October 31, 2018

Borealis uppvisar ett stabilt kvartal, fokuserar på tillväxt och stärker ytterligare sitt engagemang för plaståtervinning

Borealis presenterar ett nettoresultat för tredje kvartalet 2018 på 279 miljoner euro, jämfört med 273 miljoner euro för samma kvartal 2017.

  • Borealis redovisar ett nettoresultat för tredje kvartalet 2018 på 279 miljoner euro, jämfört med 273 miljoner euro för tredje kvartalet 2017
  • Bayport Polymers fördubblar polyetenkapaciteten, joint venture mellan Total, Borealis och NOVA Chemicals fattar slutligt beslut om investeringar i ny PE-enhet på 625 000 ton/år
  • Borealis utnämner Rainer Höfling till CEO för sin Fertilizer & Melamine-verksamhet, Borealis EVP Base Chemicals, Markku Korvenranta, stiger åt sidan
  • Borealis stärker sitt engagemang inom plaståtervinning och förvärvar det österrikiska plaståtervinningsföretaget Ecoplast Kunststoffrecycling GmbH

Nyckeltal 

K3 2018 K3 2017

Jan-sep

2018

Jan-sep

2017
Försäljning, nettoMEUR2 0461 8226 2465 712
Total försäljning *MEUR2 5382 1917 3866 892
NettoresultatMEUR279273812848
Minskning/(ökning) av
räntebärande skuld netto
MEUR(282)33(666)(475)
Skuldsättningsgrad%
23%18%

* Nettoförsäljning för Borealis plus proportionell försäljning för konsoliderade företag

Borealis, ledande leverantör av innovativa lösningar inom polyolefiner och baskemikalier, presenterar ett nettoresultat för tredje kvartalet 2018 på 279 miljoner euro, jämfört med 273 miljoner euro för samma kvartal 2017. Det goda resultatet för tredje kvartalet stärktes av det starka vinstbidraget från Borouge. Marginalerna i Europa för integrerade polyolefiner ligger kvar på en hygglig nivå. Verksamheten inom gödningsmedel är fortsatt pressad.

Under tredje kvartalet ökade nettoskulden med 282 miljoner euro. Ett starkt kassaflöde från verksamheten kompenserade endast delvis för en preliminär utdelning för 2018 på 300 miljoner euro och investeringar i tillväxtprojekt. Borealis ekonomiska ställning förblir stark, med en skuldsättningsgrad på 23% vid slutet av tredje kvartalet 2018.

Bayport Polymers fördubblar polyetenkapaciteten, joint venture mellan Total, Borealis och NOVA Chemicals fattar slutligt beslut om investeringar i ny PE-enhet på 625 000 ton/år

Bayport Polymers, LLC – det 50/50 joint venture som ägs av Total S.A. och Novealis Holdings LLC – joint venture mellan Borealis AG och NOVA Chemicals Inc. – meddelade att man fattat ett slutligt beslut om att investera i uppförandet av en ny polyetenenhet på 625 000 ton/år vid sin produktionsanläggning i Bayport i Texas. 

Den nya enheten kommer att använda Borstar®-teknologi och mer än fördubbla anläggningens polyetenkapacitet, till 1 100 000 ton/år, med planerad start under 2021. Konstruktion, upphandling och uppförande av enheten har tilldelats McDermott och förväntas vid full drift sysselsätta 1 750 personer.

Bayport Polymers bildades i maj 2018 och bygger för närvarande en ångkracker på en miljon ton per år i Port Arthur i Texas. Denna kracker kommer att använda etan som råvara, som det i USA finns mycket god tillgång till och till konkurrenskraftiga priser. Krackern kommer att leverera till Bayports polyetenenheter.

Borealis utnämner Rainer Höfling till CEO för sin Fertilizer & Melamine-verksamhet, Borealis EVP Base Chemicals, Markku Korvenranta, stiger åt sidan

Borealis meddelade att Rainer Höfling utnämnts till CEO för dess Fertilizer & Melamine-verksamhet från och med 1 oktober 2018. Verksamheten kommer att inbegripa både operativa, affärs- och stödfunktioner och omfattar cirka 2 000 anställda. Ledningsteamet, med Rainer Höfling i spetsen, kommer att göra verksamheten effektivare och öka kundfokus.

Borealis meddelade också att Markku Korvenranta, Borealis EVP Base Chemicals, skulle lämna sin befattning den 30 september.

Borealis stärker sitt engagemang inom plaståtervinning och förvärvar det österrikiska plaståtervinningsföretaget Ecoplast Kunststoffrecycling GmbH

Borealis meddelade att man blivit ensam ägare av det österrikiska plaståtervinningsföretaget Ecoplast Kunststoffrecycling GmbH (Ecoplast). Ecoplast är baserat i Wildon i Österrike och bearbetar omkring 35 000 ton plastavfall från hushåll och industrikunder och förvandlar det till återvunnet LDPE- och HDPE-material av hög kvalitet främst, men inte uteslutande, för plastfilmmarknaden. Borealis har gjort PO-återvinning till en nyckeldel av sin övergripande PO-strategi, tack vare den potential det har för att stötta både tillväxt och hållbarhet, liksom dess förmåga att stödja kundernas växande efterfrågan på återvunnen PO.

Borealis har varit en föregångare i branschen när det gäller att göra polyolefiner mer återvinningsbara. 2014 började företaget erbjuda fordonsbranschen produktlösningar av hög kvalitet. Dessa produkter består av 25 respektive 50% innehåll som återvunnits efter konsumentledet. Borealis var även den första tillverkaren av nyproducerad PO som utforskade möjligheterna med mekanisk återvinning, genom att i juli 2016 förvärva en av Europas största producenter av återvunna polyolefinprodukter – mtm plastics GmbH och mtm compact GmbH. Företaget har sedan dess fortsatt att investera i att utveckla teknik och nya produkter på området återvinningsbara polyolefiner.

Framtidsutsikter

– Med det solida resultatet för tredje kvartalet uppvisar Borealis ett starkt finansiellt resultat för årets nio första månader. Det enastående bidraget till vinsten från Borouge och de generellt hyggliga marginalerna för integrerade polyolefiner har varit de viktigaste pådrivande faktorerna bakom detta resultat, säger Alfred Stern, Borealis Chief Executive. – För fjärde kvartalet 2018 räknar Borealis med en ytterligare försvagning av marginalerna för integrerade polyolefiner och fortsatta utmaningar från marknadsförutsättningarna för gödningsmedel.

SLUT

Downloads

Borealis är en ledande leverantör av innovativa lösningar inom polyolefiner, baskemikalier och gödningsmedel. Företaget har sitt huvudkontor i Wien i Österrike och har i nuläget cirka 6 600 anställda och verksamhet i fler än 120 länder. 2017 var omsättningen 7,5 miljarder euro och nettovinsten 1 095 miljoner euro. Mubadala äger, genom sitt holdingbolag, 64 % av företaget, där återstående 36 % ägs av OMV, ett internationellt, integrerat olje- och gasföretag med säte i Österrike. Borealis levererar tjänster och produkter till kunder över hela världen i samarbete med Borouge, ett joint venture med Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). www.borealisgroup.com

Get In Touch

Thank you for understanding that we are only able to respond to media enquiries. For all other inquiries, please reach out to us via these contact forms.

Media representatives can reach our media desk during work days in Austria between 8:30 a.m. and 17:00 p.m. (CET) via email or telephone.

High-resolution images and videos are available for download in our media gallery.


Group Media Desk

+43 1 22 400 899 (Vienna, Austria)

media@borealisgroup.com