealis website If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies from this website.
If you would like to change your preferences you may do so by following these instructions. Cookie Policy

Accept

Back

Borealis får ett starkt första halvår trots ett något svagare andra kvartal

  • Borealis redovisar ett nettoresultat för andra kvartalet 2017 på 261 miljoner euro, jämfört med 309 miljoner euro för andra kvartalet 2016
  • Borealis och ADNOC ingår överenskommelse om att utöka Borouges petrokemiska nedströmsaktiviteter i Ruwais, UAE
  • Borealis investerar för ytterligare global tillväxt och lanserar det nya varumärket för solenergiprodukter, Quentys™, tillsammans med Borouge
NyckeltalK2 

2017

K2 

2016

Halvår

2017

Halvår

2016

Försäljning, nettoMEUR1 8611 7903 8913 661
Total försäljning*MEUR2 2502 1494 7014 342
NettoresultatMEUR261309574564
Minskning/(ökning) av
räntebärande skuld netto
MEUR112245(508)120
Skuldsättningsgrad% 19%17%

* Nettoförsäljning hos Borealis plus proportionell försäljning hos konsoliderade företag.

Borealis, ledande leverantör av innovativa lösningar inom polyolefiner och baskemikalier, presenterar ett nettoresultat för andra kvartalet 2017 på 261 miljoner euro, jämfört med 309 miljoner euro för samma kvartal 2016. Det innebär ett rekord för första halvåret med ett nettoresultat på 574 miljoner euro. Det solida nettoresultatet under andra kvartalet stärktes av ökat vinstbidrag från Borouge. De integrerade europeiska polyolefinmarginalerna var fortsatt goda men svagare än under andra kvartalet 2016. Verksamheten för gödningsmedel är fortsatt svag, med liknande resultat som under andra kvartalet 2016.

Under andra kvartalet minskade nettoskulden med 112 miljoner euro, vilket avspeglar ett stabilt affärsresultat och en hög investeringsgrad relaterat till tillväxtprojekt och turnarounds. Borealis ekonomiska ställning förblir stark med en skuldsättningsgrad på 19% vid slutet av andra kvartalet 2017.

Borealis och ADNOC undertecknar avtal om att utöka Borouges petrokemiska nedströmsaktiviteter

Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) och Borealis har ingått ett ramavtal där företagen ska jobba med två nyckelprojekt som kommer att utöka den petrokemiska nedströmsverksamheten hos både ADNOC och Borealis samt stödja genomförandet av ADNOC:s integrerade strategi för smart tillväxt och samarbete.

Inom ramarna för avtalet kommer ADNOC och Borealis övergå till prefeed-fasen (projektinitieringsfasen) för konstruktionen av Borouge 4-anläggningen, vilket omfattar en mixed feedstock-kracker i global skala, som använder befintliga råvaror i Abu Dhabi och nedströms derivatenheter för både polyolefin- och icke-polyolefinprodukter. Prognosen för driftstart vid Borouge 4 är cirka 2023 och anläggningen kommer att integreras med ADNOC:s Takreer-raffinaderi.

Företagen har även avtalat att begära in EPC-offerter (tekniskt arbete, inköp och konstruktion) för ytterligare en polypropenanläggning (PP5) baserat på Borealis patenterade Borstar®-teknik. Anläggningen, som ska integreras med Borouge 3, kommer att öka värdet för den överskottspropen som är tillgänglig från Takreers nya PDH-enhet (propandehydrering) och ska producera cirka 0,5 miljoner ton polypropen per år.

Borealis investerar för ytterligare global tillväxt och lanserar det nya varumärket för solenergiprodukter, Quentys™, tillsammans med Borouge

Borealis har presenterat beslutet att bygga en dedikerad compounding-anläggning för polypropen för bilbranschen i North Carolina. Detta visar företagets löpande engagemang för den globala bilindustrin. Denna nya anläggning kommer att bidra till att säkra Borealis ställning som en lokal leverantör till OEM inom fordonsbranschen och deras Tier-partner i Nordamerika. Den kommer även ytterligare förstärka den starka ställningen hos både Borealis och Borouge i Europa, Brasilien och Kina. Enligt planen ska anläggningen vara i kommersiell drift i början av 2019.

Borealis och Borouge har lanserat Quentys, ett nytt varumärke för solenergiprodukter som kommer att bidra till att man nyttjar den fulla potentialen inom solenergi genom att göra tillämpningarna mer prisvärda, pålitliga och hållbara. Borealis och Borouge använder sin mångåriga erfarenhet inom energisektorn och bildar nya strategiska partnerskap i hela värdekedjan för solenergiprodukter för att kunna presentera innovationer på marknaden. Den första solenergiprodukten med Quentys-grader har redan distribuerats och fler kommer att följa under året.

Framtidsutsikter

"Borealis har nått ett stabilt resultat under andra kvartalet, vilket lett till ett rekordresultat för första halvåret. De generellt goda marginalerna för integrerad polyolefin har varit den största pådrivande faktorn bakom detta resultat", säger Mark Garrett, Borealis Chief Executive. "Borouge fortsätter att bidra till vår globala tillväxt och vi fortsätter vårt långsiktiga engagemang i denna Joint Venture med ADNOC. Vi ser fram emot att påbörja nästa del av resan genom att expandera Borouge. Det innebär att vi kan dra fördel av den starkt ökande efterfrågan på polyolefinprodukter på asiatiska marknader.

Vår förväntan om att marginalerna för integrerad polyolefin gradvis normaliseras är oförändrad. Vi tror dock att marginalerna kommer att vara goda under nästa kvartal. Vi räknar med ytterligare förbättringar inom verksamheten för gödningsmedel trots att marknadsförhållandena är fortsatt svåra. I år har utmaningen för vårt företag varit det rekordstora antalet turnarounds. Vi är stolta över att framgångsrikt ha slutfört majoriteten av dem. Vi vet dock att vi fortfarande har mycket turnaround-arbete att slutföra under årets andra halva".

SLUT

För mer information, kontakta:

Patrick Laureys
Senior External Communications Manager
tel.: +43 1 22 400 726 (Wien, Österrike)
e-post: patrick.laureys@borealisgroup.com

Downloads
Borealis får ett starkt första halvår trots ett något svagare andra kvartal English, Swedish
Press Image © Borealis

Related News

Media Release – 07/06/2016

Borealis, Borouge und NOVA Chemicals laden Partner und Kunden zu einer gemeinsamen Reise auf der K-Messe 2016 ein – „Join Our Journey“

Read more

Media Release – 07/06/2016

Borealis erweitert Queo™-Plastomer-Produktpalette um Polyolefin-Elastomere, Compact-Technologie wird zu Borceed™

Read more

News – 03/06/2016

EU-Umweltkommissar Vella und Bundesminister Rupprechter besuchen Borealis am Produktionsstandort Schwechat

Read more

Media Release – 02/06/2016

Borealis steht vor Übernahme der deutschen Kunststoffrecycler mtm plastics GmbH und mtm compact GmbH

Read more

Media Release – 26/05/2016

Borealis L.A.T France acquiert le site de stockage de Eliard-SPCP à Luitré

Read more

Media Release – 04/05/2016

Borealis startet mit einem Nettogewinn von EUR 255 Millionen stark ins Jahr 2016

Read more

Media Release – 04/05/2016

Borealis ser en stark start på 2016 med ett nettoresultat på 255 MEUR

Read more

Media Release – 04/05/2016

Borealis prend un bon départ en 2016 avec un bénéfice net de 255 millions d’euros

Read more

Media Release – 03/05/2016

Det toppmoderna fartyget Navigator Aurora ska leverera etan till Borealis i Stenungsund

Read more