Back to News

Borealis schrijft de meerderheid van contracten voor de bouw van de PDH-fabriek in Kallo opnieuw uit, na beëindiging van alle contracten met Irem

  • Opzegging van alle contracten met de Irem Groep, die oorspronkelijk instond voor 80% van de bouwactiviteiten en 80% van de gemiddeld 1200 arbeiders op de werf
  • Als gevolg daarvan kan slechts een klein deel van de bouwwerkzaamheden van dit megaproject worden hervat
  • Extra sociale controles worden ingevoerd om een mogelijk gebrek aan controle door sommige aannemers op naleving van de Belgische arbeidswetgeving te voorkomen

In het licht van de recente verslaggeving over vermeende wantoestanden en de lopende inspectie door de Belgische autoriteiten van Borealis' aannemer Irem op de werf van de nieuwe PDH-fabriek in Kallo, heeft Borealis besloten om alle contracten met aannemer Irem Groep te beëindigen, nadat de contracten op 27 juli 2022 al werden opgeschort.

Voor grote bouwprojecten werkt Borealis samen met gespecialiseerde bouwbedrijven. Irem Groep was verantwoordelijk voor 80% van de resterende bouwwerkzaamheden en voor de meerderheid van de gemiddeld 1200 arbeiders op de PDH-werf in Kallo. De beëindigde contracten voor zowel zeer gespecialiseerde pijpleidings- en mechanische werken als elektrische en instrumentatiewerken, moeten nu opnieuw worden aanbesteed. Dit proces zal een aanzienlijke vertraging veroorzaken voor de voortgang van de bouwwerken.

Borealis heeft de volgende bijkomende sociale controles ingevoerd, om ervoor te zorgen dat de overblijvende aannemers die de werf betreden de Belgische arbeidswetgeving volledig naleven:

  • Elke (onder)aannemer moet vóór aanvang een formele bindende verklaring ondertekenen waarin hij nogmaals formeel bevestigt volledig in orde te zijn met de toepasselijke Belgische arbeids-, sociale zekerheids- en fiscale wetgeving.
  • Elke (onder)aannemer moet Borealis een lijst bezorgen van alle personeelsleden alvorens op de site aan de slag te gaan, en moet bevestigen dat elk individu volledig in overeenstemming is met de toepasselijke Belgische wetgeving inzake arbeid, sociale zekerheid en belastingen alvorens van start te gaan.
  • Alle medewerkers en (onder)aannemers worden proactief ingelicht over het ethisch meldpunt van Borealis en blijven aangemoedigd om er gebruik van te maken. Dit instrument, dat in 2021 werd uitgerold, is toegankelijk voor medewerkers en externen van Borealis en biedt de mogelijkheid om ethische kwesties in 24 talen te melden.

"We nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de resterende aannemers op de site volledig in overeenstemming zijn met de Belgische arbeidswetgeving. Als eerste stap hebben we alle contracten met onze aannemer Irem, die verantwoordelijk was voor 80% van de werken op de werf, opgezegd. We hebben ook bijkomende sociale controles ingevoerd die veel verder gaan dan de normen in de sector. Hiermee zullen we elk mogelijk gebrek aan controle door (onder)aannemers die de wetgeving niet naleven kunnen identificeren en aanpakken," aldus Wim De Smet, Borealis Location Leader Kallo.

EINDE

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Borealis Group Communications

Virginia Wieser
Senior Manager, Corporate Communications,
Brand & Reputation
Borealis Communications Belgium

Anne Cornelissen
Expert Communications
T +43 (1) 22 400 772 (Wenen, Oostenrijk)
media@borealisgroup.com
T +32 475 56 02 31 or + 32 11 45 90 66
anne.cornelissen@borealisgroup.com
Downloads
220818 NEWS Borealis Kallo update NL English, Dutch, French
Media Contact
Group Media desk
Virginia Wieser, Lena Lehner
+43 1 22 400 899 (Vienna, Austria)
media@borealisgroup.com