April 25, 2022

Borealis och Axens i samarbete kring den planerade kemiska återvinningsanläggningen i Stenungsund

Borealis och Axens har nyligen skrivit avtal kring Axens Rewind® Mix process, som ska rena och uppgradera pyrolysoljan som tillverkas från plastavfall i den kemiska återvinningsanläggningen som planeras i Stenungsund. Reningsprocessen är ett viktigt steg för att skapa en högkvalitativ råvara som kan ersätta den fossila i Borealis krackeranläggning.

Anläggningen i Stenungsund ska enligt planen kunna starta upp 2025 och under april har samråd hållits för att kunna gå vidare och söka miljötillstånd för anläggningen, för att sedan gå vidare till final study och ett investeringsbeslut.

“Borealis har satt ambitiösa mål kring att skapa en cirkulär ekonomi kring plast och detta är en av de viktigaste bitarna i vår hållbarhetsresa”, säger Anders Fröberg, Borealis Director of Manufacturing Excellence and Transformation. “Tillsammans med Axens kommer vi att kunna förse våra kunder med hållbara produkter och se till att minska förbränningen och öka återvinningen av plast”.

Läs hela pressreleasen från Axens här.

  • More News & Stories On
  • Local