Back to News

Borealis nettoresultat ökar under tredje kvartalet trots en fortsatt svag marknad

  • Borealis presenterar ett nettoresultat på 131 miljoner euro för tredje kvartalet 2013, en förbättring jämfört med tredje kvartalet 2012
  • Försäljning av processteknologi för melamin till Urea Casale SA
  • Martijn Van Koten blir ny medlem i Borealis koncernledning
  • Utbyggnaden av Borouge 3 får upp farten när förberedelserna för starten 2014 påbörjas
NyckeltalQ3 

2013

Q3

2012

Q1-3

2013

Q1-3

2012

NettoförsäljningMEUR2 0431 9205 9985 671
NettoresultatMEUR131129275380
Minskning/(ökning)
av räntebärande skuld, netto
MEUR6163(266)(346)
Skuldsättningsgrad%47%41%

Borealis, en ledande leverantör av innovativa lösningar inom polyolefiner, baskemikalier och konstgödsel, redovisar ett nettoresultat på 131 miljoner euro för tredje kvartalet 2013, jämfört med 129 miljoner euro för samma kvartal 2012.

Förbättringen av nettoresultatet under tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet 2013 berodde på fortsatt goda resultat inom Base Chemicals-verksamheten och ett förbättrat resultat för Polyolefins trots en fortsatt svag marknad. Verksamheten för gödningsmedel visade ett lägre resultat under det tredje kvartalet på grund av driftsrelaterade utmaningar och svagare marknad. Borouge visade fortsatt goda resultat och levererade ett starkt resultat. Nettoskulden minskade under tredje kvartalet 2013 och Borealis finansiella position förblir stark med en skuldsättningsgrad på 47 procent i slutet av kvartalet.

Borouge, Borealis joint venture i Abu Dhabi

Borouge fortsatte att prestera bra under kvartalet och utbyggnaden av anläggningen i Abu Dhabi fick upp farten när förberedelserna inför starten 2014 kom igång. BOrouge har - i linje med sin utfästelse att främja hållbarhet inom den petrokemiska industrin - fått certifieringen Responsible Care 14001 för hela den globala verksamheten och är det första företaget i Gulfområdet som fått detta.

Borealis, Borouge och NOVA Chemicals hade ett lyckosamt K 2013

"Open your mind" var det gemensamma temat för Borealis, Borouge och NOVA Chemicals vid K 2013. Borealis höjdpunkter omfattade bland annat lättviktslösningar för fordonsbranschen och produktinnovationer inom ytdesign. - K 2013 var en stor framgång för oss, säger Alfred Stern, Borealis Executive Vice President Polyolefins. Ännu en gång har den här mässan visat sig vara en perfekt plattform för givande diskussioner med våra kunder och partners samt en källa till inspiration.

Försäljning av processteknologi för melamin

I oktober informerade Borealis om försäljningen av sin egenutvecklade processteknologi för melamin högtryck och den nyligen utvecklade processteknologin för superhögtryck samt alla tillhörande immateriella rättigheter till Urea Casale SA i Schweiz. Avyttringen ligger i linje med ett tidigare strategiskt beslut som företaget tog för att fokusera på melaminverksamhet och -produktion och lämnar därmed melaminlicensiering. Borealis tillverkar melamin vid två anläggningar i Linz, Österrike och Priesteritz, Tyskland. Dessa anläggningar påverkas inte av försäljningen.

Martijn Van Koten blir ny medlem i Borealis koncernledning

Martijn Van Koten utsågs till Executive Vice President Operations från och med 1 november 2013. I denna befattning efterträder han Herbert Willerth som i fortsättningen, i egenskap av Deputy CEO, kommer att fokusera helt på vår verksamhet i Mellanöstern och Asien.

Utmaningar förväntas även de närmaste åren

  • Vi är nöjda med våra resultat under det tredje kvartalet, även om vi hålls tillbaka av vissa driftsproblem inom ammoniumområdet, konstaterar Mark Garrett, Borealis koncernchef. Vi kommer att fortsätta vårt arbete med att optimera den europeiska polyolefinverksamheten och våra anläggningar för att öka lönsamheten och växa på dessa snabbt svängande marknader. Vi kommer att fatta de nödvändiga besluten nu, alltid linje med våra värderingar, för att stå starka inför framtiden. Samtidigt kommer vi att optimera och utöka vår verksamhet för gödningsmedel för att skapa en mer diversifierad verksamhetsportfölj, samtidigt som vi stöttar ytterligare tillväxt inom Borouge.

SLUT

För mer information kontakta:

Kerstin Meckler
Director Communications
Tel. +43 (0)1 22 400 389
e-post: kerstin.meckler@borealisgroup.com

Downloads
Borealis nettoresultat ökar under tredje kvartalet trots en fortsatt svag marknad English, Swedish
Media Contact
Group Media desk
Virginia Wieser, Lena Lehner
+43 1 22 400 899 (Vienna, Austria)
media@borealisgroup.com

Latest News

Media Release – 05/07/2023

Borealis finalise la vente de ses activités Azote à AGROFERT

Read more

News – 01/09/2022

Borealis PEC-Rhin SAS : Egalité Professionnelle

Read more

News – 18/08/2022

Après la résiliation de tous les contrats avec Irem, Borealis procède à un nouvel appel d'offres pour la majorité des contrats de construction de PDH à Kallo, Belgique

Read more

Media Release – 04/02/2021

Borealis enregistre un solide résultat financier pour 2020 malgré un environnement de marché volatil

Read more

Media Release – 25/11/2020

Fin de la dispersion d’un panache de fumée orangé qui s’est produit sur notre site Borealis de Grandpuits

Read more

Media Release – 04/11/2020

Malgré un environnement de marché difficile, mais en amélioration, Borealis enregistre de solides résultats financiers pour le troisième trimestre

Read more

Media Release – 06/08/2020

Malgré la crise du COVID-19 et des prix du pétrole à la baisse, Borealis enregistre des résultats financiers positifs pour le deuxième trimestre

Read more

Media Release – 25/07/2020

Déclenchement électrique sur le site Borealis à Grand-Quevilly

Read more

Media Release – 25/07/2020

Déclenchement électrique sur le site Borealis à Grand-Quevilly - point de situation de 13h00

Read more