November 07, 2014

Borealis presenterar ett förbättrat resultat för tredje kvartalet

Borealis uppvisade ett nettoresultat för tredje kvartalet 2014 på 185 miljoner euro, jämfört med 131 miljoner euro för samma kvartal 2013.

  • Borealis uppvisade ett nettoresultat på 185 miljoner euro för det tredje kvartalet 2014
  • Uppstarten av Borouge 3 går enligt plan och en första kommersiell polymerproduktion inleddes under kvartalet
  • Förvärvet av Speciality Polymers Antwerp N.V i Zwijndrecht i Belgien slutfört
NyckeltalK3 

2014

K3

2013

Jan-sep

2014

Jan-sep

2013

Försäljning, nettoMEUR2 0032 0436 3505 998
NettoresultatMEUR185131430275
Minskning/(ökning) av
räntebärande skuld, netto
MEUR(114)61(283)(266)
Skuldsättningsgrad%47%47%

Borealis, ledande leverantör av kemikalier och innovativa lösningar inom polyolefiner, baskemikalier och gödningsmedel, uppvisade ett nettoresultat för tredje kvartalet 2014 på 185 miljoner euro, jämfört med 131 miljoner euro för samma kvartal 2013. Det stärkta resultatet avspeglar bättre marginaler för polyolefin- och olefinverksamheten samt uppstarten för Borouge 3-projektet. Borouge, Borealis joint venture i Abu Dhabi, startade sin tredje kracker i juni och uppvisade, som ett resultat av detta, ett resultat som var bättre för tredje kvartalet 2014 än för tredje kvartalet 2013.

Nettoskulden steg med 114 miljoner euro tredje kvartalet 2014, vilket främst berodde på ett större behov av rörelsekapital till följd av en lageruppbyggnad inför ett turnaround vid anläggningen i Burghausen i Tyskland. Borealis finansiella ställning förblir stark, med en skuldsättningsgrad på 47% vid utgången av tredje kvartalet.

Start av Borouge 3

Borouge 3:s senaste, toppmoderna etankracker fungerar effektivt och resten av fabrikerna planerar att startas i tur och ordning. Med Borouge 3 i drift kommer Borouges totala årsproduktion att öka till 4,5 miljoner ton polyolefiner, vilket gör Borouge till världens största integrerade polyolefinkomplex. Borouge driftsatte även Borouge 3 Container Terminal i Ruwais. Med terminalens uppgradering kommer dess samlade kapacitet på 16 000 tjugofotsekvivalenter (TEU) för Borouge att kunna hantera en årlig volym på upp till en miljon TEU.

Ta vara på strategiska möjligheter för att fortsatt att vara kraftfulla i Europa

I augusti meddelade Borealis att man ingått ett tioårigt avtal med USA-noterade Antero Resources för att, på årsbasis, leverera 240 000 ton etan från USA för dess flexibla ångkracker i Stenungsund. Ett tillhörande långfristigt fraktavtal ingicks med USA-noterade Navigator Holdings, som kommer att bygga ett nytt toppmodernt etanfartyg på 35 000 m3 för att garantera kostnadseffektiva, säkra och tillförlitliga transporter av etan till Stenungsund. De etanleveranser som kommer till Stenungsund med fartyg kommer att lagras i en specialbyggd etankyltank. För att möjliggöra ökad krackning med lätt matning kommer 120 miljoner euro att investeras i Stenungsundsanläggningen, däribland en uppgradering av krackern.

I augusti presenterade Borealis och Borouge en innovation baserad på Borlink™ teknologiplattform som innebär ett paradigmskifte inom högspänd likström (HVDC). Denna viktiga HVDC-innovation har utvecklats i partnerskap med ledaren inom kraft- och automatiseringsteknik, ABB. Den kommer att stödja den fortsatta integreringen av förnybar energi i kraftnätet och upprättandet av fler sammankopplingar mellan länder i större infrastrukturprojekt runt om i världen, utan betydande energiförluster samt med högre effektivitet och hållbarhet.

I september slutförde Borealis förvärvet av DuPont Holding Netherland B.V:s aktier i Speciality Polymers Antwerp N.V. i Zwijndrecht (Antwerpen i Belgien). Företaget var tidigare ett joint venture mellan DuPont Holding Netherlands B.V. (67%), Borealis Polymers N.V. och Borealis Kallo N.V. (tillsammans 33%). Speciality Polymers Antwerp N.V tillverkar främst etenakrylatcopolymerer och etenvinylacetat.

Efter tredje kvartalet 2014 – optimerad produktion i Brasilien

I oktober tillkännagav Borealis åtgärder för omstrukturering av fabriker i syfte att optimera produktionen i Brasilien. Företaget har stärkt sin marknadsposition i Brasilien med hjälp av en investering på 45 miljoner euro i sina produktionsanläggningar i Itatiba i närheten av Sao Paulo. Genom att föra över produktion från sin andra fabrik, i Triunfo, till det nyligen uppgraderade och utbyggda Itatiba, en flytt som planeras ske i början av 2015, kommer Borealis och dess joint venture-partner Braskem att kunna utnyttja tillväxtmöjligheter i Brasilien och på den sydamerikanska marknaden på lång sikt.

Framtidsutsikter

Det stärkta resultatet under tredje kvartalet avspeglar än en gång bättre marginaler inom polyolefinbranschen, liksom våra fortlöpande insatser för att förbättra effektivitet, driftsäkerhet och kommersiellt ledarskap, säger Mark Garrett, Borealis Chief Executive. Dessutom bidrar den lyckade starten av Borouge 3-krackern positivt till kvartalsresultatet. Vi ligger väl i linje för att uppnå full drift för Borouge 3-utbyggnaden, där Borstar™ polyeten- och polypropenfabrikerna i tur och ordning startas efter krackern.

SLUT

För mer information, vänligen kontakta:

Kerstin Meckler
Director Communications
Tel. +43 (0)1 22 400 389 (Wien, Österrike)
e-post: kerstin.meckler@borealisgroup.com

Downloads

Borealis är en ledande leverantör av innovativa lösningar inom områdena polyolefiner, baskemikalier och konstgödsel och firar i år sitt 20-årsjubileum. Borealis, med huvudkontor i Wien, Österrike, har för närvarande cirka 6.400 anställda och bedriver verksamhet i mer än 120 länder. Omsättningen uppgick 2013 till 8,1 miljarder euro. International Petroleum Investment Company (IPIC) i Abu Dhabi äger 64% av koncernen och återstående 36% ägs av OMV, den ledande energikoncernen i Europas tillväxtområde. Borealis levererar tjänster och produkter till kunder över hela världen i samarbete med Borouge, ett samriskföretag med Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC).

Med sina Borstar®- och BorlinkTM-teknologierna och 50 års erfarenhet av polyolefiner stödjer Borealis och Borouge viktiga sektorer såsom infrastruktur, fordon och avancerade förpackningar.

Borouge 3-expansionsprojektet i Abu Dhabi kommer att tas i drift i mitten av 2014. Borouge kommer, när det har uppnått full kapacitet, att tillföra en ytterligare kapacitet på 2,5 miljoner ton. Detta ger Borouge en årlig kapacitet på 4,5 miljoner ton. Därefter kommer Borealis och Borouge att tillsammans ha en kapacitet på cirka åtta miljoner ton polyolefiner.

Borealis erbjuder en lång rad baskemikalier, inklusive melamin, fenol, aceton, eten, propen och s.k. pygas till en lång rad branscher. Tillsammans med Borouge kommer de två företagen 2014 att producera cirka sex miljoner ton baskemikalier.

Borealis skapar också verkligt värde för jordbruksindustrin med ett stort utbud av gödningsmedel. Företaget distribuerar cirka 2,1 miljoner ton per år. Denna volym kommer att öka till cirka fem miljoner ton i slutet av 2014.

Borealis och Borouge har som mål att aktivt bidra till samhället genom att ta sig an faktiska utmaningar i samhället och erbjuda faktiska lösningar. Båda företagen arbetar efter Responsible Care®-principerna, ett initiativ för att förbättra säkerheten inom kemibranschen samt bidra till att hitta lösningar till världens vatten- och sanitetsproblem genom produktinnovationer och Water for the WorldTM-programmet.Water for the World™ programme.

Mer information finns på:
www.borealisgroup.com
www.borouge.com
www.waterfortheworld.net

Borstar är ett varumärke som tillhör Borealiskoncernen.
Borlink och Water for the World är varumärken som tillhör Borealiskoncernen.

Get In Touch

Thank you for understanding that we are only able to respond to media enquiries. For all other inquiries, please reach out to us via these contact forms.

Media representatives can reach our media desk during work days in Austria between 8:30 a.m. and 17:00 p.m. (CET) via email or telephone.

High-resolution images and videos are available for download in our media gallery.


Group Media Desk

+43 1 22 400 899 (Vienna, Austria)

media@borealisgroup.com