Back to News

Borealis fortsätter leverera ett starkt resultat för 2012, trots snabbt föränderlig marknad

  • Borealis presenterar ett nettoresultat på 480 miljoner euro för 2012, jämfört med 507 miljoner euro för 2011.
  • Tillväxt och innovation fortsätter att stå överst på Borealis agenda.
  • Överenskommelse har nåtts om förvärv av DEXPlastomers, vars produkter kompletterar produktportföljen för polyolefiner.
  • I linje med tillväxtstrategin för konstgödsel lade Borealis den 6 februari 2013 ett fast bud till TOTAL om förvärv av deras aktier i GPN SA och om förvärv av en aktieandel på 56,86% i Rosier SA.
NyckeltalQ4 

2012

Q4

2011

Helår

2012

Helår

2011

NettoförsäljningMEUR1 8741 5897 5457 096
NettovinstMEUR10058480507
Minskning/(ökning)
av räntebärande skuld, netto
MEUR(57)82(403)(84)
Skuldsättningsgrad%43%35%

Borealis, en ledande leverantör av innovativa lösningar inom polyolefiner, baskemikalier och konstgödsel, tillkännager ett nettoresultat på 100 miljoner euro för 2012, jämfört med 58 miljoner euro för 2011. Företaget noterar ett nettoresultat på 480 miljoner euro för 2012, jämfört med 507 miljoner euro för 2011. Nedgången för 2012 beror främst på lägre marginaler i Europa inom polyolefinverksamheten. Nettoskulden steg under 2012 med 403 miljoner euro, delvis beroende på förvärvet av den franska tillverkaren av konstgödsel PEC-Rhin och andra investeringar för att positionera företaget för framtida tillväxt. Trots den ökade skuldsättningen är Borealis finansiella position fortsatt stark, med en skuldsättningsgrad på 43%.

2012: Ett år som utmärktes av stora svängningar

Verksamheten inom Base Chemicals, särskilt inom konstgödsel och Borouge joint venture bidrog i betydande grad till Borealis positiva resultat för året. Polylolefinmarknaden i Europa utgjorde fortsatt en utmaning, med lägre efterfrågan som inverkade negativt på marginalerna, särskilt under årets andra hälft.

Tillväxt och innovation dominerar även fortsättningsvis Borealis agenda

Trots ett år av utmaningar fortsatte Borealis att investera inför framtiden. I syfte att ytterligare stärka affärssegmentet Base Chemicals, slutförde Borealis i början av året förvärvet av den franska tillverkaren av konstgödsel PEC-Rhin, numera kallat Borealis Ottmarsheim. Försäljningen av konstgödsel från Borealis Ottmarsheim har sedan dess framgångsrikt integrerats i Borealis försäljningskanal Linzer Agro Trade. Vid utgången av 2012 firade anläggningen att man slagit ett 16 år gammalt rekord för tillverkning av konstgödsel.

Vidare lade Borealis den 6 februari 2013 ett fast bud till TOTAL om förvärv av deras aktier i GPN SA och om förvärv av en aktieandel på 56,86% i Rosier SA (noterat på NYSE Euronext i Bryssel), vilket båda är leverantörer av konstgödsel i Frankrike och Benelux-området. Efter att de fasta buden lagts genomförs samråd och informationsmöten med de anställdas representanter. De planerade förvärven förutsätter godkännande av relevanta myndigheter, särskilt relevanta konkurrensmyndigheter. Det föreslagna förvärvet av Rosier kommer endast att slutföras om Borealis samtidigt förvärvar samtliga aktier i GPN.

Byggandet av den halvkommersiella katalysatoranläggningen i Linz i Österrike blev klar i slutet av augusti 2012. Efter en intensiv commissioningfas startades fabriken framgångsrikt och under december tillverkades ett första parti av Borealis Ziegler Natta polypropenkatalysator, baserad på vår egenutvecklade emulsionsteknologi Sirius. Förmågan att utveckla och tillverka egenutvecklade katalysatorer för framställning av våra mest avancerade polyolefiner står i centrum för Borealis strategi för tillväxt och innovation inom polyolefiner.

I november nådde Borealis en överenskommelse om förvärv av DEXPlastomers, ett 50/50 joint venture ägt av Royal DSM och ExxonMobil Chemical Company. DEXPlastomers produkter är specialprodukter som fullt ut kompletterar Borealis nuvarande verksamhet inom polyolefiner. Överenskommelsen understryker Borealis förpliktelse till sin strategi "Value Creation through Innovation". Transaktionen förutsätter fortfarande gängse godkännanden och meddelanden.

Expansionsprojektet Borouge 3 i Abu Dhabi i Förenade Arabemiraten fortskrider enligt planerna och den integrerade olefin- och polyolefinanläggningens årliga produktionskapacitet kommer att öka från dagens 2 till 4,5 miljoner ton i mitten av 2014.

De närmaste åren väntas bli fyllda av utmaningar

  • Under 2012 bidrog vår verksamhet inom konstgödsel och vårt joint venture Borouge i hög grad till vår lönsamhet, förklarar Mark Garrett, Borealis Chief Executive. Men 2012 visade att polyolefinbranschen i Europa fortfarande lider av låg tillväxt och små marginaler. Sannolikt kommer vi inte att se någon väsentlig förbättring än på en tid. Vi kommer att ytterligare optimera vår verksamhet i Europa för att bli hållbart lönsamma för tillväxt på dessa snabbt5 föränderliga marknader.
  • Trots svåra förutsättningar på marknaden levererade Borealis åter ett stabilt resultat under 2012, säger Hans Höghet Khadem Al Qubaisi, ordförande i Borealis styrelse och verkställande direktör för IPIC (Abu Dhabi-baserade International Petroleum Investment Company). Jag är övertygad om att Borealis konsekventa och vinnande strategi kommer att stödja företagets tillväxt även under 2013.

SLUT

För mer information kontakta:

Kerstin Meckler
Director Communications
Tel. +43 (0)1 22 400 389
e-post: kerstin.meckler@borealisgroup.com

Downloads
Borealis fortsätter leverera ett starkt resultat för 2012, trots snabbt föränderlig marknad English, Swedish
Media Contact
Group Media desk
Virginia Wieser, Lena Lehner
+43 1 22 400 899 (Vienna, Austria)
media@borealisgroup.com