Back to News

Borealis slutför uppgraderingen av ugnarna på krackeranläggningen i Stenungsund

SFRP, ugnar 2023

©Borealis

  • De uppgraderade ugnarna bidrar till en stabil produktion vilket ökar tillväxten inom Wire & Cable-branschen
  • Medför en årlig reducering av CO2 med cirka 24,000 ton
  • Projektet som pågått i sju år har präglats av utmärkta säkerhetsresultat under hela bygg- och uppstartsfasen

Borealis tillkännager att en större uppgradering av krackern i Stenungsund har slutförts framgångsrikt. Denna investering säkerställer att krackern i Stenungsund – som redan är en av de mest råvaruflexibla i hela Europa – kan drivas med ännu större tillförlitlighet och energieffektivitet. Krackern är en viktig leverantör av eten och propen till kemikalieklustret i Stenungsund, OMV Group och Borealis Groups internationella kunder, och den ökade tillförlitligheten är särskilt viktig för den snabbväxande Wire & Cable-branschen.

Krackern i Stenungsund, som har en kapacitet på 625 kiloton eten per år, är en anläggning som termiskt ”krackar”, dvs sönderdelar, råvaror som etan, nafta, propan, butan och gasol, till mindre molekyler. Under renoveringen i Stenungsund har fyra befintliga ugnar nu uppgraderats och renoverats till modern standard för processäkerhet, tillförlitlighet och termisk effektivitet. Ugnarnas produktion har ökats vilket kommer att kompensera den produktionsminskning som sker då två äldre ugnar helt tas ut drift och stängs ned i slutet av året.

Varje ugn har demonterats och därefter ersatts med ny utrustning – en ugn i taget. Projektet i Stenungsund präglas av få komplikationer och utmärkta säkerhetsresultat. Tack vare noggrann planering och uppföljning har inga större olyckor (personsäkerhet) och inga incidenter (processäkerhet) ägt rum.

-Det här är en mycket viktig investering i vår anläggning i Stenungsund, säger Marcus Kierkegaard, Location leader och HC Manager på Borealis i Stenungsund.

-Ugnarna är hjärtat i krackeranläggningen. När vi nu efter 7 år har invigt den sista uppgraderade ugnen, känner vi oss trygga med att möta framtidens växande behov av våra produkter och också kraven på flexibilitet när det gäller råvaror.

-Vår högsta prioritet under ugnsrenoveringen i Stenungsund var att uppnå ett perfekt säkerhetsresultat trots projektets enorma storlek och omfattning, och detta mål har vi uppnått, säger Wolfram Krenn, Borealis Executive Vice President Operations och Base Chemicals.

-Vår uppgraderade anläggning tar oss närmare ett förverkligande av våra bredare energi- och klimatmål. Tack vare översynen uppgår de årliga utsläppsminskningarna av CO2 till cirka 24 000 ton, vilket motsvarar den mängd som i genomsnitt släpps ut av 6 000 hushåll varje år. På Borealis fortsätter vi att vidareutveckla de grundläggande byggstenarna i vår plast, för att skapa ett mer hållbart liv.


SLUT

SFRP, ugnar 2023

©Borealis

Downloads
SFRP, ugnar 2023 ©Borealis
Media Contact
Maria Bildtmark
Regional Communications Expert

Latest News

Media Release – 05/07/2023

Borealis finalise la vente de ses activités Azote à AGROFERT

Read more

Media Release – 05/05/2023

Afin d’améliorer les performances de son site d’Ottmarsheim PEC-Rhin Borealis va procéder à son Grand Arrêt de maintenance

Read more

Media Release – 25/04/2023

COB Trente

Read more

News – 02/03/2023

Borealis Ottmarsheim: Index Egalité Professionnelle

Read more

News – 21/02/2023

Borealis Chimie : Index Egalité Professionnelle

Read more

News – 21/02/2023

Borealis LAT France : Index Egalité Professionnelle

Read more

Media Release – 02/01/2023

Borealis et YILDIRIM annoncent la finalisation de la vente de la participation de Borealis dans Rosier SA à YILFERT Holding dur Groupe YILDIRIM

Read more

Media Release – 03/10/2022

Borealis redémarre le chantier de PDH à Kallo avec Ponticelli comme contractant

Read more

Media Release – 26/09/2022

Borealis et YILDIRIM ont signé un accord contraignant pour que Yildirim acquière la participation de Borealis dans Rosier SA

Read more