March 11, 2022

Borealis ståndpunkt om kriget i Ukraina

Kriget i Ukraina sätter oss alla i en komplex geopolitisk situation. Våra djupaste sympatier går till dem som är direkt och indirekt påverkade av den ryska militärens handlingar och den humanitära tragedi kriget skapar.

Borealis ledning följer nu utvecklingen i Ukraina noga, och åtföljer de sanktioner som har verkställts. Med hänsyn till utvecklingen, omvärderar Borealis sina transaktioner med Ryssland, med regelefterlevnad av alla tillämpliga lagar och sanktioner från USA, UK och EU.

Som företag är vår högsta prioritet våra medarbetares säkerhet och fortsatt kontinuitet i vår verksamhet. Vi är i direkt kontakt med våra kunder för att hålla dem uppdaterade regelbundet. Vi har beslutat att avsluta försäljningen till Ryssland och Vitryssland. Försäljningsvolymerna förflyttas nu till västra Europa. Vi implementerar också åtgärder som krävs för att säkerställa stabilitet i anskaffning av råvara för Borealis produktionsanläggningar, och fasar ut inköp från Ryssland och Vitryssland till förmån för inköp från väst.