Back to News

Borealis och Vattenfall tecknar sitt första långsiktiga energiköpsavtal för förnybar energi från vattenkraft i Sverige

Foto: Borealis och Vattenfall tecknar sitt första långsiktiga energiköpsavtal för förnybar energi från vattenkraft i Sverige

© Jennie Lind/Vattenfall

- Nytt energiköpsavtal (PPA) för att leverera förnybar energi från Vattenfalls vattenkraftverk till Borealis anläggning i Stenungsund, Sverige

- Borealiskoncernen uppnår det ambitiösa delmålet att försörja 40% av sin Polyolefins- och Base Chemicalsverksamhet med förnybar el före utsatt tid

Borealis, en av världens ledande leverantörer av avancerade och hållbara polyolefinlösningar och en europeisk föregångare inom återvinning av polyolefiner, och Vattenfall, en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme, tecknade i december 2023 sitt första långsiktiga energiköpsavtal av förnybar vattenkraft (PPA). Med start i januari 2024 började Vattenfall förse Borealis verksamhet i Stenungsund med totalt 175 GWh förnybar energi årligen i 10 år, från sina vattenkraftverk längs Luleälven i Sverige.

Tack vare detta nya energiköpsavtal med Vattenfall, och de nio andra energiköpsavtal som tecknats med olika partners sedan 2021, har Borealis redan nu uppnått sitt delmål för 2025, på 40 % el från förnybara källor till sin Polyolefins- och Base Chemicalsverksamhet. Dessutom tar Borealis ett stort steg närmare målet att senast 2030 använda 100% förnybar el i produktionsprocesserna inom dessa två viktiga affärssegment.

Denna utveckling utgör ett betydande steg mot minskade koldioxidutsläpp, eftersom den förnybara el som genereras genom det nya energiköpsavtalet förväntas leda till en minskning med cirka 6 800 ton per år av Borealis Scope 2-utsläpp vid anläggningen i Stenungsund 1). Under det tioåriga energiköpsavtalet uppgår detta till en total minskning på 68 250 ton av Scope 2-utsläpp. Scope 2-utsläpp är utsläpp av växthusgaser som produceras på plats genom köpt eller på annat sätt erhållen elektricitet, samt utsläpp från ånga, värme och kylprocesser.

1) Beräknat enligt Greenhouse Gas Protocol, marknadsbaserad metod med restemissionsfaktor 2022 av AIB (Association of Issuing Bodies)

"Genom elhandelsavtalet med Vattenfall tar vi ett stort steg mot att nå koncernens ambitiösa energi- och klimatmål, och det bidrar också till vårt fortsätta arbete med att hitta lösningar för ett hållbart liv. Det här långsiktiga samarbetet gör att vi tar oss långt förbi en kritisk milstolpe och i god tid säkerställer att över 40 procent av elen som vi förbrukar i vår Polyolefins- och Base Chemicalsverksamhet kommer från förnybara källor", säger Wolfram Krenn, Executive Vice President Base Chemicals & Operations.

"Vi strävar efter att hjälpa våra kunder att uppnå sina hållbarhetsmål, så vi är glada över samarbetet med Borealis och möjligheten att tillhandahålla energilösningar som uppfyller Borealis ambitiösa hållbarhetsmål. Avtalet gör det möjligt för Borealis att ha ett långsiktigt kraftavtal baserat på fossilfri produktion. Partnerskapet understryker också vår ambition att bli en ledande leverantör av företags-PPA:er", bekräftar Branislav Slavic, Head of Customers & Solutions Nordics Vattenfall.

Foto: Borealis och Vattenfall tecknar sitt första långsiktiga energiköpsavtal för förnybar energi från vattenkraft i Sverige

© Jennie Lind/Vattenfall

Downloads
Foto: Borealis och Vattenfall tecknar sitt första långsiktiga energiköpsavtal för förnybar energi från vattenkraft i Sverige © Jennie Lind/Vattenfall
Media Contact
Maria Bildtmark
Regional Communications Expert