Downloads
Locations / Sites
Contacts
Download list

Cookies on the Borealis website If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies from this website.
If you would like to change your preferences you may do so by following these instructions. Cookie Policy

Accept

Back

Borealis jatkoi kestävää kasvua tekemällä vuonna 2016 ennätystuloksen 1,1 miljardia euroa

  • Borealiksen vuoden 2016 ennätystulos on 1 107 miljoonaa euroa; vuoden 2015 tulos oli 988 miljoonaa euroa.
  • Polyolefiiniliiketoiminnan tulos kohentui vahvassa markkinatilanteessa. Peruskemikaaliliiketoiminnan tulos jäi vaisuksi lannoitteiden heikon kysynnän ja alhaisten hintojen vuoksi.
  • Borouge teki vahvan tuloksen.
TunnusluvutQ4 

2016

Q4

2015

TILIKAUSI 

2016

TILIKAUSI

2015

Liikevaihtomilj. euroa1 8031 8037 2187 700
Kokonaisliikevaihto*milj. euroa2 2692 1468 7689 026
Tulosmilj. euroa2392421 107988
Korollisen nettovelan
vähennys / (lisäys)
milj. euroa157223445702
Gearing%10 %19 %

* Borealiksen liikevaihto lisättynä omistusosuutta vastaavalla määrällä osakkuusyhtiöiden liikevaihdosta

Borealis on johtava innovatiivisten ratkaisujen toimittaja polyolefiineissa ja peruskemikaaleissa. Vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä Borealiksen tulos oli 239 miljoonaa euroa, kun vastaavan neljänneksen tulos vuonna 2015 oli 242 miljoonaa euroa. Yhtiön vuoden 2016 tulos oli 1 107 miljoonaa euroa, kun vuonna 2015 se oli 988 miljoonaa euroa. Tuloksen kohentuminen vuodesta 2015 johtui polyolefiiniliiketoiminnan katteiden kasvusta sekä Borouge 3 -hankkeen valmistumisen jälkeisestä Borougen tuloksen parantumisesta. Peruskemikaaliliiketoiminnan tulos laski vuodesta 2015 lannoitteiden heikon kysynnän ja alhaisten hintojen vuoksi.

Nettovelka väheni viimeisellä neljänneksellä 157 miljoonaa euroa pääasiassa vakaan tuloskehityksen ansiosta. Koko vuonna 2016 nettovelka väheni 445 miljoonaa euroa. Sen myötä Borealiksen taloudellinen asema vahvistui edelleen, ja gearing oli vuoden 2016 lopussa 10 prosenttia.

Turvallisuus

Vuonna 2016 Borealiksen tapaturmataajuus (TRI, Total Recordable Injuries) oli 0,9 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden, kun vuonna 2015 vastaava luku oli 1,4. Alle kahden TRI-taajuus on alalla maailman huippua. Borealiksen tavoitteet ovat kuitenkin vielä kunnianhimoisempia, ja yhtiössä tehdään pitkäjänteistä turvallisuustyötä tavoitteena nolla tapaturmaa vuodessa. Tavoitteen saavuttamiseksi Borealis käynnisti useita turvallisuuden parantamiseen tähtääviä hankkeita vuonna 2016.

Borouge

Borouge on Borealiksen ja Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa Abu Dhabissa toimivan Abu Dhabi National Oil Companyn (ADNOC) yhteisyritys. Borouge sai onnistuneesti päätökseen Borouge 3 -suurhankkeensa. Ristisilloitettua polyeteeniä (XLPE) valmistavan laitoksen käynnistyttyä tuotettiin ensimmäiset Borealiksen Borlink-teknologiaan perustuvat ristisilloitetut polyeteenikompaundit. Laitos on osa valmistunutta Borouge 3 –laajennusta Ruwaisissa, Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa.

Seuraavaksi Borouge aikoo optimoida Borouge 1-, 2- ja 3-laitokset sekä rakentaa uuden PP5-polypropeenilaitoksen. Jos hankkeelle saadaan hyväksyntä vuonna 2017, PP5 voisi olla toiminnassa vuoden 2020 tienoilla. Borouge pyrkii myös luomaan lisäarvoa vähentämällä öljyn käyttöä. Tämä tarkoittaa sitä, että Borouge krakkaa teollisuusbensiiniä eli naftaa ja kenties muita syöttöaineseoksia ja muuntaa ne jatkojalostustuotteiksi. Krakkaus voitaisiin tehdä Borouge 4 -nimisessä laitoksessa. Jos Borouge 4 -hankkeelle saadaan osakkeenomistajien hyväksyntä, se olisi selvästi kunnianhimoisin ja haastavin petrokemian hanke, johon Borealis tai ADNOC olisivat koskaan ryhtyneet.

2016: Valmistautumista kestävään kasvuun

Syyskuussa Borealis ilmoitti kannattavuustutkimuksen tekemisestä, joka koskee mahdollisuutta rakentaa uusi kansainvälisen kokoluokan propaanin dehydrauslaitos. Laitos sijaitsisi olemassa olevan Borealiksen tuotantopaikkakunnan yhteydessä Belgian Kallossa. Lopullinen investointipäätös tehdään näillä näkymin vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä. Laitoksen käynnistyksen oletetaan ajoittuvan vuoden 2021 jälkipuoliskolle. Uuden propaanin dehydrauslaitoksen tavoitetuotantokapasiteetti olisi 740 kilotonnia vuodessa, joten toteutuessaan laitos olisi yksi maailman suurimmista ja tehokkaimmista.

Alan johtavana toimijana Borealis on sitoutunut kiertotalouden tarjoamien mahdollisuuksien tutkimiseen ja toteuttamiseen. Yhtiö nosti sitoutumisensa kiertotalouteen aivan uudelle tasolle ostamalla saksalaisen muovinkierrätysyrityksen mtm plastics GmbH:n ja mtm compact GmbH:n. Saksan Niedergebrassa sijaitsevaa mtm plastics GmbH –yritystä pidetään teknologiajohtajana kuluttajilta kerätyn muovisekajätteen kierrätyksessä, ja se on yksi suurimmista kuluttajilta kerätyn polyolefiinikierrätysjätteen työstäjistä. Mukanaolo muovin kierrätyksessä tarjoaa Borealikselle mahdollisuuden laajentaa kestävän kehityksen toimintaa koko ajan kasvaville kiertotalousmarkkinoille.

Näkymät

"Vuosi 2016 oli Borealikselle erittäin vahva, ja saamme kaikki olla siitä ylpeitä. Vaikka emme odotakaan samantasoista suoritusta vuodelta 2017, odotamme silti tekevämme taas vahvan tuloksen ja pysyvämme kannattavien yritysten kärkikastissa", kertoo Borealis-konsernin toimitusjohtaja Mark Garrett.

"Pohjois-Amerikan tuotantokapasiteetin arvioidaan kasvavan merkittävästi vuoden 2017 aikana. Pohjois-Amerikasta tulee lähivuosina merkittävä nettoviejä, ja olisi naiivia ajatella, että se ei vaikuta meihin – toimimmehan suhdanneherkällä alalla. Borealiksen haasteena on tehdä fiksuja investointeja suhdanteita tasoittavalla tavalla, kuten teimme Borouge 3 -hankkeessa. Vuodesta 2017 tulee myös haastavampi Borealikselle viittä toimipaikkaa koskevan intensiivisen huoltoseisokkiaikataulun vuoksi."

LOPPU

Lisätietoja:

Patrick Laureys
Senior External Communications Manager
Puh.: +43 (0) 1 22 400 726 (Wien, Itävalta)
Sähköposti: patrick.laureys@borealisgroup.com

Downloads
Borealis jatkoi kestävää kasvua tekemällä vuonna 2016 ennätystuloksen 1,1 miljardia euroa English, Finnish, Swedish
Press Image

Related News

Media Release – 07/06/2016

Borealis, Borouge und NOVA Chemicals laden Partner und Kunden zu einer gemeinsamen Reise auf der K-Messe 2016 ein – „Join Our Journey“

Read more

Media Release – 07/06/2016

Borealis erweitert Queo™-Plastomer-Produktpalette um Polyolefin-Elastomere, Compact-Technologie wird zu Borceed™

Read more

News – 03/06/2016

EU-Umweltkommissar Vella und Bundesminister Rupprechter besuchen Borealis am Produktionsstandort Schwechat

Read more

Media Release – 02/06/2016

Borealis steht vor Übernahme der deutschen Kunststoffrecycler mtm plastics GmbH und mtm compact GmbH

Read more

Media Release – 26/05/2016

Borealis L.A.T France acquiert le site de stockage de Eliard-SPCP à Luitré

Read more

Media Release – 04/05/2016

Borealis startet mit einem Nettogewinn von EUR 255 Millionen stark ins Jahr 2016

Read more

Media Release – 04/05/2016

Borealis ser en stark start på 2016 med ett nettoresultat på 255 MEUR

Read more

Media Release – 04/05/2016

Borealis prend un bon départ en 2016 avec un bénéfice net de 255 millions d’euros

Read more

Media Release – 03/05/2016

Det toppmoderna fartyget Navigator Aurora ska leverera etan till Borealis i Stenungsund

Read more