May 14, 2014

Borealis noterar stärkt nettoresultat för första kvartalet

Borealis uppvisade ett nettoresultat för första kvartalet 2014 på 102 miljoner euro, jämfört med 61 miljoner euro för samma kvartal 2013.

  • Borealis uppvisade ett nettoresultat på 102 miljoner euro för det första kvartalet 2014
  • Borealis firar 20-årsjubileum
  • Turnaround vid Borealis produktionsanläggningar i Kallo i Belgien och i Grand-Quevilly i Frankrike
  • Uppstarten av Borouge 3 i full gång
NyckeltalK1

2014

K1

2013

K4

2013

Helår

2013

Försäljning, nettoMEUR2 2561 9792 1468 144
NettoresultatMEUR10261148423
Minskning/(ökning) av
räntebärande skuld, netto
MEUR(111)(173)41(225)
Skuldsättningsgrad%48%47%45%

Borealis, ledande leverantör av kemikalier och innovativa lösningar inom polyolefiner, baskemikalier och gödningsmedel, uppvisade ett nettoresultat för första kvartalet 2014 på 102 miljoner euro, jämfört med 61 miljoner euro för samma kvartal 2013. Det förbättrade resultatet avspeglar ett bättre utfall för polyolefinverksamheten, medan gödningsmedelsverksamheten påverkats av en svag marknad och driftrelaterade utmaningar. Borouge levererade bättre resultat under första kvartalet 2014, jämfört med första kvartalet 2013 som i hög grad påverkades av storstopp (s.k. turnaround) vid Borouge 1- och Borouge 2-anläggningarna.

Nettoskulden steg med 111 miljoner euro första kvartalet 2014, vilket främst berodde på en utbetalning av utdelning till Borealis aktieägare. Borealis finansiella ställning förblir stark, med en skuldsättningsgrad på 48% vid utgången av första kvartalet.

Uppstarten av Borouge 3 i full gång

Borouge befinner sig idag enligt plan i förberedelserna inför uppstarten av sin nya Borouge 3-anläggning. Borouge har utökat sin kommersiella verksamhet och håller på att utvidga sitt logistik- och leverantörskedjenät över hela Asien. Borouges innovationsteam började under första kvartalet att flytta till det nya innovationscentret i Abu Dhabi, vilket kommer att stärka företagets förmåga att tillhandahålla nya innovativa, värdeskapande plastlösningar. Parallellt med Borouge 3-aktiviteterna fortsätter företaget att leverera stabila resultat från befintlig verksamhet, vilket underbygger den stärkta lönsamheten för första kvartalet.

Turnaround i Grand Quevilly och Kallo

I mars genomförde Borealis propandehydreringsanläggning i Kallo i Belgien ett lyckat turnaround, vilket omfattade byte av utrustning och underhåll. Turnaround vid Borealis gödningsmedelsanläggning i Grand-Quevilly i Frankrike inleddes i början av april. Trots att dessa planerade åtgärder påverkar resultatet på kort sikt, är de viktiga aktiviteter för att garantera att företagets anläggningar ska fortsätta leverera högre effektivitet och tillförlitlighet på längre sikt.

Borealis firar 20-årsjubileum

I samband med företagets 20-årsjubileum tillkännagav Borealis i mars 2014 en rad satsningar på förnyelse av varumärket. Borealis har väsentligt förändrats under de gångna två decennierna och utvecklats från sina tidiga nordiska rötter som en plasttillverkare, till en global leverantör av plast- och kemiska lösningar med verksamhet runt om i Europa, liksom i Mellanöstern och Asien. Varumärket Borealis vilar idag på en solid grund bestående av Polyolefins, Base Chemicals och Fertilizers, liksom dess joint venture Borouge och lanseras nu på nytt för att avspegla denna betydande omvandling. Bland Borealis satsningar på att förnya varumärket finns en ny företagsdesign, presentationen av Borealis nya motto – Keep Discovering – och en ny design av koncernwebbplatsen (www.borealisgroup.com).

Utsikter

Det stärkta resultatet för första kvartalet avspeglar våra fortlöpande ansträngningar för att förbättra effektivitet och driftsäkerhet, jämte en viss uppgång för polyolefinmarknaden. Ändå måste vi hålla i minnet att resultatet för första kvartalet 2013 påverkades starkt av turnaround för Borouge, säger Mark Garrett, Borealis Chief Executive. – Den enskilt största utmaningen under 2014 blir uppstarten av Borouge 3. Samtidigt måste vi fortsatt fokusera på att genomföra vår strategi och garantera operabilitet och säkerhet vid våra anläggningar i Europa.

Vi är stolta över att i år fira Borealis 20-årsdag. Särskilt de senaste åren har vårt företag förändrats i grunden och vuxit. Vårt nya motto, Keep Discovering, avspeglar dessa förändringar och visar på vad vi som företag redan är bra på: driva oss fram till nya gränser för att skapa mer värde för Borealis partner och kunder.

SLUT

För mer information, vänligen kontakta:

Kerstin Meckler
Director Communications
Tel. +43 (0)1 22 400 389 (Wien, Österrike)
e-post: kerstin.meckler@borealisgroup.com

Downloads

Borealis är en ledande leverantör av innovativa lösningar inom områdena polyolefiner, baskemikalier och konstgödsel och firar i år sitt 20-årsjubileum. Borealis, med huvudkontor i Wien, Österrike, har för närvarande cirka 6.400 anställda och bedriver verksamhet i mer än 120 länder. Omsättningen uppgick 2013 till 8,1 miljarder euro. International Petroleum Investment Company (IPIC) i Abu Dhabi äger 64% av koncernen och återstående 36% ägs av OMV, den ledande energikoncernen i Europas tillväxtområde. Borealis levererar tjänster och produkter till kunder över hela världen i samarbete med Borouge, ett samriskföretag med Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC).

Med sina Borstar®- och BorlinkTM-teknologierna och 50 års erfarenhet av polyolefiner stödjer Borealis och Borouge viktiga sektorer såsom infrastruktur, fordon och avancerade förpackningar.

Borouge 3-expansionsprojektet i Abu Dhabi kommer att tas i drift i mitten av 2014. Borouge kommer, när det har uppnått full kapacitet, att tillföra en ytterligare kapacitet på 2,5 miljoner ton. Detta ger Borouge en årlig kapacitet på 4,5 miljoner ton. Därefter kommer Borealis och Borouge att tillsammans ha en kapacitet på cirka åtta miljoner ton polyolefiner.

Borealis erbjuder en lång rad baskemikalier, inklusive melamin, fenol, aceton, eten, propen och s.k. pygas till en lång rad branscher. Tillsammans med Borouge kommer de två företagen 2014 att producera cirka sex miljoner ton baskemikalier.

Borealis skapar också verkligt värde för jordbruksindustrin med ett stort utbud av gödningsmedel. Företaget distribuerar cirka 2,1 miljoner ton per år. Denna volym kommer att öka till cirka fem miljoner ton i slutet av 2014.

Borealis och Borouge har som mål att aktivt bidra till samhället genom att ta sig an faktiska utmaningar i samhället och erbjuda faktiska lösningar. Båda företagen arbetar efter Responsible Care®-principerna, ett initiativ för att förbättra säkerheten inom kemibranschen samt bidra till att hitta lösningar till världens vatten- och sanitetsproblem genom produktinnovationer och Water for the WorldTM-programmet.Water for the World™ programme.

Mer information finns på:
www.borealisgroup.com
www.borouge.com
www.waterfortheworld.net

Borstar är ett varumärke som tillhör Borealiskoncernen.
Borlink och Water for the World är varumärken som tillhör Borealiskoncernen.

Get In Touch

Thank you for understanding that we are only able to respond to media enquiries. For all other inquiries, please reach out to us via these contact forms.

Media representatives can reach our media desk during work days in Austria between 8:30 a.m. and 17:00 p.m. (CET) via email or telephone.

High-resolution images and videos are available for download in our media gallery.


Group Media Desk

+43 1 22 400 899 (Vienna, Austria)

media@borealisgroup.com