Products
Downloads
Locations / Sites
Contacts
Download list
Back to News

Borealis presenterar ett förbättrat resultat för tredje kvartalet

  • Borealis uppvisade ett nettoresultat på 185 miljoner euro för det tredje kvartalet 2014
  • Uppstarten av Borouge 3 går enligt plan och en första kommersiell polymerproduktion inleddes under kvartalet
  • Förvärvet av Speciality Polymers Antwerp N.V i Zwijndrecht i Belgien slutfört
NyckeltalK3 

2014

K3

2013

Jan-sep

2014

Jan-sep

2013

Försäljning, nettoMEUR2 0032 0436 3505 998
NettoresultatMEUR185131430275
Minskning/(ökning) av
räntebärande skuld, netto
MEUR(114)61(283)(266)
Skuldsättningsgrad%47%47%

Borealis, ledande leverantör av kemikalier och innovativa lösningar inom polyolefiner, baskemikalier och gödningsmedel, uppvisade ett nettoresultat för tredje kvartalet 2014 på 185 miljoner euro, jämfört med 131 miljoner euro för samma kvartal 2013. Det stärkta resultatet avspeglar bättre marginaler för polyolefin- och olefinverksamheten samt uppstarten för Borouge 3-projektet. Borouge, Borealis joint venture i Abu Dhabi, startade sin tredje kracker i juni och uppvisade, som ett resultat av detta, ett resultat som var bättre för tredje kvartalet 2014 än för tredje kvartalet 2013.

Nettoskulden steg med 114 miljoner euro tredje kvartalet 2014, vilket främst berodde på ett större behov av rörelsekapital till följd av en lageruppbyggnad inför ett turnaround vid anläggningen i Burghausen i Tyskland. Borealis finansiella ställning förblir stark, med en skuldsättningsgrad på 47% vid utgången av tredje kvartalet.

Start av Borouge 3

Borouge 3:s senaste, toppmoderna etankracker fungerar effektivt och resten av fabrikerna planerar att startas i tur och ordning. Med Borouge 3 i drift kommer Borouges totala årsproduktion att öka till 4,5 miljoner ton polyolefiner, vilket gör Borouge till världens största integrerade polyolefinkomplex. Borouge driftsatte även Borouge 3 Container Terminal i Ruwais. Med terminalens uppgradering kommer dess samlade kapacitet på 16 000 tjugofotsekvivalenter (TEU) för Borouge att kunna hantera en årlig volym på upp till en miljon TEU.

Ta vara på strategiska möjligheter för att fortsatt att vara kraftfulla i Europa

I augusti meddelade Borealis att man ingått ett tioårigt avtal med USA-noterade Antero Resources för att, på årsbasis, leverera 240 000 ton etan från USA för dess flexibla ångkracker i Stenungsund. Ett tillhörande långfristigt fraktavtal ingicks med USA-noterade Navigator Holdings, som kommer att bygga ett nytt toppmodernt etanfartyg på 35 000 m3 för att garantera kostnadseffektiva, säkra och tillförlitliga transporter av etan till Stenungsund. De etanleveranser som kommer till Stenungsund med fartyg kommer att lagras i en specialbyggd etankyltank. För att möjliggöra ökad krackning med lätt matning kommer 120 miljoner euro att investeras i Stenungsundsanläggningen, däribland en uppgradering av krackern.

I augusti presenterade Borealis och Borouge en innovation baserad på Borlink™ teknologiplattform som innebär ett paradigmskifte inom högspänd likström (HVDC). Denna viktiga HVDC-innovation har utvecklats i partnerskap med ledaren inom kraft- och automatiseringsteknik, ABB. Den kommer att stödja den fortsatta integreringen av förnybar energi i kraftnätet och upprättandet av fler sammankopplingar mellan länder i större infrastrukturprojekt runt om i världen, utan betydande energiförluster samt med högre effektivitet och hållbarhet.

I september slutförde Borealis förvärvet av DuPont Holding Netherland B.V:s aktier i Speciality Polymers Antwerp N.V. i Zwijndrecht (Antwerpen i Belgien). Företaget var tidigare ett joint venture mellan DuPont Holding Netherlands B.V. (67%), Borealis Polymers N.V. och Borealis Kallo N.V. (tillsammans 33%). Speciality Polymers Antwerp N.V tillverkar främst etenakrylatcopolymerer och etenvinylacetat.

Efter tredje kvartalet 2014 – optimerad produktion i Brasilien

I oktober tillkännagav Borealis åtgärder för omstrukturering av fabriker i syfte att optimera produktionen i Brasilien. Företaget har stärkt sin marknadsposition i Brasilien med hjälp av en investering på 45 miljoner euro i sina produktionsanläggningar i Itatiba i närheten av Sao Paulo. Genom att föra över produktion från sin andra fabrik, i Triunfo, till det nyligen uppgraderade och utbyggda Itatiba, en flytt som planeras ske i början av 2015, kommer Borealis och dess joint venture-partner Braskem att kunna utnyttja tillväxtmöjligheter i Brasilien och på den sydamerikanska marknaden på lång sikt.

Framtidsutsikter

Det stärkta resultatet under tredje kvartalet avspeglar än en gång bättre marginaler inom polyolefinbranschen, liksom våra fortlöpande insatser för att förbättra effektivitet, driftsäkerhet och kommersiellt ledarskap, säger Mark Garrett, Borealis Chief Executive. Dessutom bidrar den lyckade starten av Borouge 3-krackern positivt till kvartalsresultatet. Vi ligger väl i linje för att uppnå full drift för Borouge 3-utbyggnaden, där Borstar™ polyeten- och polypropenfabrikerna i tur och ordning startas efter krackern.

SLUT

För mer information, vänligen kontakta:

Kerstin Meckler
Director Communications
Tel. +43 (0)1 22 400 389 (Wien, Österrike)
e-post: kerstin.meckler@borealisgroup.com

Downloads
Borealis presenterar ett förbättrat resultat för tredje kvartalet English, Swedish

Latest News

Media Release – 19/02/2018

Vereinigte Staaten: Total, Borealis und NOVA Chemicals unterzeichnen endgültige Vereinbarungen zur Gründung eines Joint Ventures im Petrochemiebereich

Read more

Media Release – 19/02/2018

États-Unis : Total, Borealis et NOVA Chemicals signent les accords définitifs de création d’une joint-venture dans la pétrochimie

Read more

Media Release – 12/02/2018

Borealis poursuit sa bonne performance financière avec un bénéfice net de 1 095 millions d’euros en 2017

Read more

Media Release – 12/02/2018

Borealis uppvisar ett fortsatt starkt finansiellt resultat, med en nettovinst på 1 095 miljoner euro för 2017

Read more

Media Release – 12/02/2018

Borealis jatkoi vuonna 2017 vahvaa taloudellista suoritusta tekemällä 1 095 miljoonan euron tuloksen

Read more

Media Release – 12/02/2018

Borealis setzt 2017 starke Finanzperformance mit EUR 1.095 Millionen Nettogewinn fort

Read more

News – 25/01/2018

Sommarvikariat 2018

Read more

News – 21/12/2017

Nösnäsgymnasiet blir Branschskola inom Processteknik

Read more

Media Release – 18/12/2017

Borealis in Linz spendet EUR 6.000 an das Teddyhaus Linz

Read more