November 05, 2021

Borealis mukana etsimässä ratkaisuja kuluttajapakkausten uudelleenkäyttöön

Borealis osallistuu VTT:n ja Vaasan yliopiston käynnistämään Business Finlandin rahoittamaan 4everPack-tutkimushankkeen, jossa syvennytään kuluttajapakkausten uudelleenkäyttöön pakkaamisen ympäristövaikutusten vähentämisen näkökulmasta. Hankkeessa on mukana laaja joukko yrityksiä ja organisaatioita, jotka ovat kiinnostuneita ideoimaan, tutkimaan ja kokeilemaan uudelleenkäytettävien pakkausten ratkaisuja. Borealiksen lisäksi siihen osallistuvat Berner, Brightplus, Helsinki, HUS, Kamupak, Kesko, Kiilto, Kotipizza, Metsä Board, Nordic ID, SOK, Tomra sekä UpCode.

Borealiksen strategisena tavoitteena on edistää kiertotaloutta ja tuotteiden uudelleenkäyttöä ja minimoida sitä kautta tuotteiden ympäristövaikutuksia.

Lue hankkeen tiedote kokonaisuudessaan täältä: Suomalaiset yritykset etsivät | VTT (vttresearch.com)

  • More News & Stories On
  • Local