November 08, 2013

Borealis nettoresultat ökar under tredje kvartalet trots en fortsatt svag marknad

Borealis, en ledande leverantör av innovativa lösningar inom polyolefiner, baskemikalier och gödningsmedel, presenterar ett nettoresultat på 131 miljoner euro för tredje kvartalet 2013, jämfört med 129 miljoner euro samma kvartal 2012.

  • Borealis presenterar ett nettoresultat på 131 miljoner euro för tredje kvartalet 2013, en förbättring jämfört med tredje kvartalet 2012
  • Försäljning av processteknologi för melamin till Urea Casale SA
  • Martijn Van Koten blir ny medlem i Borealis koncernledning
  • Utbyggnaden av Borouge 3 får upp farten när förberedelserna för starten 2014 påbörjas
NyckeltalQ3 

2013

Q3

2012

Q1-3

2013

Q1-3

2012

NettoförsäljningMEUR2 0431 9205 9985 671
NettoresultatMEUR131129275380
Minskning/(ökning)
av räntebärande skuld, netto
MEUR6163(266)(346)
Skuldsättningsgrad%47%41%

Borealis, en ledande leverantör av innovativa lösningar inom polyolefiner, baskemikalier och konstgödsel, redovisar ett nettoresultat på 131 miljoner euro för tredje kvartalet 2013, jämfört med 129 miljoner euro för samma kvartal 2012.

Förbättringen av nettoresultatet under tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet 2013 berodde på fortsatt goda resultat inom Base Chemicals-verksamheten och ett förbättrat resultat för Polyolefins trots en fortsatt svag marknad. Verksamheten för gödningsmedel visade ett lägre resultat under det tredje kvartalet på grund av driftsrelaterade utmaningar och svagare marknad. Borouge visade fortsatt goda resultat och levererade ett starkt resultat. Nettoskulden minskade under tredje kvartalet 2013 och Borealis finansiella position förblir stark med en skuldsättningsgrad på 47 procent i slutet av kvartalet.

Borouge, Borealis joint venture i Abu Dhabi

Borouge fortsatte att prestera bra under kvartalet och utbyggnaden av anläggningen i Abu Dhabi fick upp farten när förberedelserna inför starten 2014 kom igång. BOrouge har - i linje med sin utfästelse att främja hållbarhet inom den petrokemiska industrin - fått certifieringen Responsible Care 14001 för hela den globala verksamheten och är det första företaget i Gulfområdet som fått detta.

Borealis, Borouge och NOVA Chemicals hade ett lyckosamt K 2013

"Open your mind" var det gemensamma temat för Borealis, Borouge och NOVA Chemicals vid K 2013. Borealis höjdpunkter omfattade bland annat lättviktslösningar för fordonsbranschen och produktinnovationer inom ytdesign. - K 2013 var en stor framgång för oss, säger Alfred Stern, Borealis Executive Vice President Polyolefins. Ännu en gång har den här mässan visat sig vara en perfekt plattform för givande diskussioner med våra kunder och partners samt en källa till inspiration.

Försäljning av processteknologi för melamin

I oktober informerade Borealis om försäljningen av sin egenutvecklade processteknologi för melamin högtryck och den nyligen utvecklade processteknologin för superhögtryck samt alla tillhörande immateriella rättigheter till Urea Casale SA i Schweiz. Avyttringen ligger i linje med ett tidigare strategiskt beslut som företaget tog för att fokusera på melaminverksamhet och -produktion och lämnar därmed melaminlicensiering. Borealis tillverkar melamin vid två anläggningar i Linz, Österrike och Priesteritz, Tyskland. Dessa anläggningar påverkas inte av försäljningen.

Martijn Van Koten blir ny medlem i Borealis koncernledning

Martijn Van Koten utsågs till Executive Vice President Operations från och med 1 november 2013. I denna befattning efterträder han Herbert Willerth som i fortsättningen, i egenskap av Deputy CEO, kommer att fokusera helt på vår verksamhet i Mellanöstern och Asien.

Utmaningar förväntas även de närmaste åren

  • Vi är nöjda med våra resultat under det tredje kvartalet, även om vi hålls tillbaka av vissa driftsproblem inom ammoniumområdet, konstaterar Mark Garrett, Borealis koncernchef. Vi kommer att fortsätta vårt arbete med att optimera den europeiska polyolefinverksamheten och våra anläggningar för att öka lönsamheten och växa på dessa snabbt svängande marknader. Vi kommer att fatta de nödvändiga besluten nu, alltid linje med våra värderingar, för att stå starka inför framtiden. Samtidigt kommer vi att optimera och utöka vår verksamhet för gödningsmedel för att skapa en mer diversifierad verksamhetsportfölj, samtidigt som vi stöttar ytterligare tillväxt inom Borouge.

SLUT

För mer information kontakta:

Kerstin Meckler
Director Communications
Tel. +43 (0)1 22 400 389
e-post: kerstin.meckler@borealisgroup.com

Downloads

Borealis är en ledande leverantör av innovativa lösningar inom polyolefiner, baskemikalier och konstgödsel. Borealis har sitt huvudkontor i Wien i Österrike och bedriver verksamhet i mer än 120 länder samt har cirka 6.200 anställda över hela världen. Omsättningen uppgick till 7,5 miljarder euro 2012. International Petroleum Investment Company (IPIC) i Abu Dhabi äger 64% av koncernen och återstående 36% ägs av OMV, den ledande energikoncernen i Europas tillväxtområde. Borealis levererar tjänster och produkter till kunder över hela världen i samarbete med Borouge, ett joint venture med Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC).

Med de unika Borstar®- och Borlink™-teknologierna och 50 års erfarenhet av polyolefiner, stödjer Borealis och Borouge viktiga sektorer såsom infrastruktur, fordon och avancerade förpackningar. Utbyggnaden av Borougeanläggningen i Abu Dhabi kommer att tas i drift i mitten av 2014 med en årlig kapacitet på 4,5 miljonder ton. Därefter kommer Borealis och Borouge att ha en kapacitet på cirka åtta miljoner ton polyolefiner.

Borealis erbjuder en lång rad baskemikalier, inklusive melamin, fenol, aceton, eten och propen till en lång rad industrier. Tillsammans med Borouge kommer de två företagen att producera cirka sex miljoner ton baskemikalier 2014.

Borealis skapar också verkligt värde för jordbruksindustrin med ett stort utbud av gödningsmedel. Företaget distribuerar cirka 2,1 miljoner ton per år.

Borouge och Borealis har som mål att aktivt bidra till samhället genom att ta sig an verkliga utmaningar i samhället och erbjuda verkliga lösningar. Båda företagen arbetar efter Responsible Care®-principerna, ett initiativ för att förbättra säkerheten inom kemibranschen och bidra till att lösa världens vatten- och sanitetsproblem genom produktinnovationer och Water for the World™-programmet.

För mer information, besök gärna:
www.borealisgroup.com
www.borouge.com
www.waterfortheworld.net

Borlink och Water for the World är varumärken som tillhör Borealiskoncernen.
För mer information om Borouge, ett joint venture mellan Borealis och Abu Dhabi National Oil Company, besök www.borouge.com.

Get In Touch

Thank you for understanding that we are only able to respond to media enquiries. For all other inquiries, please reach out to us via these contact forms.

Media representatives can reach our media desk during work days in Austria between 8:30 a.m. and 17:00 p.m. (CET) via email or telephone.

High-resolution images and videos are available for download in our media gallery.


Group Media Desk

+43 1 22 400 899 (Vienna, Austria)

media@borealisgroup.com