Back to News

Borealis ja Axpo solmivat toisen pitkäaikaisen sähkönhankintasopimuksensa kuuden kuukauden sisällä

Kuva Axpon tuulivoimapuistosta

© Axpo

Uudella sähkönhankintasopimuksella (PPA) hankitaan uusiutuvaa energiaa Axpon suomalaisesta tuulipuistosta Borealiksen Porvoon toimipaikalle. Borealis etenee tavoitteessaan, jonka mukaan 100-prosenttia Euroopan polyolefiini- ja hiilivetyliiketoiminnan käyttämästä sähköstä on peräisin uusiutuvista lähteistä vuoteen 2030 mennessä.Myrskyisästä energiaympäristöstä huolimatta Borealis pyrkii saavuttamaan kunnianhimoiset energia- ja ilmastotavoitteensa.

Borealis, joka on yksi maailman johtavista edistyksellisten ja kestävien polyolefiiniratkaisujen toimittaja ja Euroopan edelläkävijä polyolefiinien kierrätyksessä, sekä Axpo, joka on Sveitsin suurin uusiutuvan energian tuottaja ja aurinko- ja tuulivoiman kaupankäynnin ja markkinoinnin kansainvälinen markkinajohtaja, ovat solmineet toisen sähkönhankintasopimuksensa (PPA) kuuden kuukauden sisällä. Tämä kahdeksan vuoden sopimus on jatkoa joulukuussa 2022 julkistetulle kymmenvuotiselle sähkönhankintasopimukselle, jolla hankitaan uusiutuvista energialähteistä tuotettua sähköä Borealiksen toimipaikalle Ruotsin Stenungsundissa. Nyt solmitulla sähkönhankintasopimuksella vihreää energiaa toimitetaan hiljattain käyttöönotetusta Länsi-Suomessa sijaitsevasta Kröpulnin tuulipuistosta vuodesta 2024 alkaen Borealiksen Porvoon toimipaikalle.

Sähkönhankintasopimus on uusi merkkipaalu Borealiksen matkalla kohti ympäristöystävällisempää toimintaa ja päästöjen vähentämistä. Hankintasopimuksen mukaan Axpo toimittaa vuosittain 100 gigawattituntia (GWh) tuulivoimaa Borealiksen Porvoon toimipaikalle. Borealiksen tavoitteena on kasvattaa omassa tuotannossaan käytettävän uusiutuvista lähteistä peräisin olevan sähkön osuus 40 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä ja 100 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Useiden muiden kumppaneiden kanssa viime vuosina solmittujen sähkönhankintasopimusten tapaan myös Axpon kanssa solmittu uusi sähkönhankintasopimus auttaa Borealista vähentämään Scope 2 päästöjä eli ns. epäsuorasti sähkön, höyryn, lämmön ja jäähdytyksen hankinnasta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä.

”Laajentaessamme Pohjoismaissa uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön toimittamista koskevaa yhteistyötämme Borealiksen kanssa olemme iloisia löydettyämme edistyksellisen kumppanin, jota voimme tukea sen kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa”, kertoo Axpo Sverige AB:n toimitusjohtaja Tomas Sjöberg.

”Olemme todella tyytyväisiä tämän toisen merkittävän sähkönhankintasopimuksen solmimisesta Axpon kanssa. Tämä osoittaa sitoumuksemme edistää energia-alan siirtymää, vaikka ailahtelevat energiamarkkinat aiheuttavat voimakkaita vastatuulia”, sanoo Borealis-konsernin tuotantotoimintojen ja peruskemikaalien johtaja Wolfram Krenn. ”Pyrimme saavuttamaan energia- ja ilmastotavoitteemme, ja olemme erityisen kiinnostuneita vaikuttamaan suorasti ja myönteisesti yhteisöihin ja alueisiin, joissa toimimme. Tämä noudattaa täysin Borealiksen tavoitetta luoda merkityksellisiä ratkaisuja kestävään elämään.”

”On hienoa, että Porvoon toimipaikalle saatiin jälleen uusi uusiutuvan sähkön hankintasopimus, jolla edelleen pienennämme hiilijalanjälkeämme. Tämä Axpon kanssa tehty tuulivoiman hankintasopimus vie meitä eteenpäin kohti vihreän siirtymän tavoitettamme ja sen myötä olemme reilusti etuajassa Borealis-konsernin strategisen tavoitteen saavuttamisessa, jonka mukaan 40% käytetystä sähköstä perustuu uusiutuvaan energiaan vuonna 2025 ja 100 % vuoteen 2030 mennessä”, sanoo Borealis Polymers Oy:n toimitusjohtaja Satu Kosonen-Kaija.

LOPPU

Yhteystiedot medialle:

Borealis-konsernin mediaosasto
Virginia Wieser, Lena Lehner, Karin Schober
Puh. +43 1 22 400 899 (Wien, Itävalta)
Sähköposti: media@borealisgroup.com

Axpo Holding AG, yritysviestintä
Puh. 0800 44 11 00 (Sveitsi), puh. +41 56 200 41 10 (kansainvälinen)
medien@axpo.com

Kuva Axpon tuulivoimapuistosta

© Axpo

Downloads
Mediatiedote 12 4 2023 Borealis ja Axpo solmivat toisen pitkäaikaisen sähkönhankintasopimuksensa kuuden kuukauden sisällä English
Kuva Axpon tuulivoimapuistosta © Axpo
Media Contact
Tiina Paulamaki
Regional Communications Expert