Back to News

Borealis och Axens i samarbete kring den planerade kemiska återvinningsanläggningen i Stenungsund

Borealis och Axens har nyligen skrivit avtal kring Axens Rewind® Mix process, som ska rena och uppgradera pyrolysoljan som tillverkas från plastavfall i den kemiska återvinningsanläggningen som planeras i Stenungsund. Reningsprocessen är ett viktigt steg för att skapa en högkvalitativ råvara som kan ersätta den fossila i Borealis krackeranläggning.

Anläggningen i Stenungsund ska enligt planen kunna starta upp 2025 och under april har samråd hållits för att kunna gå vidare och söka miljötillstånd för anläggningen, för att sedan gå vidare till final study och ett investeringsbeslut.

“Borealis har satt ambitiösa mål kring att skapa en cirkulär ekonomi kring plast och detta är en av de viktigaste bitarna i vår hållbarhetsresa”, säger Anders Fröberg, Borealis Director of Manufacturing Excellence and Transformation. “Tillsammans med Axens kommer vi att kunna förse våra kunder med hållbara produkter och se till att minska förbränningen och öka återvinningen av plast”.

Läs hela pressreleasen från Axens här.

Downloads
20220421 VA Final Borealis selects Axens Rewind Mix Process English

Related News

Media Release – 05/07/2023

Borealis finalise la vente de ses activités Azote à AGROFERT

Read more

News – 01/09/2022

Borealis PEC-Rhin SAS : Egalité Professionnelle

Read more

News – 18/08/2022

Après la résiliation de tous les contrats avec Irem, Borealis procède à un nouvel appel d'offres pour la majorité des contrats de construction de PDH à Kallo, Belgique

Read more

Media Release – 04/02/2021

Borealis enregistre un solide résultat financier pour 2020 malgré un environnement de marché volatil

Read more

Media Release – 25/11/2020

Fin de la dispersion d’un panache de fumée orangé qui s’est produit sur notre site Borealis de Grandpuits

Read more

Media Release – 04/11/2020

Malgré un environnement de marché difficile, mais en amélioration, Borealis enregistre de solides résultats financiers pour le troisième trimestre

Read more

Media Release – 06/08/2020

Malgré la crise du COVID-19 et des prix du pétrole à la baisse, Borealis enregistre des résultats financiers positifs pour le deuxième trimestre

Read more

Media Release – 25/07/2020

Déclenchement électrique sur le site Borealis à Grand-Quevilly

Read more

Media Release – 25/07/2020

Déclenchement électrique sur le site Borealis à Grand-Quevilly - point de situation de 13h00

Read more