Back to News

Borealis har fått en solid start på 2019

Borealis CEO Alfred Stern

© Borealis

Nyckeltal 

K1 2019K1 2018 K4 2018 Helår 2018
Försäljning, netto MEUR2 143 2 051 2 091 8 337 
Total försäljning * MEUR2 543 2 387 2 551 9 937 
Nettoresultat MEUR200 24094 906 
Minskning/(ökning)
av räntebärande
skuld netto 
MEUR(429)(559)151(515)
Skuldsättningsgrad%28%23%20%

* Nettoförsäljning för Borealis plus proportionell försäljning för konsoliderade företag

Borealis, ledande leverantör av kemikalier och innovativa lösningar inom polyolefiner, baskemikalier och gödningsmedel, presenterar ett nettoresultat för första kvartalet 2019 på 200 miljoner euro, jämfört med 240 miljoner euro för samma kvartal 2018. Den minskade vinsten jämfört med första kvartalet 2018 beror på lägre marginaler för europeiska integrerade polyolefiner än under samma period 2018. Dessutom var bidraget från Borouge under första kvartalet 2019 lägre än för samma period 2018, huvudsakligen på grund av underhållsstopp (s.k. turnaorund) vid Borouge 3 och svagare polyolefinpriser i Asien. Bidraget från Fertlilizer-verksamheten förbättrades jämfört med första kvartalet 2018, tack vare en förbättrad driftsäkerhet och bättre marknadsmiljö för gödningsmedel.

Nettoskulden steg med 429 miljoner euro första kvartalet, vilket främst berodde på en slututbetalning av utdelning till Borealis aktieägare på 400 miljoner euro för 2018. I september 2018 hade en interim utdelning på 300 miljoner euro redan betalats ut för 2018. Ytterligare en huvudfaktor som ledde fram till den ökade skuldgraden var införandet av den nya standarden för redovisning av leasingkontrakt (IFRS 16), som påverkade den rapporterade skulden med 210 miljoner euro. Kassainflödet från det stabila rörelseresultatet och utdelningar från Borouge gjorde att Borealis finansiella ställning förblev stark, med en skuldsättningsgrad på 28% vid slutet av första kvartalet 2019.

Framtidsutsikter

”Marginalen inom den europeiska integrerade polyolefinbranschen förblev hög under första kvartalet 2019, men utsikterna för hela året förblir osäkra på grund av risken för en ekonomisk nedgång samt en ökad geopolitisk osäkerhet”, säger Alfred Stern, Borealis CEO. ”Borouges resultat för första kvartalet var stabilt men påverkades naturligtvis av turnaround för Borouge 3. Det fortsatt starka finansiella resultatet föregående år och Borealis mycket goda finansiella ställning har gjort att vi kunnat betala ut en utdelning på 700 miljoner euro till våra aktieägare för verksamhetsåret 2018.”

”Under andra kvartalet räknar Borealis med ett starkt resultat som stöds av polyolefinverksamheten. Borouge förväntas också gå bra efter att turnaround vid Borouge 3 slutförts framgångsrikt. Vårt fokus under 2019 ligger kvar på att skapa bästa möjliga resultat i vår befintliga verksamhet och gå vidare med de stora globala tillväxtprojekten.”

SLUT

För ytterligare information, kontakta:

Borealis Investor Relations:
Jan-Martin Nufer
Director Treasury & Funding                
tel: +43 1 22 400 320 (Wien, Österrike)
e-post: ir@borealisgroup.com

Elisabeth Schopf
Group Funding Manager
tel: +43 1 22 400 707 (Wien, Österrike)             
e-post: ir@borealisgroup.com

Borealis Media Relations:
Virginia Mesicek        
External Communications Manager
tel.: +43 1 22 400 772 (Wien, Österrike)  
e-post: virginia.mesicek@borealisgroup.com           

Borealis CEO Alfred Stern

© Borealis

Downloads
Borealis har fått en solid start på 2019 English, Swedish
Borealis CEO Alfred Stern © Borealis
Borealis CEO Alfred Stern © Borealis
Media Contact
Group Media desk
Virginia Wieser, Lena Lehner
+43 1 22 400 899 (Vienna, Austria)
media@borealisgroup.com

Latest News

Media Release – 05/07/2023

Borealis finalise la vente de ses activités Azote à AGROFERT

Read more

News – 01/09/2022

Borealis PEC-Rhin SAS : Egalité Professionnelle

Read more

News – 18/08/2022

Après la résiliation de tous les contrats avec Irem, Borealis procède à un nouvel appel d'offres pour la majorité des contrats de construction de PDH à Kallo, Belgique

Read more

Media Release – 04/02/2021

Borealis enregistre un solide résultat financier pour 2020 malgré un environnement de marché volatil

Read more

Media Release – 25/11/2020

Fin de la dispersion d’un panache de fumée orangé qui s’est produit sur notre site Borealis de Grandpuits

Read more

Media Release – 04/11/2020

Malgré un environnement de marché difficile, mais en amélioration, Borealis enregistre de solides résultats financiers pour le troisième trimestre

Read more

Media Release – 06/08/2020

Malgré la crise du COVID-19 et des prix du pétrole à la baisse, Borealis enregistre des résultats financiers positifs pour le deuxième trimestre

Read more

Media Release – 25/07/2020

Déclenchement électrique sur le site Borealis à Grand-Quevilly

Read more

Media Release – 25/07/2020

Déclenchement électrique sur le site Borealis à Grand-Quevilly - point de situation de 13h00

Read more