Back to News

Borealis ja Alpiq solmivat ensimmäisen pitkäaikaisen sähkönostosopimuksen uusiutuvan energian toimittamisesta Borealiksen Suomen tuotantolaitoksille

Borealis ja Alpiq solmivat ensimmäisen pitkäaikaisen sähkönostosopimuksen uusiutuvan energian toimittamisesta Borealiksen Suomen tuotantolaitoksille Renewable Power Capitalin omistamasta Merkkikallion tuulipuistosta.

©3D Wind Service, www.3dws.fi

Borealis, joka on yksi maailman johtavista edistyneiden ja kestävien polyolefiiniratkaisujen toimittajista ja Euroopan markkinajohtaja peruskemikaaleissa, ja Alpiq, joka on Sveitsin johtava energia-alan toimija ja sähköntuottaja, ovat solmineet pitkäaikaisen PPA-sopimuksen uusiutuvan sähkön hankkimisesta suomalaiselta Merkkikallion tuulipuistolta, jonka omistaa Renewable Power Capital. Alpiq toimittaa Borealiksen Porvoon tuotantolaitoksille uusiutuvaa energiaa noin 90 gigawattituntia (GWh) vuodessa yhdeksänvuotisen sopimuskauden ajan vuoden 2024 alusta lähtien. Tämä mittava yhteistyö vie sekä Borealista että Alpiqia lähemmäs ilmastoneutraaliustavoitteitaan.

Kestävä kehitys on tärkeä osa sekä Borealiksen että Alpiqin strategiaa ja tarkoitusta. Nyt solmitun pitkäaikaisen PPA-sopimuksen myötä molemmat yritykset ottavat merkittävän harppauksen siirtymässään kohti entistä puhtaampaa energiaa. Sopimus tukee myös Suomen kemianteollisuuden tavoitteita saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2045 mennessä. Kasvattamalla uusiutuvan energian osuutta Suomen tuotantolaitoksillaan Borealis etenee kohti tavoitettaan kattaa 100 % polyolefiini- ja peruskemikaalitoiminnoissaan tarvittavasta sähköstä uusiutuvalla energialla. Alpiqin kanssa solmitun PPA-sopimuksen puitteissa tuotettu uusiutuva sähkö vähentää yhtiön Porvoon tuotantolaitosten Scope 2 -päästöjä (yhtiön ostaman sähkön tuotannosta johtuvia hiilidioksidipäästöjä) noin 45 600 tonnia vuodessa ja yhteensä 410 kilotonnia koko yhdeksänvuotisen sopimuskauden aikana.

”Tämä sopimus vie Borealista merkittävän harppauksen eteenpäin kohti kunnianhimoisia energia- ja ilmastotavoitteitamme ja osoittaa sitoutumisemme energiasiirtymän edistämiseen”, toteaa Borealiksen tuotannosta ja peruskemikaaleista vastaava johtaja Wolfram Krenn. ”Panostuksemme uudistumiseen kohti kestävämpää elämää alkaa omasta toiminnastamme.”

“Tämä on jälleen yksi konkreettinen askel hiilineutraaliustiekartan toteutuksessamme ja osoitus sitoumuksestamme kohti Suomen kemianteollisuuden yhteistä tahtotilaa hiilineutraalista kemianteollisuudesta 2045. Tämän sopimuksen myötä osoitamme samalla edelläkävijyyttä Borealis-konsernin sisällä saavuttaessamme etuajassa konsernin asettaman välitavoitteen. Vuonna 2024 Borealis Porvoon sähkönhankinnasta reilusti yli 50%:a on peräisin uusiutuvista energialähteistä”, kertoo Satu Kosonen-Kaija, Borealis Polymers Oy:n toimitusjohtaja.

”Yhteistyö alan johtavan toimijan kanssa ja sen tukeminen kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa on meille tärkeä saavutus”, sanoo Alpiqin Pohjoismaiden ja Baltian maiden markkina-alueista vastaava johtaja Matti Ahtosalo. ”Euroopan-laajuisen toimintamme ansiosta voimme hyödyntää uusiutuvan energian palveluvalikoimaamme ja tukea eri toimialoja niiden pyrkiessä hiilivapaisiin prosesseihin. Tämänkaltaisten sopimusten kautta löydämme pitkäaikaisia ratkaisuja, jotka yhtäältä takaavat asiakkaallemme hiilivapaan sähköntuotannon ja toisaalta helpottavat uusiutuvien energianlähteiden integroitumista markkinoille.”

Borealis ja Alpiq solmivat ensimmäisen pitkäaikaisen sähkönostosopimuksen uusiutuvan energian toimittamisesta Borealiksen Suomen tuotantolaitoksille Renewable Power Capitalin omistamasta Merkkikallion tuulipuistosta.

©3D Wind Service, www.3dws.fi

Downloads
Borealis ja Alpiq solmivat ensimmäisen pitkäaikaisen sähkönostosopimuksen uusiutuvan energian toimittamisesta Borealiksen Suomen tuotantolaitoksille Renewable Power Capitalin omistamasta Merkkikallion tuulipuistosta. ©3D Wind Service, www.3dws.fi
Media Contact
Heli Poikonen
Regional Communications Specialist

Latest News

Media Release – 05/07/2023

Borealis finalise la vente de ses activités Azote à AGROFERT

Read more

News – 01/09/2022

Borealis PEC-Rhin SAS : Egalité Professionnelle

Read more

News – 18/08/2022

Après la résiliation de tous les contrats avec Irem, Borealis procède à un nouvel appel d'offres pour la majorité des contrats de construction de PDH à Kallo, Belgique

Read more

Media Release – 04/02/2021

Borealis enregistre un solide résultat financier pour 2020 malgré un environnement de marché volatil

Read more

Media Release – 25/11/2020

Fin de la dispersion d’un panache de fumée orangé qui s’est produit sur notre site Borealis de Grandpuits

Read more

Media Release – 04/11/2020

Malgré un environnement de marché difficile, mais en amélioration, Borealis enregistre de solides résultats financiers pour le troisième trimestre

Read more

Media Release – 06/08/2020

Malgré la crise du COVID-19 et des prix du pétrole à la baisse, Borealis enregistre des résultats financiers positifs pour le deuxième trimestre

Read more

Media Release – 25/07/2020

Déclenchement électrique sur le site Borealis à Grand-Quevilly

Read more

Media Release – 25/07/2020

Déclenchement électrique sur le site Borealis à Grand-Quevilly - point de situation de 13h00

Read more