Products
Downloads
Locations / Sites
Contacts
Download list
Back to News

Borealis levererar ett stabilt kvartal med god utveckling inom viktiga tillväxtprojekt

  • Borealis redovisar ett nettoresultat för tredje kvartalet 2017 på 273 miljoner euro, jämfört med 304 miljoner euro för samma kvartal 2016
  • Borealis går vidare till FEED-fasen för den nya anläggningen för propandehydrering (PDH) i global skala i Belgien 
  • Borealis och Borouge lanserar sitt nya flaggskeppsvarumärke Anteo™

Nyckeltal


Q3
2017

Q3
2016

YTD
2017

YTD
2016

Försäljning, nettoMEUR1 8221 7535 7125 414
Total försäljning*MEUR2 1912 1576 8926 499
NettoresultatMEUR273304848868
Minskning/(ökning) av
räntebärande skuld netto
MEUR33168(475)288
Skuldsättningsgrad%18%13%

* Nettoförsäljning hos Borealis plus proportionell försäljning hos konsoliderade företag.

Borealis, ledande leverantör av innovativa lösningar inom polyolefiner och baskemikalier, presenterar ett nettoresultat för andra kvartalet 2017 på 273 miljoner euro, jämfört med 304 miljoner euro för samma kvartal 2016. Det solida nettoresultatet under tredje kvartalet stärktes av det goda vinstbidraget från Borouge och de goda marginalerna inom den europeiska integrerade polyolefinverksamheten. Verksamheten för gödningsmedel är fortsatt svagmed liknande resultat som under tredje kvartalet 2016.

Under tredje kvartalet minskade nettoskulden med 33 miljoner euro. Kontantkravet för den höga investeringsnivån relaterat till tillväxtprojekt och underhållsstopp (s.k. turnarounds) påverkades kraftigt av det starka resultatet både från den integrerade polyolefinverksamheten och Borouge. Borealis ekonomiska ställning förblir stark med en skuldsättningsgrad på 18% vid slutet av tredje kvartalet 2017.

Borealis går vidare till nästa fas för den nya anläggningen för dehydrering i global skala 

Borealis meddelar övergången till FEED-fasen för en ny anläggning för propandehydrering (PDH) i global skala efter att FEED-förstudien slutförts i juni 2017. Anläggningen kommer att ligga vid Borealis befintliga produktionsanläggning i Kallo i Belgien. FEED är det sista steget före det slutliga investeringsbeslutet, som beräknas fattas under tredje kvartalet 2018. Anläggningen beräknas tas i drift i början av 2022. Den planerade PDH-anläggningen har en beräknad produktionskapacitet på 740 kiloton per år, vilket gör den till en av världens största och mest effektiva anläggningar. Borealis anläggning i Kallo har valts ut för projektet tack vare sitt goda logistiska läge och sin erfarenhet av produktion och hantering av propen.

Borealis och Borouge lanserar sitt nya flaggskeppsvarumärke Anteo™

Borealis och Borouge presenterar lanseringen av Anteo™, en ny serie av LLDPE-förpackningsprodukter (Linear Low Density Polyethylene) för den globala förpackningsmarknaden. Anteo kan behandlas vid lägre extrudertryck, med bättre förseglingsintegritet och förbättrad slagtålighet i kombination med ett tilltalande utseende. Med en unik kombination av slutanvändaregenskaper för filmtillämpningar med hög prestanda, gör Anteo till den kompletta lösningen för högpresterande, flexibla flerlagerförpackningar med Borealis BBT-teknik (Borstar Bimodal Terpolymer). Anteo kommer att tillverkas av Borouge vid Ruwais-anläggningen i Förenade Arabemiraten.

Framtidsutsikter

- Med ännu ett stabilt kvartalsresultat ser 2017 ut att bli ytterligare ett år med goda ekonomiska resultat för Borealis. De generellt goda integrerade polyolefinmarginalerna och det fortsatt starka vinstbidraget från Borouge har varit den största pådrivande faktorn bakom detta resultat, säger Mark Garrett, Borealis Chief Executive. - För fjärde kvartalet 2017 räknar Borealis med ännu ett stabilt resultat. Den gradvisa normaliseringen av de integrerade polyolefinmarginalerna fortsätter, men orkanen Harvey kan påverka den globala polyolefinverksamheten på kort sikt. Marknadsvillkoren för gödningsmedel förblir svåra under årets sista kvartal. Under 2017 har utmaningen för vårt företag varit det rekordstora antalet turnarounds. Vi är stolta över att framgångsrikt ha slutfört samtliga av dem.

SLUT

Downloads
Borealis levererar ett stabilt kvartal med god utveckling inom viktiga tillväxtprojekt English, Swedish
Mark Garrett, Borealis Chief Executive (CEO) © Borealis
Media Contact
Virginia Mesicek
External Communications Manager

Latest News

Media Release – 26/04/2018

Borealis engagiert sich für Lösung des Plastikproblems in Ozeanen

Read more

Media Release – 23/04/2018

JKU Open Lab: Ein Stadion voll künftiger ForscherInnen

Read more

Media Release – 16/04/2018

„Bringing Energy All Around“ auf der WIRE 2018

Read more

Media Release – 09/04/2018

Borealis prüft Machbarkeit einer fortschrittlichen hochdruckbasierten Polymeranlage in China

Read more

News – 06/04/2018

Borealis recrute !

Read more

Media Release – 06/04/2018

Borealis ledningsgrupp tillkännager utnämningen av Alfred Stern som ny CEO efter den högt uppskattade Mark Garrett som har beslutat att ta ett steg tillbaka

Read more

Media Release – 06/04/2018

Borealis Vorstand gibt Ernennung von Alfred Stern zum CEO bekannt – er folgt auf den hoch angesehenen CEO Mark Garrett, der seine Funktion zurücklegt

Read more

Media Release – 06/04/2018

Borealis-konsernin hallitus ilmoittaa, että Alfred Stern nimitetään uudeksi toimitusjohtajaksi arvostetun Mark Garrettin tilalle, joka on päättänyt luopua tehtävistään

Read more

Media Release – 06/04/2018

Le Conseil de Surveillance de Borealis annonce la nomination d’Alfred Stern comme nouveau Directeur Général, succédant au très estimé Directeur Général actuel, Mark Garrett, qui a décidé de quitter son poste

Read more