February 12, 2018

Borealis jatkoi vuonna 2017 vahvaa taloudellista suoritusta tekemällä 1 095 miljoonan euron tuloksen

Vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä Borealiksen tulos oli 247 miljoonaa euroa, kun vastaavan neljänneksen tulos vuonna 2016 oli 239 miljoonaa euroa.

  • Borealis jatkoi vuonna 2017 vakaalla 1 095 miljoonan euron tuloksella edellisen vuoden ennätystasolla
  • Hyvä tulos on pääosin hyvien polyolefiinikatteiden ja Borougen jatkuvan vahvan tuloksen ansiota 
  • Vuoden 2017 kohokohtina julkistettiin lisää merkittäviä globaaleja kasvuhankkeita ja toteutettiin ennätysmäärä huoltoseisokkeja
Tunnusluvut Q4
2017
Q4
2016
TILIKAUSI
2017
TILIKAUSI
2016
Liikevaihtomilj. euroa1,8521,8037,5647,218
Kokonaisliikevaihto*milj. euroa2,1752,2699,0698,768
Tulosmilj. euroa2472391,0951,107
Korollisen nettovelan vähennys/(lisäys)milj. euroa335157(140)445
Gearing%12%10%

* Borealiksen liikevaihto lisättynä omistusosuutta vastaavalla määrällä osakkuusyhtiöiden liikevaihdosta

Borealis on johtava innovatiivisten polyolefiini- ja peruskemikaaliratkaisujen toimittaja. Vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä Borealiksen tulos oli 247 miljoonaa euroa, kun vastaavan neljänneksen tulos vuonna 2016 oli 239 miljoonaa euroa. Yhtiön koko vuoden 2017 tulos oli 1 095 miljoonaa euroa, kun vuonna 2016 se oli 1 107 miljoonaa euroa. Vuoden 2017 tulosta vauhdittivat polyolefiinien hyvät integroidut katteet Euroopassa ja Borougen entistä parempi tulos. Peruskemikaaliliiketoiminnan tulos laski vuoteen 2016 verrattuna lannoitteiden jatkuvan heikon liiketoimintaympäristön vuoksi. 

Nettovelka väheni viimeisellä neljänneksellä 335 miljoonaa euroa. Koko vuonna 2017 nettovelka kasvoi 140 miljoonaa euroa. Kasvaneen nettovelan taustalla ovat suurelta osin kasvuhankkeiden ja huoltoseisokkien vaatima korkea investointitaso sekä Borealiksen osakkeenomistajille maksettu 750 miljoonan euron osinko. Tilannetta tasasi vakaan liiketuloksen vahva kassavirta. Borealiksen taloudellinen asema on edelleen vahva ja gearing vuoden 2017 lopussa 12 prosenttia.

Turvallisuus 

Vuonna 2017 Borealiksen tapaturmataajuus (TRI, Total Recordable Injuries) oli 1,1 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden, kun vuonna 2016 vastaava luku oli 0,9. Alle kahden tapaturmataajuutta pidetään alalla maailman huippuna. Vuoden 2017 turvallisuustuloksessa tulee ottaa huomioon, että kyseessä oli vuosi, jolloin toteutettiin mittavat huoltoseisokit viidellä paikkakunnalla: Kallossa, Geleenissä, Grandpuitsissa, Schwechatissa ja Porvoossa. Borealis asettaa edelleen kunnianhimoisia turvallisuustavoitteita ja pyrkii nollan tapaturman loppupäämäärään. Tavoitteen saavuttamiseksi Borealis käynnisti useita turvallisuuden parantamiseen tähtääviä hankkeita vuonna 2017. 

Borouge

Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) ja Borealis allekirjoittivat puitesopimuksen kahden avainprojektin edistämisestä. Hankkeet laajentavat ADNOCin ja Borealiksen petrokemian liiketoimintaa ja tukevat ADNOCin harkitun integroidun kasvu- ja kumppanuusstrategian toteutumista. ADNOC ja Borealis siirtyivät Borouge 4 ‑kokonaisuudessa rakennusprojektin valmisteluvaiheeseen (FEED-esivaihe). Laitoksen on määrä tulla tuotantokäyttöön vuonna 2023. Borouge 4 -laitokseen kuuluu Abu Dhabissa saatavilla olevia syöttöaineita hyödyntävä kansainvälisen kokoluokan krakkeri sekä jatkojalostustuoteyksiköt polyolefiini- ja muille tuotteille. 

Yhtiöt aloittivat myös suunnittelua, hankintaa ja rakentamista koskevan tarjouskilpailun uudesta polypropeenilaitoksesta (PP5), joka hyödyntää Borealiksen ainutlaatuista Borstar®-teknologiaa. Laitos integroidaan osaksi Borouge 3 -kokonaisuutta. Se tuottaa lisäarvoa ADNOC Refiningin uudesta propaanin dehydrauslaitoksesta (PDH) saatavalle ylijäämäpropeenille, ja sen polypropeenituotanto on noin 0,5 miljoona tonnia vuodessa.

Tuotepuolella Borealis ja Borouge ilmoittavat uuden, lineaarista pientiheyspolyeteeniä (LLDPE) hyödyntävän Anteo™‑tuoteperheen lanseerauksesta maailman pakkausmarkkinoilla. Anteo viimeistelee tehokkaiden, monikerroksisten joustopakkaussovellusten tuotetarjonnan, joka hyödyntää Borealiksen bimodaalista Borstar-terpolymeeriteknologiaa (BBT). Borouge valmistaa Anteo-tuotteet Ruwaisin tuotantolaitoksessa Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa.

2017: kestävän globaalin kasvun matka jatkui

Vuonna 2017 julkistettiin useita tärkeitä globaaleja kasvuhankkeita. Näihin kuuluivat Borealis AG:n ja NOVA Chemicals Corporationin (”NOVA Chemicals”) allekirjoittama alustava sopimus yhteisyrityksen perustamisesta Total Petrochemicals and Refining USA, Inc.:n (”Total”) kanssa. Yhteisyritys rakentaa ja omistaa uuden kevyiden syöttöaineiden krakkerin ja uuden Borstar-polyeteenilaitoksen Teksasin Bayportissa. Sille kuuluu myös Bayportissa sijaitseva Totalin nykyinen polyeteenilaitos. Lisäksi Borealis ilmoitti päätöksestä rakentaa autoteollisuuden tuotteisiin keskittyvä polypropeenin (PP) kompaundointilaitos Alexanderin piirikunnassa sijaitsevaan Taylorsvilleen Pohjois-Carolinassa. Päätös lujittaa Borealiksen asemaa autoteollisuuden laitevalmistajien ja niiden eri tasoisten kumppanien paikallisena palvelutoimittajana Pohjois-Amerikassa.

Syyskuussa Borealis ilmoitti uuden maailmanluokan propaanin dehydrauslaitoksen perussuunniteluvaiheen (FEED) aloittamisesta. Laitoksen suunniteltu sijainti on Borealiksen nykyisen tuotantolaitoksen yhteydessä Belgian Kallossa. Lopullinen investointipäätös tehdään näillä näkymin vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä, ja laitoksen arvioidaan käynnistyvän vuoden 2021 jälkipuoliskolla. Marraskuussa Borealis ilmoitti tutkivansa mahdollisuutta lisätä merkittävästi polypropeenilaitostensa kapasiteettia Euroopassa. Tutkimuksessa arvioidaan erilaisia kapasiteetinnostomahdollisuuksia prosessiparannusten avulla Borealiksen nykyisiin Euroopan PP-laitoksiin. Kannattavuustutkimus koskee ensisijaisesti Borealiksen kolmea Belgian PP-tuotantolaitosta. Lopulliset investointipäätökset on tarkoitus tehdä vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä ja uudet kapasiteetit tulisivat tuotantoon vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen ja alkuvuoden 2022 välillä.

Näkymät

”2017 oli taas erittäin hyvä vuosi Borealikselle, joka teki hyvin vahvaa taloudellista tulosta ylittäen miljardin euron tuloksen toista kertaa peräkkäin ja pitäen asemansa yhtenä Itävallan tuottavimmista yhtiöistä. Kun merkittäviä globaaleja kapasiteetinnostoja on tulossa, arvioimme polyolefiinien hintojen hieman heikkenevän Euroopassa, mutta toivomme vahvistuvan lannoiteliiketoiminnan kompensoivan polyolefiinien hintapaineita ainakin jossain määrin. Näin ollen odotamme edelleen vahvaa vuotta 2018”, kertoo Borealis-konsernin toimitusjohtaja Mark Garrett. 

”Vuonna 2017 jatkoimme siirtymistä uuteen kasvun ja globaalin toiminnan vaiheeseen, ja käynnistimme runsaasti merkittäviä kasvuhankkeita tuleville muutamalle vuodelle. Borealiksen haasteena on tehdä harkittuja investointeja suhdanteita tasoittavalla tavalla, kuten teimme Borouge 3 -hankkeessa.”

LOPPU

Downloads

Borealis on johtava innovatiivisten ratkaisujen toimittaja polyolefiineissa, peruskemikaaleissa ja lannoitteissa. Borealiksen pääkonttori sijaitsee Wienissä, Itävallassa. Henkilöstöä on nykyään noin 6.600 eri puolilla maailmaa ja toimintaa yli 120 maassa. Vuonna 2016 konsernin liikevaihto oli 7,2 miljardia euroa ja tulos 1 107 miljoonaa euroa. Mubadala investointiyhtiönsä kautta omistaa Borealiksesta 64 % ja loput 36 % omistaa itävaltalainen öljy- ja kaasuyhtiö OMV. Yhteistyössä Borougen kanssa Borealis tarjoaa asiakkaille palveluja ja tuotteita kaikkialla maailmassa. Borouge on Borealiksen ja Abu Dhabi National Oil Companyn (ADNOC) yhteisyritys. 
www.borealisgroup.com

Get In Touch

Thank you for understanding that we are only able to respond to media enquiries. For all other inquiries, please reach out to us via these contact forms.

Media representatives can reach our media desk during work days in Austria between 8:30 a.m. and 17:00 p.m. (CET) via email or telephone.

High-resolution images and videos are available for download in our media gallery.


Group Media Desk

+43 1 22 400 899 (Vienna, Austria)

media@borealisgroup.com