Download list
Locations / Sites
Contacts
Login
Back to News

Borealis nettoresultat ökar under tredje kvartalet trots en fortsatt svag marknad

  • Borealis presenterar ett nettoresultat på 131 miljoner euro för tredje kvartalet 2013, en förbättring jämfört med tredje kvartalet 2012
  • Försäljning av processteknologi för melamin till Urea Casale SA
  • Martijn Van Koten blir ny medlem i Borealis koncernledning
  • Utbyggnaden av Borouge 3 får upp farten när förberedelserna för starten 2014 påbörjas
NyckeltalQ3 

2013

Q3

2012

Q1-3

2013

Q1-3

2012

NettoförsäljningMEUR2 0431 9205 9985 671
NettoresultatMEUR131129275380
Minskning/(ökning)
av räntebärande skuld, netto
MEUR6163(266)(346)
Skuldsättningsgrad%47%41%

Borealis, en ledande leverantör av innovativa lösningar inom polyolefiner, baskemikalier och konstgödsel, redovisar ett nettoresultat på 131 miljoner euro för tredje kvartalet 2013, jämfört med 129 miljoner euro för samma kvartal 2012.

Förbättringen av nettoresultatet under tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet 2013 berodde på fortsatt goda resultat inom Base Chemicals-verksamheten och ett förbättrat resultat för Polyolefins trots en fortsatt svag marknad. Verksamheten för gödningsmedel visade ett lägre resultat under det tredje kvartalet på grund av driftsrelaterade utmaningar och svagare marknad. Borouge visade fortsatt goda resultat och levererade ett starkt resultat. Nettoskulden minskade under tredje kvartalet 2013 och Borealis finansiella position förblir stark med en skuldsättningsgrad på 47 procent i slutet av kvartalet.

Borouge, Borealis joint venture i Abu Dhabi

Borouge fortsatte att prestera bra under kvartalet och utbyggnaden av anläggningen i Abu Dhabi fick upp farten när förberedelserna inför starten 2014 kom igång. BOrouge har - i linje med sin utfästelse att främja hållbarhet inom den petrokemiska industrin - fått certifieringen Responsible Care 14001 för hela den globala verksamheten och är det första företaget i Gulfområdet som fått detta.

Borealis, Borouge och NOVA Chemicals hade ett lyckosamt K 2013

"Open your mind" var det gemensamma temat för Borealis, Borouge och NOVA Chemicals vid K 2013. Borealis höjdpunkter omfattade bland annat lättviktslösningar för fordonsbranschen och produktinnovationer inom ytdesign. - K 2013 var en stor framgång för oss, säger Alfred Stern, Borealis Executive Vice President Polyolefins. Ännu en gång har den här mässan visat sig vara en perfekt plattform för givande diskussioner med våra kunder och partners samt en källa till inspiration.

Försäljning av processteknologi för melamin

I oktober informerade Borealis om försäljningen av sin egenutvecklade processteknologi för melamin högtryck och den nyligen utvecklade processteknologin för superhögtryck samt alla tillhörande immateriella rättigheter till Urea Casale SA i Schweiz. Avyttringen ligger i linje med ett tidigare strategiskt beslut som företaget tog för att fokusera på melaminverksamhet och -produktion och lämnar därmed melaminlicensiering. Borealis tillverkar melamin vid två anläggningar i Linz, Österrike och Priesteritz, Tyskland. Dessa anläggningar påverkas inte av försäljningen.

Martijn Van Koten blir ny medlem i Borealis koncernledning

Martijn Van Koten utsågs till Executive Vice President Operations från och med 1 november 2013. I denna befattning efterträder han Herbert Willerth som i fortsättningen, i egenskap av Deputy CEO, kommer att fokusera helt på vår verksamhet i Mellanöstern och Asien.

Utmaningar förväntas även de närmaste åren

  • Vi är nöjda med våra resultat under det tredje kvartalet, även om vi hålls tillbaka av vissa driftsproblem inom ammoniumområdet, konstaterar Mark Garrett, Borealis koncernchef. Vi kommer att fortsätta vårt arbete med att optimera den europeiska polyolefinverksamheten och våra anläggningar för att öka lönsamheten och växa på dessa snabbt svängande marknader. Vi kommer att fatta de nödvändiga besluten nu, alltid linje med våra värderingar, för att stå starka inför framtiden. Samtidigt kommer vi att optimera och utöka vår verksamhet för gödningsmedel för att skapa en mer diversifierad verksamhetsportfölj, samtidigt som vi stöttar ytterligare tillväxt inom Borouge.

SLUT

För mer information kontakta:

Kerstin Meckler
Director Communications
Tel. +43 (0)1 22 400 389
e-post: kerstin.meckler@borealisgroup.com

Downloads
Borealis nettoresultat ökar under tredje kvartalet trots en fortsatt svag marknad English, Swedish
Media Contact
Virginia Wieser
Senior Manager, Corporate Communications, Brand & Reputation

Latest News

Media Release – 06/08/2020

Borealis uppvisar positivt resultat för andra kvartalet trots covid-19 och låga oljepriser

Read more

News – 24/06/2020

Borealis nyhetsbrev Till dig, nr 1 2020

Read more

News – 22/06/2020

Borealis miljörapport 2019

Read more

Media Release – 06/05/2020

Stabilt resultat under första kvartalet 2020 trots den hotande effekten av covid-19 och fallande oljepriser

Read more

News – 24/04/2020

Borealis DIGITAL Science Week 20-24 juli

Read more

Media Release – 27/02/2020

Borealis visar ett starkt finansresultat trots försämrade marknadsvillkor

Read more

News – 22/01/2020

Sommarvikariat 2020: ansökningssidan är nu stängd!

Read more

Media Release – 08/11/2019

Försvagade marknadsförutsättningar globalt håller tillbaka Borealis resultat för tredje kvartalet, medan verksamheten i Europa fortsatt är robust

Read more

Media Release – 08/08/2019

Borealis noterar ett stabilt andra kvartal och första halvår, med stöd av ett starkt resultat för verksamheten i Europa

Read more