Back to News

Borealis redovisar ett starkt första halvår trots fortsatt utmanande villkor på marknaden för gödningsmedel

  • Borealis redovisar ett nettoresultat för andra kvartalet 2018 på 293 miljoner euro, jämfört med 261 miljoner euro för andra kvartalet 2017
  • Borealis, Total och NOVA Chemicals upprättar sitt petrokemiska joint venture 
  • Borealis investerar i mtm – samarbete inom värdekedjan ger plastflaska med munstycke av 100% återvunnet material
  • Borealis uppmärksammad som bästa polymerproducent av HDPE och LDPE i Europa av Polymers for Europe Alliance 

Nyckeltal 

K2 2018K2 2017

jan-juni
2018

jan-juni
2017

Försäljning, nettoMEUR2,1491,8614,2003,891
Total försäljning*MEUR2,46022504,8484,701
NettoresultatMEUR293261533574
Minskning/(ökning) av räntebärande skuld nettoMEUR175112(384)(508)
Skuldsättningsgrad%19%19%

* Nettoförsäljning för Borealis plus proportionell försäljning för konsoliderade företag

Borealis, ledande leverantör av innovativa lösningar inom polyolefiner och baskemikalier, presenterar ett nettoresultat för andra kvartalet 2018 på 293 miljoner euro, jämfört med 261 miljoner euro för samma kvartal 2017. Det starka resultatet underbyggdes av goda marginaler för integrerade polyolefiner och licensintäkter, medan marknadsförutsättningarna för gödningsmedel förblir svåra.

Trots investeringen i Bayport Polymers LLC, ett joint venture med Total och NOVA Chemicals vid USA:s kust mot mexikanska bukten, minskade nettoskulden med 175 miljoner euro. Minskningen underbyggdes av ett stabilt affärsresultat och ett starkt bidrag från Borouge. Borealis ekonomiska ställning förblir god, med en skuldsättningsgrad på 19% vid slutet av andra kvartalet 2018.

Borealis, Total och NOVA Chemicals upprättar sitt petrokemiska joint venture

Den 24 maj tillkännagav Borealis, Total och NOVA Chemicals att man, efter att ha erhållit alla tillstånd som krävs från tillsynsmyndigheter, upprättat sitt petrokemiska joint venture vid USA:s kust mot mexikanska bukten.

Företaget, som kallas Bayport Polymers LLC (Bay-Pol), ägs till 50% av Total och till 50% av Novealis Holdings LLC, ett joint venture mellan Borealis och NOVA Chemicals. Diane Chamberlain har utnämnts till VD för den nya entiteten. Bay-Pol joint venture omfattar: 

  • Totals befintliga polyetenanläggning på 400 kt/år i Bayport, Texas,
  • en etan-ångkracker på 1 Mt/år under uppförande i Port Arthur i Texas samt
  • en ny Borstar® polyetenenhet på 625 kt/år vid joint ventures anläggning i Bayport, Texas (förutsatt ett slutligt investeringsbeslut).

Borealis investerar i mtm – samarbete inom värdekedjan ger plastflaska med munstycke av 100% återvunnet material

Borealis har påbörjat ett investeringsprojektet i mtm plastics GmbH i Niedergebra i Tyskland, värt 15 miljoner euro. Investeringen lyfter den samlade processkapaciteten för mtm plastics från 60 till 80 kt och syftar till att stärka förmågan att svara mot behoven på det övre segmentet av marknaden för återvunnen granulat. Borealis tillkännagav också att ytterligare 2,5 miljoner euro kommer att investeras i miljöskydd och kapacitetsutbyggnad av mtm compact, systerföretaget i Fürstenwalde. I juli 2016 förvärvade Borealis fullt ut mtm plastics GmbH och mtm compact GmbH.

En framgångsberättelse som stammar ur Borealis och mtm:s lösningar inom cirkulär ekonomi är ett pilotprojekt som nyligen slutfördes tillsammans med Henkel, den globala ledaren inom lim, tätningsmedel och funktionella ytbeläggningar. Företagen har samarbetat för att utveckla en ny förpackningslösning baserad på 100% återvunnet material för flaska och kork till Made-at-Home multifunktionslim, som Henkel marknadsför under sitt välkända varumärke Pattex. Värdekedjepartnern KKT Kaller Kunststoff Technik GmbH, ett plastbearbetningsföretag som också har sin bas i Tyskland, tillverkar flaskorna. Den tyska plasttillverkaren bomo trendline Technik GmbH tillverkar applikatormunstyckena.

Borealis uppmärksammad som bästa polymerproducent av HDPE och LDPE i Europa av Polymers for Europe Alliance 

Borealis tilldelades utmärkelsen för bästa polymerproducent i Europa i kategorierna högdensitetspolyeten (HDPE) och lågdensitetspolyeten (LDPE). Polymeranvändare från hela Europa deltog i en enkät för att betygsätta sina leverantörers prestationer mellan juni 2017 och maj 2018. Vid bedömningen beaktades kategorierna polymerkvalitet, regelefterlevnad, leveranstillförlitlighet, kommunikation och innovation för åtta olika material. Prisceremonin hölls den 24 maj under European Plastics Converters (EuPC) årliga konferens i Milano.

Framtidsutsikter

Borealis har nått ett stabilt resultat under andra kvartalet, vilket resulterat i ett starkt första halvår. Samtidigt som vi upplevde svagare marginaler för integrerade polyolefiner under andra kvartalet, fortsatte vi att leverera starka finansiella resultat, säger Alfred Stern, Borealis Chief Executive. – Vi räknar med att marginalerna för integrerade polyolefiner fortsätter försvagas under årets andra hälft och ser fortsatt osäkra framtidsutsikter för gödningsmedelsmarknadens förutsättningar.

SLUT

Downloads
Borealis redovisar ett starkt första halvår trots fortsatt utmanande villkor på marknaden för gödningsmedel English, English
Media Contact
Group Media desk
Virginia Wieser, Lena Lehner
+43 1 22 400 899 (Vienna, Austria)
media@borealisgroup.com

Latest News

Media Release – 05/07/2023

Borealis finalise la vente de ses activités Azote à AGROFERT

Read more

News – 01/09/2022

Borealis PEC-Rhin SAS : Egalité Professionnelle

Read more

News – 18/08/2022

Après la résiliation de tous les contrats avec Irem, Borealis procède à un nouvel appel d'offres pour la majorité des contrats de construction de PDH à Kallo, Belgique

Read more

Media Release – 04/02/2021

Borealis enregistre un solide résultat financier pour 2020 malgré un environnement de marché volatil

Read more

Media Release – 25/11/2020

Fin de la dispersion d’un panache de fumée orangé qui s’est produit sur notre site Borealis de Grandpuits

Read more

Media Release – 04/11/2020

Malgré un environnement de marché difficile, mais en amélioration, Borealis enregistre de solides résultats financiers pour le troisième trimestre

Read more

Media Release – 06/08/2020

Malgré la crise du COVID-19 et des prix du pétrole à la baisse, Borealis enregistre des résultats financiers positifs pour le deuxième trimestre

Read more

Media Release – 25/07/2020

Déclenchement électrique sur le site Borealis à Grand-Quevilly

Read more

Media Release – 25/07/2020

Déclenchement électrique sur le site Borealis à Grand-Quevilly - point de situation de 13h00

Read more