March 06, 2024

Borealis och Vattenfall tecknar sitt första långsiktiga energiköpsavtal för förnybar energi från vattenkraft i Sverige

-Nytt energiköpsavtal (PPA) för att leverera förnybar energi från Vattenfalls vattenkraftverk till Borealis anläggning i Stenungsund, Sverige -Borealiskoncernen uppnår det ambitiösa delmålet att försörja 40% av sin Polyolefins- och Base Chemicalsverksamhet med förnybar el före utsatt tid 

- Nytt energiköpsavtal (PPA) för att leverera förnybar energi från Vattenfalls vattenkraftverk till Borealis anläggning i Stenungsund, Sverige

- Borealiskoncernen uppnår det ambitiösa delmålet att försörja 40% av sin Polyolefins- och Base Chemicalsverksamhet med förnybar el före utsatt tid

Borealis, en av världens ledande leverantörer av avancerade och hållbara polyolefinlösningar och en europeisk föregångare inom återvinning av polyolefiner, och Vattenfall, en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme, tecknade i december 2023 sitt första långsiktiga energiköpsavtal av förnybar vattenkraft (PPA). Med start i januari 2024 började Vattenfall förse Borealis verksamhet i Stenungsund med totalt 175 GWh förnybar energi årligen i 10 år, från sina vattenkraftverk längs Luleälven i Sverige.

Tack vare detta nya energiköpsavtal med Vattenfall, och de nio andra energiköpsavtal som tecknats med olika partners sedan 2021, har Borealis redan nu uppnått sitt delmål för 2025, på 40 % el från förnybara källor till sin Polyolefins- och Base Chemicalsverksamhet. Dessutom tar Borealis ett stort steg närmare målet att senast 2030 använda 100% förnybar el i produktionsprocesserna inom dessa två viktiga affärssegment.

Denna utveckling utgör ett betydande steg mot minskade koldioxidutsläpp, eftersom den förnybara el som genereras genom det nya energiköpsavtalet förväntas leda till en minskning med cirka 6 800 ton per år av Borealis Scope 2-utsläpp vid anläggningen i Stenungsund 1). Under det tioåriga energiköpsavtalet uppgår detta till en total minskning på 68 250 ton av Scope 2-utsläpp. Scope 2-utsläpp är utsläpp av växthusgaser som produceras på plats genom köpt eller på annat sätt erhållen elektricitet, samt utsläpp från ånga, värme och kylprocesser.

1) Beräknat enligt Greenhouse Gas Protocol, marknadsbaserad metod med restemissionsfaktor 2022 av AIB (Association of Issuing Bodies)

"Genom elhandelsavtalet med Vattenfall tar vi ett stort steg mot att nå koncernens ambitiösa energi- och klimatmål, och det bidrar också till vårt fortsätta arbete med att hitta lösningar för ett hållbart liv. Det här långsiktiga samarbetet gör att vi tar oss långt förbi en kritisk milstolpe och i god tid säkerställer att över 40 procent av elen som vi förbrukar i vår Polyolefins- och Base Chemicalsverksamhet kommer från förnybara källor", säger Wolfram Krenn, Executive Vice President Base Chemicals & Operations.

"Vi strävar efter att hjälpa våra kunder att uppnå sina hållbarhetsmål, så vi är glada över samarbetet med Borealis och möjligheten att tillhandahålla energilösningar som uppfyller Borealis ambitiösa hållbarhetsmål. Avtalet gör det möjligt för Borealis att ha ett långsiktigt kraftavtal baserat på fossilfri produktion. Partnerskapet understryker också vår ambition att bli en ledande leverantör av företags-PPA:er", bekräftar Branislav Slavic, Head of Customers & Solutions Nordics Vattenfall.

Om Borealis
Borealis är en av världens ledande leverantörer av avancerade och hållbara polyolefinlösningar. I Europa är Borealis även en föregångare inom återvinning av polyolefiner och en betydande tillverkare av baskemikalier. Vi utnyttjar vår polymerexpertis och årtionden av erfarenhet för att erbjuda värdeskapande, innovativa och cirkulära materiallösningar för viktiga industrier inom konsumentprodukter, energi, sjukvård, infrastruktur och mobilitet.

Borealis, med huvudkontor i Wien, Österrike, har över 6 000 anställda och verksamhet i över 120 länder. Borealis nettovinst år 2022 var 2,1 miljarder euro. OMV, det internationella energi-, drivmedel & råvaru- samt kemi & materialföretaget, äger 75 % av aktierna. Återstående 25% ägs av Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), baserat i Förenade Arabemiraten (UAE).

Genom att fortsätta hitta lösningar för ett hållbart liv, bygger vi vidare på vårt engagemang inom säkerhet, våra medarbetare, innovation och teknologi, och vår kompetens. Nu ökar vi takten i omställningen till en cirkulär ekonomi för polyolefiner, samtidigt som vi växer geografiskt för att tillgodose våra kunders behov världen över. Vår affärsverksamhet stärks av två viktiga joint ventures: Borouge (ADNOC med huvudkontor i UAE) och Baystar™ (med TotalEnergies, baserat i USA).

www.borealisgroup.com | www.borealiseverminds.com


Borealis i Stenungsund, Sverige

Borealis, Sveriges enda polyetenproducenten (PE), ligger i Stenungsund. Med 950 anställda är företaget den största arbetsgivaren i industriklustret i området. I Stenungsund är produktionen inriktad på wire & cable-tillverkning och företaget levererar specialplast till några av världens största energi-, olje- och vattenledningsprojekt. Krackeranläggningen i Stenungsund är en av Europas flexiblaste krackrar, med möjlighet att använda nafta, etan, propan, butan och även olika typer av förnybar råvara. Huvudproduktionen för krackeranläggningen är eten och propen, som används för att producera högteknologisk, högdensitets polyeten (HDPE), lågdensitets polyeten (LDPE) och Borstar® PE-produkter som först och främst används för rör och wire and cable-applikationer. På Borealis i Stenungsund finns också ett Innovation Center som är fokuserat på polymerdesign, vetenskapliga tjänster och forskning och utveckling (R&D) för wire & cable-lösningar. För att möta den växande efterfrågan i samhället på wire & cable-produkter med hög kapacitet, anlades ett nytt testlabb för högspänningskablar i Stenungsund.

www.borealisgroup.com/sverige


Om Vattenfal
l
Vattenfall är ett ledande europeiskt energibolag som i mer än 100 år har elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat människors sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi arbetar för att möjliggöra den fossila frihet som driver samhället framåt. Vi är fast beslutna att bygga en framtid där alla kan välja fossilfria sätt att röra sig, tillverka och leva. Vårt mål är nettonollutsläpp i hela vår värdekedja senast 2040.
Vi har cirka 20 000 anställda, cirka 14 miljoner kunder och bedriver verksamhet främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Vattenfall är helägt av den svenska staten.

För mer information: Fossil frihet - Vattenfall

Get In Touch

Maria Bildtmark

Regional Communications Expert

+46 303 860 67

Maria.Bildtmark@borealisgroup.com

  • More News & Stories On
  • Local