February 18, 2014

Borealis har fått ett förnyat miljötillstånd för Krackern

Borealis i Stenungsund har fått ett förnyat miljötillstånd för sin krackerverksamhet i Stenungsund.

Borealis i Stenungsund har fått ett förnyat miljötillstånd för sin krackerverksamhet i Stenungsund. Detta är positivt för våra 975 anställda i Borealis och i förlängningen för de tusentals arbetstillfällen i Stenungsund, eftersom krackern är hjärtat i kemiindustrin i Stenungsund.

  • Ett nytt miljötillstånd för krackern säkrar inte bara arbetsplatserna på Borealis utan även för de närmare 10.000 arbetstillfällena som direkt eller indirekt är beroende av kemiföretagen i Stenungsund, säger Patrik Andersson, ordförande för IF Metall på Borealis.
  • Vi är nöjda att vi idag har fått ett förnyat tillstånd att driva vår verksamhet. Det har varit en lång process och vi kan nu fokusera på framtiden. Dagens dom är väldigt betydelsefull för Borealis och lägger grunden för våra kommande investeringar i krackeranläggningen i Stenungsund, med miljöförbättringar, renovering av ugnar samt utökning av vår råvaruflexibilitet. Dessa investeringar förbättrar vår konkurrenskraft och stärker vår position i Europa. Det här är bra för Stenungsund, säger Anders Fröberg, platschef på Borealis.

Arbetena med det nya miljötillståndet har pågått sedan 2010 och det är första gången som krackerverksamheten prövas mot den nya Miljöbalken.

  • Äntligen har vi fått vårt förnyade miljötillstånd för krackeranläggningen säger Borealis miljöexpert Marie-Louise Johansson. Hela verksamheten har bedömts och granskats av berörda myndigheter och vi har fått villkor och utredningskrav som ytterligare kommer att driva miljöarbetet framåt.
  • Kemiindustrin i Stenungsund är en viktig del i Västsveriges industri-infrastruktur. Den är också viktig kompetensbas, främst inom kemi- och processindustrin. Sett ur ett globalt konkurrensperspektiv är det nödvändigt att den här viktiga pusselbiten i västsvenskt näringsliv fortsätter att utvecklas, säger Johan Trouvé, vd för Västsvenska Handelskammaren.

SLUT

För mer information kontakta:

Iva Rauswall Frisk
Regional Communications Specialist
tel. 0303 860 00
e-post: iva.rauswall-frisk@borealisgroup.com

Borealis är en ledande leverantör av innovativa lösningar inom polyolefiner, baskemikalier och konstgödsel. Borealis har sitt huvudkontor i Wien i Österrike och bedriver verksamhet i mer än 120 länder samt har cirka 6.200 anställda över hela världen. Omsättningen uppgick till 7,5 miljarder euro 2012. International Petroleum Investment Company (IPIC) i Abu Dhabi äger 64% av koncernen och återstående 36% ägs av OMV, den ledande energikoncernen i Europas tillväxtområde. Borealis levererar tjänster och produkter till kunder över hela världen i samarbete med Borouge, ett joint venture med Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). 

Med de unika Borstar®- och Borlink™-teknologierna och 50 års erfarenhet av polyolefiner, stödjer Borealis och Borouge viktiga sektorer såsom infrastruktur, fordon och avancerade förpackningar. Utbyggnaden av Borougeanläggningen i Abu Dhabi kommer att tas i drift i mitten av 2014 med en årlig kapacitet på 4,5 miljonder ton. Därefter kommer Borealis och Borouge att ha en kapacitet på cirka åtta miljoner ton polyolefiner. 

Borealis erbjuder en lång rad baskemikalier, inklusive melamin, fenol, aceton, eten och propen till en lång rad industrier. Tillsammans med Borouge kommer de två företagen att producera cirka sex miljoner ton baskemikalier 2014. 

Borealis skapar också verkligt värde för jordbruksindustrin med ett stort utbud av gödningsmedel. Företaget distribuerar cirka 2,1 miljoner ton per år. 

Borouge och Borealis har som mål att aktivt bidra till samhället genom att ta sig an verkliga utmaningar i samhället och erbjuda verkliga lösningar. Båda företagen arbetar efter Responsible Care®-principerna, ett initiativ för att förbättra säkerheten inom kemibranschen och bidra till att lösa världens vatten- och sanitetsproblem genom produktinnovationer och Water for the World™-programmet.

För mer information, besök gärna:
www.borealisgroup.com
www.borouge.com
www.waterfortheworld.net

Borstar, Borlink och Water for the World är varumärken som tillhör Borealiskoncernen.
För mer information om Borouge, ett joint venture mellan Borealis och Abu Dhabi National Oil Company, besök www.borouge.com.

Get In Touch

Thank you for understanding that we are only able to respond to media enquiries. For all other inquiries, please reach out to us via these contact forms.

Media representatives can reach our media desk during work days in Austria between 8:30 a.m. and 17:00 p.m. (CET) via email or telephone.

High-resolution images and videos are available for download in our media gallery.


Group Media Desk

+43 1 22 400 899 (Vienna, Austria)

media@borealisgroup.com