Back to News

Borealis och Axpo Nordic tecknar inköpsavtal om vindkraft för att förse Borealis verksamhet i Sverige med förnybar el

Specialkonvoj som transporterar vindturbinblad till vindkraftsparken Hultema i Sverige. Bilder copyright © Per Svensson Borrud

© Per Svensson Borrud


Borealis har nått en viktig milstolpe på vägen mot att öka andelen förnybar energi i den svenska verksamheten, genom undertecknandet av ett inköpsavtal (PPA) med Axpo, Schweiz största producent av förnybar energi och en internationell ledare inom energihandel och marknadsföring av sol- och vindkraft.

Enligt det avtal som presenterades i dag ska Axpo förse Borealis med förnybar el från den svenska vindkraftsparken Hultema på 60 MW. Parken ägs av den schweiziska kapitalförvaltaren Reichmuth&Co och är under byggnation. Kraftköpsavtalet omfattar årlig leverans av över 130 000 MWh vindkraft till Borealis produktionsanläggning i Stenungsund under de kommande tio åren. Leveransen börjar i januari 2024.

Cecilia Bergman, Senior Originator Axpo Sverige, säger: ”Den här transaktionen utgör ytterligare en milstolpe för våra kraftköpsavtal och visar den nyckelroll som Axpo Nordic spelar i energiomställningen. Sverige är en attraktiv marknad för internationella investerare i förnybar energi. Tack vare den kontinuerliga expansionen av vindkraftsparker som erbjuder industriföretag möjligheten att köpa förnybar el till sina anläggningar på plats för att minska utsläppen och uppfylla hållbarhetsmålen. Vi är glada över att fungera som mellanhand mellan producenter och konsumenter, att öka intäkterna från förnybar energi och att stödja industrier i att bli grönare.”

För Borealis bidrar avtalet med Axpo Nordic till att avsevärt öka andelen förnybar energi som används vid produktionsanläggningen i Stenungsund. Den förnybara el som genereras inom avtalet minskar Borealis indirekta koldioxidutsläpp (definieras som Scope 2-utsläpp av Greenhouse Gas Protocol) i Sverige med cirka 10 000 ton per år. Avtalet kommer också att ta företaget närmare att uppnå ett av sina hållbarhetsmål, som är att öka andelen förnybar energi i elmixen till 40 % år 2025 och säkerställa att 100 % av den el som används för att driva polyeten- och krackerverksamheten kommer från förnybara källor 2030.

Wolfram Krenn, Borealis Executive Vice President Base Chemicals & Operations: ”Vi är väldigt glada över att ytterligare öka takten för vårt inköp av hållbar energi i Sverige genom detta nya energiköpsavtal för vindkraft med Axpo. Avtalet tar oss närmare slutmålet, att se till att all el vi använder genereras av förnybara energikällor i slutet av decenniet. Nu tar vi ytterligare ett steg mot ett hållbart liv.”

Kontaktpersoner för media:

Borealis

Virginia Wieser
Senior Manager, Corporate Communications,
Brand & Reputation
Axpo Holding AG

Corporate Communications
T +43 1 22 400 772 (Wien, Österrike)
media@borealisgroup.com
Borealis Sweden

Maria Bildtmark
Expert, Reg Comm & Content

T +46 708 93 22 17 (Stenungsund, Sweden)
maria.bildtmark@borealisgroup.com
T + 41 800 44 11 00 (Schweiz)
T +41 56 200 41 10 (Internationellt)
medien@axpo.com
Specialkonvoj som transporterar vindturbinblad till vindkraftsparken Hultema i Sverige. Bilder copyright © Per Svensson Borrud

© Per Svensson Borrud

Downloads
22 10 12 Borealis and Axpo Nordic sign PPA SE English, Swedish
Specialkonvoj som transporterar vindturbinblad till vindkraftsparken Hultema i Sverige. Bilder copyright © Per Svensson Borrud © Per Svensson Borrud
Specialkonvoj som transporterar vindturbinblad till vindkraftsparken Hultema i Sverige. Bilder copyright © Per Svensson Borrud
Media Contact
Group Media desk
Virginia Wieser, Lena Lehner
+43 1 22 400 899 (Vienna, Austria)
media@borealisgroup.com