Products
Downloads
Locations / Sites
Contacts
Download list
Back to News

Borealis inleder 2018 starkt, framsteg inom viktiga tillväxtinitiativ

  • Borealis redovisar ett nettoresultat på 240 miljoner euro för första kvartalet 2018, jämfört med 313 miljoner euro för första kvartalet 2017
  • Borealis meddelar att storstopp (s.k. turnaround) för första kvartalet 2018 för Borouge 2 genomförts framgångsrikt
  • Borealis och NOVA Chemicals ingår slutliga avtal med Total om att bilda ett JV inom petrokemi i USA
  • Borealis och United Chemical Company LLP (UCC) ingår ett avtal om gemensam utveckling (JDA) för att utveckla ett polyetenprojekt i global skala i Republiken Kazakstan
Nyckeltal

K1 2018

K1 2017

K4 2017

Helår
2017

Försäljning, nettoMEUR2 0512 0301 8527 564
Total försäljning*MEUR2 3872 4522 1759 069
NettoresultatMEUR2403132471 095
Minskning/(ökning) av räntebärande skuld, nettoMEUR(559)(619)335(140)
Skuldsättningsgrad% 23%21%12%

* Nettoförsäljning för Borealis plus proportionell försäljning för konsoliderade företag

Borealis, ledande leverantör av kemikalier och innovativa lösningar inom polyolefiner och baskemikalier, presenterar ett nettoresultat för första kvartalet 2018 på 240 miljoner euro, jämfört med 313 miljoner euro för samma kvartal 2017. Det starka resultatet nåddes trots ett turnaround för hela Borouge 2 och lägre, men fortfarande goda, marginaler i Europa för integrerade polyolefiner och ett stabilt vinstbidrag från Borouge. Bidraget från Base Chemicals förbättrades jämfört med första kvartalet 2017, trots fortsatt svåra villkor på marknaden för gödningsmedel.

Nettoskulden steg med 559 miljoner euro första kvartalet, främst på grund av en utdelning till Borealis aktieägare på 700 miljoner euro. Trots den ökade nettoskulden förblir Borealis finansiella ställning stark, med en skuldsättningsgrad på 23% vid utgången av första kvartalet 2018.

Borealis och NOVA Chemicals ingick slutliga avtal med Total om att bilda ett JV inom petrokemi i USA

Total S.A. (Total), Borealis AG (Borealis) och NOVA Chemicals Corporation (NOVA Chemicals) ingick slutliga avtal om att bilda ett joint venture inom petrokemi på USA:s kust mot Mexikanska golfen. Joint venture – där Total kommer att äga 50% och Novealis Holdings LLC, ett joint venture mellan Borealis och NOVA Chemicals, kommer att äga resterande 50% – kommer att påbörjas under förutsättning att sedvanliga fullföljandevillkor uppfylls, vilket bland annat inkluderar godkännanden av myndigheter.

Joint venture omfattar:

  • en etan-ångkracker på 1 Mt/år under konstruktion i Port Arthur i Texas,
  • Totals befintliga polyetenanläggning på 400 kt/år i Bayport i Texas samt
  • en ny Borstar ® polyeten-enhet på 625 kt/år vid Totals Bayport-anläggning i Texas.

Borealis och UCC ingår ett avtal om gemensam utveckling av ett polyetenprojekt i global skala

Borealis och United Chemical Company LLP (UCC) ingick ett avtal om gemensam utveckling (JDA) för utveckling av ett polyetenprojekt i global skala, med integrerad etankracker, i Republiken Kazakstan. Undertecknandet av JDA har föregåtts av en framgångsrik förberedande genomförbarhetsstudie. Projektet går nu vidare till genomförbarhetsstudiefasen, som förväntas fortgå till första kvartalet 2019. JDA kommer att omfatta uppförandet av en etankracker och två Borstar® polyetenanläggningar, med en sammanlagd kapacitet på 1,250 kt/år och med en förinvestering i krackern för framtida utbyggnad. Det slutliga investeringsbeslutet för projektet förväntas fattas 2020 och projektstart planeras till 2025.

Dessutom ingicks ett samförståndsavtal (MoU) för att undersöka ett eventuellt samarbete rörande ett polypropenprojekt på 500 kt/år som för närvarande implementeras av Samruk-Kazyna National Welfare Fund. Dessutom undertecknades ett avtal om statligt stöd mellan Republiken Kazakstans och Förenade Arabemiratens regeringar.

Framtidsutsikter

Borealis fortsätter att dra nytta av de goda marginalerna inom polyolefinbranschen, som gynnar vinstbidraget från polyolefinverksamheten, säger Mark Garrett, Borealis Chief Executive. – Borouges resultat för första kvartalet var stabilt, men påverkades naturligtvis av turnaround för Borouge 2 och av den begränsade råvarutillgången. Det fortsatt utmärkta finansiella resultatet för 2017 och Borealis starka finansiella ställning har gjort att vi kunnat betala ut en utdelning på 700 miljoner euro till våra aktieägare.

Under andra kvartalet räknar Borealis med ett starkt resultat. Vi räknar med att polyolefinverksamheten och Borouge fortsatt går bra, medan marknadsvillkoren för gödningsmedel förblir utmanande. Under 2018 inriktas fokus på att gå vidare med de viktigare globala tillväxtprojekten.

SLUT
  
För ytterligare information, kontakta:

Patrick Laureys
Senior External Communications Manager
tel.: +43 1 22 400 726 (Wien, Österrike)
e-post: patrick.laureys@borealisgroup.com

Downloads
Borealis inleder 2018 starkt, framsteg inom viktiga tillväxtinitiativ English, Swedish
Media Contact
Patrick Laureys
Senior External Communications Manager

Related News

Media Release – 03/11/2017

Borealis levererar ett stabilt kvartal med god utveckling inom viktiga tillväxtprojekt

Read more

Media Release – 02/11/2017

Öljyisen veden keräilyjärjestelmän puhdistustyöt bentseeni- ja hiilivetypitoisista vesistä jatkuvat Kilpilahdessa

Read more

Media Release – 30/10/2017

Borealis ernennt Philippe Roodhooft zum „Executive Vice President Middle East & Growth Projects“

Read more

Media Release – 25/10/2017

Borealis und Borouge: weltweiter Launch der neuen Hochleistungs-Verpackungsmarke Anteo™, hergestellt mit Borstar® Bimodal Terpolymer-Technologie

Read more

Media Release – 25/10/2017

Borealikselta öljyisen veden keräilyjärjestelmään päässyt kemikaalipitoinen vesi aiheuttaa kohonneita hiilivetypitoisuuksia Nesteen jalostamolla sekä mahdollista hajuhaittaa myös Kilpilahden lähiympäristössä

Read more

Media Release – 13/10/2017

Borealis et Borealis L.A.T soutiennent le Global Fertilizer Day

Read more

Media Release – 13/10/2017

Borealis und Borealis L.A.T unterstützen den Global Fertilizer Day

Read more

Media Release – 29/09/2017

Borealis går vidare till nästa fas för en nya anläggning för propandehydrering (PDH) i global skala i Belgien

Read more

Media Release – 29/09/2017

Prochaine étape pour le nouvel atelier de déshydrogénation du propane d’envergure mondiale Borealis en Belgique

Read more