November 04, 2020

Borealis levererar ett stabilt resultat för tredje kvartalet, under en utmanande period på en marknad som börjar förbättras

Borealis redovisar ett nettoresultat för tredje kvartalet 2020 på 163 miljoner euro, jämfört med 207 miljoner euro för samma kvartal 2019.

  • Resultatet för tredje kvartalet är en tydlig förbättring jämfört med föregående kvartal trots fortsatt låga priser och marginaler. Stabil efterfrågan inom många sektorer
  • Disciplinerad kostnadshantering gör det möjligt för världsomspännande strategiska tillväxtprojekt att fortsätta enligt plan
  • Resiliensprogrammet fortsätter att stärka den finansiella ställningen i den covid-19-relaterad marknadsvolatiliteten


Nyckeltal

Q3

2020

Q3

2019

YTD

2020

YTD

2019

Försäljning, nettoMEUR1635196551266244
Total försäljning*MEUR2070239962697526
NettoresultatMEUR163207378734
Minskning/(ökning) av
räntebärande skuld netto
MEUR53121(341)(29)
Skuldsättningsgrad%30%20%

*Nettoförsäljning för Borealis plus proportionell försäljning för konsoliderade företag

Borealis redovisar ett nettoresultat för tredje kvartalet 2020 på 163 miljoner euro, jämfört med 207 miljoner euro för samma kvartal 2019. Det lägre resultatet uppnåddes trots svåra marknadsförhållanden som kännetecknades av låga produktpriser och minskad efterfrågan i några sektorer på grund av coronaviruset. Resultatet är en ökning med 99 miljoner euro jämfört med andra kvartalet 2020 – en klar förbättring.

Den minskade vinsten jämfört med tredje kvartalet 2019 beror på en lägre marginal för integrerade polyolefiner och en mindre gynnsam marknad för gödningsmedel. Försäljningsvolymerna för polyolefiner ökade dock jämfört med samma kvartal föregående år, trots mindre lovande marknadsförhållanden. Tredje kvartalets resultat för Borouge visade också förbättringar jämfört med föregående kvartal, men är fortfarande under nivåerna från 2019 på grund av lägre priser på polyolefiner och den betydligt svagare marknaden.

Under tredje kvartalet minskade nettoskulden med 53 miljoner euro, eftersom starkt kassaflöde från den löpande verksamheten, utdelning från Borouge, den strikta investeringsförvaltningen och kostnadsdisciplinen gjorde det möjligt för Borealis att behålla sin starka finansiella ställning i slutet av tredje kvartalet, med en skuldsättningsgrad på 30 %.

Strategiska tillväxtprojekt

Trots den pågående effekten av covid-19-pandemin i många branscher, inklusive bygg och logistik, gjorde Borealis betydande framsteg med sina långsiktiga, strategiska tillväxtprojekt som ska utvidga och fördjupa företagets geografiska räckvidd och möjliggöra en ännu starkare kundcentrering. Dessa projekt i global skala inkluderar

  • joint venture-projektet Baystar™ i Texas, USA
  • Borouges joint venture PP5 Borstar®-polypropenfabrik i Förenade Arabemiraten (UAE), en anläggning i Borouge 3-komplexet
  • den nya anläggningen för propandehydrering (PDH) i Kallo, Belgien

Utvärdering och uppföljning

”Det tredje kvartalet 2020 har återigen visat hur kritiska våra produkter är för ett hållbart liv, framför allt i en kris som covid-19-pandemin”, säger Alfred Stern, Borealis CEO. ”Vi har kunnat leverera ett stabilt finansiellt resultat samtidigt som vi har bibehållit vårt engagemang i våra viktiga globala tillväxtprojekt. Våra kärnvärden Safety First och Operational Excellence har varit till nytta för oss och gör att vi kan ta oss igenom denna utmanande period på ett bra sätt.”

”Även om vi ser vissa prisförbättringar, särskilt i Asien och USA, är utsikterna fortfarande osäkra med tanke på den höga volatiliteten i råvarupriserna, men också på grund av ökningen av antalet coronavirusfall, framför allt i Europa. Borealis strävar efter att förbli en stark partner till våra kunder, leverantörer och intressenter och att fortsätta vara en ledande aktör inom transformationen till en cirkulär plastindustri.”

SLUT

För ytterligare information, kontakta:

Virginia Mesicek
Senior Manager External Communications
tel: +43 1 22 400 772 (Wien, Österrike)
e-post: virginia.mesicek@borealisgroup.com


Downloads

Borealis är en av världens ledande leverantörer av avancerade och cirkulära polyolefinlösningar och en europeisk marknadsledare inom baskemikalier, gödningsmedel och mekanisk återvinning av plast. Vi utnyttjar vår polymerexpertis och årtionden av erfarenhet för att erbjuda värdeskapande, innovativa och cirkulära materiallösningar för viktiga industrier. Nu ökar vi takten för att transformera till en cirkulär ekonomi, samtidigt som vi växer geografiskt. Genom att fortsätta upptäcka nya lösningar för ett mer hållbart sätt att leva bygger vi vidare på vårt engagemang inom säkerhet, våra medarbetare och kompetens.

Borealis med huvudkontor i Wien, Österrike, har 6 900 anställda och verksamhet i över 120 länder. Borealis omsättning 2019 var 8,1 miljarder euro och nettovinsten samma år 872 miljoner euro. OMV, det internationella olje- och gasföretaget med säte i Österrike, äger 75 % av Borealis. Återstående 25 % ägs av ett holdingbolag till Mubadala med säte i Abu-Dhabi. Vi levererar tjänster och produkter till kunder över hela världen genom Borealis och två viktiga samriskföretag: Borouge (med Abu Dhabi National Oil Company, eller ADNOC, baserat i UAE) och Baystar™

Get In Touch

Thank you for understanding that we are only able to respond to media enquiries. For all other inquiries, please reach out to us via these contact forms.

Media representatives can reach our media desk during work days in Austria between 8:30 a.m. and 17:00 p.m. (CET) via email or telephone.

High-resolution images and videos are available for download in our media gallery.


Group Media Desk

+43 1 22 400 899 (Vienna, Austria)

media@borealisgroup.com