February 24, 2014

Borealis levererar stabilt resultat under ett år av omvandling

Borealis, en ledande leverantör av innovativa lösningar inom polyolefiner, baskemikalier och gödningsmedel, presenterar ett nettoresultat på 148 miljoner euro för fjärde kvartalet 2013, jämfört med 100 miljoner euro för samma kvartal 2012.

  • Borealis presenterar ett nettoresultat på 423 miljoner euro för 2013, jämfört meed 480 miljoner euro 2012
  • Nettoförsäljningen för helåret 2013 översteg för första gången 8.000 miljoner euro
  • 2013: Ett år av omvandling för Borealis
  • Fortsatt expansion inom gödningsmedel: Borealis och First Energy Bank of Bahrain förvärvade 20,3 procent av Neochim AD
NyckeltalQ4

2013

Q4

2012

Helår

2013

Helår

2012

NettoförsäljningMEUR2 1461 8748 1447 545
NettoresultatMEUR148100423480
Minskning/(ökning)
av räntebärande skuld, netto
MEUR41(57)(225)(403)
Skuldsättningsgrad%45%43%

Borealis, ledande leverantör av innovativa lösningar inom polyolefiner, baskemikalier och gödningsmedel, presenterar ett nettoresultat för fjärde kvartalet 2013 på 148 miljoner euro, jämfört med 100 miljoner euro för samma kvartal 2012. För första gången i Borealis historia översteg helårsförsäljningen 8.000 miljoner euro. För helåret 2013 noterade företaget ett nettoresultat på 423 miljoner euro, jämfört med 480 miljoner euro 2012. Nedgången för nettoresultatet 2013 berodde på en svagare marknad för gödningsmedel, samtidigt som verksamheten inom polyolefiner stärktes. På grund av det stora underhållsstoppet (s.k. turnaround) under första kvartalet 2013 och kostnader åsamkade av att slutföra och förbereda för start av Borouge 3-projektet, levererade Borouge ett lägre resultat 2013 jämfört med 2012. På grund av gjorda förvärv steg nettoskulden under 2013 med 225 miljoner euro. Med en skuldsättnings-grad på 45 procent förblir Borealis finansiella ställning stark.

Upprätthålla ett säkerhetsresultat i världsklass

Liksom under 2012 rapporterar Borealis ett säkerhetsresultat för 2013 mätt i antalet TRI (Total Recordable Injuries) på 1,5 per miljoner arbetstimmar. Trots att en TRI-frekvens på under 2 är världsledande i branschen, håller Borealis fast vid än mer ambitiösa mål och kommer fortsatt att jobba mot ett slutmål på noll skador.

Borouge, Borealis joint venture i Abu Dhabi

Verksamheten vid Borouge utvecklades väl under 2013. Med ett stöd av starkare affärsverksamhet översteg vinsten förväntat årsresultat, även om den var lägre än 2012. Under sista kvartalet 2013 invigde Borouge ett nytt utbildningscenter i Ruwais för utveckling av sin tekniska personal och man är därmed väl i linje inför uppstarten av Borouge 3-fabrikerna under 2014.

2013: Ett år av omvandling för Borealis Group

Ett år av omvandling för Borealisgruppen inleddes med förvärvet i mars av den nederländska tillverkaren av specialplastprodukter, DEXPlastomers, som ny bytt namn till Borealis Plastomers.

Borealis visade prov på sin strategi att växa inom alla sina kärnverksam-heter genom förvärvet i juni av gödningsmedelstillverkaren GPN SA (idag Borealis Chimie) och 56,86 procent av Rosier SA. Borealis har idag 77,47 procent av aktiekapitalet i Rosier. Namnet Linzer Agro Trade ändrades till Borealis L.A.T för att bättre stämma överens med den starkare fokusering på Europa som Borealis affärsområde för gödningsmedel har.

Förutom förvärv, kommer större investeringsprojekt i Europa att bidra till att bredda Borealis utbud. I januari tillkännagav Borealis uppgraderingen av Borstar® 3G i Porvoo i Finland och uppgraderingsprojektet C4 i Stenungsund i Sverige. I juni firar Borealis invigningen av Sirius katalysatoranläggning i Linz i Österrike.

Borouge 3-expansionsprojektet i Abu Dhabi i Förenade Arabemiraten på 4,5 miljarder US-dollar fortskrider med uppstartsaktiviteter. Krackern är planerad att startas i slutet av första kvartalet 2014. Borouge 3 kommer när det har uppnått full kapacitet att tillföra en ytterligare kapacitet på 2,5 miljoner ton och ge Borouge en total kapacitet på 4,5 miljoner ton.

Open Your Mind: en närvaro med högt genomslag vid K 2013 i Düsseldorf i Tyskland i oktober gav Borealis, Borouge och NOVA Chemicals möjlighet att visa upp innovativa polyolefinbaserade tillämpningar för bil-, hälso- och sjukvårds-, apparatur- och filmbeläggningsbranscherna.

I november blev Martijn Van Koten medlem i Borealis koncernledning i egenskap av Executive Vice President Operations. På denna befattning efterträder han Herbert Willerth som i fortsättningen, i egenskap av Deputy CEO, kommer att fokusera på Borealis verksamhet i Mellanöstern och Asien.

I december bildade Borealis och First Energy Bank of Bahrain FEBORAN AD, ett joint venture i Bulgarien. Den 21 december 2013 förvärvade FEBORAN 20,3 procent av aktierna i Neochim AD. Neochim är Bulgariens ledande tillverkare och distributör av gödningsmedel och står för en betydande del av Bulgariens produktion av ammoniumnitrat.

Ännu ett utmanande år väntas ligga framför oss

  • I början av 2013 visste vi att det, mot bakgrund av de omvandlings-aktiviteter som pågår inom företaget och de fortsatt svåra marknads-förutsättningarna i Europa, skulle bli ett utmanande år, säger Mark Garrett, Borealis koncernchef. - Trots att vinsten är lägre för 2013 överstiger den våra förväntningar, eftersom organisationen lyckades optimera resultatet för verksamheten över lag.
  • Borealis har de senaste åren gått från att ha varit ett i huvudsak i Europa baserat polyolefinföretag till att vara ett företag som bygger på en grund bestående av polyolefiner, gödningsmedel och baskemikalier, säger Hans Höghet Khadem Al Qubaisi, ordförande för Borealis tillsynsstyrelse och verkställande direktör för IPIC (Abu Dhabi-baserade International Petroleum Investment Company). Borealis har i 20 år ständigt utvecklat nya angreppssätt, teknologier och produkter. Jag är övertygad om att företaget fortsatt kommer att fokusera på att skapa än mer värde för sina kunder och partners, genom att framgångsrikt ta sig an dagens utmaningar.

SLUT

För mer information kontakta:

Kerstin Meckler
Director Communications
Tel. +43 (0)1 22 400 389
e-post: kerstin.meckler@borealisgroup.com

Downloads

Borealis är en ledande leverantör av innovativa lösningar inom polyolefiner, baskemikalier och konstgödsel. Borealis har sitt huvudkontor i Wien i Österrike och bedriver verksamhet i mer än 120 länder samt har cirka 6.200 anställda över hela världen. Omsättningen uppgick till 8,1 miljarder euro 2013. International Petroleum Investment Company (IPIC) i Abu Dhabi äger 64% av koncernen och återstående 36% ägs av OMV, den ledande energikoncernen i Europas tillväxtområde. Borealis levererar tjänster och produkter till kunder över hela världen i samarbete med Borouge, ett joint venture med Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC).

Med de unika Borstar®- och Borlink™-teknologierna och 50 års erfarenhet av polyolefiner, stödjer Borealis och Borouge viktiga sektorer såsom infrastruktur, fordon och avancerade förpackningar. Utbyggnaden av Borougeanläggningen i Abu Dhabi kommer att tas i drift i mitten av 2014 med en årlig kapacitet på 4,5 miljonder ton. Därefter kommer Borealis och Borouge att ha en kapacitet på cirka åtta miljoner ton polyolefiner.

Borealis erbjuder en lång rad baskemikalier, inklusive melamin, fenol, aceton, eten och propen till en lång rad industrier. Tillsammans med Borouge kommer de två företagen att producera cirka sex miljoner ton baskemikalier 2014.

Borealis skapar också verkligt värde för jordbruksindustrin med ett stort utbud av gödningsmedel. Företaget distribuerar cirka 2,1 miljoner ton per år.

Borouge och Borealis har som mål att aktivt bidra till samhället genom att ta sig an verkliga utmaningar i samhället och erbjuda verkliga lösningar. Båda företagen arbetar efter Responsible Care®-principerna, ett initiativ för att förbättra säkerheten inom kemibranschen och bidra till att lösa världens vatten- och sanitetsproblem genom produktinnovationer och Water for the World™-programmet.

För mer information, besök gärna:
www.borealisgroup.com
www.borouge.com
www.waterfortheworld.net

Borstar är ett varumärke som tillhör Borealiskoncernen.
Borlink och Water for the World är varumärken som tillhör Borealiskoncernen.

För mer information om Borouge, ett joint venture mellan Borealis och Abu Dhabi National Oil Company, besök www.borouge.com.

Get In Touch

Thank you for understanding that we are only able to respond to media enquiries. For all other inquiries, please reach out to us via these contact forms.

Media representatives can reach our media desk during work days in Austria between 8:30 a.m. and 17:00 p.m. (CET) via email or telephone.

High-resolution images and videos are available for download in our media gallery.


Group Media Desk

+43 1 22 400 899 (Vienna, Austria)

media@borealisgroup.com