Downloads
Locations / Sites
Contacts
Download list

Cookies on the Borealis website If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies from this website.
If you would like to change your preferences you may do so by following these instructions. Cookie Policy

Accept

Back

Borealis jatkoi vuonna 2017 vahvaa taloudellista suoritusta tekemällä 1 095 miljoonan euron tuloksen

  • Borealis jatkoi vuonna 2017 vakaalla 1 095 miljoonan euron tuloksella edellisen vuoden ennätystasolla
  • Hyvä tulos on pääosin hyvien polyolefiinikatteiden ja Borougen jatkuvan vahvan tuloksen ansiota 
  • Vuoden 2017 kohokohtina julkistettiin lisää merkittäviä globaaleja kasvuhankkeita ja toteutettiin ennätysmäärä huoltoseisokkeja
Tunnusluvut Q4
2017
Q4
2016
TILIKAUSI
2017
TILIKAUSI
2016
Liikevaihtomilj. euroa1,8521,8037,5647,218
Kokonaisliikevaihto*milj. euroa2,1752,2699,0698,768
Tulosmilj. euroa2472391,0951,107
Korollisen nettovelan vähennys/(lisäys)milj. euroa335157(140)445
Gearing%12%10%

* Borealiksen liikevaihto lisättynä omistusosuutta vastaavalla määrällä osakkuusyhtiöiden liikevaihdosta

Borealis on johtava innovatiivisten polyolefiini- ja peruskemikaaliratkaisujen toimittaja. Vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä Borealiksen tulos oli 247 miljoonaa euroa, kun vastaavan neljänneksen tulos vuonna 2016 oli 239 miljoonaa euroa. Yhtiön koko vuoden 2017 tulos oli 1 095 miljoonaa euroa, kun vuonna 2016 se oli 1 107 miljoonaa euroa. Vuoden 2017 tulosta vauhdittivat polyolefiinien hyvät integroidut katteet Euroopassa ja Borougen entistä parempi tulos. Peruskemikaaliliiketoiminnan tulos laski vuoteen 2016 verrattuna lannoitteiden jatkuvan heikon liiketoimintaympäristön vuoksi. 

Nettovelka väheni viimeisellä neljänneksellä 335 miljoonaa euroa. Koko vuonna 2017 nettovelka kasvoi 140 miljoonaa euroa. Kasvaneen nettovelan taustalla ovat suurelta osin kasvuhankkeiden ja huoltoseisokkien vaatima korkea investointitaso sekä Borealiksen osakkeenomistajille maksettu 750 miljoonan euron osinko. Tilannetta tasasi vakaan liiketuloksen vahva kassavirta. Borealiksen taloudellinen asema on edelleen vahva ja gearing vuoden 2017 lopussa 12 prosenttia.

Turvallisuus 

Vuonna 2017 Borealiksen tapaturmataajuus (TRI, Total Recordable Injuries) oli 1,1 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden, kun vuonna 2016 vastaava luku oli 0,9. Alle kahden tapaturmataajuutta pidetään alalla maailman huippuna. Vuoden 2017 turvallisuustuloksessa tulee ottaa huomioon, että kyseessä oli vuosi, jolloin toteutettiin mittavat huoltoseisokit viidellä paikkakunnalla: Kallossa, Geleenissä, Grandpuitsissa, Schwechatissa ja Porvoossa. Borealis asettaa edelleen kunnianhimoisia turvallisuustavoitteita ja pyrkii nollan tapaturman loppupäämäärään. Tavoitteen saavuttamiseksi Borealis käynnisti useita turvallisuuden parantamiseen tähtääviä hankkeita vuonna 2017. 

Borouge

Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) ja Borealis allekirjoittivat puitesopimuksen kahden avainprojektin edistämisestä. Hankkeet laajentavat ADNOCin ja Borealiksen petrokemian liiketoimintaa ja tukevat ADNOCin harkitun integroidun kasvu- ja kumppanuusstrategian toteutumista. ADNOC ja Borealis siirtyivät Borouge 4 ‑kokonaisuudessa rakennusprojektin valmisteluvaiheeseen (FEED-esivaihe). Laitoksen on määrä tulla tuotantokäyttöön vuonna 2023. Borouge 4 -laitokseen kuuluu Abu Dhabissa saatavilla olevia syöttöaineita hyödyntävä kansainvälisen kokoluokan krakkeri sekä jatkojalostustuoteyksiköt polyolefiini- ja muille tuotteille. 

Yhtiöt aloittivat myös suunnittelua, hankintaa ja rakentamista koskevan tarjouskilpailun uudesta polypropeenilaitoksesta (PP5), joka hyödyntää Borealiksen ainutlaatuista Borstar®-teknologiaa. Laitos integroidaan osaksi Borouge 3 -kokonaisuutta. Se tuottaa lisäarvoa ADNOC Refiningin uudesta propaanin dehydrauslaitoksesta (PDH) saatavalle ylijäämäpropeenille, ja sen polypropeenituotanto on noin 0,5 miljoona tonnia vuodessa.

Tuotepuolella Borealis ja Borouge ilmoittavat uuden, lineaarista pientiheyspolyeteeniä (LLDPE) hyödyntävän Anteo™‑tuoteperheen lanseerauksesta maailman pakkausmarkkinoilla. Anteo viimeistelee tehokkaiden, monikerroksisten joustopakkaussovellusten tuotetarjonnan, joka hyödyntää Borealiksen bimodaalista Borstar-terpolymeeriteknologiaa (BBT). Borouge valmistaa Anteo-tuotteet Ruwaisin tuotantolaitoksessa Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa.

2017: kestävän globaalin kasvun matka jatkui

Vuonna 2017 julkistettiin useita tärkeitä globaaleja kasvuhankkeita. Näihin kuuluivat Borealis AG:n ja NOVA Chemicals Corporationin (”NOVA Chemicals”) allekirjoittama alustava sopimus yhteisyrityksen perustamisesta Total Petrochemicals and Refining USA, Inc.:n (”Total”) kanssa. Yhteisyritys rakentaa ja omistaa uuden kevyiden syöttöaineiden krakkerin ja uuden Borstar-polyeteenilaitoksen Teksasin Bayportissa. Sille kuuluu myös Bayportissa sijaitseva Totalin nykyinen polyeteenilaitos. Lisäksi Borealis ilmoitti päätöksestä rakentaa autoteollisuuden tuotteisiin keskittyvä polypropeenin (PP) kompaundointilaitos Alexanderin piirikunnassa sijaitsevaan Taylorsvilleen Pohjois-Carolinassa. Päätös lujittaa Borealiksen asemaa autoteollisuuden laitevalmistajien ja niiden eri tasoisten kumppanien paikallisena palvelutoimittajana Pohjois-Amerikassa.

Syyskuussa Borealis ilmoitti uuden maailmanluokan propaanin dehydrauslaitoksen perussuunniteluvaiheen (FEED) aloittamisesta. Laitoksen suunniteltu sijainti on Borealiksen nykyisen tuotantolaitoksen yhteydessä Belgian Kallossa. Lopullinen investointipäätös tehdään näillä näkymin vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä, ja laitoksen arvioidaan käynnistyvän vuoden 2021 jälkipuoliskolla. Marraskuussa Borealis ilmoitti tutkivansa mahdollisuutta lisätä merkittävästi polypropeenilaitostensa kapasiteettia Euroopassa. Tutkimuksessa arvioidaan erilaisia kapasiteetinnostomahdollisuuksia prosessiparannusten avulla Borealiksen nykyisiin Euroopan PP-laitoksiin. Kannattavuustutkimus koskee ensisijaisesti Borealiksen kolmea Belgian PP-tuotantolaitosta. Lopulliset investointipäätökset on tarkoitus tehdä vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä ja uudet kapasiteetit tulisivat tuotantoon vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen ja alkuvuoden 2022 välillä.

Näkymät

”2017 oli taas erittäin hyvä vuosi Borealikselle, joka teki hyvin vahvaa taloudellista tulosta ylittäen miljardin euron tuloksen toista kertaa peräkkäin ja pitäen asemansa yhtenä Itävallan tuottavimmista yhtiöistä. Kun merkittäviä globaaleja kapasiteetinnostoja on tulossa, arvioimme polyolefiinien hintojen hieman heikkenevän Euroopassa, mutta toivomme vahvistuvan lannoiteliiketoiminnan kompensoivan polyolefiinien hintapaineita ainakin jossain määrin. Näin ollen odotamme edelleen vahvaa vuotta 2018”, kertoo Borealis-konsernin toimitusjohtaja Mark Garrett. 

”Vuonna 2017 jatkoimme siirtymistä uuteen kasvun ja globaalin toiminnan vaiheeseen, ja käynnistimme runsaasti merkittäviä kasvuhankkeita tuleville muutamalle vuodelle. Borealiksen haasteena on tehdä harkittuja investointeja suhdanteita tasoittavalla tavalla, kuten teimme Borouge 3 -hankkeessa.”

LOPPU

Lisätietoja:

Patrick Laureys
Senior External Communications Manager
puh.: +43 1 22 400 726 (Wien, Itävalta)
sähköposti: patrick.laureys@borealisgroup.com

Downloads
Borealis jatkoi vuonna 2017 vahvaa taloudellista suoritusta tekemällä 1 095 miljoonan euron tuloksen English, Finnish
photo: Mark Garrett, Borealis Chief Executive (CEO) © Borealis
Media Contact
Patrick Laureys
Senior External Communications Manager

Related News

Media Release – 07/06/2016

Borealis investiert EUR 40 Millionen in Cracker-Upgrade in Porvoo, Finnland

Read more

Media Release – 07/06/2016

Borealis erweitert Queo™-Plastomer-Produktpalette um Polyolefin-Elastomere, Compact-Technologie wird zu Borceed™

Read more

News – 03/06/2016

EU-Umweltkommissar Vella und Bundesminister Rupprechter besuchen Borealis am Produktionsstandort Schwechat

Read more

Media Release – 02/06/2016

Borealis steht vor Übernahme der deutschen Kunststoffrecycler mtm plastics GmbH und mtm compact GmbH

Read more

Media Release – 26/05/2016

Borealis L.A.T France acquiert le site de stockage de Eliard-SPCP à Luitré

Read more

Media Release – 04/05/2016

Borealis startet mit einem Nettogewinn von EUR 255 Millionen stark ins Jahr 2016

Read more

Media Release – 04/05/2016

Borealis ser en stark start på 2016 med ett nettoresultat på 255 MEUR

Read more

Media Release – 04/05/2016

Borealis prend un bon départ en 2016 avec un bénéfice net de 255 millions d’euros

Read more

Media Release – 03/05/2016

Det toppmoderna fartyget Navigator Aurora ska leverera etan till Borealis i Stenungsund

Read more